Hotărârea nr. 508/2019

Hotărârea nr. 508 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Off ice ud brașov, ro, www.jud brașov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 508

din data de 20.12.2019

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad. 21972/9.12.2019, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 21972/9.12.2019 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și componența comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art.13, art.18 alin. (1), (2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 313/29.09.2019 și prevederile art.173, alin.(l), lit. „d” și alin.(5), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Mihaela Șoneriu reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2. - Se stabilește componența comisiei de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Președinte:

Dr. Muntean Liviu - Director medical, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Membri:

Dr. Nagy Dezso          - Medic primar, specialitatea neuropsihiatrie infantilă, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii

Brașov;

Dr. Butnaru Romanița - Medic primar, specialitatea neuropsihiatrie infantilă, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov; Dr. Albeanu Adriana - Medic primar, specialitatea neurologie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov; Dna. Șoneriu Mihaela - Reprezentant Consiliul Județean Brașov;

Secretar:

Dr. Voina Claudia - Medic specialist, specialitatea pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiei prevăzute la Art.2.

..tx

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează,

Secretar genejâl/al județului Maria DumJorăveanu