Hotărârea nr. 379/2019

Hotărârea nr.379 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO V


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 379

din data de 26.09.2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.09.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 15917 din data de 16.09.2019 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 15917/16.09.2019 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă și proba clinică/practică proba de interviu;

Văzând adresa nr. 27205/9.09.2019 completată cu adresa nr. 27486/11.09.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Luând în considerare propunerile formulate în cadrul ședinței de Comisia de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(l), (2), art.13, art.18 alin. (1), (2) și ari. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin. (1) lit. „a” și “d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs -proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Dna. Colțea Gabriela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție - Secția Clinică Medicină Internă I și Secția Clinică Medicină Internă III;

- Dna. Tabalai Alexandra - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție -Secția Diabet Zaharat, nutriție și boli metabolice;

Dl. Noaghea Nelu Petre - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție -Secția Clinică Oncologie Medicală;

Dna. Sebeni-Comșa Mariana - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef - Centrul de Hemodializă;

Dna. Văsioiu Adelina Mihaela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție

- Secția Gastroenterologie;

Dna. Sebeni-Comșa Mariana - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de medic șef -Serviciul Județean de Medicină Legală.

Dna. Colțea Gabriela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție - Secția Clinică Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.

Dl/dna.Ciubotaru Mariana Mihaela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție - Secția Neurochirurgie.

Dl. Kadas Iluna Andrei Marius - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție

 • - Secția Clinică Cardiologie I.

Dna. Văsioiu Adelina Mihaela- pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție

 • - Secția Clinică Neurologie.

Dl. Mitric Radu - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție - Secția Chirurgie Generală I.

Art,2. - Pentru proba interviu, comisia de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante este formată din comitetul director al unității sanitare.

Art.3. - Pentru proba scrisă/clinică sau practică, se aprobă componența comisiilor de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante, după cum urmează:

 • 3.1. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Medicină Internă I și Secția Clinică Medicină Internă III din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

  Președinte:

  Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

  Director Medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  Membri:

  Conf. univ. dr. Scâmeciu Camelia Cornelia Dr. Teișanu Mirela Ingrid

  Dr. Gavriș Claudia

  Colțea Gabriela

  medic primar, specialitatea medicină internă medic primar, specialitatea medicină internă medic primar, specialitatea medicină internă, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov reprezentant al Consiliului Județean Brașov

  Secretar:

  Dr. Zota Anca Georgeta

  medic primar, specialitatea medicină internă

 • 3.2. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

  Președinte:

  Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

  Director Medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  Membri:

  Dr. Alexandru Carmina

  Dr. Micu Maria Suzana

  Dr. Urs Laura Rodica

  Tabalai Alexandra

  medic primar, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

  medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

  medic primar, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reprezentant al     Colegiului

  Medicilor Brașov

  reprezentant al Consiliului Județean Brașov

  Secretar:

  Dr. Zota Anca Georgeta

  medic primar, specialitatea medicină internă

3.3. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

Conf. Univ. Dr. Moșoiu Daniela Viorica

Dr. Vasiu Cosmina

Dr. Sporiș Mariana

Noaghea Nelu Petre

medic primar, specialitatea oncologie medicală

Facultatea de Medicină Brașov

medic primar, specialitatea oncologie medicală

medic primar, specialitatea oncologie medicală,

reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Sîrbu Sebastian

medic primar, specialitatea oncologie medicală

3.4. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef - Centrul de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Dr. Oproiu Cosmina

Dr. Dincă Florinei Gigi

Dr. Iana Cristina Simona

medic primar, specialitatea nefrologie

medic primar, specialitatea medicină internă medic primar, specialitatea nefrologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Sebeni-Comșa Mariana

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Sîrbu Sebastian

medic primar, specialitatea oncologie medicală

3.5. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Gastroenterologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Dr. Apătăchioaie Comeliu

Dr. Gavriș Claudia

Dr. Moraru Adrian Gabriel

medic primar, specialitatea gastroenterologie medic primar, specialitatea medicină internă medic primar, specialitatea gastroenterologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Văsioiu Adelina Mihaela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Zota Anca Georgeta

medic primar, specialitatea medicină internă

3.6. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă /clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef- la Serviciul Județean de Medicină Legală,din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Dr. Toma Grădinaru Oana

Dr. Diaconescu Radu Sorin

Dr. Jardan Octavian

medic primar, specialitatea medicină legală medic specialist, specialitatea medicină legală medic primar, specialitatea medicină legală, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Sebeni-Comșa Mariana

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Zota Anca Georgeta

medic primar, specialitatea medicină internă

3.7. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Clinică Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Conf. univ.dr. Jecan Cristian Radu

medic primar, specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, UMF “Carol Davila” București

Dr. Văidăhăzan Radu

medic specialist, specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă

Dr. Albean Marcel

medic primar, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, reprezentant al       Colegiului

Medicilor Brașov

Colțea Gabriela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Corâiu Claudiu Gabriel

medic primar, specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă

3.8. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Dr. Mircea Radu

Dr. Kakucs Cristian

Dr. Voina Ana

medic primar, specialitatea neurochirurgie medic specialist, specialitatea neurochirurgie medic primar, specialitatea neurochirurgie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Ciubotaru Mariana Mihaela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Corâiu Claudiu Gabriel

medic primar, specialitatea chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă

3.9. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Clinică Cardiologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Conf. univ. dr. Cozma Drăgan Constantin

medic primar, specialitatea cardiologie Institutul de boli Cardiovasculare Timișoara

Dr. Jinga Loredana

Dr. Rus Horațiu

medic primar, specialitatea cardiologie medic    primar,    specialitatea    cardiologie,

reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Kadas Huna Andrei-Marius

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Tibăr Mălin

medic primar, specialitatea cardiologie

3.10. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Clinică Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Director Medical - Spitalul Clinic Județean de

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin

Urgență Brașov

Membri:

Conf. univ. dr. Tuță Sorin

medic primar, specialitatea neurologie, UMF “Carol Davila” București

Dr. Diaconescu Ștefania Roxana Dr. Bustan Mihaela

medic specialist, specialitatea neurologie medic primar, specialitatea neurologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Văsioiu Adelina Mihaela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Minciu Elena

medic specialist, specialitatea cardiologie

3.11. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef de secție - Secția Chirurgie Generală I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Locțiitorul directorului medical - Spitalul Clinic

Dr. Vecerdi Cristina

Județean de Urgență Brașov

Membri:

Dr. Cobelschi Călin Pavel

Dr. Gheorghiu Alfred Redalf Alen

Dr. Constantin Mihnea

medic primar, specialitatea chirurgie generală medic specialist, specialitatea chirurgie generală medic primar, specialitatea chirurgie generală, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Mitric Radu

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Petcu Lucian

medic primar, specialitatea chirurgie generală

Art.4, -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și Art. 3.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea.


W

\v


îx       Contrasemnează,

»\v Secretar general/aj județului Maria Duiwbj’ăveanu