Hotărârea nr. 464/2019

Hotărârea nr. 464 – privind aprobarea participării UAT Judeţul Braşov, în calitate de membru la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului”, desemnarea reprezentantului legal, aprobarea actului constitutiv şi a statutului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.464

din data de 31.10.2019

privind aprobarea participării UAT Județul Brașov, în calitate de membru la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, desemnarea reprezentantului legal, aprobarea actului constitutiv și a statutului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 octombrie 2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 19635/31.10.2019 întocmit de către Direcția Management Proiecte, precum și Referatul de aprobare nr. ad. 19632/31.10.2019, inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea participării UAT Județul Brașov, în calitate de membru la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, (persoană juridică de drept privat, fașă scop lucrativ și de utilitate publică), desemnarea reprezentantului legal, aprobarea actului constitutiv și a statutului; reprezentantul legal va fi împuternicit să semneze actul constitutiv și statutul asociației;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare adresa nr.68693/17.10.2019 a Primăriei Municipiului Făgăraș, înregistrată cu nr. 190233/20.10.2019, formulată în același sens;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile OGR nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 5, lit. „i”, art. 89, alin. (1 )-(5), art. 90, alin. (1 )-(3), art. 173 alin. (7) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea UAT Județul Brașov, în calitate de membru la constituirea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, prin aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

Art.2. - Se desemnează domnul Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de reprezentant al Județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului”, reprezentant care va fi împuternicit să semneze actul constitutiv și statutul asociației.

Art.3. - Cuantumul cotizației UAT Județul Brașov, către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Țara Făgărașului” va fi aprobat ulterior, prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, la solicitarea asociației, după modificarea statutului, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Anexa nr.1

ACT CONSTITUTIV al " Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Făgărașului"

 • I. ASOCIAȚII :

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, strada General Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Oraș Făgăraș, str.Republicii, Nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Str. Stadionului, 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul XXXXXXX, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, comuna Cincu, Strada Pietii, Nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, având funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, comuna Comăna, sat Comăna de Jos, Strada Principală, Nr. 3, reprezentată legal prin domnul GRUSEA VIOREL, având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, comuna Hârseni, Strada Principala, Nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, comuna Lisa, Strada Principala, Nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, comuna Jibert, Strada Principala, Nr. 129, reprezentată legal prin domnul BOERIU IOAN IANCU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, comuna Mândra, Strada Principala, Nr. 364, reprezentată legal prin domnul ȘERBAN IOAN TAFLAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pârău, prin Consiliul Local Pârău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, comuna Părău, Strada Principala, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul XXXXX CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, comuna Recea, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, comuna Șercaia, Strada Principala, Nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sinea, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, comuna Șinca, Strada Principala, Nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă , prin Consiliul Local Sinea Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, comuna Șinca Nouă, Strada Principala, Nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUS CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, Nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, comuna Șoars, Strada Principală, Nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOAN TIMIȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, comuna Ticuș, sat Ticușul Vechi, Strada Principală, Nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEĂ SCHIOPEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, comuna Ucea, Strada Principală, Nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, Nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, comuna Voila, Strada Principală, Nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Str. Strada Gheorghe Lazăr, nr. 10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 25.  Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Str. Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul VĂCARIU CONSTANTIN AURELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, comuna Boița, Strada Traian, Nr. 263, reprezentată legal prin domnul MOHOR NICOLAE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, comuna Bruiu, Strada Principală, Nr. 19, reprezentată legal prin domnul GHERGHEL GRIGORIE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, comuna Cârța, Strada Principală, Nr. 104, reprezentată legal prin domnul CRISTIAN MAGHERU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul Local

Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, Nr. 55, reprezentată legal prin domnul .....................CI XXXXXX,

CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, Nr. 253, reprezentată legal prin domnul STRAVA IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, comuna Racovița, Strada Principală, Nr. 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, comuna Roșia, Strada Principală, Nr. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, Nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local

Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, Nr. 54, reprezentată legal prin domnul ISTRATE STELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

s-au asociat și au înființat Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • II. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea asociației este Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitara - ITI Microregiunea Țara Făgărașului (denumită în continuare ADI-ITI Microregiunea Țara Făgărașului), conform dovezii disponibilității denumirii nr................eliberată de

Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției., eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice din cadrul Ministerului Justiției.

 • III. SEDIUL

Sediul Asociației este în localitatea Făgăraș, str. Republicii, nr.3, jud. Brașov.

 • IV. DURATA

Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Brașov.

 • V. SCOPUL ASOCIAȚIEI

1. Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului.

Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației constituită în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării și coordonării în comun, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului, Planul de Dezvoltare, Mecanismul de Implementare, Planul de Investiții pentru I.T.I Microregiunea Țara Făgărașului, cât și a realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate conservării și reconstrucției ecologice a zonelor protejate, modernizării infrastructurii aferente zonei, a dezvoltării sectorului economic public și privat, a turismului și regenerării urbane și rurale și îmbunătățirea calității vieții populației și a unei dezvoltări sustenabile pe principii economice.

 • VI. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI :

Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare totală de 200 lei.

 • VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

Conducerea Asociației

Adunarea generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții unităților administrative teritoriale asociate, desemnați prin hotărâre a consiliului județean/consiliilor locale membre.

Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și 12 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației, pe o perioada de 4 (patru) ani. Consiliul director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa, desemnați de unitățile administrativ teritoriale, membre ale asociației.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Președintele Asociației este si președinte al Consilului Director, desemnat de UAT municipiul Fagaras.

Vice-presedinti desemnați de uat : Avrig, Victoria, Tălmaciu, Consiliul Județean Sibiu , Consiliul Județean Brașov.

Sunt numiți în calitate de membrii ai Consiliului Director:, desemnați de U.A.T.: Cincu, Comăna, Viștea, Beclean, Arpașu de Jos, Porumbacu de Jos, Șelimbăr.

Controlul Financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

 • - XXXXX, cetățean român, născut la data de xxxxx, în județul xxxx, domiciliat în județul xxx, posesor a C.l, seria xxxx, nr. xxxx, eliberată de către SPCLEP xxxx, la data de xxxxxx, CNP xxxx;

 • VIII. împuternicire:

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a

„Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului " este d-nul Sucaciu Ghoerghe, primar al municipiului Fagaras , cetățean român, născut la data de .........., în .......... domiciliată în ............... posesor a CI

seria ... nr....., eliberată de SPCLEP.....la data de.........., CNP..........

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat in___(__________________)

exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare asociat și un exemplar pentru Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astăzi, la data autentificării.

ASOCIAȚII :

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, strada General Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Oraș Făgăraș, str.Republicii, Nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Str. Stadionului, 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul XXXXXXX, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, comuna Cincu, Strada Pietii, Nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, având funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, comuna Comăna, sat Comăna de Jos, Strada Principală, Nr. 3, reprezentată legal prin domnul GRUSEA VIOREL, având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, comuna Hârseni, Strada Principala, Nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, comuna Lisa, Strada Principala, Nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, comuna Jibert, Strada Principala, Nr. 129, reprezentată legal prin domnul BOIERIU IOAN IANCU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, comuna Mândra, Strada Principala, Nr. 364, reprezentată legal prin domnul ȘERBAN IOAN TAFLAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pârău, prin Consiliul Local Pârău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, comuna Părău, Strada Principala, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul XXXXX CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, comuna Recea, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, comuna Șercaia, Strada Principala, Nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, comuna Șinca, Strada Principala, Nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă , prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, comuna Șinca Nouă, Strada Principala, Nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUS CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, Nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, comuna Șoars, Strada Principală, Nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOAN TIMIȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, comuna Ticuș, sat Ticușul Vechi, Strada Principală, Nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEĂ ȘCHIOPEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, comuna Ucea, Strada Principală, Nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, Nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, comuna Voila, Strada Principală, Nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Str. Strada Gheorghe Lazăr, nr.

10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 25.  Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Str. Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul VĂCARIU CONSTANTIN AURELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, comuna Boița, Strada Traian, Nr. 263, reprezentată legal prin domnul MOHOR NICOLAE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, comuna Bruiu, Strada Principală, Nr. 19, reprezentată legal prin domnul GHERGHEL GRIGORIE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, comuna Cârța, Strada Principală, Nr. 104, reprezentată legal prin domnul CRISTIAN MAGHERU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul Local Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, Nr. 55, reprezentată legal prin domnul DORIN MAGDA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, Nr. 253, reprezentată legal prin domnul STRAVA IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, comuna Racovița, Strada Principală, Nr. 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, comuna Roșia, Strada Principală, Nr. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, Nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

Anexa nr. 2

STATUTUL

ASOCIA ȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITIMICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI

□ ASOCIAȚII:

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, strada General Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Oraș Făgăraș, str.Republicii, Nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Str. Stadionului, 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul XXXXXXX, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, comuna Cincu, Strada Pietii, Nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, având funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, comuna Comăna, sat Comăna de Jos, Strada Principală, Nr. 3, reprezentată legal prin domnul GRUSEA VIOREL, având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, comuna Hârseni, Strada Principala, Nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, comuna Lisa, Strada Principala, Nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, comuna Jibert, Strada Principala, Nr. 129, reprezentată legal prin domnul BOERIU IOAN IANCU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, comuna Mândra, Strada Principala, Nr. 364, reprezentată legal prin domnul ȘERBAN IOAN TAFLAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pârău, prin Consiliul Local Pârău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, comuna Părău, Strada Principala, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul XXXXX CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, comuna Recea, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, comuna Șercaia, Strada Principala, Nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, comuna Șinca, Strada Principala, Nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă , prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, comuna Șinca Nouă, Strada Principala, Nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUS CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, Nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, comuna Șoars, Strada Principală, Nr. 111, reprezentată legal prin domnul DĂNUȚ IOAN TIMIȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, comuna Ticuș, sat Ticușul Vechi, Strada Principală, Nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEĂ SCHIOPEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, comuna Ucea, Strada Principală, Nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, Nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, comuna Voila, Strada Principală, Nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Str. Strada Gheorghe Lazăr, nr.

10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 25.  Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Str. Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul VĂCARIU CONSTANTIN AURELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, comuna Boița, Strada Traian, Nr. 263, reprezentată legal prin domnul MOHOR NICOLAE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, comuna Bruiu, Strada Principală, Nr. 19, reprezentată legal prin domnul GHERGHEL GRIGORIE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, comuna Cârța, Strada Principală, Nr. 104, reprezentată legal prin domnul CRISTIAN MAGHERU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul Local

Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, Nr. 55, reprezentată legal prin domnul ...............CI XXXXXX, CNP

XXXXX, având funcția de Primar.

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, Nr. 253, reprezentată legal prin domnul STRAVA IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, comuna Racovița, Strada Principală, Nr. 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, comuna Roșia, Strada Principală, Nr. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, Nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, Nr. 54, reprezentată legal prin domnul ISTRATE STELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

denumiți în continuare împreună “asociați” și separat “asociatul” □ Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia, în conformitate cu prevederile din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI (denumită în cele ce urmează „ADI-ITI MȚF”), persoană juridică de drept privat, si de utilitate publică, în scopul și având obiectivele prevăzute la art. 4 si 5 din prezentul statut.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ASOCIAȚIEI

ART. 1 DENUMIREA ASOCIAȚIEI

 • a) Denumirea asociației este "Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea

Țara Făgărașului ", conform dovezii disponibilității denumirii nr.................. eliberată de

Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției.

 • b) Această denumire - "Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului " - sau denumirea prescurtată - “ADI - ITI MȚF” - va fi menționată în toate înscrisurile emise de Asociație.

 • c) Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii, care se vor stabili ulterior prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.

ART. 2 SEDIUL ASOCIAȚIEI

 • a) Sediul Asociației se află in municipiul Făgăraș, str. Făgăraș nr.3, jud. Brașov

 • b) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei decizii a CONSILIULUI DIRECTOR, conform prezentului statut.

ART. 3 DURATA DE FUNCȚIONARE

Asociația este constituită și își desfășoară activitatea pe perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Făgăraș.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIA ȚIEI

ART. 4 SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • 1) Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului.

 • 2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Microregiunea Țara Făgărașului, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în Microregiunea Țara Făgărașului.

ART. 5 OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI Microregiunea Țara Făgărașului.

 • b) dezvoltarea durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația;

 • c) asigurarea dezvoltării economice și sociale a Microregiunea Țara Făgărașului;

 • d) inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități;

 • e) susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile;

 • f) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrațiv-teritoriale care compun Asociația și a întregii zone Microregiunii Țara Făgărașului;

 • g) dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu;

 • h) dezvoltarea turismului;

 • i) dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale;

 • j) atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a Microregiunii Țara Făgărașului și a unităților administrativ-teritoriale care o compun;

 • k) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

 • l) coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul SIDD MȚF într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;

 • m) avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, asigurând conformitatea acestora cu SIDD MȚF;

 • n) realizează monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile SIDD MȚF.

CAPITOLUL III

PA TRIMONIUL ASOCIA ȚIEI

ART. 6 PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

 • a) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii.

 • b) Patrimoniul inițial al Asociației este de 200 lei.

 • c) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aport în numerar sau în natură, provenind de la asociați sau de la terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu cotizații, donații sau sponsorizări, etc.

 • d) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

ART. 7 SURSELE DE VENIT ALE ASOCIA ȚIEI

 • 1. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) venituri realizate din activități economice directe;

 • e) finanțări externe;

 • f) alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut;

 • 2. O parte din veniturile obținute vor fi utilizate pentru organizarea și susținerea activităților desfășurate de asociație în concordanță cu scopul și obiectivele acesteia.

ART.8 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

ASOCIAȚII

ART. 9 DREPTURILE ASOCIAȚILOR

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să fie consultați în toate problemele de interes pentru Asociație;

 • d) să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă de interes pentru Asociație;

 • e) să propună Asociației organizarea diverselor manifestări precum și proiecte de hotărâri ce concordă cu scopul și obiectivele Asociației;

 • f) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

ART. 10 OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să răspundă solicitărilor Asociației și să participe la orice acțiuni întreprinse de aceasta;

 • c) să-și achite obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

 • d) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • e) să desemneze membri în organele de conducere ale Asociației;

 • f) să nu aducă prejudicii Asociației;

ART. 11 DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

 • 1. Asociația poate accepta noi membri, cu acordul majorității asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut.

 • 2. Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • 3. Retragerea din Asociație va fi notificată, în prealabil, președintelui Asociației și celorlalți asociați.

Retragerea din asociație nu trebuie să aducă prejudicii asupra funcționării A.D.I.- ITI MȚF și a beneficiarilor potențiali. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări, pentru a se lua act de renunțarea la calitatea de membru.

 • 4. ADUNAREA GENERALĂ poate hotărî excluderea unui membru din Asociație, în situația în care prin acțiunile sale sau prin neîndeplinirea obligațiilor legale/statutare aduce prejudicii Asociației.

 • 5. Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor și sau a serviciilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației;

CAPITOLUL V

ORGANELE ASOCIA ȚIEI

Art. 12 Organele Asociației sunt:

 • a) ADUNAREA GENERALA - organism de conducere a Asociației.

 • b) CONSILIUL DIRECTOR - organism de administrare a Asociației.

 • c) COMISIA DE CENZORI - organ de control financiar a Asociației.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚIEI

Art. 13

 • 1. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere al Asociației, format din totalitatea reprezentanților asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • 2. ADUNAREA GENERALA alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • 3. Reprezentanții asociaților în ADUNAREA GENERALĂ a Asociației vor fi desemnați prin hotărâri ale consiliilor locale/consiliului județean. Mandatul reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre.

 • 4. Fiecare asociat va fi reprezentat printr-un singur membru și va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul ADUNĂRII GENERALE a Asociației.

 • 5. Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților în ADUNAREA GENERALĂ vor fi transmise, în copie, asociaților și președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptării lor.

Art. 14

 • 1. ADUNAREA GENERALA a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul statut, conform mandatului încredințat de către asociați.

 • 2. Principalele atribuții ale ADUNĂRII GENERALE a Asociației sunt:

 • a) stabilirea obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • c) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, precum și aprobarea constituirii, atribuțiilor, funcționării și organizării compartimentului tehnic al Asociației;

 • d) alegerea și revocarea membrilor CONSILIULUI DIRECTOR la propunerea Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor COMISIEI DE CENZORI și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a COMISIEI DE CENZORI;

 • f) înființarea de filiale;

 • g) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • h) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • i) acordarea descărcării de gestiune a membrilor CONSILIULUI DIRECTOR pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat ADUNĂRII GENERALE de CONSILIUL DIRECTOR-,

 • j) avizează modificări ale SIDD MȚF;

 • k) este informată de activitatea Asociației, prin rapoarte de activitate prezentate în cadrul ședințelor AGA;

 • l) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • m) aprobarea cotizației anuale;

 • n) adoptă orice altă hotărâre care, conform Statutului și Actului Constitutiv sunt de competenta exclusivă a ADUNĂRII GENERALE și exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.

 • 3. ADUNAREA GENERALA a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâre în exercitarea drepturilor speciale de informare și de control asupra ADIITI MȚF.

Art. 15

Reprezentanții asociaților în ADUNAREA GENERALĂ a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 16

 • 1. ADUNAREA GENERALĂ a Asociației va fi convocată, cel puțin 1 (una) dată pe an sau ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației.

 • 2. Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • 3. în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut.

 • 4. Ședințele ADUNĂRII GENERALE a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită in acest scop.

 • 5. ADUNAREA GENERALĂ a Asociației va alege un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • 6. Hotărârea si procesul-verbal sunt semnate de președinte și de secretar. O copie a hotărârii si procesului-verbal vor fi transmise, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat.

 • 7. Hotărârile ADUNĂRII GENERALE a Asociației se consemnează într-un registru special, care se păstrează la sediul Asociației.

 • 8. în cazuri deosebite, ședințele ADUNĂRII GENERALE se pot organiza la solicitarea președintelui, prin procedura scrisă. Acordul asociaților privind adoptarea hotărârilor prin procedura scrisă se transmite de către aceștia, în format electronic și pe fax, pe adresa asociației.

Art. 17

 • 1. Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are drept de vot în ADUNAREA GENERALĂ a Asociației.

 • 2. Pentru luarea hotărârilor în cadrul ședinței ADUNĂRII GENERALE au dreptul de a participa și de a vota doar reprezentanții asociaților.

 • 3. Cvorumul obligatoriu la oricare convocare este de doua treimi din numărul total al membrilor.

 • 4. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor se iau in prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 14 lit.h) se iau in prezența și cu votul favorabil al tuturor asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

în oricare din situațiile prevăzute mai sus, dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 14 lit.h) și n) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar, la a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

în cazul în care reprezentantul unuia din asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ- teritoriale asociate.

Hotărârile se consideră aprobate în procedura scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea asociaților, în termen de 3-5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. In textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedura scrisă, se specifică modalitatea de adoptare a acesteia. Dacă in termen de 5 zile nu se răspunde, deși emailul a fost confirmat, hotărârea se consideră acceptată tacit. Hotărârile adoptate în procedura scrisă se comunică de către secretarul de ședință, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, membrilor asociați.

Art. 18

 • 1. Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a ADUNĂRII GENERALE a Asociației, poate iniția acțiune injustiție, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 2. Hotărârile luate de ADUNAREA GENERALĂ în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la ADUNAREA GENERALĂ sau au votat împotrivă.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 19

 • 1. CONSILIUL DIRECTOR, este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și 12 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației, pe o perioada de 4 (patru) ani. Consiliul director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa, desemnați de unitățile administrativ teritoriale, membre ale asociației.

 • 2. Președintele Asociației este si președinte al Consilului Director, desemnat de UAT municipiul Fagaras.

Vice-presedinti desemnați de UAT : Avrig, Victoria, Tălmaciu, Consiliul Județean Sibiu , Consiliul Județean Brașov.

Sunt numiți în calitate de membrii ai Consiliului Director:, desemnați de UAT : Cincu, Comana, Viștea, Beclean, Arpașu de Jos, Porumbacu de Jos, Șelimbăr .

Art. 20

 • 1. CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea în executare a hotărârilor ADUNĂRII GENERALE a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de ADUNAREA GENERALĂ. ’

 • 2. CONSILIUL DIRECTOR exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă ADUNĂRII GENERALE raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare ADUNĂRII GENERALE',

 • c) poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita o parte din atribuții;

 • d) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată;

 • e) aprobă Regulamentul de Funcționare și Organizare al asociației;

 • f) propoune ADUNĂRII GENERALE revocarea si alegerea membrilor CONSILIUL DIRECTOR si ADUNĂRII GENERALE;

 • g) propune revocarea si alegerea președintelui ADUNĂRII GENERALE a asociației.

Art. 21

 • 1. CONSILIUL DIRECTOR se întrunește în ședințe, ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

 • 2. Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR se iau în prezenta și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor CONSILIULUI DIRECTOR.

 • 3. Secretariatul ședinței CONSILIULUI DIRECTOR este asigurat de consilierul juridic al

Asociației, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii CONSILIULUI DIRECTOR prezenți.’

 • 4. în exercitarea atribuțiilor CONSILIUL DIRECTOR emite decizii. Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR se semnează de Președinte și se consemnează în registrul special, care se păstrează la sediul Asociației.

PREȘEDINTELE

Art. 22

Președintele Asociației:

 • - asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului Director;

 • - pune în aplicare hotărârile adunării generale ;

 • - soluționează problemele curente ale Asociației;

 • - monitorizează activitatea managerului de proiect și a compartimentului tehnic;

 • - numește managerul de proiect si prezintă Consiliului Director si Adunării Generale pentru luare la cunoștința;

-angajează personalul Asociației, cu respectarea politicii de personal

aprobate de ADUNAREA GENERALĂ și ținând cont de bugetul aprobat de ADUNAREA GENERALĂ-,

 • - reprezintă Asociația în raporturile, cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile publice, precum și cu celelalte persoane fizice sau juridice, cu care Asociația are relații, precum și cu mass-media;

 • - președintele angajează Asociația, prin semnătura sa, în relația acesteia cu terții;

 • - sprijină activitatea compartimentului tehnic în activitățile de promovare derulate de acesta;

 • - asigură transparența activității derulate în cadrul Asociației;

 • - reprezintă interesele compartimentului tehnic în Adunarea generala ;

COMPARTIMENTUL TEHNIC

Art. 23

 • 1. Compartimentul tehnic al Asociației , asigura implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului.

 • 2. Compartimentul tehnic al Asociației va fi condus de un manager de proiect.

Manager al proiectului pentru implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) din Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului, se numește d-na Câju Mariana.

 • 2. Din compartimentul tehnic va face parte personal cu experiență profesională și pregătire necesară atingerii obiectivelor Asociației și implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului.

Managerul proiectului are următoarele atribuții:

 • a) coordonează activitatea Compartimentului Tehnic și duce la îndeplinire atribuțiile ADI ITI Microregiunea Țara Făgărașului.

 • b) participă la reuniunile AGA organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI).

 • c) facilitează legătura dintre autoritățile centrale și cele locale implicate în implementarea Planului de Acțiune din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunea Țara Făgărașului prin mecanismul ITI.

 • d) coordonează experții compartimentului tehnic în activitățile derulate de aceștia pentru pregătirea și implementarea proiectelor propuse de solicitanții din teritoriul ITI.

 • e) coordonează experții compartimentului tehnic în pregătirea și implementarea proiectelor propuse de solicitanții din teritoriul ITI.

 • f) urmărește procesul de monitorizare al proiectelor, realizat de compartimentul tehnic al Asociației privind realizarea indicatorilor din SIDD MȚF si contribuie la campania de promovare și informare, asigurând transparența și vizibilitatea rolului și activităților desfășurate de ADI-ITI Microregiunea Țara Făgărașului.

 • g) elaborează rapoarte trimestriale sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor

Planului de Acțiune din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Făgărașului prin mecanismul ITI, precum și alte aspecte privind activitatea desfășurată conform atribuțiilor.

 • h) elaborează, la inițiativa sa, sau la solicitarea instituțiilor implicate, informări privind problematica din cadrul teritoriului Microregiunii Țara Făgărașului și formulează propuneri pentru soluționarea aspectelor constatate.

 • i) îndeplinește orice altă atribuție ce rezulta din prevederile documentelor referitoare la mecanismul ITI sau ca urmare a modificării acestor documente de către AM-uri.

 • j) reprezintă interfața între beneficiari si Ministerul Fondurilor Europene.

CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAȚIEI

Art. 24 Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de ADUNAREA GENERALĂ pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • a) Membrii CONSILIULUI DIRECTOR nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • b) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • c) Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • - Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației.

 • - întocmește rapoarte și le prezintă ADUNĂRII GENERALE.

 • - Poate participa la ședințele CONSILIULUI DIRECTOR, fără drept de vot.

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de ADUNAREA GENERALĂ.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 25 DIZOLVAREA

Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărâre judecătorească;

 • c) prin hotărârea ADUNĂRII GENERALE.

Art. 26

 • 1. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

 • b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • c) imposibilitatea constituirii ADUNĂRII GENERALE sau a CONSILIULUI DIRECTOR în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, ADUNAREA GENERALĂ sau, după caz, CONSILIUL DIRECTOR trebuia să se constituie;

 • d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

 • 2. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul

Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 27

 • 1. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) când asociația a devenit insolvabilă;

 • e) în cazul prevăzut la art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Instanța competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

Art. 28 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea ADUNĂRII GENERALE. în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea ADUNĂRII GENERALE se depune la Judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 29

 • 1. în cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • 2. Aceste bunuri pot fi transmise către persoanele juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în Statutul Asociației.

 • 3. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile art.29, alin.(2), precum și în cazul în care Statutul Asociației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor, ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

 • 4. în cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute în art.27, alinți), lit.a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritorială Asociația își avea sediul, dacă acesta din urmă este de interes local.

 • 5. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 30 LICHIDAREA

 • 1. în cazurile de dizolvare prevăzute la art.26 și art.27, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească.

 • 2. în cazul dizolvării prevăzute la art.28, lichidatorii vor fi numiți de către ADUNAREA GENERALĂ, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

 • 3. în toate cazurile, mandatul CONSILIULUI DIRECTOR încetează odată cu numirea lichidatorilor.

 • 4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 31

 • 1. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

 • 2. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

 • 3. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 32

 • 1. Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțe, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

 • 2. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 33

 • 1. Suma cuvenită creditorilor cunoscuți care refuză să primească plata creanțelor sale se va consemna în contul său.

 • 2. Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 34

în orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii, decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 35

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 36

Atât față de Asociație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 37

 • 1. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni, să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

 • 2. Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și

Art. 38

Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanțului, nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv și aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor de drept bunurile și sumele rămase de la lichidare împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta, lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop un act constatator.

Art. 39

 • 1. Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice altă persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

 • 2. Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai apelului.

 • 3. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 40

 • 1. Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 • 2. Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidator, în condițiile prevăzute de art.38, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 41

 • 1. Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • 2. Prezentul Statut este guvernat de legea română. în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • 3. Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problema privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost încheiat și semnat în___(_____________) exemplare originale, câte

un exemplar pentru fiecare asociat și un exemplar pentru Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astăzi, la data______________________, după ce a fost adus la cunoștință membrilor fondatori,

care au subscris la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.

ASOCIAȚI

 • 1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, Județul Brașov, reprezentat prin domnul ADRIAN IOAN VESTEA, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, strada General Magheru , nr. 14, Județul Sibiu, reprezentat prin doamna DANIELA CÎMPEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Președinte.

 • 3. Unitatea Administrativ Teritorială Municipilul Făgăraș, prin Consiliul Local Făgăraș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Făgăraș, Oraș Făgăraș, str.Republicii, Nr. 3, reprezentat legal prin domnul GHEORGHE SUCACIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 4. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Victoria, Oraș Victoria, Str. Stadionului, 14, reprezentat legal prin domnul CRISTIAN GHEORGHE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 5. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean, prin Consiliul Local Beclean, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Beclean, comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, reprezentată legal prin domnul XXXXXXX, CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 6. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cincu, prin Consiliul Local Cincu, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Cincu, comuna Cincu, Strada Pietii, Nr. 254, reprezentată legal prin domnul SORIN AUREL SUCIU, având funcția de Primar.

 • 7. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Comăna, prin Consiliul Local Comăna, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Comăna, comuna Comăna, sat Comăna de Jos, Strada Principală, Nr. 3, reprezentată legal prin domnul GRUSEA VIOREL, având funcția de Primar.

 • 8. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăguș, prin Consiliul Local Drăguș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Drăguș, comuna Drăguș, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul CORNEL GREAVU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 9. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hârseni, prin Consiliul Local Hârseni, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Hârseni, comuna Hârseni, Strada Principala, Nr. 175, reprezentată legal prin domnul MIHAI OLTEAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 10. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Lisa , prin Consiliul Local Lisa, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Lisa, comuna Lisa, Strada Principala, Nr. 194, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MOGA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 11. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jibert, prin Consiliul Local Jibert, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Jibert, comuna Jibert, Strada Principala, Nr. 129, reprezentată legal prin domnul BOIERIU IOAN IANCU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 12. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mândra, prin Consiliul Local Mândra, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Mândra, comuna Mândra, Strada Principala, Nr. 364, reprezentată legal prin domnul ȘERBAN IOAN TAFLAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 13. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pârău, prin Consiliul Local Părău, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Părău, comuna Părău, Strada Principala, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul XXXXX CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 14. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Recea, prin Consiliul Local Recea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Recea, comuna Recea, Strada Principala, Nr. 42, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE LAZEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 15. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, prin Consiliul Local Șercaia, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șercaia, comuna Șercaia, Strada Principala, Nr. 82, reprezentată legal prin domnul CRISTINEL PALTIN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 16. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca, prin Consiliul Local Șinca, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca, comuna Șinca, Strada Principala, Nr. 314, reprezentată legal prin domnul VICTOR BÂRLEZ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 17. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șinca Nouă , prin Consiliul Local Șinca Nouă, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șinca Nouă, comuna Șinca Nouă, Strada Principala, Nr. 358, reprezentată legal prin domnul DUMITRU FLUCUȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 18. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sâmbăta de Sus , prin Consiliul Local Sâmbăta de Sus, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, Strada Lisei, Nr. 150, reprezentată legal prin domnul VASILE ANDREAȘ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 19. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șoarș, prin Consiliul Local Șoars, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Șoars, comuna Șoars, Strada Principală, Nr. 111,

20. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ticuș, prin Consiliul Local Ticuș, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ticuș, comuna Ticuș, sat Ticușul Vechi, Strada Principală, Nr. 198, reprezentată legal prin domnul EMIL MIRCEĂ SCHIOPEA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 21. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ucea, prin Consiliul Local Ucea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Ucea, comuna Ucea, Strada Principală, Nr. 78, reprezentată legal prin domnul MARIAN VALENTIN BĂCILĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 22. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Viștea, prin Consiliul Local Viștea, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Viștea, comuna Viștea, Strada Principală, Nr. 132, reprezentată legal prin domnul FLORIN IOANI CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 23. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Voila, prin Consiliul Local Voila, cu sediul în Județul Brașov, Localitatea Voila, comuna Voila, Strada Principală, Nr. 124, reprezentată legal prin domnul GHEORGHE MARIAN OSALCIUC CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 24. Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Avrig, prin Consiliul Local Avrig, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Avrig, Oraș Avrig, Str. Strada Gheorghe Lazăr, nr.

10, reprezentat legal prin domnul DAVID ADRIAN DUMITRU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 25.  Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tălmaciu, prin Consiliul Local Tălmaciu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Tălmaciu, Oraș Tălmaciu, Str. Strada Nicolae Bălcescu, nr. 24, reprezentat legal prin domnul NICOLAE PETRU-BASARABĂ CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 26. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Arpașu de Jos, prin Consiliul Local Arpașu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Arpașu de Jos, comuna Arpașu de Jos, Strada Principală, Nr. 214, reprezentată legal prin domnul VĂCARIU CONSTANTIN AURELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 27. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Boița, prin Consiliul Local Boița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Boița, comuna Boița, Strada Traian, Nr. 263, reprezentată legal prin domnul MOHOR NICOLAE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 28. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bruiu, prin Consiliul Local Bruiu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Bruiu, comuna Bruiu, Strada Principală, Nr. 19,

reprezentată legal prin domnul GHERGHEL GRIGORIE CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 29. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârța, prin Consiliul Local Cârța, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârța, comuna Cârța, Strada Principală, Nr. 104, reprezentată legal prin domnul CRISTIAN MAGHERU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 30. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cârțișoara, prin Consiliul Local Cârțișoara, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Cârțișoara, comuna Cârțișoara, Strada Principală, Nr. 55, reprezentată legal prin domnul DORIN MAGDA CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 31. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Porumbacu de Jos, prin Consiliul Local Porumbacu de Jos, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Porumbacu de Jos, comuna Porumbacu de Jos, Strada Principală, Nr. 253, reprezentată legal prin domnul STRAVA IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 32. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, prin Consiliul Local Racovița, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Racovița, comuna Racovița, Strada Principală, Nr. 416, reprezentată legal prin domnul SIMION OLARIU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 33. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșia, prin Consiliul Local Roșia, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Roșia, comuna Roșia, Strada Principală, Nr. 22, reprezentată legal prin domnul DAVID IOAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 34. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șelimbăr, prin Consiliul Local Șelimbăr, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Strada Mihai Viteazu, Nr. 164, reprezentată legal prin domnul MARIUS GRECU CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.

 • 35. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turnu Roșu, prin Consiliul Local Turnu Roșu, cu sediul în Județul Sibiu, Localitatea Turnu Roșu, comuna Turnu Roșu, Strada Olteț, Nr. 54, reprezentată legal prin domnul ISTRATE STELIAN CI XXXXXX, CNP XXXXX, având funcția de Primar.