Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea nr.83– aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

V

CONSnjUl JUDEȚEAN Bbașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.83

din data 20.02.2019

- privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive nr. Ad. 2864 din data de 20.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea doamnei dr. Ioana Dumitru, numită în calitate de supleant al domnului Dr. Preda Cristinel-Valeriu, cu doamna doctor Gheorghe Mirela, medic primar, specialitatea psihiatrie pediatrică;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia precum și de adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr. 3306/20.02.2019, avizată de DSP Brașov;

Având în vedere prevederile 91 alin. (1) lit.“d” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 2 alin. (1), art.3 și art.5 alin 1 lit „e” din H.G.R. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov, prin înlocuirea doamnei dr. Ioana Dumitru, numită în calitate de supleant al domnului Dr. Preda Cristinel-Valeriu, cu doamna dr. Gheorghe Mirela, medic primar, specialitatea psihiatrie pediatrică.

Art.2. - Comisia pentru Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Președinte

Maria Dumbrăveanu

Secretarul Județului Brașov

Vicepreședinte

Suciu Mircea Dan

Director General, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Membrii

Titulari

Supleanți

Dr. Preda Cristinel-Valeriu

Dr. Gheorghe Mirela

Desemnați de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov

Delia Chivărean

Tamara Brătucu

Desemnați de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov

Anamaria Mihaela Covaci

Jolia Toca

Desemnați de Agenția de Plăți și Inspecție Socială a Județului Brașov

Eva Ciurcan

Silviu Adrian Lupu

Fundația Creștină ”Osana”, jud. Brașov

Ligia Luca

Claudia Maria Ferțu

Asociația "Samariteanul

Milos” jud. Brașov      |

Art.3. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 privind aprobarea înființării Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov și stabilirea componenței acesteia, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 386/30.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Comisia pentru Protecția Copilului.
AR irăveanu