Hotărârea nr. 300/2019

Hotărârea nr.300 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul de Etnografie Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.300

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea modificării programului de acțiuni culturale pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2019;

Analizând Referatul nr.12685/18.07.2019, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe prin care se propune spre aprobare modificărea programului de acțiuni culturale pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, program aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019; în referat se propune introducerea unor acțiuni deja realizate în cursul semestrului I și a altora propuse pentru semestrul II, care nu au fost incluse în program, cu precizarea că modificările propuse nu influențează bugetul total al programului;

Ținând cont de avizul Comisei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, art. 173, alin. (1), lit. ’‘d”, precum și alin. (5), lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Programul de activități culturale pe anul 2019 modificat pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Consiliul Județean Brașov

Instituția: MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2019

Nr. ctr.

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut

Sursa de finanțare

1.

Program cercetare

cercetări de teren, realizarea de interviuri, imagini foto și video, realizare filme documentare, realizare achiziții

5

1.1 Cercetări de teren privind cetele de feciori din Țara Făgărașului, obicei înscris în lista patrimoniului imaterial reprezentativ UNESCO

Trim. III-IV

1.000 lei

CJBv.

1.2 Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic în zonele etnografice din județul Brașov. Cercetări de teren în cadrul programul de salvare a meșteșugurilor tradiționale

2.000 lei

CJBv.

Trim. III-IV

1.3 Continuarea cercetărilor în cadrul proiectului Proetnicultura. Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni și a ceangăilor în zona Săcele

Trim. II-IV

200 lei

CJBv.

1.4 Cercetări de teren de tip monografic pentru cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni, modificarea stilului de viață, și consecințele migrației în raionul Cahul, Republica Moldova (continuare)

Trim. III

10.000 lei

CJBv

Colab. Muzeul Brăilei și Institutul de Etnografie și Folclor București

1.5 Cercetări arheologice privind glăjăriile din jud. Brașov: săpături arheologice și finalizarea rezultatelor privind glăjăria de la Comăna de Sus (continuare)

Trim. II- III

7.000 lei

CJBv.

2.

Program expozițional

expozițiile au drept scop punerea în valoare a patrimoniului muzeal pentru a fi cunoscut de marele public

13

2.1. Organizarea expoziției temporare Fascinanta întâlnire în Basarabia cu urmașii mocanilor săceleni

Trim. I

Muzeul Etnografic Săcele

3.200 lei

CJBv

2.2. Organizarea expoziției temporare Ceasuri țărănești - instrumente de măsurare a timpului

Trim. II

Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

2.700 lei

CJBv.

2.3 Organizarea expoziției temporare ExpoREMEMBER 70 în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii „ARLECHINO-CARAVANA POVEȘTILOR”

Trim. II

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Colab.

Teatrul Arlechino

Brașov

2.4 Organizarea expoziției temporare

De la Sinai la Ierusalim Expoziție de fotografii Teofil Mihăilescu

Trim. II

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

Colab.

Arhitect-F otograf Teofil Mihăilescu

2.5 Organizarea expoziției temporare Ia - între veștmănt tradițional și brand național

în cadrul evenimentului

Ziua Universală a Iei

Paradă de modă - ii tradiționale și creații contemporane

Trim. II

Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

1.300 lei

CJBv Colab. Designer Ionela Bran

2.6 Colaborare la organizarea expoziției temporare Deviation, în cadrul Programului cultural Saison Croisee România - Franța 2018-2019, Festivalul Internațional de Textile Extraordinare

Trim. II-III

5.000 lei

CJBv

Colab.

Muzeul deArtă Brașov, Muzeul Bargoin, Clermont

Ferrand, Franța și HS Projets, Lyon, Franța

2.7 Organizarea expoziției temporare Meserii uitate: Meșteșugul cojocăritului în Țara Oltului

Expoziția prezintă universul tehnicilor de realizare și decorare a pieselor vestimentare din blană

întâlnire cu cojocari și urmași ai familiilor de cojocari Trim. IV

Muzeul de Etnografie Brașov, sediu

5.000 lei

CJBv

2.8 Organizarea expoziției temporare Dentelles en voyage în cadrul programului cultural Saison Croisee România - Franța 2018 - 2019, Festivalul Internațional de Textile Extraordinare

Trim. III

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

14.500 lei

CJBv. Colab.

Musee des Manufactures de Dentelles Retournac, Franța

2.9 Organizarea expoziției temporare Tradiții populare din România și China în cadrul Festivalului Fotografiei Chineze în România, ed. a Vil-a dedicat Aniversării a 70 ani de diplomație dintre România și China sub patronajul Ambasadei Republicii Populare Chineze

Trim. IV

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

1.500 lei

CJBv. Colab.

Asociația EURO FOTOART

2.10 Organizarea expoziției temporare România lui E.O.Hopre. Portretul fotografic al țării noastre în anul 1923 Expoziția ilustrează aspecte de civilizație românească surprinse de fotograf

Trim. II-IV

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

5.000 lei

CJBv.

Institutul de Istoria Artei București

2.11 Organizarea expoziției temporare Pescuitul pe Olt. Expoziția prezintă pescuitul ca una din principalele ocupații care s-a practicat în zona Rupea

Trim. III

Muzeul Etnografic Gh Cernea Rupea

2.200 lei

CJBv

2.12 Colaborare la organizarea expoziției Nicolae Tonitza și vârsta inocenței Expoziția ilustrează lumea copilăriei și a relației materno-filiale în diferite ipostaze. Include lucrări ale artiștilor moderni preocupați de această temă: obiecte, publicații, costume, jucării, fotografii de epocă din perioada interbelică

Trim. I

Muzeul Județean Mureș

Colab. Muzeul Județean Mureș.

Muzeul Municipiului București. Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” București, Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Muzeul de Artă

Ploiești

2.13 Expoziție Drăguș, un sat din Țara Oltului.

Expoziție foto documentară în cadrul la aniversării a 90 de ani de la cercetarea sociologică în Drăguș, a Școlii Monografice conduse de Dimitrie Guști

Trim. IV

1.200 lei

CJBv.

Colab. Universitatea Transilvania

Brașov

3.

Programul Activitatea metamuzeală

programul cuprinde activitatea editorială a muzeului, întâlniri cu specialiști și public în cadrul expozițiilor permanente și temporare

4

3.1. întâlnire cu urmașii mocanilor din Basarabia în cadrul expoziției temporare Prezența mocanilor săceleni în Basarabia și Dobrogea întâlnire în cadrul programului Centenarul pentru toți

5.500 lei

CJBv

Universitatea din Cahul, Republica Moldova

Trim. II

Muzeul Etnografic Sacele

3.2. Tezaure umane vii

Decernarea premiului de Tezaur uman viu d-lui Iosif Iepure, păstrător și continuator al obiceiului Junii Brașovului

400 lei

CJBv.

Trim. I

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

3.3. Noaptea muzeelor

Vizitarea expozițiilor permanente și temporare MEBv, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, Muzeul Etnografic Săcele, Muzeul Etnografic Gheorghe Cernea Rupea și concerte

2.000 lei

CJBv.

Trim. II

3.4. Tipărirea mapei-catalog în limbile română și engleză, de prezentare a expoziției permanente Patrimoniul textil, Muzeul de Etnografie Brașov

Trim. IV

10.000 lei

CJBv.

4.

Program Pedagogie muzeală

Programul anual de educație muzeală are în vedere vizite tematice și activități cu caracter practic destinate copiilor din ciclul primar și gimnazial din județul Brașov

7

4.1. Ateliere pedagogice coordonate de meșteri și artizani;

Tematica abordată:

 • - icoane pe sticlă

 • - încondeiat ouă

 • - modelare lut

 • - crestături lemn

 • - croșetat, cusături

 • - țesut

 • - tehnica șervețelului

 • - grafică, pictură, desen

 • - pictură pe lemn

 • - crestături în lemn

 • - împletituri din pănuși

 • - confecționat mărțișoare

 • - decorațiuni de sezon

MEBv sediu, Muzeul Civilizației Urbane, Muzeu Etnogafic Săcele,

Muzeul Etnografic Gh. Cernea Rupea Colab.Inspectoratul Școlar Județean Brașov

Trim. I-IV

18.000 lei

CJBv

4.2. Concurs interactiv cu elevii brașoveni în cadrul expoziției temporare Primul muzeu românesc din Brașov. Edificarea instituțiilor culturale românești din Transilvania după Unirea din 1918 Muzeul Civilizației Urbane ediția a Il-a Colab. Inspectoratul Școlar Brașov, școli și licee din mun. Brașov

Trim. II

1.950 lei

CJBv

4.3 Concurs interșcolar cu elevi din Săcele, în cadrul expoziției temporare Fascinanta întâlnire în Basarabia cu urmașii mocanilor săceleni Acțiunea face parte din programul Centenarul pentru toți și are drept scop cunoașterea tradițiilor mocanilor săceleni, stilul lor de viață și efectele migrației în România Mare

Trim, IV

Muzeu Etnografic Săcele

2.000 lei

CJBv

4.4 Concurs interșcolar pe tema Marii Uniri în cadrul expoziției temporare Românii din zona Rupea, eroi în Primul Război Mondial - Participanți la Marea Unire din 1918

Trim. II

Muzeul Gh. Cernea Rupea ediția a Il-a

2.500 lei

CJBv

4.5. Concurs cu premii Maratonul basmului popular ceangăiesc, ed. a XV- a Concurs de oratorie pentru elevi (basme și teatru popular în limba maghiară)

Trim. IV

Muzeu Etnografic Săcele

1.000 lei

CJBv.

Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte Sate

Săcelene

4.6. Finalizarea activității atelierelor pedagogice, prin valorificare expozițională Copiii descoperă meșteșuguri tradiționale, ediția a XlV-a

Trim. II

Muzeu Etnografic Săcele

2.350 lei

CJBv.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov

4.7. Concurs interșcolar în cadrul expoziției temporare Pescuitul pe Olt Concursul are drept scop educarea publicului de nivel școlar referitor la pescuit, una din principalele ocupații care s-a practicat în zona Rupea

Trim. IV

Muzeul Etnografic Gh Cernea Rupea

2.500 lei

CJBv Colab. Inspectoratul Școlar Brașov, Școli din zona

Rupea

5.

Programul de dezvoltare a colecțiilor

Program major cu caracter strategic de protejare identitară a tradițiilor rurale prin cercetări complexe pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal prin achiziții și donații.

1

5.1. Proiectul A achiziționa azi pentru mâine', formarea de colecții noi muzeale și îmbogățirea celor existente

Trim. II-IV

40.000 lei

CJBv.

6.

Program Strategii de promovare

Promovarea activității expoziționale, evenimentelor, produselor -souvenir

1

6.1. Versiunea în lb. engleză și franceză a site-ului muzeului

Audioghiduri

Colaborarea cu un blogger privind promovarea instituției

Promovarea produselor de la Galeria de Artă Populară a muzeului și Shop MCU Promovarea prin pliante

Trim. II-IV

20.000 lei

CJBv.

TOTAL: 170.000 leiȘef serviciu ÎCTSCRE,

Nicoleta Iureș