Hotărârea nr. 4/2019

Hotărârea nr. 4 - privind modificarea şi completarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 16.01.2019

- privind modificarea și completarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 16 ianuarie 2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate sub nr.727/16.01.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune completarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect;

Văzând punctul 2 din Solicitarea de clarificare nr. 5 ADR Centru Alba Iulia;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art. 14 și art. 91, alin.(l) lit.”b” și ”e”, alin.(3) lit. ”f’ și alin.(6) lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, se mofifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:

“Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției”.

Art 2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează