Hotărârea nr. 31/2019

Hotărârea nr.31 – aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 01 februarie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 31 din data de 01.02.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de

1 februarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 1 februarie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 75/01.02.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 1 februarie 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 1 februarie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 75/01.02.2019, cu propunerile formulate.Contrasemnează,


SECRETAR


Maria Dunibrăveanu


Consiliul Judsțban Bbașov


PREȘEDINTE Cod: F-05


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roDISPOZIȚIA NR.75

din data de 01.02.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de

01 februarie 2019 ora 1100, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de

01 februarie 2019, ora 1100, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu, specialitatea neurologie în linie de gardă continuă, specialitatea neurologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019.