Hotărârea nr. 307/2019

Hotărârea nr. 307-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 august 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 307 din data de 29.08.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 august 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 august 2019;

Analizând Dispoziția nr. 508/22.08.2019, emisă de către Președintele Consiliului

Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 29 august 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Alexandru-Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 14 puncte la punctul nr. 48 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28 august 2019.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 august 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 508/22.08.2019.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunwrăveanu