Hotărârea nr. 35/2019

Hotărârea nr.35 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 35 din data 20.02.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.02.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019.


Contrsemnează, SECRETAR, Maria D brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 ianuarie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna consilier județean Șoneriu Mihaela. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

DI. Adrian-Ioan Veștea

începem ședința ordinară a consiliului județean. Avem 18 puncte care au fost inițiale plus 7 puncte suplimentare. înainte de a supune la vot vă pot spune că din 35 de consilieri suntem prezenți 33, deci avem cvorum. Supun la vot cele 18 puncte plus cele 7 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.12.2018. Dacă aveți de făcut completări la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16.01.2019. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.3. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.26. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.l. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte. Domnule președinte am participat și vineri și luni la ședința comisiilor și de sănătate și la ședința Comisiei juridice și ne-am uitat pe documentele care stau în spatele acestui proiect de hotărâre. Am identificat aceeași problemă pe care noi am mai văzut-o și anume faptul că proprietarul actualei clădiri de la Mihai Eminescu ne mărește chiria, de fapt o dublează. Chiria la ora actuală este 5000 de euro și o dublează la 10.000 de euro. Dacă facem un calcul simplu asta ar însemna 120.000 de euro pe an, doi ani de zile, cât se propune semnarea noului contract, împuternicirea domnului director și semnarea noului contract pe doi ani de zile, ar însenina o sumă de 240.000 de euro. Repet, aceeași situație este și la Spitalul de Pneumoftiziologie. Domnul președinte, stimați colegi, eu zic că este obligatoriu să găsim o strategie și să găsim soluții pentru aceste două instituții. Este foarte important să găsim locații care sunt ori în patrimoniul județului Brașov ori să identificăm alte căi de rezolvare a acestor locații. Vreau să vă spun că am două propuneri pentru dumneavoastră, din discuțiile pe care le-am avut și cu colegii, ar putea fi realizabile și bineînțeles că aparatul executiv al consiliului județean poate începe demersurile pentru rezolvarea acestor situații și mă refer la spitalul de oncologie, vis-a-vis de Colegiul Național Șaguna și este doar o sugestie de locație.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Auziți, nu ne spuneți nimic nou. Referitor la aceste lucruri noi avem demersuri începute, vreți să bifați și dumneavoastră, să dați impresia că sunteți preocupat, v-ați inspirat din poveștile astea.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Atât ieri cât și vineri am participat la comisii și aceste situații ne-au fost prezentate de colegii dumneavoastră și de colegii din aparatul executiv și ideea este că încercăm găsirea unor soluții prin implicarea tuturor colegilor. Din acest motiv suntem în consiliul județean. De asemenea mai cunosc o situație la Făgăraș, unde municipiul Făgăraș a intrat în proprietatea unei cazărmi care a trecut din patrimoniul Statului sau din cel al Ministerului Apărării, a fost dezafectată și a preluat-o municipiul Făgăraș. Cred că putem să încercăm și noi aceeași variantă pe municipiul Brașov, este vorba de undeva la 100 de paturi care ar putea cu siguranță încăpea într-o asemenea unitate. Sunt convins că aceste sugestii, mai ales având și exemplul concret de la Făgăraș pe care îl cunosc îndeaproape, vor putea continua cu alte soluții din partea executivului. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Vream să vă spun faptul că nu ne spuneți nimic nou, toate aceste diligențe încă de anul trecut, de când a fost doamna ministru Pintea aici, i-am prezentat această situație și după cum bine știți spitalul de oncologie vechi care este în spate la Șaguna, în prezent este în proprietatea Casei de Asigurări de Sănătate și este în administrarea Spitalului Județean. Spitalul Județean este o cu totul altă entitate. La vremea respectivă am încercat să găsim o soluție pentru a transfera această clădire către neurologie. Nu am găsit din punct de vedere procedural și o parte dintre colegii noștri chiar au făcut diligențe cu reprezentanții și ai Casei de Asigurări de Sănătate și cu cei ai Ministerului Sănătății, lucruri care până în prezent nu s-au finalizat favorabil.

Referitor la cealaltă informație pe care o aveți și vreți să o susțineți dumneavoastră, este un demers pe care noi, consiliul județean, l-am făcut, este o idee a mea de mai multă vreme, dar dacă ați vrut să o preluați mă bucură și faptul că vreți să o susțineți și dumneavoastră. Chiar avem o adresă făcută și am discutat personal cu secretarul general din Ministerul Apărării Naționale și i-am sugerat, în momentul în care am aflat că în zona Rulmentul lângă Jandarmerie este o unitate militară care este dezafectată, să existe o diligență în acest sens în care să putem pune la dispoziția spitalului acest spațiu. Dar noi vorbim de cu totul alt punct, pe moment astăzi suntem în situația în care există un proprietar acolo, mă așteptam ca dumneavoastră să vreți să faceți parte dintr-o comisie de negociere și v-aș recomanda, dacă vreți, alături de alți oameni să-1 însoțiți pe domnul director Grigoriu, să faceți parte din această comisie, poate cine știe, dumneavoastră negociați mai bine, sunteți mai convingător și poate scoatem o chirie mai mică. M-ar bucura lucrul acesta dacă l-ați accepta. Deci până una alta, cred că acesta este demersul pe care ar trebui să-l facem. întrucât există un manager la Spitalul de Psihiatrie, este un demers pe care trebuie să-1 facă din punct de vedere instituțional. Nu facem altceva decât să-l împuternicim să facă toate aceste diligente și bineînțeles ulterior să ni le aducă la cunoștință, să vedem în ce măsură a putut să găsească o soluție mai bună. Dacă mai sunt și alți colegi care, mă repet, cred că pot să găsească soluții și mijloace mai eficiente, îi rog să treacă de la teorie la fapte și să se implice în activitatea aceasta. Chiar s-ar bucura și domnul director Grigoriu să mai aibă un partener care să îl susțină în demersul acesta. Vă rog părinte. Vă oferiți? Am înțeles. Deci din partea noastră la această negociere, să participe pe lângă managerul Spitalul de Neurologie și Psihiatrie, care este mandatat de către noi, să participe ca și reprezentant, sub forma unui observator sau a unei persoane care să sprijine acest demers, domnul Manea Ion.

Dacă mai sunt și alți colegi care vor? Nemaifiind supun la vot punctul nr. 6, cu acest amendament, ca observator din partea consiliului județean să fie domnul consilier județean Manea Ion. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.( în sală a intrat și domnul consilier județean Nicoară Lucian)

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Vă rog domnul Noaghea.

Dl. Noaghea Nelu Petru

Comisia de sănătate propune să facă parte din comisia de examen pe domnul Andrei Kadas.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nemaifiind votăm secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la punctul nr. 8 proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Vă rog domnul Noaghea.

Dl. Noaghea Nelu Petru

Comisia de sănătate propune să facă parte din aceste două comisii pe doamna Mariana Sebeni.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nemaifiind votăm secret. Culegem voturile, cu 33 de voturi pentru și un vot împotrivă, s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director fînanciar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor. Vă rog.

D-na. Colțea Gabriela

Din partea Comisiei de sănătate venim cu o propunere. La comisia de concurs doamna Gabriela Agafiței, Claudia Duicu și Adelina Văsioiu și la comisia de contestații Olteanu Viorica, Ildiko Sandor și Mariana Ciubotaru.

DI. Adrian-Ioan Vestea

»

Supunem la vot, vot secret, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 167/03.04.2017 privind bugetul alocat pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr.1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun

A

.la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2019. Sunt procese care au fost preluate de către avocați și știu exact ce este în fiecare speță în parte și ne referim la continuarea acestor servicii. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu !4 din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere?

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Domnul președinte, Comisia de sănătate îl propune pe domnul director medical al maternității, domnul doctor Mircea Preda, dacă sunteți de acord.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci în locul doamnei manager Badea care și-a dat demisia din consiliul de administrație, îl propunem pe directorul medical, pe domnul Mircea Preda. Avem puncte de vedere? Dacă nu, supun la vot. Votăm secret, culegem, voturile, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 dintre proiectele suplimentare proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de paza prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2019. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea la Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov, membri și membri supleanți, în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Vă rog.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Din partea Comisiei de sănătate propunem din aparatul de specialitate al consiliului județean pe doamna Bucur Mariana și pe doamna Mariana Ciubotaru.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Votăm secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.5 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Târgul de Turism al României Centrul Expozițional Romexpo, în perioada 21-24 februarie 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Pentru următoarele două puncte îi dau cuvântul lui Adrian Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Vreau să îmi cer scuze, în cursul zilei de ieri a venit evaluarea pentru cele două drumuri 104L și 112C pentru exproprieri, cele două drumuri pe care le avem pe PNDL și vă supun atenției proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DJ 104 L Dacia-Viscri-Bunești, km 0+15+0,65”, contract finanțat prin POR 2014-2020, Program Operațional Regional, Axa 6, Contractul de finanțare nr. 3472/18960 din 16.11.2018. Este vorba de exproprieri în valoare totală de 2805 lei, sunt sume foarte micuțe dar ca să intre în proprietate pe actualul amplasament, sursa va fi din excedentul bugetului local. Dacă aveți alte întrebări? Dacă nu supun la vot punctul 6 cu DJ 104 L. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Următorul este proiect de hotărâre privind completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 112C Hălchiu- Satu Nou-Dumbrăvita -Vlădeni de la km 2+755 si de la 14 la 425”, Contract de finanțare prin POR 2014-2020, Axa 6, Contract de finanțare nr. 3486/19420 din 23.11.2018. Valoarea totală este de 6730 pentru toate exproprierile. La fel sursa de finanțare este excedentul bugetului consiliului județean. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supun la vot și acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Acestea fiind zise încheiem ședința din această lună. Vreau să vă anunț că următoarea ședință ordinară o vom face pe data de 20 și sunt mai multe puncte care trebuie puse până pe data de 20. Deci pe data de 20 februarie va fi următoarea ședință ordinară. în cazul în care va trebui să facem vreo ședință extraordinară, o să vă convocăm. Vă mulțumesc.

Președinte.

Secretar,


Adrian-Ioan Vei


Dumbrăveahu Maria