Hotărârea nr. 293/2019

Hotărârea nr.293 – privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov

România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 293

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12.631 din data 17.07.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 3 ani;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 210/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, precum și procesul-verbal încheiat la data de 4.07.2019, privind rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în perioada 3.06.2019-4.07.2019 în vederea ocupării postului de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (5) și art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și “f”, precum și dispozițiile alin. (5) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Notă

Proiect de management

Notă interviu

Rezultat final

Rezultat concurs admis/respins

1.

Stâne seu Alexandru

8.90

9,27

9,09

Admis

Art.2. - Se aprobă proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, precum și încheierea contractului de management pentru o perioadă de 3 ani.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Cod F-16


România


191B 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


HOTĂRÂREA NR. 293

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12.631 din data 17.07.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 3 ani;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 210/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, precum și procesul-verbal încheiat la data de 4.07.2019, privind rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în perioada 3.06.2019-4.07.2019 în vederea ocupării postului de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (5) și art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și “f’, precum și dispozițiile alin. (5) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, după cum urmează:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Notă

Proiect de management

Notă interviu

Rezultat final

Rezultat concurs admis/respins

1.

Stane seu Alexandru

8.90

9,27

9,09

Admis

Art.2. - Se aprobă proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, precum și încheierea contractului de management pentru o perioadă de 3 ani.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duml/răveanu

Consiliul Județean Brașov


ROMANIA


1916 2019 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 293

din data de 25.07.2019

- privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.07.2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 12.631 din data 17.07.2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 3 ani;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 210/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Județean Brașov, precum și procesul-verbal încheiat la data de 4.07.2019, privind rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în perioada 3.06.2019-4.07.2019 în vederea ocupării postului de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov

Luând în considerare dispozițiile art. 19 alin. (5) și art. 20 alin. (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și “f’, precum și dispozițiile alin. (5) lit. “d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Notă

Proiect de management

Notă interviu

Rezultat final

Rezultat concurs admis/respins

1.

Stane seu Alexandru

8.90

9,27

9,09

Admis

Art.2. - Se aprobă proiectul de management câștigător la concursul de proiecte de management la Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, precum și încheierea contractului de management pentru o perioadă de 3 ani.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


, Contrasemnează,

; ■ SECRETA# / Maria Duinprilveanu

A ne. va 1 .

La CQn-|roe.-lu| AUOn'O^e.-u*er>'/'

12/32-3 /2-3.0^-. 2.0 / 3

MAe7/x


S&cțetqz ( ^sUM|4m tO/M l(

/ ^o/eoz
PROIECT DE MANAGEMENT

PENTRU

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

9

PERIOADA

2019-2022

CUPRINS

Pag.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care-și desfășoară activitatea 4 instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional

1 .Instituții, organizații, grupuri informale                                           4

 • 2. Analiza SWOT                                                   6

 • 3.  Analiza imaginii existente a instituției si propuneri pentru 8 îmbunătățirea acesteia

 • 4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari, corelat cu 9 bugetarea acestei activități detaliate în programul minimal

 • 5. Grupurile țintă                                                             12

 • B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

 • 1. Analiza programelor și proiectelor instituției, corelată cu profilul 12 beneficiarului actual

 • C. Analiza organizării instituției și propuneri de reorganizare

 • 1.Analiza reglementarilor interne ale instiutiei si ale actelor normative

incidente

2..Propuneri privind modificarea reglementarilor interne

 • 3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei 18

) umane proprii si/sau extemalizate;

 • 4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și 18 patrimoniului instituției, propuneri de inbunatațire;

 • 5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, că modalitate 19 legală de asigurare a continutații procesului managerial

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției                      20

 • 1. Analiza financiară pe baza datelor cuprinse încaietul de obiective            21

 • 2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în 24 perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție;

 • 3.  . Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse 24 atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

 • 4. Soluții și propuneri de creștere a surselor atrase/venituri proprii în 25 totalul veniturilor:

E. Strategia, programele și pianul de acțiune pentru îndeplinirea 26 misiunii specifice conform sarcinilor formulate de autoritate

Propuneri pentru întreaga perioadă de management:

 • 2. Viziunea

 • 3. Misiunea

 • 4. Obiective (generale și specifice)

 • 5. Strategia culturală pentru perioada de management 2019-2022

 • 6.  Strategia si planul de marketing

 • 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de 38 cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de

către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1 .Proiectul de buget de venituri ;i cheltuieli pe perioada managementului

 • 2. Numărul estimat ale beneficiarilor pentru perioada managementului

 • 3. Programul minimal pentru perioada de management aprobată

Anexa cu tabele și materiale documentare

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care-și desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional

1. Instituții, organizații, grupuri informate

Comunitatea brașoveană se distinge între toate celelalte comunități urbane din Transilvania și din România prin faptul că aici s-au păstrat manifestări de cultură tradițională specifice mediului rural, ne referim la comunitatea românească din Șcheii Brașovului, care continuă să-și pună amprenta pe Brașovul modem și contemporan, Junii Brașovului devenind astăzi unul dintre principalele branduri turistice ale orașului.

Pe lângă specificul local, ceea ce aduce comunitatea brașoveană și județul Brașov împreună cu alte comunități din Transilvania, este caracterul multietnic, care determină existența unor trăsături caracteristice, locale și regionale, ca multiculturalitatea și multiconfesionalismul.


locală și zonală este pusă în valoare prin activitățile instituției

muzeale de profil, Muzeul de Etnografie din Brașov (MEBv) care deține un patrimoniu reprezentativ pentru fiecare dintre aceste comunități etnice și culturale.

Brașovul este municipiu și reședință de județ, aici sunt concentrate toate instituțiile administrației locale și județene, prin urmare orașul reprezintă un pol de dezvoltare, centrul vieții economico-sociale și culturale din întreg județul. Municipiul Brașov are un sector al serviciilor bine dezvoltat, reprezentat în domeniile turism și servicii culturale, educație și cercetare, intermedieri financiare, transport, servicii către întreprinderi și comerț.

Oferta culturală brașoveană este constituită din activitățile diverse specifice instituțiilor de profil (Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul „Casa Mureșenilor”, Prima Școală Românească, Muzeul Țării Făgărașului, Muzeul Bran, Muzeul din Școală - Șimea) și specifice instituțiilor de spectacol (Teatru de păpuși ”Arlechino”, Teatru ”Sică Alexandrescu”, Opera Brașov și Centrul Cultural „Reduta „.

Instituțiilor culturale li se adaugă numeroase ONG-uri care lărgesc oferta existentă în domeniul cultural-educativ și civic: Asociația ASTRA, Uniunea Junilor din Șchei și Brașovechi, GIL CORONA, Forums, ForumArte, Museion, Ordinul Arhitectilor din România, Honterus Gemeinde, Asociația Șcheii Brașovului, UAP, Uniunea Scriitorilor din România, Asociația de Științe Istorice, Teatrul Particular din Brașov, Comunitatea Elenă din Brașov, Centrul Cultural German, Asociația Musashino, Asociația Museion, Asociația Colors, Agenția pentru Dezoltare Durabilă, Asociația Fanzin, Asociația KunStadt, Amural, asociația Bufnița - Atelier de ceramică.

Pe teritoriul județun oferta culturală este mai redusă, dar există asociații culturale în fiecare zonă a județului, mai ales asociații implicate în turism și ecologie care s-au ocupat de organizarea de evenimente și de proiecte culturale dintre care amintim Centrul de Ecologie Montană din Bran. Dintre asociațiile culturale care s-au remarcat în ultimii ani în promovarea patrimoniului și prin organizarea unor evenimente culturale menționăm Porta vicum și Mocanii Săceleni (Săcele), Adalia (Făgăraș), Junii Cetății Rupea, Fundația Michael Schimdt și Mihai Eminescu Trust (zona Rupea), Asociația pentru înfrumusețarea Codlei (Codlea), asociația Kids Music Production.

Se poate observa că nișa ocupată de Muzeul de Etnografie este destul de puțin acoperită cu alte ONG-uri, majoritatea lor având preocupări în sfera artelor vizuale și artelor spectacolului, însă asociațiile care promovează cultura tradițională locală din sud-estul Transilvaniei care au o putere de organizare, vechime și se bucură de respect în cadrul comunităților în care activează, sunt Uniunea Junilor din Șcheii și Brașovechi, Mocanii Săceleni, Astra si Junii Cetății Rupea.

De fapt multe dintre aceste asociații sunt stakeholderi în proiectele de promovare a patrimoniului cultural, fiindcă au interesul de a promova viața culturală și patrimoniul cultural și natural din județul Brașov. Aceste asociații au fost deja parteneri în acțiunile Muzeului de Etnografie Brașov și în proiectele de promovare a patrimoniului cultural.

In acest mediu cultural eterogen în care oferta culturală este diversificată și împărtășită publicului larg atât de instituții publice, cât și de reprezentanți ai societății civile, Muzeul de Etnografie reprezintă un reper, un exemplu de bune practici în ceea ce privește cercetarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local.

Muzeul de Etnografie reprezintă singura instituție care cercetează, conservă și valorifică prin expoziții, simpozioane și publicații patrimoniul etnografic al comunităților din Județul Brașov. Instituția dispune de patru unități muzeale deschise în oraș (Muzeul de Etnografie, Muzeul Civilizației Urbane), în Săcele (Muzeul Etnografic Săcele) și în Rupea (Muzeul Gh. Cernea din Rupea).

Muzeele din cadrul Muzeului de Etnografie au tematici diferite adaptate nevoilor publicului, care este împărțit în câteva categorii de beneficiari, descris^ mai jos. Trebuie remarcat faptul că în cadrul ofertei culturale brașovene, instituțiile culturale și ONG-ur^își dispută aceleași categorii de beneficiari, prin urmare atragerea unui public mai numeros spre participarea la activitățile pedagogice și expozițiile proprii ale Muzeului de Etnografie^este principalul scop al marketingului muzeal.

Numărul de aproximativ peste 100.000 de beneficiari ai .activităților muzeale desfășurate de Muzeul de Etnografie, îl situează pe locul al doilea între instituțiile muzeale din Brașov și județ. în ceea ce privește ponderea unor categorii, se observă faptul că elevii și turiștii reprezintă principalele categorii de public ale Muzeului de Etnografie, după cum urmează:

a) elevi; b) turiști români și străini; c) pensionari din mediul urban/rural; d) localnici (familii cu copii); e) specialiști, personalități culturale;

Prin numărul de secții, numărul programelor de cercetare, conservare, restaurare și pedagogie muzeală dedicate publicului brașovean și turiștilor Muzeul de Etnografie apare ca o instituție identitară de prim rang, deținător al unei părți însemnate din moștenirea culturală a comunităților românești, săsești și ceangăiești din sud-estul Transilvaniei.

 • 2. Analiza SWOT

Mediul intern

în ceea ce privește mediul intern în care activează Muzeul de Etnografie, se observă -faptul că-fenomenele-sociale- cucare—se. confruntă societatea românească nu au oco 1 it comunitatea brașoveană (criza personalului calificat, lipsa de atractivitate pentru domeniu, lipsa unor facultăți cu acest profil în Brașov, plecarea tinerilor în Occident, orientarea spre alte profesii).Mai mult, dinamica creșterii populației municipiului determină o schimbare a trăsăturilor caracteristice ale comunității brașovene, care încetul cu încetul ă dezvoltat două comunități distincte.

în anii 2017-2018, un studiu al Băncii mondiale releva faptul că o treime dintre români visează să se mute în Brașov în următorii 20 de ani. însă deja începuseră să se construiască cartiere noi în zona de nord a orașului, mai ales blocuri, mii de apartamente, care adesea erau cumpărate chiar înainte de a fi construite. Cumpărătorii erau dintre cei mai diverși, ardeleni, moldoveni, olteni, români din diaspora, unii aveau origini etnice diferite (turci, ucrainieni, libanezi, indieni s.a.m.d.).

Avântul imobiliar indică faptul că în viitor comunitatea brașoveană va crește cu o sută, poate două sute de mii de locuitori, aceasta va însemna o mare provocare în ceea ce privește integrarea noilor veniți din punct de vedere cultural. Practic Brașovul contemporan este constituit din două comunități distincte ca mentalitate și nevoi culturale, vechii brașoveni (români, sași, maghiari, evrei și greci), grupați în zona istorică și brașovenii de dată mai recentă, care locuiesc îndeosebi în cartierele muncitorești și în cartierele ridicate în ultimul deceniu. Aceștia din urmă nu simt deloc familiarizați cu trecutul, tradițiile și valorile vechii comunități. Pentru multi dintre cei nou-veniți Brașovul este simbolizat de Dealul Tâmpa și de Poiana Brașov, nu de Biserica Neagră sau de Prima Școala Românească, unii nici măcar nu au auzit de Juni. Mulți elevi din școlile mărginașe își petrec copilăria în fața blocului sau în locuri de agrement ca Aventurapark ori Aquapark, astfel ajung la vârsta adolescenței fără să fi vizitat monumentele și muzeele din oraș. Pentru unii copii vizitarea Bisericii Negre reprezintă o aventură a cunoașterii similară cu vizitarea Catedralei San Pietro din Roma.

Patrimoniul imaterial al, comunității brașovene este și mai puțin cunoscut, astfel un sondaj făcut de Agenția Metropolitană Brașov în trei colegii naționale din Brașov (2014) releva faptul îngrijorător că, 80% dintre cei intervievați credeau ca Junii perpetuează obiceiuri săsești și că au ca simbol spada, iar aproximativ 10% din repondenți nu cunoșteau câte etnii constituiau comunitatea brașoveană. Totuși rolul mediului educațional este important în activitatea de transmitere a informațiilor culturale.

Prin urmare, principala provocare pentru instituțiile culturale și ONG-urile din zona cultural-civică o reprezintă oferirea de informații și activități culturale atractive prin care publicul brașovean din oraș și din județ și turiștii să intre în contact cu moștenirea culturală a vechilor brașoveni, cu valorile promovate de vechea comunitate.

Turismul de masă dezvoltat în ultimele decenii în Brașov se conturează mai ales în zona istorică, în legătură directă cu monumentele cele mai reprezentative pentru comunitatea multiculturală brașoveană: Biserica Neagră, Casa Sfatului, Biserica Sfântul Nicolae, Prima Școală Românească. Turismul cultural constituie^de faptsun cadru care favorizează activitatea de informare și valorificare a moștenirii culturale brașovene, realizată de Muzeul de Etnografie.

în timp ce municipiul Brașov crește din punct de vedere demografic, comunitățile rurale tradiționale sunt pe cale de dispariție, devenind tot mai mult sectoare rezidențiale. Cauza acestei stări de fapt rezidă în principal în modernizarea societății și migrarea spre orașe, astfel unii dintre locuitorii din mediul rural s-au îndreptat spre Occident, alții au migrat spre orașe din județ sau din Țară, căutându-și alte ocupații decât cele tradiționale, acest fapt a determinat îmbătrânirea populației active din mediul rural și renunțarea la activitățile tradiționale specifice.

Continuarea programelor de cercetare, documentare, strângere de martori etnografici, achiziții de piese de patrimoniu pentru colecțiile muzeale, dobândește o însemnătate deosebită, pentru că în județul Brașov trăiesc încă păstrători de tradiții, meșteri populari și mai au loc sărbători și ritualuri specifice. Dispariția satului tradițional impune instituției muzeale direcții prioritare de a cerceta aceste manifestări, vizibile încă, prin programe de cercetare etnologică de urgență.

Puncte tari - Muzeul de Etnografie Brașov

 • - recunoscut cu perfomanțe notabile în țară și străinătate;

 • - deține colecții muzeale originale și autentice privind civilizația rurală a românilor, sașilor și ceangăilor din sud-estul Transilvani-^-j

- recunoscut pentru prin aplicațiile muzeotehnice modeme și tematicile inedite ale celor patru muzee;

 • - colaborează cu colecționari particulari în expoziții publice;

 • - atrage și stimulează meșteri populari și artizani;

 • - are o ofertă diversificată pentru diversele categorii de public;

- dezvoltă parteneriate cu unități de cercetare din învățământul superior, cu alte muzee din țara și străinătate care dau vizibilitate științifcă MEBvț.

Puncte slabe

 • -  Personalul insuficient dat fiind numărul de unități deschise (4 entități)

 • -  Precaritatea deținerii spațiilor muzeului - amenințată de retrocedări (Muzeul

Civilizației Urbane, Sediul MEBv si depozitele din strada Lungă nr.9);

comunicare redusă cu vizitatorii virtuali^

cooperare redusă între operatorii culturali din turism.

Oportunități:

Existența unui mediu cultural propice promovării culturale;

 • -  formarea de noi cartiere în Brașov cu tendințe de afirmare a identității proprii;

Creșterea interesului pentru turismul cultural și de agrement;

Existența unor itinerarii și trasee culturale europene promovate de agențiile de turism (la obiective UNESCO, turul bisericilor săsești fortificate, turismul religios, existența destinațiilor turistice EDEN);

Amenințare:

Autodesființarea muzeului din cauza retrocedărilor de spații;

Lipsa de motivare a personalului;

 • - Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea instituției.

3. Analiza imaginii existente a instituției si propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

Activitatea de publicitate și promovare a proiectelor MEBv a urmărit adecvarea mijloacelor de comunicare la cerințele și reflexele de consumator al^publicului brașovean, aceasta a presupus organizarea activităților de informare atât prin intermediul mijloacelor clasice (afișe, mape, pliante, tipărituri, ilustrate, presa scrisă etc) cât și prin noile media (platforme digitale, website și pagina de facebook).

Activitățile muzeului au fost promovate atât în mass-media locală, cât și în cea națională. Astfel, se poate conchide ca MEBv a obținut o creștere a vizibilității expozițiilor și activităților sale cultural-științifice prin: participarea Ia emisiuni TV pe posturi locale și naționale; prezentarea expozițiilor organizate, prin realizarea unor tururi virtuale, care au crescut numărul de vizitatori ai sz/e-ului de net și ai paginii de facebook; s-a valorificat funcția pedagogică a muzeului prin punerea la dispoziția școlilor a unor materiale de informare pe •website;

Imaginea profesională a MEBv a fost susținută în mod constant de activitatea editorială care a constat în volume științifice adresate unor beneficiari- țintă din mediul urban și rural cât și în rețeaua specialiștilor din țară și străinătate. MEBv editează anuarul muzeului etno-brasov.ro care cuprinde studii și articole științifice rezultate din activitatea de cercetare desfășurată de specialiștii muzeului, în cadrul muzeului și în colaborările cu alte instituții de profil din țară și străinătate.

Etno.brașov.ro, nr.9/2017-2018 prezintă lumea satului transilvănean prin studii și articole de specialitate, prin prezentarea unor expoziții etnografice din cadrul muzeului si un capitol consistent dedicat corespondenței dintre Dumitru Z. Furnică si Ion Colan, referitor la înființarea primului muzeu românesc la Brașov, în 1937. Menționăm, de asemenea, seria tematică a volumelor MEBv care au fost rodul unei colaborări externe precum Sașii transilvăneni despre ei înșiși /Die Siebenbiirger Sachsen iiber sich selbst; se continuă astfel activitatea valorificărilor editoriale din cadrul proiectului de cercetare în satele săsești.

Ultimul volum apărut recent^n 2018iaduce în prim planul interesului științific, dar și pentru oamenii din mediul rural, costumul de nuntă din sud-estul Transilvaniei, interpretat în context ritual (Discursul ritual și costumul tradițional din sud-estul Transilvaniei).

Adecvarea metodelor de informare Ia nevoile culturale ale publicului actual a fost realizată în perioada 2015-2019 prin site-ul de internet, pagina de Facebook a Muzeului și prin utilizarea mijloacelor mass-media pentru promovarea activităților și a imaginii instituției. Astfel Muzeul de Etnografie este recunoscut ca o instituție cu colaborări internaționale, cu colaborări cu instituții de prestigiu și cu expoziții care sunt luate ca reper de către specialiști și colegi din rețeaua muzeală. în cadrul eforturilor de valorificare expozițională a patrimoniului, un accent deosebit a fost pus pe prezentarea informațiilor în mod accesibil prin intermediul unor filme documentare cu păstrători de tradiții, videoproiecții, infochioșc cu touchscreen.

în perioada următoare, atât în ceea ce privește organizarea unor expoziții, cât și în efortul de difuzare a unor informații culturale către publicul larg, se va urmări introducerea în cadrul expozițiilor permanente a unor aplicații de realitate augmentată (AR), menite să întregească și să completeze în mod inovator explicațiile și informațiile existente.

Aplicațiile AR reușesc să ofere publicului modem acces rapid la informații, asigură o mai bună conservare a patrimoniului pentru că adesea pot înlocui virtual un exponat de patrimoniu din expoziție, oferă experiențe unice și un caracter interactiv vizitei în muzeu. Aplicațiile AR pot fi realizate atât pentru interiorul cât și pentru exteriorul muzeului și pot atrage turiști și vizitatori. Unele activități de promovare a imaginii muzeului prin intermediul realități augmentate pot fi realizate în parteneriat cu ONG-uri sau prin proiecte cu finanțare nerambursabilă locale sau naționale (AFCN, Primăria Municipiului Brașov).

Promovarea brandului românesc al orașului, adică al Junilor din Șcheii Brașovului, ar contribui la creșterea vizibilității muzeului, includerea obiceiului în Patrimoniul mondial UNESCO, se poate a realiza sub forma unor videoclipuri, care să fie încăcate pe platforme cu mare vizibilitate ca youtube.com',

O altă formă de creștere a vizibilității Muzeului de Etnografie ar fi participarea la platforme și baze de date cu furnizare de imagini și documente la nivel european (ex..Europeana) și național (ex. Imago Romaniae, Galeria de portrete, etc.).

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari, corelat cu bugetarea acestei activități detaliate în programul minimal

Investigarea datelor privind beneficiarii programelor muzeale, a fost realizată în primul rând cu ajutorul informațiilor oferite de serviciul financiar-contabil, de monitorizarea paginii de Facebook Muzeul de Etnografie Brașov și website-u\ muzeului. De asemenea s-a urmărit și monitorizarea cărții de impresii a muzeului. Aceste categorii de documente nu acoperă în întregime numărul beneficiarilor programelor Muzeului, pentru că nu toți vizitatorii neplătitori de bilet au semnat în cartea de impresii' de asemenea^participanții la manifestări culturale (vernisaje, comunicări, simpozioane etc.) nu pot fi numărați.

Cunoașterea diverselor categorii de beneficiari, a așteptărilor culturale poate fi obținută mai ales prin aplicarea chestionarelor făcute pe eșantioane de vizitatori din grupurile cunoscute (elevi, turiști, pensionari, familii);

Investigarea nevoilor culturale și a așteptărilor pe care fiecare categorie de public le are, se poate face în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, cu studenții de la sociologie. Un astfel de studiu este însemnat pentru adecvarea strategiei de marketing la așteptările publicului țintă și pentru organizarea de proiecte de promovare care să contribuie la creșterea numărului de vizitatori în muzeu.

O sursă utilizată pentru aflarea așteptărilor publicului brașovean a fost Strategia pentru cultură a Municipiului Brașov (2015-2030), o sinteză care a preluat unele informații din Barometrul de consum cultural 2014. Cultura între global și local. în acest document apare evidențiat faptul că 44.8% din eșantionul chestionat își dorea „foarte mult” manifestări culturale legate de folclor, iar alt procent de 24,7 % își dorea „mult” manifestări legate de folclor. în consecință există un procent semnificativ de brașoveni interesați de cultura tradițională, de manifestările legate de folclor, dar mulți dintre aceștia nu au ca preferințe de consum vizitarea muzeelor.

Probabil că acesta este principalul motiv pentru care elevii și turiștii reprezintă categoriile cu cea mai mare pondere (90 %) din rândul vizitatorilor, restul fiind reprezentat de pensionari, de localnici din mediul rural și urban, familii cu copii, care participă la activități de pedagogie muzeală, si evenimente tip fiii satului.

5. Grupurile țintă

Activitatea de marketing cuprinde trei programe dedicate categoriilor principale ale publicului țintă:

 • - Programul de pedagogie muzeală - beneficiari sunt elevii din Brașov, Săcele, Rupea și Județ;

 • -  Programul expozițional cu aplicații interactive - beneficiari fiind localnicii din mediile urban și rural din județ;

 • -  Programul de manifestări culturale și științifice (lansări de carte, simpozioane, conferințe, întâlniri cu fiii satului etc.); beneficiari fiind comunități din mediul rural, oameni de cultură și profesioniști în domeniuA

Pe termen scurt și mediu trebuie avute în vedere ca grupuri țintă următoarele categorii de public: a) elevii; b) turiștii; c) pensionarii; d) localnicii din mediul rural; e) familiile cu copii; f) specialiștii și personalitățile culturale; g) colecționarii; h) membri ai minorităților etnice din mediul rural și urban;

Pe termen mediu categoria elevilor este importantă; prin activitățile dedicate acestora este cultivat interesul față de patrimoniul cultural mobil și imaterial al viitorilor cetățeni ai orașului și pentru că prin programele de pedagogie muzeală și vizitele din cadrul programului Săptămână Altfel, li se creează copiilor reflexul de a aprecia și consuma produse culturale de calitate oferite de instituția muzeală (expoziții, materiale video, publicații, ateliere etc.);

O creștere a numărului de elevi ar fi posibilă prin diversificarea ofertei de pedagogie muzeală, prin programe dedicate pe grupe de vârstă.

Turiștii români și străini rămân în continuare o categorie importantă pentru că Brașovul este vizitat anual de peste un milion de turiști. Numărul acestora poate fi crescut prin inserarea Muzeului de Etnografie ca atracție turistică, în cadrul unor itinerarii turistice și proiecte turistice promovate de Ministerul Turismului, la nivel european. Pe termen scurt, pentru creșterea număruluî de turiști în muzeu, se pot organiza briefinguri de bun venit pentru grupurile de turiști, aduse de agenții naționale, internaționale sau ONG-uri.

Pensionarii constituie un public cu prevalență locală, un fel de stakeholderi care aduc și însoțesc în cursul vizitei în muzeu, nepoți, prieteni, rude din alte localități. Pentru pensionari se pot organiza evenimente și manifestări culturale dedicate recuperării unor meșteșuguri și îndeletniciri dispărute pentru că mulți dintre ei constituie ceea ce s-a mai păstrat din colectivele marii industrii brașovene.

Familiile cu copii, care constituie grupuri mici de 2-6 persoane, constituie o categorie care trebuie să cunoască o creștere exponențială pe termen scurt și mediu. Pentru această categorie în cadrul muzeului se pot organiza ateliere de pedagogie muzeală, expoziții care să utilizeze noile media, fiindcă fiind grupul mic, nu beneficiază de ghidare de specialitate prin expoziție. De fapt, familiile cu copii pot fi mai ales grupurile căror li se adresează proiectele interactive și expozițiile rezultate din proiecte cu finanțări nerambursabile pe tematici interesante pentru publicul actual (reprezentări urbane, gastronomie, evoluția modei etc).

Localnicii din mediul rural sunt o categorie importantă, deși aceștia participă mai ales la activități de valorificare a patrimoniului propriei lor comunități. O creștere a numărului vizitatorilor din această categorie este prevăzută în programele de valorificare expoziționale sub titlul de Satul nostru.

Brașovenii de dată recentă pot fi atrași spre muzeu prin teme care-i interesează și le sunt familiare, ei se pot chiar afirma prin participarea la proiecte dedicate valorificării elementelor de port din zonele lor de baștină ca de proiectul multianual de expoziție dedicată Iilor și cămășilor din zonele istorice ale României.

Profilul beneficiarului actual

 • 1.Elevii sunt beneficiarii activităților muzeului cu cea mai mare pondere. De alfel această categorie de beneficiari este cea pentru care instituțiile din Brașov organizează programe speciale de pedagogie muzeală, expoziții, ei constituie un public deja fidelizat, atât prin atelierele și activitățile de educație non-formală care le sunt adresate, cât și prin concursuri organizate în cadrul unor expoziții care-i vizează și pe ei. Unele dintre expozițiile dedicate ca de exemplu Pescuitul în Olt, la Muzeul din Rupea sau programul dedicat recuperării meșteșugurilor tradiționale, intitulat Meserii uitate.

 • 2.Turiștii vizitează muzeul fie în grupuri organizate, fie individual, iar această categorie are o pondere de aproximativ 20% din totalul vizitatorilor. Turiștii care vin în grupuri beneficiază de ghidaj de specialitate, cei care vin individual sau grupuri de 2-5 persoane se pot informa din materialele de informare ale expozițiilor permanente (cataloage) și din etichetele și textele de pe panourile din sălile de expoziție. Ponderea deținută de turiști în cadrul categoriilor de beneficiari ai produselor culturale ale muzeului este rezultatul numărului tot mai mare de turiști străini și români care optează pentru citybreak-uri în Brașov. Turiștii germani de obicei vin în grupuri mici neorganizate, ei sunt interesați mai ales de expozițiile în care este prezentată moștenirea culturală a sașilor din sud-estul Transilvaniei. Turiștii români sunt deschiși către o abordare multiculturală fiind interesați de expozițiile muzeului despre care au aflat pe canalele de informare sau din rețelele de socializare.

 • 3.Pensionarii vizitează în grupuri mici (familie, prieteni etc.) expozițiile muzeului, la care beneficiază de reducere la bilet. Localnicii din Brașov cunosc expoziția permanentă din sediu și de la Muzeul Civilizației Urbane (MCU) și folosesc muzeul ca spațiu de socializare cu persoane cu preocupări comune. Pensionarii din mediul rural vizitează expozițiile care au legătură cu comunitatea lor sau la organizarea cărora au participat în mod individual sau în cadrul unui parteneriat făcut de muzeu.

 • 4. Fami!iiIe cu copii sunt o categorie relativ nouă între vizitatorii muzeului, ele se manifestă ca vizitatori fideli mai ales datorită programelor de pedagogie muzeală. Pentru această categorie de vizitatori sunt importante mai ales activitățile de educație muzeală și informațiile oferite de noile media din muzeu (touch screen-u\, aparatele de audiotur și display-urile TV care prezintă minidocumentare cu mărturii ale unor păstrători de tradiții).

 • 5. Vizitatorii virtuali sunt o categorie de public care preferă să ia informații din mediul virtual, direct de pe site-ul muzeului, în care sunt inserate informații despre evenimente și activități chiar și expoziții virtuale.

6.Specialiști și personalități culturale reprezintă un segment de public care preferă să viziteze expozițiile cu ocazia organizării unor evenimentele și manifestări cultural-științifice. De obicei la aceste manifestări sunt invitați muzeografi din celelalte muzee brașovene și din rețeaua muzeală din România, specialiști recunoscuți din institute de cercetare aparținând Academiei Române sau unor Universități;

 • B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

1. Analiza programelor și proiectelor instituției, corelată cu profilul beneficiarului actual

Muzeul de Etnografie Brașov este o instituție culturală aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov care funcționează in orașul Brașov cu doua unități; în spațiile de la sediul instituției se prezintă un domeniu de nisă, anume patrimoniul textil din sud-estul Transilvaniei, iar Muzeul civilizației Urbane a Brașovului este dedicat antropologiei urbane, în județul Brașov MEBv administrează incă două muzee cu caracter comunitar, Muzeul Etnografic Sacele si Muzeul Etnografic “Gh.Cernea” din Rupea.

MEBv reprezintă una dintre instituțiile culturale însemnate ale comunității brașovene, fiindcă prin activitățile sale cercetează, conservă și pune in valoare pentru publicul larg cultura tradițională din mediul rural, precum și patrimoniul cultural specific brașovean. Prin urmare instituția are un rol important și în promovarea intereselor comunității, a valorilor și identității culturale brașovene in general.

Programele Muzeului de Etnografie Brașov vizează punerea în valoare a elementelor de patrimoniu, folosind resursa uman^din muzeu, implicarea în colaborări cu instituții de


Prin programele dezvoltate de colectivul MEBv, comunitatea brașoveană beneficiază de servicii culturale diversficate, care răspund nevoilor culturale și educative aRpopulației școlare și ale publicului tânăr și adult. Există o strânsă corelația între programele propuse de MEBv și categoriile de beneficiari care reprezintă grupurile-țintă. Practic marketingul muzeal oferă produse culturale diversificate și adaptate tuturor categoriilor de public (expoziții, ateliere de educație nonformală, publicații, activități metamuzeale, manifestări științifice).

Programele strategice ale MEBv sunt:

Programul Cerccetarea științifică și evidența patrimoniului cultural, acesta cuprinde două subprogram c.Cercetarea etnografică sistematică;Evidența computerizată.

Programul Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural;

- Programul Valorificarea patrimoniului cultural, cu subprogramele Expoziții; Apariții editoriale; Manifestări științifice;

Programul de Pedagogie Muzeală și Promovare

 • 1. Programul Cercetarea Științifică și evidența patrimoniului cultural: Subprogramul Cercetarea etnografică sistematică are ca scop realizarea investigațiilor etnologice în zonele rurale ale județului Brașov, in plin proces de urbanizare, pentru a salva mărturiile unei lumi tradiționale si a lașa mărturii reprezentative intr-un fond documentar valoros si relevant pentru zonele etnografice ale județului ( Tara Barsei cu microzona Săcele si zona Bran, Țara Oltului si zona Rupea.

Caracterul multietnic și diversitatea culturală a comuntăților rurale din județ au fost investigate prin programe de cercetare dedicate cu predilecție satelor săsești și comunităților cu populație mixtă din județul Brașov.

Etnologie de urgență în satele sășești din sud-estul Transilvaniei a urmărit un program multianual de documentare si recuperare a martorilor etnologici identificați printre locuitorii sași care nu emigrat din comunitățile lor. Acest proiect prin aria sa tematica a fost de anvergură europeană, bucurandu-se de mare interes în mediul săsesc din România și Germania£at si lumea științifică din Germania. Unul dintre rezultate culturale ale proiectului

a fost voi


editate din seria Sașii despre ei înșiși. Un alt proiect de cercetare, corelat cu

primul, denumit Proetnicultura a lărgit aria tematica asupra comunităților cu populație mixta din sud-estul Transilvaniei. Cercetarea a fost una integrată, îmbinând cercetarea de teren cu documentarea (fotografiere, filmare etc) cu achizițiile de piese. Ideea centrală a acestui proiect a fost acela de^ifustra din punct de vedere etnologic fiecare comunitate prin fotografii, mărturii filmate și obiecte.A ^fost introdus conceptul de „colecție minimală” care a constat în adunarea de informații și anumite categorii de piese, care au fost ulterior conservate în depozitele muzeului. Proiectul a avut scopul de proteja și valorifica moștenirea culturală a comunităților mixte și de a valorifica științific rezultatele cercetării prin organizarea de manifestări culturale și expoziții dedicate romanilor dar si etnicilor sași si și maghiari.

i'

Monitorizarea manifestărilor tradiționale înscrise pe lista reprezentativa patrimoniului imaterial UNESCO a fost in ultimii 3 ani o preocupare permanenta a MEBv .     «

Documentarea, sprijinul logistic si vizibilitatea in mass-media precum cântecul de ceata barbateasca din Tara Fagarasului, a jocul tradițional romanesc Feciorescul din Ticusu Vechi cat si depistarea și valorificarea purtătorilor și păstratătorilor de tradiții din județul Brașov, includerea lor în programul Tezaure umane vii a fost o responsabilitate si o preocupare permanenta aflata in atentia colectivului muzeului.

Meșteșuguri si meserii.uitate este un proiect care a urmărit cercetarea unor meșteșuguri pe cale de dispariție, un sector important al lumii ruraleyjar si urbane de acum 100 -150 de ani; recuperarea lor, reconstituirea meseriilor de altădată, cu intrumentarul manual, procedefși procese de prelucrare, atelierul, meșterii si produsele lor, releva generației tinere prin organizarea unor expoziții anuale, importanta lor îh functonarea unei societăți si nivelul tehnic al epocii.

Transhumanta romaneasca este un proiect de cercetare comună internațională, care semnificăjde fapt, deschiderea MEBv spre comunități noi, din zone care depășesc limitele județului Brașov. Proiectul a avut anvergură și relevanță națională și internațională fiind realizat în parteneriat cu Universitatea din Cahul din Rep.Moldova și cu Institutul de etnografie și Folclor din București. Cercetarea de teren a urmărit investigarea urmelor lăsate de mocanii săceleni în cadrul transhumantei în sudul Basarabiei. Cercetarea a fost valorificata prin expoziția Pe urmele mocanilor săceleni in Basarabia si Fascinanta întâlnire in Basarabia a urmașilor mocanilor săceleni.

Proiectul Reprezentări urbane. Locuri, oameni, mod de viață urmărește documentarea si cercetarea societății urbane in general, a Brașovului in special ^privind contexte si evenimente semnificative care simbolizează mentalitati si comportamente, personalități, instituții publice, asociații culturale,viata comerciala si culturala. Trebuie amintitei cercetarea focusata pe patrimoniul textil; Brașovul si împrejurimile lui a dezvoltat o puternica industrie textila pana in secolul XX, cu urme in mediul rural, care a păstrat o moștenire culturala notabila, acum păstrată in depozite si pusa in valoare permanent in expoziții de baza ( ex. Patrimoniu textil si Memoria fibrelor textile. De la impletitul manual la tricotajul mecanic.)

în cadrul programului Cercetarea si evidenta patrimoniului cultural, af doilea subprogram esteîn cadrul căruia au fost realizate patru proiecte:

Digitizarea pieselor din colecțiile muzeale si activitatea de realizare de fise DOCPAT, Clasarea pieselor din colecții in categoriile “fond” si “tezaur”, sistematizarea arhivei (trasnscrieri de casete, imagini și filmări de teren) cat si achiziții muzeale, o activitate continuata in cercetările de teren si la sediu.

Programul de conservare si restaurare a patrimoniului muzeal cuprinde activitati specifice atat in spatiile expozitionale cat si in depozite* aplicând masuri preventive de protecție împotriva factorilor de degradarefi dotările cu aparatura de măsurare a microclimatului din aceste spatii, protejarea colecțiilorcu cu dezumidificatoare și umidificatoare, achiziția de dulapuri metalice, cu uși glisante sunt cateva masuri menite să asigure o conservare reala a pieselor etnografice. în cadrul acestui program se constata ca echipa muzeului urmărește păstrarea condițiilor de microclimat din sălile de expoziție și din depozite,realizează activități de conservare primară a patrimoniului etalat în expoziții și aplica tratamentele de dezinsecție si dezinfectie în expoziții și depozite..

Programul Valorificarea patrimoniului cultural cu Subprogramul activitate expozițională

Intre programul de cercetare sistematică și programul valorificarea expozițională există o strânsă corelație pentru că aproape toate expozițiile temporare realizate în cadrul MEBv s-au axat pe patrimoniul propriu și pe activitatea de cercetare pe teren. Excepția de la această regulă au făcut doar expozițiile temporare aduse în urma unor parteneriate sau în cadrul unor colaborări cu colecționari privați sau cu alte instituții și ONG-uri... Expoziția constituie forma specifică și principală de manifestare cultural- educativă a muzeului. Prin expoziție muzeul nu numai că difuzează informația cuprinsă în piesele de patrimoniu, dar ea constituie și forma specifică de expresie echivalentă cu alte forme - cum ar fi de exemplu publicațiile — a rezultatelor cercetărilor efectuate de colectivul muzeului. Principalele direcții ale subprogramului de activitate expozițională s-au axat pe valorificarea cercetărilor de teren, valorificarea patrimoniului textil, istoria urbană și a reprezentărilor urbane, ilustrarea caracterului multietnic, multicultural al județului Brașov, valorificarea patrimoniului natural, deschiderea muzeului spre comunitate și colaborarea cu ONG-uri și colecționari privați.

în Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului s-a urmărit valorificarea patrimoniului propriu, fiind considerat un muzeu de colecție, cu specific unic în România, tematica fiind o incursiune in istoria urbană a Brașovului cu ilustrarea reprezentărilor specific urbane. Unele expoziții cu tematică urbană au fost organizate împreună cu muzee din țară, institute culturale și ONG-uri. Interesul pentru recuperarea istoriei elitelor a fost realizată prin organizarea expoziției dedicata Frații Lapedatu. iar una dintre expozițiile care ilustează cel mai bine misiunea muzeului și locul pe care-1 ocupă în cadrul ofertei culturale brașovene a fost cea intitulata Bonbons, Chocolat, Caramel, care a avut rolul de a prezenta începuturile industriei dulciurilor si al ciocolatei în Brașovul modern.

1 »

Muzeul etnografic din Săcele este conceput ca un muzeu comunitar dedicat tradițiilor pastorale ale mocanilor dar si reprezentări identitate ale ceangăilor din zona.

Muzeul etnografic din Rupea, de asemenea, prezintă identitatea locala a localităților cu populație mixta, romani si sasi cu aspecte privind ocupații, mestrsuguri, obiceiuri, spațiu de locuit. Muzeul poarta numele folcloristului Gh.Cemea, o personalitate cunoscuta a zonei care a publicat un fond impresionant de culegeri folclorice.

Se observă faptul că expozițiile organizate în 2016 -2018 au tematici rezultate din activitatea de cercetare a MEBV și că ele se inserează în strategia culturală a instituției muzeale prin care se urmărește punere în valoare a patrimoniului propriu prin produse culturale de calitate care să răspundă nevoilor publicului. Activitățile expoziționale adresate publicului țintă au ținut cont de ponderea anumitor categorii de public și de nevoile educaționale ale copiilor și adolescenților care constituie cel mai important segment de public, din acest motiv unele expoziții au fost însoțite de activități de pedagogie muzeală și de activități metamuzeale.

Dată fiind diversitatea patrimoniului relevant pentru comunităților rurale și urbane din Județul Brașov Muzeului de Etnografie îi revine sarcina de prezenta aceasta diversitate importanta pentru moștenirea culturala. Prin urmarea propunem ca activitatea de cercetare și îmbogățire a patrimoniului sa continue pe teme majore urmărite deja in anii anteriori.In această perioadă comunitățile rurale de tip tradițional tind să se destrame, încetul cu încetul, lumea satului tradițional dispare. Fenomenul este general european, în consecință Muzeul de Etnografie Brașov cu misiune specifica, bine determinata, trebuie sa fie conștient ca este martorul ultimelor generații de oameni, cunoscători ai modului de viata tradițional. De aceea, aplicarea etnologiei de urgenta se impune intr-un ritm si mai alert prin organizarea de campanii de teren (interviuri, documentare video si achiziții).

Apreciem ca cercetările referitoare Ia domeniul transhumanței trebuie sa se continue pentru ca reprezintă un tezaur material si imaterial de prim rang pentru un județ ca Brașovul, zona Sacele fiind una dintre patriile transhumanței și oieritului din Europa răsăriteană. Prin investigarea comunităților de oieri saceleni și a urmelor acestora din zona Dunării inferioare și a stepei nord-pontice se poat oferi o imagine asupra însemnătății în plan socio-cultural și economic mocanilor saceleni în epoca modernă.

O atentie deosebita se va acorda păstrătorilor de tradiție din vechea comunitate ibrasoveana care va beneficia de un proiect de cercetare distinct avand drept rezultat j includerea Obiceiului Junilor din Șcheii Brașovului și Brasovechi pe lista reprezentativă (UNESCO din perspectiva analizei tradițiilor ecvestre practicate inca in Europa in zonele păstorale.

Se remarca in etapa actuala o noua comunitate de brașoveni care se înscrie intr-o categorie de consumator cultural, interesat sa-si afirme identitatea proprie prin memorarea tradițiilor practicate in locurile natale. Acestui tip de public trebuie sa fie in atentia viitoarelor cercetări sociologice pentru a gândi un program coerent de a-1 atrage spre muzeu prin expoziții temporare cu tema Ia si camasa de acasa.

Propunem ca investigarea și valorificarea muzeală a bunurilor de patrimoniu din colecțiile particulare din județ, să fie o altă direcție de cercetare si punere in valoare, pentru că în perioada post comunistă au apărut în unele comunități, colecții particulare etnografice însemnate din punct de vedere calitativ și cantitativ (Bod. Apața, Mateiaș, Feldioara, Buciumi, Șoarș, Șona, Rupea, Araci, Ticușul Vechi, Șinca Veche, Poiana Mărului, Bran, Șimea, Satulung, Racoș).

Programul de activități expoziționale din MCU vor fi continuate în anii următori cu aceste activități cu semnficatie majora pentru beneficiarii- tinta: 2019 - 2022 ( perioada este detaliata la cap.E - Strategia, programele si planul de acțiune..)

Programul Pedagogie muzeala a urmărit oferirea de activități atractive și interactive pentru elevii din comunitatea brașoveană și din județ, avand si o componentă multiculturală spre beneficiari-tinta cu adresabilitate spre comunitatea maghiara din Sacele (ex. Maratonul basmului popular ceangăiesc).Atelierele cu demonstrații practice pentru invatarea unor tehnici tradiționale au fost organizate in permanenta de MEBv, acest proiect de pedagogie muzeala fiind finalizat la terminarea anului școlar prin expoziția comuna

t. *

intitulata Copii descoperă meșteșugurile tradiționale. Pentru elevii din ciclul gimnazial s-au organizat vizite ghidate la muzeu în cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov ( Școala Altfel ), s-au organizat concursuri interscolare (ex. Comoara etno). Unele dintre proiecte vor fi preluate și completate cu unele noi precum Povestea vorbei (explicația proverbelor si legătură cu lor cu lumea rurala) Poveștile Brașovului - ateliere de povești pentru copii, părinți și bunici ținute de animtori culturali. Multiculturalitatea va fi prezentată prin intermediul dansurilor, jocurilor de rol, obiectelor și a costumelor populare prin proiectul de pedagogie intitulat Să învățăm diversitatea! .Elevii care vor dori să fie inițiați în obiceiurile și jocurile specifice Junilor brașoveni, vor avea ocazia să interacționeze cu un coregraf și cu membri ai societăților de Juni, păstrători ai tradiților vechii comunități românești în cadrul proiectului Mândru June Brașovean. Programele de pedagogie muzeală se vor detalia la cap.E.

B.2. Concluzii

Prin activitățile sale MEBv a reușit să păstreze un raport optim între funcțiile muzeului, îmbinând cercetarea de teren, achiziția de obiecte, conservare, restaurearea cu organizarea de expoziții, de evenimente și cu editarea unor volume care scot in evidenta diversitatea culturala a zonei. Prin urmare expozițiile și manifestările culturale sunt produse culturale, fiind un corolar al activităților de cercetare, documentare și achiziție de bunuri culturale cu caracter etnografic.

 • C. Analiza organizării instiutiei si propuneri de reorganizare

l.Analiza reglementarilor interne ale instiutiei si ale actelor normative incidente

Muzeul de Etnografie Brașov funcționează cf. Deciziei nr. 227/11.06.1990 a Primăriei Județului Brașov. în anul 2009 Muzeul de Etnografie a primit acreditarea MCC cu Ordinul nr.2261/17.06.2009, publicat în MO nr.492/15.07.2009 iar în anul 2019 instituția a fost reacredidata de MCIN cf.Ordinului nr 2.332/ 4 aprilie /2019. în structura să organizaționala are Serviciul de specialitate ( evidență, cercetarea și valorificarea patrimoniului) cu un birou de conservare-restaurare care coordonează această activitate, laboratorele de conservare-restaurare textile, de lemn și ceramică, metal. De asemenea, funcționează biroul de relații publice, comunicare care coordonează activitatea de promovare a muzeului și comunicare cu terți, implicat în toate activitățile cu publicul. Al doilea sector este Serviciul de contabilitate și administrativ care asigura funcționarea instituției din acest punct de vedere. MEBv funcționează în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) aprobat de Consiliul judeteanBrasov în 2018 și Regulamentul de ordine interioară (ROI). Cadrul legal care reglementează funcționarea entității sunt acte normative specifice și generale în vigoare. Conducerea MEBv este asigurată de un Consiliu de Conducere format din managerul-directorul muzeului, șeful departamentului de specialitate, contabilul-șef și cei doi șefi de birou. Consiliul de conducere trebuie să se îtruneasca în general lunar sau de câte ori este nevoie pentru a hotărî strategii pe termen scurt și modalități de concretizare ale acestora. în

Consiliul de Conducere se proiectează și se urmăresc principalele direcții de activitate în fiecare an și se estimează bugetul anului respectiv.

în cadrul instituției există și Consiliul științific la care participa personalități din afară instituției și persoane cu experiență din personalul de specialitate al muzeului. Atribuțiile Consiliului științific sunt menționate în ROF

2. Propuneri privind modificarea reglementarilor interne

Conform OG.600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial intern al entităților publice, se vor analiză procedurile existente și se va urmări aplicarea lor concretă, după caz, sau modificarea lor.

3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii si/sau externalizate;

Se poate constată că sarcinile muzeului în acești ultimii 3 ani au fost îndeplinite cu un număr relativ redus de personal (28 persoane) dacă ne raportăm la cele patru locații în care funcționează Muzeul de Etnografie Brașov ( sediu, MCU Brașov, Rupea și Săcele). Acest aspect este evidențiat în Caietul de Obiective. Putem remarcă grupul de specialitate al muzeului care a realizat și conceput expoziții cu teme inedite cât și o activitate editorială recunoscută în plan științific, Propunem că prioritar să se aibă în vedere un birou de evidență computerizată, clasare și evaluare care să gestioneze acest sector esențial pentru managementul colecțiilor. Se remarcă patrimoniul însemnat de piese deținute de muzeu cât și arhivă de specialitate care necesită aplicații digitizate pentru a fi funcțională că resursă de cercetare și valorificare a informațiilor de profil. De aceea, propunem suplimentarea organigramei cu 2 posturi ( 1 post IT și un muzeograf Sil).

4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de inbunatațire;

Muzeul de etnografie Brașov se află într-o perioadă de criză prelungită din punct de vedere al utilizării spațiilor în ultimii ani. Cu excepția celor două muzee etnografice situate în jud. Brașov(Muzeul din Săcele, Muzeul din Rupea) care nu au probleme de revendicare imobiliară, trei locații din patru, fac obiectul unor procese pe rol pentru a recupera spațiile înscrise în domeniu public al jud.Brașov și în administrarea operativă a muzeului ( sediul MEBv din Bdul Eroilor,nr.21 a, Muzeul Civilizației Urbane și spațiile de depozite de patrimoniu și garaje din str.Lungă,nr.9)Există pericolul că muzeul brașovean să-și restrângă activitatea prin cedarea de spații în urmă sentințelor judecătorești, să nu mai poată avea sediu în Brașov, fără spațiu de reprezentare a culturii tradiționale a județului Brașov decât prin cele 2 muzee - filiale din județ.

Actuală locație reprezintă obiectul unui proces pe rol cu Biserica Neagră. Chiar dacă ar fi un acord între aceste două entități, spațiul existent nu satisface standardele unui muzeu modem, polifunctional, care să vină spre așteptările publicului actual. Dacă adăugăm și incapacitatea legislativă de a accesa fonduri publice nefiind proprietari, această situație de criză oprește instituția să se dezvolte în conformitate cu cerințelor actuale. în acest context, propunem autorității locale( Consiliul Județean Brașov și Primăria Brașov) să sprijine ideea construirii unui muzeu modem și funcțional, cu depozite de patrimoniu ( textile),amplasat în perimentrul turistic din centrul Brașovului, anume utilizarea unui părți din Parcul Central N.Titulescu care să îmbine necesitățile de parcare auto subterană cu amplasarea unei instituții muzeale de reprezentare identitară a Brașovului și județului ; această realizare ar avea un efect turistic și o mare vizibilitate culturală.

Muzeul deține în colecțiile sale peste 32.000 piese care pot stă la baza unei proiecții tematice expoziționale care să ilustreze specificitatea civilizației tradiționale din sud-estul Transilvaniei, fenomenele de aculturație și radiografia actuală a mediului rural.

Folosirea noilor tehnologii vor imprimă o modernizare a discursului muzeal actual urmărindu-se tendințele muzeografiei europene.Această propunere este inspirată de proiectul unei noi construcții dedicate Muzeului de Etnografie de la Budapesta aflată la linkul

https://www.voutube.com/watch?v=CWqCKXumGNO

Este de remarcat că intenția arhitecților din punct de vedere al concepției constructive, este recuperarea parcului cu spațiu verde prin realizarea unei platforme orizontale relativ joase a muzeului; această platforma readuce suprafață verde a parcului, fiind acoperită cu vegetjație și loc de promenadă, sub care poate funcționa MEBv pe două nivele cu sp ații de expunere, depozite, birouri, magazin pe o suprafață de aprox. 3500mp.

5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, că modalitate legală de asigurare a continutații procesului managerial

Pe perioada absenței mangerului (concedii,cursuri,deplasări),conducerea executivă ')         este delegată pe bază de decizie șefului de serviciu, singurul cu drept de semnătură pe

perioada limitată. Procesul managerial este susținut de instituția conducerii colective, axată pe două mari direcții: conducerea administrativă și conducerea științifică. Prima se concretizează în activitatea Consiliului de conducere, a două, în cadrul Consiliului științific. Se știe că orice instituție are o structura ierarhică din punct de vedere organizațional, însă consider că fiecare membru trebuie să fie motivat și prin participarea Ia luarea unor decizii și implicare în îndeplinirea sarcinilor, după caz. Transparența și flexibilitatea pot fi modalități care pot optimiza managementul organizațional și a resurselor umane.

 • D. Analiza situației economico-fînanciare a instituției

1. Analiza financiară pe baza datelor cuprinse încaietul de obiective

Din analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe ultimii trei ani a instituției, se constată că instituția a previzionat corect subvenția solicitată, având în vedere și veniturile proprii estimate și realizate. Se constată că ponderea veniturilor proprii, în comparație cu subvenția acordată de autoritate reprezintă circa 10%, procent care indică preocuparea conducerii instituției pentru creștere la acest capitol.

Prețul redus la biletele de intrare, chiar dacă s-a înregistrat o creștere a numărului de vizitatori, cu excepția anului 2018, nu poate fi un indicator reprezentativ la acest capitol. Reiese din caietul de obiective că ponderea de circa 70% din publicul vizitator este reprezentată de elevi, pentru care prețul biletului este de 2 lei, iar în anul Centenar 2018 au fost organizate expoziții de lunga durată (6 luni) cu desfășurarea de concursuri interactive, care nu au permis o diversificare a programului expozițional pentru a atrage mai mult public.

Ceea ce se distinge în realizarea de venituri proprii, este activitatea editorială, care a reprezentat o sursă însemnată, în procent de circa 10%, datorită publicațiilor care s-au adresat beneficiarilor-țintă. în ceea ce privește cheltuielile de bunuri și servicii, se poate constata că acestea reprezintă un cuantum de peste 30%, iar cheltuielile de personal depășesc 50%, datorită majorărilor salariale cf. legislației actuale. Cheltuielile de capital reprezintă o pondere redusă din totalcheltuieli, nefiind posibilă dezvoltarea instituției în ceea ce privește relocarea instituției sau modernizări majore.

Anul 2016

Nr.

Crt.

Categorii

Prevăzut

Realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

TOTAL VENITURI, din care:

1.561.490

1.537.297

l.a venituri proprii,din care:

157.200

157.315

1 .a. I. venituri din activitatea de baza

l.a.2. surse atrase

30.000

30.006

l.a.3. alte venituri

127.200

127.309

l.b. subventii/locații

I.c. alte venituri

1.404.290

1.379.982

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

1.561.490

1.537.297

2,a. cheltuieli de personal,din care:

825.000

822.494

2.a. 1. cheltuieli cu salariile

2.a.2. alte cheltuieli de personal

825.000

822.494

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

2.b. 1. cheltuieli pentru proiecte

677.200

673.413

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

40.000

46.329

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

50.000

49.998

2.b.4. cheltuieli de întreținere

332.800

324.174

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

254.400

252.912

2,c. cheltuieli de capital

59.290

41.390

Anul 2017

Nr.crt

Categorii

Prevăzut

Realizai

(I)

(2)

(3)

(4)

1.

TOTAL VENITURI, din care:

1.812.790

1.789*133

l.a venituri proprii,din care:

171.200

171.888

1 .a. 1. venituri din activitatea de baza

l.a.2. surse atrase

36.000

36.169

1 .a.3. alte venituri

135.200

135.719

l.b. subventii/locații

l.c. alte venituri

1.641.590

1.617.245

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

1.812.790

1.789.133

2.a. cheltuieli de personal,din care:

1.042.500

1.019.533

2.a. 1. cheltuieli cu salariile

2.a.2. alte cheltuieli de personal

1.042.500

1.019.533

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii,din care:

2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

713.000

712.354

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

35.000

35.110

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

50.000

49.989

2.b.4. cheltuieli de întreținere

368.940

368.229

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

259.060

259.026

2,c. cheltuieli de capital

57.290

57.247

Anul 2018

Nr.

Crt.

Categorii

Prevăzut

Realizat

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

TOTAL VENITURI, din care:

2.204.770

2.196.999

1 .a venituri proprii,din care:

137.590

146.251

1 .a. 1. venituri din activitatea de baza

1 .a.2. surse atrase

34.000

34.615

l.a.3. alte venituri

103.590

111.636

l.b. subventii/locații

l.c. alte venituri

2.067.180

2.050.748

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

2.204.770

2.196.999

2.a. cheltuieli de personal, din care:

1.405.380

1.402.278

2.a.L cheltuieli cu salariile

2.a.2. alte cheltuieli de personal

1.405.380

1.402.278

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

776.890

776.410

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

27.000

27.214

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

70.000

70.000

2.b.4. cheltuieli de întreținere

477.690

477.098

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

202.200

202.098

2.c. cheltuieli de capital

22.500

18.311

 • 2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție;

  Nr.

  crt.

  Programul/proiectul

  Deviz estimat

  Deviz realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  2016

  Programul de cercetare, evidență, îmbogățire a patrimoniului, programul expozitional, apariții editoriale și programul de pedagogie și promovare

  114.0001ei

  113.995 lei

  2017

  Programul de cercetare, evidență, îmbogățire a patrimoniului, programul expozițional, apariții editoriale și programul de pedagogie și promovare

  143.0001ei

  142.9031ei

  Programul de cercetare,evidență, îmbogățire a patrimo21iului, programul expozițional, apariții editoriale și

  2018

  programul de pedagogie și promovare

  196.5001ei

  196.49 llei

  Sume atrase: Ministerul Culturii pentru anul Centenar

  Total:

  Total:

  453.3891ei

3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

Propunem accesarea de proiecte culturale AFCN și cu Primăria Brașov care să urmărească surse atrase în vederea creșterii veniturilor proprii. De asemenea, pentru dezvoltarea instituției, vom accesa fonduri europene nerambursabile în vederea extinderii Muzeului Etnografic din Săcele. (POR.axa 5)

 • 3.1. Analiza veniturilor proprii realizate în activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse și servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate;

Veniturile proprii obținute în urma vânzării biletelor de intrare, sunt determinate de numărul de vizitatori defalcați pe următoarele categorii: elevi/studenti - 2 lei, pensionari - 3 lei, adulti - 5 lei și 7 lei. în perioada analizată estimăm că anul 2017 a fost un an de vârf.

 • 3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

Analizând altă categorie de venituri proprii, respectiv cele realizate din alte activități, nivelul acestui tip de venit este mai mare în anul 2017. Componența acestor venituri este următoarea: publicațiile proprii, adaos comercial provenit din vânzarea de suveniruri de la cele două magazine aflate în incinta celor doua muzee din Brașov, taxa foto și video pentru expoziții.

 • 3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

în urma încheierii unui contract de asociere în participațiune cu un partener din mediul privat, s-au realizat venituri proprii în valoare aproximativă de 160.000 lei, reprezentând aproximativ 34% din totalul veniturilor obținute în perioada 2016-2018. Parteneriatele cu autoritățile publice locale nu au avut drept finalitate creșterea veniturilor, consultanța de specialitate fiind considerată serviciu cultural fiind gratuită.

4. Soluții și propuneri de creștere a surselor atrase/venituri proprii în totalul veniturilor:

 • 4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor;

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor este de:

 • - 53.50 %, în anul 2016;

 • - 56.98%, în anul 2017;

 • - 63.83 %, în anul 2018.

In urma analizei acestor procente, se constată o creștere a ponderii acestui tip de cheltuieli în totalul cheltuielilor prevăzute în buget, datorită majorărilor salariate de care a beneficiat personalul, în urma aplicării legislației care reglementează acest domeniu.

 • 4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

In perioada analizată, ponderea cheltuielilor de capital în total buget nu a depășit procentul de aproximativ 3.5%, deoarece creditele bugetare alocate pentru acest capitol au fost pentru dotări independente, în vederea amenajării depozitelor și a spațiilor expoziționale (aparate de măsurare a microclimatului, temperatura, sisteme de securitate și protecție).

 • 4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile în perioada 2016-2018 a fost de 100 %.

 • 4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

în vederea desfășurării activității muzeale în condiții optime, s-au încheiat contracte, respectiv convenții civile cu diverși colaboratori. Ponderea acestor cheltuieli a fost maxim de 18 % în anul 2016, de 13.55 % în anul 2017 și de 13.47% în anul 2018.

 • 4.5. cheltuielile pe beneficiar, din care:

 • a. din subvenție;

 • b. din venituri proprii.

In urma analizei cheltuielilor efectuate în ultimii trei ani, în raport cu numărul de beneficiari, se constată o evoluție a acestora, motivul fiind îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite publicului vizitator și virtual. Anul 2018 a fost influențat major de cheltuielile de personal, prin mărirea masei salariate.

Anul 2016

din subvenție -

38.59 lei

- din venituri proprii -

4.53 lei

Anul 2017

- din subvenție

44.82 lei

- din venituri proprii -

4.41 lei

Anul 2018

 • -  din subvenție       - .60,2 lei

 • -  din venituri proprii - 4,32 lei

Propunerile și soluțiile pentru creșterea surselor atrase au în vedere accesarea de fonduri prin Agenția Fondului Cultural Național, pentru proiecte și fonduri europene (POR.axa 5) pentru dezvoltarea instituției (cota parte pentru proiectul de dezvoltare -refuncționalizarea și amenajarea Muzeului Etnografic Săcele și extindere (Centrul de conservare-restaurare și resurse).

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice conform sarcinilor formulate de autoritate

Propuneri pentru întreaga perioadă de management:

1.Viziunea

Muzeul de Etnografie este o instituție culturală cu rol identitar, care cercetează, conservă și valorifică patrimoniul cultural, reprezentativ pentru civilizația comunităților rurale și urbane din județul Brașov. Strategia sa este axată pe cercetare si punere în valoare în mod adecvat a colecțiilor muzeului prin manifestări culturale, științifice și expozitionale care să permită publicului larg să conștientizeze valoarea inestimabila a acestui patrimoniu al tradițiilor, într-un cadru larg, regional, național și european.

Muzeul de Etnografie Brașov, în etapa în care se află, trebuie analizat ținând cont de cele patru dimensiuni relevante care s-au consolidat în timp:

 • •  muzeul ca resursă științifică;

 • •  muzeul ca resursă de patrimoniu;

 • •  muzeul ca resursă educativă;

 • •  muzeul ca resursă turistică;

In ceea ce privește viziunea pe termen lung, un obiectiv major care se impune este dezvoltarea instituțională, prin crearea unui spațiu nou de reprezentare, conceput multifuncțional, adaptat așteptărilor si nevoilor consumatorului cultural de astăzi.

In același sens, trebuie avut în vedere dezvoltarea organizațională^cât și o nouă abordare a managementului patrimoniului care include atât patrimoniul deținut deja în colecții, cât și salvarea și protecția manifestărilor tradiționale din mediul rural și urban. Trebuie menționată viziunea integratoare a Muzeului de Etnografie Brașov, care prin Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, abordează civilizația urbană, un univers cu proximități și prelungiri în spațiul rural, dar care relevă manifestări dominante specifice orașului.

Este important de reținut viziunea științifică asupra stocării și utilizării fondului documentar de martori etnologici ca procedeu similar standardelor de arhivă documentară cât și noi preocupări privind adaptarea discursului etnologic la un public familiarizat în exclusivitate cu noile tehnologii informaționale.

2. Misiunea

Ca misiune. Muzeul trebuie să contribuie la cultivarea sentimentului identitar, să promoveze patrimoniul cultural în plan local, național și european. Prin programele sale specifice, de cercetare, de evidență a patrimoniului, conservare și restaurare lui cât și punere în valoare prin activități expoziționale, publicații și pedagogie muzeală, Muzeul de Etnografie Brașov trebuie să fie un reper cultural și știntific care să coaguleze în jurul său energii și resurse pentru care să contribuie la sensibilizarea și conștientizarea societății actuale asupra importanței moștenii culturale.

3.Obiective generale

 • a.  întărirea capacității instituționale si organizaționale a muzeului

 • b.  consolidarea Muzeului de Etnografie ca centru științific și cultural

 • c.  menținerea calității și a standardului Muzeului de Etnografie în condițiile în care condițiile culturale, economice și tehnologice sunt în continuă schimbare;

 • d.  cercetarea, îmbogățirea patrimoniului etnologic, asigurarea conservării lui

 • - adecvarea serviciilor culturale în conformitate cu așteptările beneficiarilor, prin diversificarea ofertei generale si a programelor de pedagogie muzeală

- sprijinirea meșteșugarilor și a industriilor creative

 • - realizarea unor proiecte culturale inovative cu finanțare nerambursabilă si parteneri ate strategice

 • - susținerea CJ Brașov în implementarea strategiei culturale a județului Brașov.

Obiective specifice

 • - prezentarea caracterului multietnic și multicultural al comunităților din județul Brașov;

 • - implementarea proiectului de extindere a Muzeului de Etnografie Săcele, prin construirea

Centrului de conservare- restaurare si resurse;

 • - amenajarea noii expoziții de bază la Muzeul din Sacele, cu dezvoltarea temei majore a zonei, transhumanța mocanilor săceleni;

 • - construirea unui edificiu nou modem al Muzeului de Etnografie în zona centrului istoric al Brașovului;

continuarea       etnologiei       de       urgență       în       comunitățile

rurale românești și cu populație mixtă (sași și ceangăi) din sud-estul Transilvaniei;

 • - monitorizarea obiceiurilor incluse în lista patrimoniului Unesco, concomitent cu depistarea păstrătorilor de tradiții și includerea lor în programul Tezaure Umane Vii si furnizarea de materiale documentare pentru includerea obiceiului Junilor din Șcheii Brașovului în lista patrimoniului imaterial UNESCO;

 • - dezvoltarea programelor tematice de cercetare și valorificare a patrimoniului textil și de istorie urbană, corelate cu așteptările publicului și a stakeholderilor muzeului;

 • - continuarea digitizării și clasării patrimoniului muzeal;

 • - atragerea de finanțări locale, naționale și europene, precum și de sponsorizări și donații;

 • - Introducerea unor aplicații de Realitate Augmentată în expozițiile permanente care vor realizate în Muzeul Etnografic din Săcele și în Muzeul Civilizației Urbane.

4. Strategia culturală pentru perioada de management 2019-2022

Muzeul de Etnografie Brașov și-a construit, în cele trei decenii de la înființare, imaginea unei instituții culturale de top în plan național, recunoscută și în plan internațional pentru calitatea programelor și proiectelor de cercetare proprii sau realizate în parteneriat și pentru proiectele de valorificare expozițională a patrimoniului.

Managementul patrimoniului se va axa pe valorificarea patrimoniul propriu, care va antrena toate programele specifice (cercetare, evidență, conservare, restaurare, valorificarea prin expoziții și publicații, programele de pedagogie muzeală și promovare). Strategia culturală a muzeului trebuie sa țină cont de patrimoniul deținut, de contextul social și de mesajele către public astfel încât cele mai importante obiective specifice să poate fi realizate.

Direcțiile de acțiune ale Muzeului de Etnografie vor fi continuate și în noua strategie, fiindcă ele au fost determinate de patrimoniul etnologic cu specificitate mare datorat caracterului multietnic al comunităților din județul Brașov.

Programele de cercetare, valorificare și pedagogie muzeală au corespuns așteptărilor fiecărei categorii de public.

Noua strategie își propune să continue și să dezvolte programele Muzeului de Etnografie și să le amplifice prin inserarea de alte proiecte și activități sau, după caz, să le adapteze contextului cultural actual. Actuala strategie are ca elemente de noutate:

 • - dezvoltarea unor programe adresate special turiștilor și agențiilor de turism;

 • - organizarea unor activități de promovare în spații neconvenționale;

 • - invadarea mediului virtual cu mesaje și materiale menite să atragă publicul spre muzeu;

 • - utilizarea noilor tehnologii în discursul muzeal (aplicații de realitate augmentată și holograme).

Beneficiarii activităților muzeului constituie următoarele categorii; a) elevi; b) turiști;c) pensionari; d) localnici din mediul rural și urban; e) specialiști; f) brașovenii de dată recentă (noua comunitate brașoveană);

Profilul beneficiarilor a fost descris la punctul B al acestui proiect prin urmare nu insistăm decât asupra faptului că în interiorul fiecărei cateogrii există grupe de vârstă și subcategorii de beneficiari care vor fi identificați prin studii de consum cultural, realizate cu profesori și studenți de la Sociologie, din cadrul Universității Transilvania;

5. Strategia si planul de marketing.

Principalele direcții ale culturale de marketing au în vedere consolidarea imaginii si a percepției de către public, dar și de către comunitatea științifică, a rolului muzeului brașovean în promovarea culturii tradiționale din sud-estul Transilvaniei și a istoriei urbane. în acest sens avem în vedere:

- constituirea comunității MEBv;

imaginea si brand —ul muzeului

- introducerea noilor tehnologii în discursul muzeal și in activitatea de promovare;

prezența pe platformele de comunicare mass-media

încheierea unor parteneriate strategice cu muzee similare, universități, stakeholderi etc;

5.a Constituirea comunității MEBv

în jurul programelor și proiectelor dezvoltate de MEBv au gravitat mereu meșteri, artizani, ONG-uri. Unii dintre aceștia sunt de fapt stakeholderi care sprijină activitățile Instituției pentru că sunt interesați de cultura tradițională si de proiectele de promovare a patrimoniului cultural în general. Un prim pas în constituirea acestei comunități se va face prin încheierea unor parteneriate cu stakeholderi și includerea celor interesați de programele publice ale muzeului în lista de beneficiari ai news/e//er-ului muzeului, în lista de fani ai paginilor de rețele de socializare (facebook etc.) Comunitatea MEBv are rolul de sprijini în mod organizat manifestările culturale, prin activități de voluntariat, prin implicarea în promovarea informațiilor legate de expozițiile și activitățile muzeale. Unele din programele de valorificare ale patrimoniului și unele din activitățile metamuzeale au rolul de a contribui la cristalizarea și consolidarea acestei comunități (ex. proiectul de promovare Târgul Meșterii și Artizanii Transilvaniei)

5.b.Imaginea si brand-ul muzeului

Uneori marketingul presupune și rebrandingul organizației, în conformitate cu misiunea acesteia și cu colecția pe care a deține. Sporirea vizibilității muzeului nu se face numai prin branding și promovare agresivă, ea nu este un scop în sine, ci trebuie să fie rezultatul secundar al programelor și proiectelor dezvoltate de instituție. Managementul corect asigură

creșterea notorietății instituției prin realizarea unui număr mai mare de activități și manifestări.

Pentru cei care-și fac temele mereu, brandul vine de la sine, nu trebuie creat, astfel se poate observa faptul că în cele aproape trei decenii de activitate ale MEBV s-au conturat brand-uri oarecum neoficiale pentru toate sediile sale, astfel sediul central din centrul poate fi numit și Muzeul Patrimoniului Textil, iar dintre secțiile din județ, primul care ar putea fi brand-uit ar fi Muzeul de Etnografie Săcele, care ar putea dezvolta un brand de însemnătate națională, sub titulatura de Muzeul Transhumanței din Carpați. Niciunul dintre aceste branduri nu a fost inventat, ele au rezultat din programele de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural și au consistența pe care le o oferă colecțiile din depozitele muzeului.

5.c. Prezenta pe platformele de comunicare mass-media

Categoriile de beneficiari avute în vedere sunt elevii (chiar și cei de clasa 0), turiștii, , pensionarii, localnicii din mediul rural (și orășenii), familiile cu copii și populația activă din segmentul de vârstă 30-55 de ani. Aceasta înseamnă o lărgire a spectrului de benficiari în cadrul unor categorii (elevi, turiști, familii, localnici, populația activă).

De fapt, o simplă privire asupra programelor mimimale arată cum programul de valorificare a patrimoniului, programul de pedagogie și de promovare, corespund așteptărilor fiecărei categorii în parte și direcțiilor de dezvoltare a instituției.

Creștere vizibilități se poate obține deci prin multiplicarea programelor publice, dar și prin invadarea de către muzeu a spațiului on-line și a lumii virtuale de pe display-w\le și tfevzce-urile din spațiile publice.

în contextul cultural în care trăim, alături de lumea reală există și lumea virtuală, în care se refugiază din ce în ce mai multi tineri și copii, adulți, care petrec ore în șir la computere căutând informații sau pentru a se recrea. Invadarea lumii actuale de către lumea virtuală este din ce în ce mai vizibilă, ea a determinat deja schimbarea metodelor de predare și apariția a noi tehnici de manipulare și de promovare în zona afacerilor și a vânzărilor (marketing).

Strategia de marketing propusă ține seama de noile tehonologii și le folosește pentru ca mesajele sale să ajungă la destinație.

Un studiu al Fundației 1REX România relevă faptul că majoritatea copiilor și adolescenților nu caută voci în dicționare și enciclopedii on-line, ci imagini sau videoclipuri aosciate unui cuvânt (Etnografie), pentru că nu au răbdare să citească un text întreg, iar nu sunt analfabeți funcționali având probleme reale în înțelegerea unui text scris. Canalul Youtube a devenit o sursă informare cu un impact mai mare decât Wikipedia.

S/7e-ul muzeului și paginile de pe platformele de socializare constituie niște mijloace utile în activitatea de promovare a activităților și patrimoniului, prin urmare, traducerea lor în limbi de circulație este utilă. Totuși, aceste instrumente de comunicare nu mai sunt suficiente din moment ce o bună parte din public nu mai citește de bună voie și dobândește cunoștințe și informații prin imagini, diorame, videoclipuri și realitatea augmentată.

Trăim în epoca în care documentarea și informarea se află la un ”click "distanță, noile tehnologii invadează din ce în ce mai mult spațiu public și privat, smartphone-ul este utilizat până și de copii de vârstă preșcolară. în consecință muzeele sunt obligate să modifice modurile tradiționale de comunicare și să se adapteze Ia nevoile culturale ale noului tip de public. Aceasta înseamnă că muzeul nu trebuie să aștepte ca pagina s-a proprie să fie vizitată, ci trebuie să-și facă simțită prezența în mediul on-line, prin o serie de mijloace care-i stau la îndemână sau care pot fi generate prin proiecte sau prin parteneriate.

Proiectul de promovare Muzeul de lângă tine! are scopul de a aduce muzeul în preajma oamenilor și a preocupărilor lor printr-o serie de măsuri și activități prin care va căuta să promoveze programele dedicate publicului în spații neconvenționale prin intermediul internetului și al noilor media.

Măsurile pe care le va lua muzeul încă din primul an de management pentru a-și face simțită prezență mai activ în lumea virtuală și în mediul on-line sunt următoarele:

va realiza videoclipuri cu informații despre expoziții și unele piese din patrimoniu; va edita și pregăti fotografii și documente pentru urcarea pe platforme de informații, baze de date și documentare, frecventate de mase mari de utilizatori din țară și din străinătate (Europeana, Immago Romaniae etc.);

va realiza în parteneriat cu stakeholderii, aplicații de realitate augmentată care vor fi accesibile publicului larg prin intermediul unor aplicații pentru smartphone și tabletă deja existente sau care vor fi create special;

va încheia parteneriate pentru difuzarea fotografiilor, videoclipurilor în spații neconvenționale, pe display-urile partenerilor sau pe display-uri proprii;

va implementa noile tehnologii în expozițiile permanente ca parte a discursului muzeal, în scopul de a întregi informațiile oferite prin proiectul expozițional;

în primul an, Muzeul va încheia parteneriat privind difuzarea informații despre patrimoniul cultural din județ cu următoarele instituții și organizații:

Regia Autonomă de Transport Brașov pentru difuzarea unor imagini despre patrimoniul muzeal și videoclipuri despre expozițiile din cadrul MEBV; Immauchan (Coresi Mall) pentru promovarea activităților muzeului prin display-urile din holul mare al Mall-ului.

Teatrul Sică Alexandrescu pentru acceptarea instalării unui display al MEBv în hol;

Centrele de informare Turistică din Brașov, Codlea și Predeal;

Alt parteneriat se va încheia cu Muzeul National de Istorie a României pentru participarea cu imagini documentare la platforma Imago Romaniae, secțiunea etnografie, meșteșuguri;

Muzeul de etnografie va urca materiale și fotografii și pe platforma de baze de date și informații Europeana collections',

în al doilea an de management vechile parteneriate vor fi menținute, dar se va încheia un nou parteneriat cu Asociația Mă Implic care deține aplicația de smartphone Brașov Travel Guide, un fel de GPS utilizat de turiști pentru a găsi trasee turistice, monumente, locuri ale memoriei și restaurante. Prin parteneriat se va realiza un proiect de implementare al unei aplicații de realitate augumentată prin care, pe traseele turistice din oraș, turiștii să fie invitați să viziteze expozițiile și să primească informații despre Muzeu, despre o expoziție care poate fi admirat dacă turistul vizitează muzeul.

în cadrul proiectului de reorganizare a expoziției Muzeului din Săcele va fi inclusă și o investiție în realizarea unor holograme și elemente de realitate augmentată care să prezinte în mod accesibil informații despre transhumanță (harta transhumantei), despre portul mocănesc si ceangăiesc etc.

Prin proiecte realizate din atragerea de finanțări nerambursabile se va urmări introducerea noilor tehnologii în cadrul expozițiilor permanente din cadrul MEBv și MCU.

în afară de aplicațiile de realitate augmentată, MEBv va folosi tehnologia audio-video din dotare în cadrul expozițiilor și programelor de pedagogie muzeală (televizoare, videoproiector, audiotour etc). Astfel în cadrul expozițiilor vor rula imagini, documentare, mărturii ale unor păstrători de tradiții, exact ca și în anii anteriori.

Al doilea proiect major de promovare este dedicat grupurilor de turiști și turiștilor individuali și constă în promovare muzeului ca atracție turistică în cadrul unor itinerarii europene consacrate sau promovate de Ministerele Turismului din U.E. (Medievalia, Transhumance, Via Sancti Martini). O altă metodă de promovare în parteneriat cu Ministerul Turismului va fi aceea de inserare a unor sedii ale Muzeului (Brașov și Rupea) în destinațiile culturală de excelență la nivel european existente în județul Brașov (Șcheii Brașovului și Brașovechi și Colinele Transilvaniei). Aceste destinații sunt o alternativă la turismul de masă și sunt promovate de Ministerul Turismului și Comisia European de Turism de la Bruxelles.

 • 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management.

6. a. Programe de cercetare

Aceste programe indică de fapt direcțiile de cercetare a patrimoniului pe care le propunem în strategia de management a Muzeului în perioada următoare. Ele sunt da faptul reflectarea domeniilor de interes din sfera patrimoniului cultural și imaterial din sud-estul Transilvaniei. Aceste programe de cercetare continuă programele anterioare, pe care Ie dezvoltă prin extinderea cercetării la noi tematici de interes local, regional și internațional. Absolut toate programele de cercetare aduc în atenția specialiștilor și a publicului larg valori ca multiculturalitatea, diversitatea și caracterul multietnic al comunităților, privite ca fiind aspecte specifice sud-estului Transilvaniei.

6.a.l Programele Etnologia de urgență și Proetnicultura vor continua și în perioada de management, scopul fiind cercetarea patrimoniului cultural și îmbogățirea colecției muzeale cu obiecte care aparțin comunităților mixte (ceangăi și români) sau comunităților săsești din județul Brașov; se vor finaliza cercetări mai vechi în zona Țării Bârsei, Țării Făgărașului și a Rupei, însă cercetarea se va extinde asupra altor comunități care au rămas necercetate până în prezent.

 • 6.a.2. Programul de monitorizare și valorificare a patrimoniului imateri^Lînscris în lista UNESCO va continua pe perioada de management, cu cercetările asupra cântecului de ceată bărbătească din cadrul cetelor de feciori din Țara Oltului, cu cercetarea si monitorizarea Jocului Feciorescul din aceeași zonă, eu monitorizarea păstrătorilor de tradiții. Programul va fi dezvoltat prin extinderea cercetării în domeniului tradițiilor ecvestre în civilizațiile pastorale din Europa, program care va include investigarea în Italia, Cehia, Slovacia, Polonia și România a Cavalcadelor ca fenomen viu în spațiile montane locuite de latini și urmașii ciobanilor valahi din Carpații Nordici; unul dintre scopurile acestui program va fi realizarea documentației pentru includerea Obiceiului Junilor Brașovului în Lista Patrimoniul umanității UNESCO. Aceasta va deschide pentru MEBv oportunitatea de a colabora cu muzee similare, instituții, ONG-uri și autorități din Sardinia, Moravia, Polonia Mică și Silezia.

 • 6.a.3. Programul Transhumanta românească - moștenire culturală comună este un program de cercetare dedicat studierii fenomenului transhumanței mocanilor Săceleni în sud Basarabiei, care va fi continuat și extins în 2020 și la estul Basarabiei, iar din 2021 și la comunitatea de mocani săceleni din Covasna (Poiana-Sărată), care a practicat transhumanța la mari distanțe în estul Basarabiei și Crimeea.

6.a.4. Programul Meșteșuguri și meserii de altădată și Patrimoniul textil va fi păstrat și valorificat, prin expoziții tematice care se adresează unui public recent, fără informații despre meșteșugurile artizanale și industria casnică textilă, dominantă în mediile țărănești și apoi devenind o tradiție a Brașovului.

6.a.5. Programul Reprezentări urbane: locuri, oameni, mentalități este un program care investighează evoluția urbană, istoria reprezentărilor urbane, personalități, asociații culturale rezultatele cercetărilor sunt valorificate în cadrul Muzeul Civilizației Urbane. Direcțiile de activitate ale programului de activități expoziționale din MCU vor fi continuate în anii următori cu activități expoziționale cu semnificație majoră pentru beneficiarii-țintă: 2020 -2022. Expozițiile temporare vor explora multiculturalitatea brașoveană.

6.b. Programul de evidență al MEBv va cuprinde cu prioritate digitizarea si clasarea pieselor muzeale si sistematizarea arhivei de martori etnologici.

Colecțiile sunt documentate, obiectele sunt determinate, prin urmare informația existentă în arhivă poate face ca valoarea științifică a acestor colecții să crească în viitor. Prin urmare, arhiva de martori etnologici trebuie să fie privită ca o resursă inestimabilă în procesul de documentare a patrimoniului muzeal in anii următori; concomitent cu măsurile de valorificare, trebuie avut în vedere ca direcție prioritara conservarea și restaurarea acestor colecții.

6.c. Programul de Conservare și Restaurare va fi axat în perioada 2020-2023 pe implementarea proiectului de reabilitare și refuncționalizare a Muzeului de Etnografie Săcele, construirea Centrului de Cercetare și Restaurare și în cele din urmă, reorganizarea expoziției permanente din Muzeul de Etnografie Săcele. Lipsa de spațiu adecvat pentru depozite este o problemă stringentă cu care se confruntă azi colectivul MEBv în domniul conservării și restaurării bunurilor de patrimoniu; s-a propus și s-a aprobat de către autorități, crearea acestui Centru în curtea Muzeului din Săcele; acesta va asigura funcționarea acestei activități la standarde internaționale în domeniul restaurării și conservării patrimoniului

6.d. Programul de valorificare expozitională urmărește rezultatele programului de cercetare și contribuie la atragerea publicului spre instituția muzeală, prin produsele culturale pe care le oferă beneficiarilor.

în 2020, în cadrul Muzeului de Etnografie Săcele va avea loc demontarea expoziției permanente, urmată de documentarea pentru o nouă tematică care să aducă în prim-plan transhumanța mocanilor săceleni. Se vor utiliza holograme si Realitatea augmentată, noi tehnologii pentru a atrage publicul tânăr. Trebuie făcută mențiunea că activitatea expozitionala la Sacele poate fi transferata la Centrul Cultural din Săcele, deoarece Muzeul din Sacele va beneficia de un amplu proces de refuncționalizare și extindere funcțională. Autoritatea locală a aprobat in anul 2019 lucrări de investiții în valoare de 9.400.000 lei. Etapele investiției cuprind studiu de fezabilitate, proiectul tehnic și lucrări de execuție care sunt estimate ca se vor finaliza in 2022. Exponatele vor intra intr-un program complex de conservare si restaurare iar colectivul de muzeografi va demara documentarea in vederea intocmirii unei tematici actualizate cu folosirea noilor tehnologii. Muzeul din Săcele va fi unul de top în plan național, cu tematica de bază Transhumanța din Carpați, o temă cu releavanță în plan național și internațional cu accentul pus pe aducerea în atenție a mocanilor săceleni; Această tema va beneficia de introducerea noilor tehnologii (holograme, oglinzi magice, aplicații de realitate augmentată, care vor intregi contextul și informțiile oferite în cadrul expoziției de bază (ex. o hartă a transhumanției în care printr-o aplicație de smartphone apar drumurile transhumanței, așezările, oameni și locuri, monumente făcute de mocani în 3 D). O parte a proiectului expozițional va prezenta cele șapte sate ca niște comunități mixte (cengăiești și românești), vizitatori vor putea utiliza și în cadrul acestei expoziții aplicații de realitate augmentată privind costumul tradițional, elemente de civilizație materială specifice etc

Expozițiile dedicate elevilor sunt relativ numeroase, ei fiind categoria de public cea mai însemnată, aceste expoziții urmăresc educarea copiilor prin stârnirea curiozității acestora, cultivarea unei atitudini pozitive, științifice față de lumea înconjurătoare (peisaj, patrimoniu construit, arte, meserii, obiceiuri, metalități).

Meserii uitate: cojocarii și blănării din Țara Oltului; Pescuitul pe Olt;; Fascinanta intalnire in Basarabia a urmașilor mocanilor săceleni -ediția I ( 2019);

lata vin colindătorii!; Ateliere de altadată de pălărieri si de reparat umbrele din Brașov si Făgăraș; Obiceiuri de primăvară din Europa. Cavalcada din Sassari; Fascinanta intalnire in Basarabia a urmașilor mocanilor săceleni -ediția a II -a ( 2020);

Meserii uitate: Aurarii, argintari și alămari din sud -estul Transilvaniei; Ora de lucru manual: modele de cusut si brodat; Cafea, biscuiți și ceai — Julius Meinl, Dumitru Eremias si Adolf Hesshaimer; (2021);

Tâmplarii și dulgherii de altădată; Fotografi brașoveni, si atelierele lor; (2022)

Aceste expoziții nu sunt adresate doar copiilor însă ele le sunt recomandate, ele se adreseaza în egală măsură și celorlate categorii turiști, familii, pensionari localnici și noua comunitate brașoveană. însă oferta culturală a muzeului este mult mai diversificată și aduce în atenția piublicului adult și alte tematici ca reprezentările urbane, multiculturalitatea. patrimoniul imaterial al unor comunități etnice sau comunități mixte, civilizația pastorală etc.

Dentelles en voyage - Roumanie; Romania lui E.O.Hope, portretul fotografic in anul 1923 (2019);

Patrimoniul textil din Banat; Broderii săsești; Caii Junilor și împodobirea lor (2020);

Folclorismul și Reuniunea femeilor române din Brașov; Vecinătăți sasesti din zona Rupea; Colecția săsească Ernest Folberth din Criț; 2021;

Ateliere de ceramica fina din Brașov in sec.XIX; Cetele de feciori din Țara Oltului-manifestări tradiționale vii; Comunitatea maghiara din Racos zona Rupea; Găteala capului la sașii din sud-estul Transilvanie; (2022)',

Iia și cămașa de acasă, ” este un proiect expozițional care se va desfășura pe toată perioada managementului, el urmărește atragerea spre muzeu a membrilor noii comunități brașovene și valorificarea elementelor de port tradițional aduse de aceștia de acasa (ex. Cămăși și ii vechi de peste 70-100 de ani);

Pentru completarea ofertei de promovare și valorificare a patrimoniului muzeului se va căuta atragerea de fonduri și de finanțări nerambursabile pentru proiecte expoziționale ca: Brașovul medieval - orașul mirodeniilor; Hainele de duminică ” din Brașovul secolelor XIX-XX ; Meșterii și artizanii, industriile creative și colecțiile etnografice din sud-estul Transilvaniei; Comoara din lada bunicilor; Festivalul ”Ziua Brașovenilor ”

6. e. Programul de apariții editoriale reprezintă o parte a valorificării cercetărilor de teren și în colecțiile muzeului prin publicații de specialitate, cataloage de expoziție și CD-uri. In cadrul acest program este editată revista de specialitate a MEBv, care apare bianual, Etnobrașov.ro nr.10 /2019 -2020 si Etno.brasov.ro., nr. 11/2021 — 2022; Alte apariții preconizate vor fi două cataloagele de expoziție și un CD:

 • - Astra din 1905 si Machetele Junilor din colecția Muzeului Astra (2021)

- Folclorismul și Reuniunea femeilor române din Brașov 2022

 • - CD - Repertoriul muzical al cetelor de feciori din Țara Făgărașului 2022;

6. f. Programul de activități metamuzeale este dedicat publicului adult are scopul de a atrage la muzeu beneficiari interesați de inițiera în tehnici de prelucrare a lemnului, a metalelor etc. organizat cu artiști din domeniul industriilor creative, nu de meșteri populari. Un exemplu de activitate a metamuzeală este demonstrația realizarea a unor nasturi din argint în tehnica filigranului (Arta filigranului din argint 2021)

6. g. Programul de pedagogie muzeală și promovare va fi continuat fiindcă elevii de azi sunt publicul tânăr sau adult de mâine, iar aprecierea justă a culturii tradiționale se poate face de la cele mai fragede vârste. Din acest motiv, în perioada următoare de management, activitățile de educație nonformală și manifestările culturale dedicate elevilor vor fi în continuare o prioritate a instituției muzeale. Programul de pedagogie muzeală prezintă diversitatea culturală brașoveană și caracterul multietnic al comunităților din județ. Din vechiul program se va păstra proiectul Maratonul basmului popular ceangăiesc.

Unele dintre programe vor fi preluate și adaptate cerințelor elevilor de astăzi, ca de exemplu ateliere ținute de meșteri, care vor fi cuprinse în proiectul educațional Povestea vorbei în cadrul căruia se vor organiza ateliere și demonstrații pentru copii, coordonate de meșteri populari, dar vor beneficia și de implicarea muzeografilor, care vor prezenta copiilor meșteșugurile respective prin videoproiecții, utilizând în acest sens martori etnologici din arhiva muzeului.

Prezentarea fiecăruia dintre meșterii și meșteșugurile alese ca temă pentru ședințele din cadrul proiectului, se va face pornind de la un proverb care ilustrează un anume meșteșug, tehnici de prelucrare sau calitatea produselor unor meșteșugari ( Bați din gură ca o meliță! pentru atelierul dedicat prelucrări fibrelor textile). Meșterii îi vor iniția pe copiii în tainele meșteșugurile prin demonstrații, relatări despre tehnici și secretele meseriei.

Poveștile și legendele orașului reprezintă un proiect în care prin ateliere de povești cu videoproiecții și lecturi publice, vor fi dezvăluite copiilor părinților și bunicilor, legende și mituri ale comunității brașovene (ex. Stema Brașovului, Honterus, Coresi, povestea Junilor etc). Acest proiect are scopul de a stârni curiozitatea și plăcerea pentru lectură a copiilor și părinților, prin realizarea unor ateliere de prezentat povești și legende locale, privind personalități, simboluri și momente însemnate din istoria comunităților județului Brașov. Pentru a face mai interesante și mai atractive, la aceste ateliere vor fi implicați ilustratori de povești și animatori culturali din cadrul Bibliotecii Brașov, care vor prezenta miturile și poveștile locale prin videoproiecții cu ilustrații din povești, lecturi publice cu jocuri de rol, în care vor fi implicați copii și părinții sau bunicii.

Multiculturalitatea va fi prezentată prin intermediul dansurilor, jocurilor de rol, obiectelor și a costumelor populare prin proiectul de pedagogie intitulat Să învățăm diversitatea! Pentru publicul larg sunt definitorii pentru recunoaștere și aprecierea unor comunități, costumele, muzica și dansul tradiționale.

Sunt popoare al căror patrimoniu este cunoscut la nivel mondial doar printr-un joc, dans, ritual sau costum. Ținând cont de acest fapt, proiectul propune prezentarea moștenirii culturale a etniilor din județul Brașov prin ateliere de deprindere a unor dansuri, jocuri și ritualuri, prin ateliere de prezentare a unor costume tradiționale, prin animație culturală și jocuri de rol realizate de animatori culturali împreună cu publicul.

Elevii care vor dori să fie inițiați în obiceiurile și jocurile specifice Junilor brașoveni, vor avea ocazia să interacționeze cu un coregraf și cu membri ai societăților de Juni, păstrători ai tradiților vechii comunități românești, în cadrul proiectului Mândru June Brașovean. Interesul pentru obiceiurile și tradițiile Junilor este relativ mare la nivelul comunității brașovene. Muzeul vine în întâmpinarea celor care doresc să cunoască o parte din acest patrimoniu imaterial, organizând ateliere de inițiere în jocurile Hora Junilor și Brașoveanca și în ritualul aruncării buzduganului. Atelierele vor fi organizate cu un coregraf cu atestat prin intermediul unui parteneriat încheiat cu Societatea Junilor Brașovecheni. în cadrul atelierelor vor fi prezentate și alte elemente ale patrimoniului cultural al vechii comunități românești din Șchei, cu sprijinul Asociației Șcheii Brașovului (costumele Junilor și ale femeilor din Șchei, anumite obiceiuri)

6.h. Programul de promovare pe durata perioadei de management urmărește pe de o parte atragerea turiștilor și a grupurilor organizate de turiști prin inserarea muzeului ca atracție turistică în cadrul unor itinerarii europene și destinații promovate de Ministerul Turismului, iar pe de altă parte urmărește creșterea numărului de beneficiari prin proiectul Muzeul de lângă tine! Care constă în promovarea imaginii, a patrimoniului și a activităților în spații neconvenționale (Coresi Mall, Teatru Sica Alexandrescu, Centre de informare turistică, autobuzul turistic etc.) prin intermediul displa-urilor video, prin noile tehnologii (wi-fi, GPS etc) și prin realitate augmentată (AR). Astfel numărul de beneficiari va crește în mod vizibil până la 50.000 de persoane la sfârșitul anului 2022.

Proiectul Etnoturism urmărește impunerea prezenței MEBV ca atracție turistică în câteva itinerarii europene și în cadrul destinațiilor culturale de excelență la nivel european ca Șcheii Brașovului și Brașovechi, Colinele Transilvaniei și Țara Făgărașului. Prin acest proiect Muzeul de beneficia de promovarea făcută de Ministerul Turismului acestor destinații la târguri de turism, va putea participa la aceste târguri cu materiale de promovare proprii și va putea încheia contracte de parteneriat cu agențiile de turism interesate.

Briefing la muzeul este un serviciu cultural-turistic oferit agențiilor cu grupuri de turiști din sfera turismului cultural, religios și activ. Acesta consta în oferirea oportunității ca informare inițială privind programul din perioada vacanței în Brașov să fie realizată în Muzeul Civilizației urbane, prin mijloace modeme puse la dispoziție de muzeu sau aduse de diversele agenții (videoproiectoare, samrtTV). Aceste servciu va aduce un aflux de turiști într-unul din sedii, ocazie cu care vor avea posibilitatea să observe și expoziția permanentă, se va negocia cu agențiile ca în timpul briefing-ului sp fie proiectat și un videoclip de repezentare a acelorlalte muzeelor (MEBV; MESăcele, Muzeul din Rupea) și să fie vizitat unul dintre acestea de către grup sau o parte din grupul de turiști.

în caz că va fi deschis Aeroportul Brașov, Muzeul de etnografie va cauta să realizeze un parteneriat cu Consiliul Județean Brașov pentru organizarea unei shop propriu pentru vinderea de produse meșteșugărești și suveniruri realizate de meșterii populari și stakeholderii muzeului. Dealtfel y) componentă însemnată a activităților cu meșterii va fi indentificarea acelor obiecte sau materiale care pot fi replicate și șă utilizate ca produse vandabile (suveniruri, cadouri etc.) Astfel patrimoniul cultural din județ, meșteșugarii și instituția muzeală vor fi promovate în fața turiștilor încă de la intrarea în aeroport. Promovarea prin intermediul noilor tehnologii și în mediul on-line a fost tratată la strategia culturaă și marketing.

 • F.Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1.. Proiectul de buget de venituri ;i cheltuieli pe perioada managementului

Nr. crt.

Categorii

Anul     S.ll

2019

Anul     1

2020

Anul 2 2021

Anul     3

2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

TOTAL VENITURI,

1.321.470

5.463.000

10.174.000

4.125.000

din care

57.100

140.000

140.000

140.000

l.a. venituri proprii, din care

I .a. 1. venituri din activitatea de

10.500

30.000

32.000

35.000

bază

1 .a.2. surse atrase

l.a.3. alte venituri proprii

l.b. Subvenții/alocații

46.600

110.000

108.000

105.000

l.c. alte venituri

1.264.370

5.323.000

10.034.000

3.985.000

TOTAL CHELTUIELI

1.321.470

5.463.000

10.174.000

4.125.000

2.a. cheltuieli de personal, din care:

2.a.l. cheltuieli cu salariile

874.680

2.173.000

2.716.000

3.395.000

2.a.2. alte cheltuieli de personal

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din

323.790

730.000

730.000

730.000

care:

2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

12.000

15.000

16.000

17.000

2.b.3. cheltuieli pentru reparații

10.000

50.000

50.000

46.000

curente

2.b.4. cheltuieli de întreținere

251.790

520.000

523.000

525.000

2.b.5. cheltuieli cu bunuri și servicii

50.000

140.000

141.000

142.000

2.c. cheltuieli de capital

123.000

2.560.000

6.728.000

2. Numărul estimat ale beneficiarilor pentru perioada managementului

2.1 .La sediu

Se va urmări o creștere la toate categoriile de beneficiari în MEBv într-un procent de 10% în primul an de management (40.000 beneficiari);

-în anul al doilea de management numărul beneficiarilor care vizitează expozițiile muzeului este estimat cu o creștere de 45.000 de beneficiari

 • - în anul al treilea estimăm o creștere a numărului de beneficiari la 50.000

 • - în anul al patrulea, numărul de beneficiari este estimat la 55.000 de beneficiari;

2.2. în afara sediului

- în primul an de management numărul de beneficiari va fi de peste 30.000; numărul beneficiarilor va crește semnificativ prin valorificareea patrimoniului și a expozițiilor, prin videoclipuri și spoturi în Coresi Mall, în Centrele de informare turistică din Brașov, Codlea, Predeal, în holul teatrului Sică Alexandrescu; prin urcarea imagini și documente pe site-uri și platforme on-line cu un număr mare de utilizatori (ex. Europeana, Immago Romaniae, Galeria de portrete); Promovare»prin autobuzul turistic al RatBv.

 • - în anul al doilea an, numărul de de beneficiari ai programelor muzeului va fi de 40-40.000, adică va crește cu cel puțin 10 000 de persoane, rezultat al organizării celor zece ediții ale Târgului Meșterii și artizanii Transilvaniei:

 • - în al treilea an, activitățile din afara muzeului vor avea scopul de a crește numărul de beneficiari la aproximativ 45.000; activitățile de promovare cu partenerii vor continua, iar implementarea unor aplicații de realitate augmentată prin proiecte cu finanțare nerambursabilă, va crește interesul pentru vizitarea muzeului;

 • - în anul al patrulea an de management se va urmări atingerea targetului de 50 000 de vizitatori; activitățile curente de marketing vor continuaân scopul de atingerea unui public de aproximativ 40000-50000 de persoane;

3. Programul minimal estimat pentru perioada management aprobată

Este cuprins pe larg în tabelele din anexe

Nr. Crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr Pr oi ect e

Denumirea proiectului în cadrul programului

Buget

Primul an de management

Programul Cercetarea și evidența patrimoniului

6

l.Etnologia de urgenta

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale j ud.Brașov pentru     completarea

colecțiilor si îmbogățirea arhivei de    martori

etnologici ai muzeului

Documentare prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in loc. Voivodeni, Luta, Ludisor, Sambata de Sus

3000 lei

Programul Proetnocultura

Continuarea cercetărilor de urgenta in sate cu populație mixta pentru conservarea in muzeu a aspectelor identitare specifice

Documentare in teren prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale privind costumul si obiceiurile;

2000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial inscris in Lista reprezentativa UNESCO

Documentare si monitorizare privind cântecul de ceata bărbătească din Tara Oltului obicei înscris pe lista patrimoniului imaterial UNESCO

Cercetări de teren privind cetele de feciori din Tara Oltului ( satele Ludisor, Voivodeni, Luța

(înregistrare ritual, repertoriu muzical si coregrafic)

2000 lei

Colab. Facultatea de.Muzic a Brașov

Monitorizarea jocului tradițional Feciorescul romanesc inscris pe lista patrimoniului imaterial UNESCO

Cercetări de teren privind practicarea jocului Feciorescul românesc in zona de contact intre zona Rupea si Tara Oltului (repertoriu muzical si coregrafic)

2000 lei Colab. Facultatea de.Muzic a Brașov

Fransh umanta romaneasca -moștenire

Cercetări de teren în satele mocanilor saceleni privind

Cercetări de teren în raionul Cahul, Rep.Moldova, privind

2000 lei

Colab.

culturala comuna

transhumanta si identificarea lor in sudul Basarabiei- proiect multianual de cercetare internaționala

urmele mocanilor saceleni în

Basarabia. Analiza arborelui genealogic a familiilor de mocani -anul 2

Continuarea cercetărilor de teren în Basarabia (Cahul);

înregistrări repertoriu muzical pastoral si inregistrari video, foto, interviuri); rezultatele cercetării vor fi folosite la extinderea tematica a MESacele privind mocanii; expoziții temporare la Cahul.

Facultatea de.Muzic a Brașov

Meșteșuguri si meserii de altă dată

Programul aduce in atentia publicului tanar meșteșugurile tradiționale si meseriile artizanale pe cale de dispariție

Meserii uitate: Blănării si cojocarii din Tara Oltului Finalizarea cercetărilor de teren in Tara Oltului, satul Dragus si Sambata de Sus; meșteri,materii

3000 lei

l.B

Subprogramul Evidența științifica

4

l.b.l. Digitizarea pieselor din colecțiile muzeale

- programul de digitizare a colecțiilor va fi continuat, cât si activitatea de realizare de fise Standard DOCPAT

l.b.2. Clasarea patrimoniului muzeal Programul de clasare la categoriile FOND și TEZAUR va continua și în următorii 3 ani

l.b.3. Sistematizarea arhivei de specialitate Martori etnologici Continuarea sistematizării arhivei de martori etnologici (trasnscrieri de casete, imagini și filmări de

teren);

1..4.îmbogățirea patrimoniului Mărirea colecțiilor prin achiziții si donații atât pe teren cât și la sediu. Se va pune accent pe colecțiile de reprezentare urbana si cu specific pentru zona Sacele

40.000 lei

2

Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

2.a. Subprogramul Conservare preventivă

3

Controlul permanent al pieselor    expuse    si

depozitate in colecții muzeale pentru evitarea factorilor de degradare Măsuri de conservare preventivă a pieselor din colecțiile      muzeale;

dotări pentru depozite; cursuri   de formare

pentru resursa umană

Reabilitarea si refunctionalizarea Muzeului etnografic Săcele, construirea Centrului de conservare-restaurare si resurse: studiu de fezabilitate,demarare proiect-anul 1

Stabilirea unui plan de activitati privind lucrări de conservare prioritare la Muzeul Etnografic Sacele

Stabilirea unui plan de activitati privind lucrări de conservare prioritare la Muzeul Etnografic Sacele in funcție de temele proiectate pentru amenajare

Investiții aprobate 111.000 lei

2.b. Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Sacele

Restaurări de piese privind instrumentarul pastoral, costume si recuzita rituală din zona Sacele

O J.

Programul Valorificarea     |

9

Organizarea expoziției temporare      Meserii

3.000 lei

patrimoniului cultural Subprogram expozitional

uitate:    blănării    si

cojocarii din    Tara

Oltului

- aduce în atenția publicului meseriile manuale, oamenii specializați - valori ale patrimoniului imaterial,raportat la producția de serie mare,cu consecințe negative în sectorul artizanal actual; întâlnire cu meșterii

Proiect cultural expozitional bilateral Saison Croisee România - Franța 2018 -2019

Proiectul prezintă universul amplu si diversificat al patrimoniului textil din lume si problematica actuala in cadrul Festivalului International de Textile Extraordinare

Organizarea expoziției temporare Dentelles en voyage - Roumanie

expunerea dantelelor realizate mecanic de către Manufactura de dantele din Retournac -Franța transformată in muzeu

15.000 lei Colab. cu muzeul Manufact urii de dantele din Retournac -Franța

Proiect expozitional

Proiectul aduce in prim plan lumea interbelica romaneasca surprinsa in imagini acum 100 de ani

Organizarea expoziției Romania lui E.O.Hope, portretul fotografic in anul 1923

Se expun circa 50 de fotografi i de autor, in premiera in Romania si despre Romamnia, creații ale fotografului E.O.Hope

3000 lei ( cu catalog de fotografii) (informați i despre Hope)

Program expozitional

Valorificarea cercetărilor comune cu Rep.Modova privind transhumanta

Organizarea expoziției temporare Fascinanta întâlnire in Basarabia a urmașilor mocanilor saceleni

Se prezintă in premiera istoria unor familii de mocani identificați in sudul

Basarabiei,proveniti din zona Sacele

Concurs interactiv

4.000 lei Inspectora tul

școlar,sco Iile din Zona Sacele

Program expozitional

Proiectul prezintă pescuitul pe Olt, una din ocupațiile practicate in zona Rupea

Organizarea expoziției temporare

Pescuitul pe Olt

Cunoașterea de către elevi a pescarilor din zona Rupea,a speciilor de      pești,      unelte

tradiționale,         film

documentar,    concurs

interactiv

3.500 lei Scoli din zona Rupea

Subprogramul Apariții editoriale

Editare catalog -ghid

Traducerea textelor in Ib.engleza, prelucrare imagini, tehnoredactare, 2000 exemplare

15.000 Iei

Editare catalog de expoziție

Catalog de expoziție Romania lui E.O.Hope, portretul fotografic in anul 1923

Texte, tehnoredactare, prelucrare imagini, 150 ex

3000 lei colab. Silvan Ionescu, Institutul de Istoria Artei Buc.

Manifestări stiinfifîce

Simpozion științific aniversar

1

Simpozion     științific

Drăguș - 90 de ani

Rolul        cercetărilor

gustiene in Dragus, importanta lor privind viziunea teoretica si metodologică        în

sociologie

3000 lei Colab. Univ.Bras ov,Fac.de Sociologi e

Programul Pedagogie muzeala

Programul anual de educație muzeala

5

Artizanii si meșterii Transilvaniei

Ateliere pedagogice pe teme coordonate de meșteri si artizani

10.000 lei

Atelier educativ Mândru June Brașovean

Atelier de inițiere a elevilor din clasele III-V în obiceiurile junilor din Șchei Brașovului (videoproiecții, inițiere în jocul brașoveanca și hora junilor etc);

1000 lei Parteneria t cu Asociația Șcheii Brașovulu i și cu Societatea Junilor Brasovec heni

1

Poveștile Brașovului -atelier    de    povești

pentru părinți copiii și

1000 lei

Colaborar

bunici

lecturi publice, insotite de videeproiectii cu ilustrații     ale     unor

legende locale si mituri urbane oferirea unor chei de lectura si interpretare a miturilor si reprezentărilor din imaginarul brașovean;

e cu ilustratori animatori culturali etc.

(Bibliotec a Județeană Barițiu)

Program pedagogic

Școala Altfel

Vizite    ghidate    in

spatiile celor 4 muzee

Inspectora tul școlar al jud.Braso v

Concursuri      școlare

ncursuri interactive, cu tema expozițiilor din programul           de

valorificare

Bugetul atașat expoziții! or

Program de Promovare

Subprogram anual de comunicare și promovare a patrimoniului muzeului pe platforme digitale

3

 • a) Site - versiune in limba engleză; promovarea expozițiilor și activităților muzeale pe paginile unor rețele de socializare de tipul Instagram, Twiter si Facebook;

 • b) participarea la site -uri de promovare a patrimoniului cultural național (ex. Imago Romaniae si Oameni, locuri și comori);

Colab. firma IT 12.000 lei

Colaborar e cu Muzeul Național de Istorie a României

Subprogramul de promovare turistică

3

Etnoturismul si muzeele -Itinerarii europene -Destinații culturale de excelenta      —rețeaua

EDEN

Parteneria t cu Ministerul Turismulu i si Comisia European ă de Turism

Muzeul de lângă tine!

Campanie         de

publicitate si educație culturală    în    spatii

alternative, neconvenționale,

3000 lei Coresi Mall, RATBv Centre de informare

externe;

Montarea unui display (SmartTV) în Teatrul Dramatic; în centrul de informare turistică al Brașovului; oferirea de materiale video    și

spoturi unor parteneri care au displaiuri proprii și      pot      asigura

vizualizarea materialelor ca Immochan (Coresi Mall), RatBv (autobuzul turistic), centrele de informare turistică din Codlea și Predeal, Rupea;

turistica Codlea si Predeal, Rupea

Târgul Meșteșugarilor și    artizanilor    din

Transilvania

Sprijinirea meșterilor și a industriilor creative, promovarea produselor meșteșugărești, realizarea unor ateliere și    demonstrații    în

cadrului târgului și în muzeu;

2000 lei P-ta Sfanțul Ioan Colab. Agenția Metropoli tană pentru Dezvoltar e Durabilă Brașov

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr. Proi Ecte în cadrul program ului

Denumirea proiectului

Buget

Al doilea an de management

1

Programul Cercetarea științifică și evidența patrimoniului

1.Etnologia de urgență

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale jud.Brașov pentru completarea colecțiilor si imbogatirea arhivei de martori etnologici ai muzeului

1

Cercetări de teren de tip monografic in sate din Tara Oltului,Tara Barsei si zona Rupea necercetate pana in prezent Documentare prin înregistrări audio si video, realizare foto si achiziții muzeale;

30001ei

l.b.Programul Proetnicultura

Continuarea cercetărilor de urgenta in sate cu populație mixta pentru conservarea in muzeu a aspectelor identitare specifice

1

Cercetări de teren in sate cu populație mixtă: sasi,ceangai, rromi ( costume, obiceiuri);

Documentare prin înregistrări audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in satele sasesti din zona Rupea si din zona Sacele

2000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial inscris in Lista reprezen - tativa UNESCC

Documentare si monitorizare privind cântecul de ceata barbateasca din Tara Oltului obicei înscris pe lista patrimoniului imaterial UNESCO

1

Obiceiul de Crăciun in Tara Oltului -cetele de feciori din Tara Oltului - fenomen viu

-cercetări de teren privind cetele de feciori din Țara Oltului ( înregistrare ritual, repertoriu muzical si coregrafic)

2000 Iei

Colab. Fac. De muzica Brașov

)

Monitorizarea jocului tradițional Feciorescul romanesc înscris pe lista patrimoniului imaterial UNESCO

1

Cercetări asupra jocului Feciorescul românesc practicat in satele românești din jud.Brașov - cercetări de teren privind practicarea jocului Feciorescul romanesc în zona de contact între zona Rupea si Tara Oltului (repertoriu muzical si coregrafic

2000 lei

Tradiții ecvestre în civilizațiile pastorale din Europa;

1

Includerea Obiceiului Junii din Scheii Brașovului si Brasovechi -fenomen viu pe lista patrimoniul reprezentativ UNESCO - cercetări comune privind performarea unor ritualuri similare ecvestre în Sardinia, Italia, Polonia și Cehia; analogii cu practicarea obiceiului Junilor din Șcheii Brașovului

10.000 lei

Colaborare cu

Museo Nazionale Giovanni Sanna;

Transhumanta romaneasca -   |

Cercetări de teren în satele mocanilor

1

Cercetări de teren extinse în Rep.Moldova, privind urmele

15.000 lei colab.

moștenire culturală comună

săceleni privind transhumanța si identificarea lor în sudul Basarabiei -proiect multianual de cercetare internațională

mocanilor săceleni în Basarabia. Analiza arborelui genealogic a familiilor de mocani

Anul 3

-completarea cercetării de teren în sudul Rep. Moldova; înregistrări de repertoriu muzical pastoral si înregistrări video);

- rezultatele cercetării vor fi folosite la extinderea tematica a MESacele privind mocanii si expoziții temporare la Cahul;

Univ. Cahul (Republica Moldova)

Meșteșuguri si meserii de odinioară

Programul aduce in atentia publicului tanar meseriile artizanale pe cale de dispariție: oameni, materii prime, instrumentar, produse realizate in mediul rural si urban.

1

Ateliere de altadată de palarieri si de reparat umbrele din Brașov si Fagaras

-cercetare de teren si arhiva privind ateliere de palarieri si de reparat umbrele din Brașov si Fagaras

2000 lei

Reprezentări urbane; locuri, oameni, mod de viață

Documentare de arhivă si in colecții private privind personalități tradiții, obiceiuri, asociații cu impact in societatea urbană in sec.XIX -XX

ASTRA si simbolul junilor brașoveni in afirmarea identității românești transilvănene Recuperarea si restituirea unui episod din cooperarea dintre junii brașoveni si Casa Regală

2000 lei Colab. Cu Muzeul Astra din Sibiu;

Subprogramul Evidența științifica

1

l.b.l. Digitizarea pieselor din colecții le muzeale;

- programul de digitizare a colecțiilor va fi continuat, cât si activitatea de realizare de fișe DOCPAT;

1

l.b.2. Clasarea patrimoniului muzeal Programul de clasare la categoriile FOND și TEZAUR va continua și în următorii 3 ani;

' )

... „z

1

l.b.3. Sistematizarea arhivei de specialitate Martori etnologici. - -continuarea sistema tizării arhivei de martori etnologici (transcrieri de casete, imagini și filmări de teren); un soft de căutare tematic;

1

1..4. îmbogățirea patrimoniului

- mărirea colecțiilor prin achiziții si pe teren cât și donații la sediu. Se va pune accent pe colecțiile de reprezentare urbană și cu specific din zona Săcele;

40.000 lei

Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

Subprogramul Conservare

1

Controlul permanent al pieselor expuse si depozitate în colecții

preventivă

muzeale pentru evitarea factorilor de degradare

-măsuri de conservare preventivă a pieselor din colecțiile muzeale; dotări pentru depozite;

Reabilitarea si re funcțional iza-rea Muzeului etnografic Sacele și Centrul de Conservare, Restaurare și Resurse

- proiectare si demarare execuție lucrări

Anul II

1

Stabilirea unui plan operațional prioritar pentru lucrări de conservare la Muzeul Etnografic Săcele

-demararea acțiunii de retragere din expunere a pieselor de la Muzeul Săcele și inițierea unor acțiuni de conservare a viitoarelor exponate

cap.Investitii proiect tehnic 560.000 lei; -demarare lucrări de execuție -2.000.000 lei

Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

1

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Săcele

- restaurări de piese privind instrumentarul pastoral, costume și recuzita rituală

n

3

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

Subprogram expozitional

Aduce în atenția publicului meseriile artizanale, oamenii specializați și atelierele lor

1

Organizarea expoziției temporare Ateliere de pălărieri si de reparat umbrele în Brașov și Făgăraș • piese din colecție, imagini de arhiva, interviuri despre memoria locurilor și a meșterilor

3.000 lei

Valorificarea patrimoniului textil din Banat

1

Organizarea expoziției temporare Patrimoniul textil din Banat - expunere piese de costum din colecția privata Marius Matei -Timișoara

3000 lei

Valorificarea cercetărilor comune cu Rep.Modova privind transhumanta

1

Organizarea expoziției temporare Fascinanta întâlnire în Basarabia a mocanilor săceleni (ediția a Il-a) - se prezintă în premieră istoria unor familii de mocani identificați in sudul Basarabiei, proveniți din zona Sacele; Concurs interactiv;

4.000 lei

ISJ Brașov Școli din Săcele

Proiect pedagogic muzeal de cunoaștere a manifestărilor rituale la sărbătorile Crăciunului

1

Organizarea expoziției temporare

Iată vin colindătorii!

- cunoașterea de către elevi a obiceiului colindatului la Crăciun, învățarea de colinde, imagini de la

3.500 lei

Școli din zona

Rupea

colindat) - concurs interactiv

Tradiții ecvestre în civilizațiile pastorale din Europa;

1

Organizarea expoziției temporare Obiceiuri de primăvară din Europa. Cavalcada din Sassari; fed. 1);

valorificarea patrimoniului prin colaborarea cu parteneri din Italia (Sardinia); imagini cu scene rituale, muzică tradițională din Sardinia; proiect expozițional internațional;

15.000 lei

Prezentarea unor piese de de costume originale din locurile natale;

1

Organizarea expoziției temporare /ia și cămașa de acasă ; (ed. 1) -activitate de promovare a patrimoniului textil românesc - expoziție de cu piese colecții personale; promovarea poveștilor legate de unele dintre ii și cămăși; (ex. Moldova, Bucovina, Basarabia. Maramureș, Oltenia, Muntenia); activitate de integrare a noii comunități brașovene;

2000 lei -colab. cu colecționari, persoane cu cămăși moștenite, mai vechi de 70-90 de ani;

Subprogramul

Activitati metamuzeale si apariții editoriale

Apariția revistei de specialitate a muzeului; Etno.brasov.ro nr. 10/2019-2020    -Text,

prelucrare imagini, tehnoredactare 250 ex.

9000 lei

250 ex.

Activitati metamuzeale

Noaptea Muzeelor

-Vizite ghidate în MCU si MEBv

5.000 lei

' )

Târgul Meșterii și artizanii Transilvaniei

-activitate de promovare a meșterilor și artizanilor din sud-estul Transilvaniei;

2000 lei

Colab. Agenția Metropolitană;

Atelier demonstrativ cu public Intre meșteșug și artă: Filigranul din argint;

-recuperarea unui meșteșug vechi care a făcut faima Brașovului; -demonstrații de realizare a unor nasturi din argint specifici Brașovului; organizarea unui atelier de inițiere în tehnici de modelare și lipire a filigranului;

1500 lei

Colab. meșter din satul Piscu;

Pedagogie muzeală si

Povestea vorbei

-ateliere pedagogice pe diverse

12.000 lei

promovare

teme coordonate de meșteri și artizani; pornind de la explicarea unui proverb sau a unei zicători se prezintă anumite meșteșuguri dispărute sau pe cale de dispariție (ex. Bate fierul cât e cald!)

Mândru June Brașovean

- organizarea unor ateliere de inițiere a copiilor din ciclul primar și gimnazial în jocurile specifice junilor (hora junilor și brașoveanca);

videoproiecții despre jocurile și obiceiurile junilor;

3000 lei

Parteneriat Soc.

Junilor din

Brașov Asociația

Șcheii

Brașovului

Poveștile Brașovului

- atelier de povești pentru părinți copiii și bunici (program interactiv cu o tematică multiculturală dedicat familiilor); lecturi publice; videeproiectii cu ilustrații ale unor legende locale si mituri urbane; - oferirea unor chei de lectura si interpretare a miturilor si reprezentărilor din imaginarul brașovean;

3000 lei Colab. cu Biblioteca Județeană

G. Barițiu, Asociația Libris Brașov

Școala ”Altfel”

-organizarea unor vizite ghidate în muzeele MEBV;

Colab cu ISJ

Brașov

)

Să învățăm diversitatea ! -ateliere de educație nonformală, dedicate publicului copiilor, adolescenților și publicului activ; Prin care patrimoniul imaterial și mobil al etniilor din județul Brașov este adus in atentia publicului prin metode interactive (jocuri de rol, proiecții video, parada de costume, dansuri);

5000 lei

colab. animatori culturali

Șezătoare în Muzeul de Etnografie; -atelier de inițiere în cusut și brodat semne și simboluri magice din zona județului Brașov; pentru organizarea atelierelor se vor realiza niște kit-uri de cusut care vor cuprinde ac, mulinetă de ață, etamină sau pânză, o planșă cu instrucțiuni pentru realizarea unui obiect cusut cu un simbol ( perniță cu lavandă, perniță de ace etc.) (ediția 1);

2500 lei

grupul Șezătoare în Șcheii Brașovului: grupul Motive si simboluri din Țara Bârsei;

Subprogramul de promovare turistică

Etnoturismul si muzeele

-Itinerarii europene

-Destinații culturale de excelenta -rețeaua EDEN

-Inserarea MEBv ca atracție turistică a în circuitele și itinerariile europene (Via Sancti Martini, Medievalia, Transhumance);

 • - organizarea de briefîng-uri pentru turiști în MCU (promovarea prin videoproiecții a patrimoniului cultural al județului);

 • - promovarea patrimoniului imaterial, mobil și imobil din destinațiile culturale de excelență la nivel european (rețeaua EDEN) din județul Brașov (Colinele Transilvaniei, Făgărașul, Șcheii Brașovului și Brașovechi;

Muzeul de lângă tine! -Campanie de publicitate și educație culturală în spații alternative, externe;

- continuarea promovării prin materiale video și spoturi pe displayurile proprii și pe cele ale partenerilor Immochan (Coresi Mall), RatBv , CIT din Brașov, Codlea și Predeal;

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a prog amului

Nr. Proi ecte din cadr ul proi ectu lui

Denumirea proiectului în cadrul programului

Buget

Al treilea an de management

Programul Cercetarea științifică și evidența patrimoniului l.Etnologia de urgenta

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale jud.Brasov pentru

completarea colecțiilor si îmbogățirea arhivei de martori etnologici ai muzeului

Cercetări de teren de tip monografic in sate din Tara Oltului,Tara Barsei si zona Rupea necercetate pana in prezent

Documentare prin înregistrări audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in loc.

3000 lei

'1

Programul Proetnicultura

Continuarea cercetărilor de urgenta in sate cu populație mixta pentru conservarea in muzeu a aspectelor identitare specifice

Cercetări de teren in sate cu populație mixta (sasi,ceangai, rromi ( costum, obiceiuri),

Documentare prin înregistrări audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in satele sasesti din zona Rupea si din zona Sacele

2000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial înscris in Lista reprezentativa UNESCO

Tradiții ecvestre în civilizația pastorală din Europa;

Includerea obiceiului Junii din Șcheii Brașovului și Brașovechi -fenomen viu pe lista patrimoniul reprezentativ UNESCO Finalizarea datelor (imagini, rezultatul documentării bibliografice) pentru a realiza un suport științific de informare în vederea elaborării documentației solicitată de UNESCO

2000 lei Colaborare cu CNSPI

Transhumant

Cercetări de teren în satele mocanilor din zona Covasna privind transhumanta si

Cercetări de teren în sudul și sud-estul Rep.Moldova, privind urmele mocanilor saceleni în Basarabia; analiza arborelui genealogic a

10.000 lei colab. Univ.Cahul

a romaneasca

identificarea lor in

familiilor de mocani - Anul 4

- moștenire

sudul și la sud-est de

Completarea cercetărilor de teren în

culturala

Basarabia- proiect

Basarabia;

comuna

multianual de cercetare

inregistrari repertoriu muzical

internaționala

pastoral si inregistrari video) rezultatele cercetării vor fi folosite la extinderea tematica a MESacele privind mocanii

Programul aduce in

Prelucrarea datelor dincercetarile

2000 lei

atentia publicului tanar

de teren privind tâmplarii si

meseriile artizanale pe

dulgherii din sate sasesti,

Meșteșuguri

cale de dispariție:

ceangăiești și românești

si meserii de

oameni,materii prime,

altă dată

instrumentar, produse

Prezentarea materiilor prime, a

realizate in mediul rural

instrumentarului tehnic, produse

si urban

finite, portrete de meseriași, film documentar Concurs interactiv de crestături în lemn și lemn pictat

500 lei

Continuarea cercetărilor

Prelucrarea materialelor culese in

privind patrimoniul

teren privind găteala capului la sasii

textil din sud-estul

din sud-estul Transilvaniei

Patrimoniul

Transilvaniei

-Prezentarea momentelor de prag

Textil

care marcheaza modificări de statut civil si de varsta in satele sasesti

500 lei

Cercetarea universului

Cercetări de arhiva si colecții

urban, emanciparea

muzeale atelierele de ceramică fină

societății brașovene

în secolul al XlX-lea ;

Reprezentări

privind cultura mesei în

Analiza pieselor din colecția

urbane; locuri, oameni, mod de viata

secolul al XlX-lea;

Muzeului; documente din arhivă;

1.

4

Digitizarea pieselor din colecțiile

Subprogramu

muzeale

1 Evidența

Clasarea

științifica

patrimoniului muzeal

. Sistematizarea arhivei de specialitate Martori etnologici

1..4.îmbogățirea patrimoniului

40.000 lei

2

Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

2.a. Subprogramul Conservare preventivă

Reabilitarea si refunctionalizarea Muzeului etnografic Sacele si Centrul de conservare-resta urare si resurse - lucrări de amenajare

2.b. Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

3

Finalizarea lucrărilor de execuție pentru   amenajarea   Muzeului

etnografic Sacele, a depozitelor și laboratoarelor

Anul 3

Dotări pentru muzeu, depozite si laboratoare echipamente pentru control microclimat

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Sacele

Continuarea lucrărilor de restaurare de piese    privind instrumentar

pastoral, costume si recuzita rituala

x - accesare

Fonduri europene

POR.axa 5

3.

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

1

Subprogram expozitional

Amenajarea Muzeului etnografic Sacele Faza 1

Demararea amenajării propriu-zise a muzeului din Sacele - etalare piese cf.proiectului expozitional Sala 1,2, - Ocupații si manifestări rituale de propitiere privind gospodăria, oamenii, câmpul; sala 3 și 4 - mocanii, transhumanța si locuri de migrare

70.000 lei

Proiect expozitional

Valorifica programul

Etnologia de urgenta

Organizarea expoziției temporare Comunitatea maghiara din Racos zona Rupea

Valorificarea arhivei de specialitate a muzeului,completări in teren, profilul identitar,simboluri

3000 lei

Proiect expozitional

Valorificarea programului de monitorizare a Patrimoniul reprezentativ UNESCO

Organizarea expoziției temporare: Cetele de feciori din Tara Oltului — manifestări tradiționale vii

Expunere purtători de tradiții, interviuri recuzită rituală, film

2000 lei

documentar;

Programul aduce in atentia publicului tanar meseriile artizanale pe cale de dispariție: oameni,materii prime, instrumentar, produse realizate in mediul rural si urban

Organizarea expoziției Tâmplarii și dulgherii de altădată;

Prezentarea materiilor prime, a instrumentarului tehnic, produse finite, portrete de meseriași, film documentar

Concurs interactiv de crestături în lemn și lemn pictat

2000 lei

Prezentarea in premiera a preocupărilor brașovenilor de a adopta stilul de viata occidental in cultura mesei

Organizarea expoziției temporare Ateliere de ceramica fina din Brașov in sec.XIX

Valorificarea colecției de ceramica a muzeului;

1000 lei

Proiectul expozițional aduce în atenția publicului elemente de port tradițional specific sașilor din sud-estul Transilvaniei

Organizarea expoziției temporare găteala capului la sașii din sud-estul Transilvaniei

Valorificarea patrimoniului textil al muzeului;

1000 lei

Program expozitional

Organizarea expoziției temporare Fotografi brașoveni, si atelierele lor

2000 lei

Subprogramu

1

Apariții editoriale

)

Pregătire     materiale     pentru

elaborarea Ghidului Muzeului de Etnografie Săcele;

Activități Metamuzeale

Noaptea Muzeelor

4.000 lei

Târgul Meșterii și artizanii Transilvaniei

3500 lei

Programul Pedagogie muzeala

Programul anual de educație muzeala

Povestea vorbei

10.000 lei Colab. AMB

Mândru June Brașovean

3000 lei Colab. Asociația Scheii Brașovului; Societatea Juniilor Bra-șovecheni

Poveștile Brașovului

-atelier de povești pentru părinți copiii și bunici

3000 lei

Școala Altfel ISJ Brașov

Să învățăm diversitatea!

5000 Colab. animator cultural;

Șezătoare la Muzeu

2500 lei Colab. grupul Șezătoare în Șcheii, Brașovului; Societatea Junilor Brașoveche-ni

Etnoturismul si muzeele

-Itinerarii europene

-Destinații culturale de excelenta -rețeaua EDEN

Muzeul de lângă tine!

Campanie de publicitate și educație culturală în spații alternative, externe;

Colab.

Coresi Mall RatBV CIT Bv.

Codlea și Predeal

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Nr.

Proiecte în cadrul program ul

Denumirea proiectului în cadrul programului

Buget

Anul al treilea de management

. Programul Cercetarea științifică și evidența patrimoniului

9

Etnologia de urgenta

Continuarea cercetărilor de urgentă în zonele rurale ale jud.Brasov pentru completarea colecțiilor si îmbogățirea arhivei de martori etnologici ai muzeului

Cercetări de teren de tip monografic in sate din Tara Oltului, Tara Barsei si zona Rupea necercetate pana in prezent

-documentare prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale

3000 lei

Programul Proetnicultura

Continuarea cercetărilor de urgenta in sate cu populație mixta pentru conservarea in muzeu a aspectelor identitare specifice

Cercetări de teren in sate cu populație mixta (sasi,ceangai, rromi ( costum, obiceiuri), -documentare prin inregistrari audio si video, realizare foto si achiziții muzeale in satele sasesti din zona Rupea si din zona Sacele

2000 lei

Monitorizarea si valorificarea patrimoniului imaterial inscris in Lista reprezentativa UNESCO

Tradiții ecvestre în civilizația pastorală din Europa

Includerea obiceiului Junii din Șcheii Brașovului și Brașovechi - fenomen viu pe lista patrimoniul reprezentativ UNESCO

Analiza și interpretarea datelor (imagini, rezultatul documentării bibliografice) pentru a realiza un suport științific de informare în vederea elaborării documentației solicitată de UNESCO ’

8000 lei

Transhumanta

romaneasca -moștenire         |

Cercetări de teren în satele mocanilor din zona Covasna

Cercetări de teren în zona, Poiana Sărată și Voinești privind urmele mocanilor

15.000 lei colab. Univ.

culturala comuna

privind transhumanta si identificarea lor in sudul Basarabiei-proiect multianual de cercetare internaționala

săceleni, transhumanța, identificarea lor și urmele lor în estul și sud-estul Basarabiei; analiza arborelui genealogic al famiilor de mocani

Anul 4

Cercetări de teren în zona Covasna și Basarabia; înregistrări repertoriu muzical pastoral si înregistrări video); Rezultatele cercetării vor fi folosite la extinderea tematica a MESacele privind mocanii

Cahul

Meșteșuguri si meserii de altădată

Brașovul - oraș al breslelor

Cercetarea breslelor Aurarilor, argintarii și alămarilordin Brașov

5000 lei

Patrimoniul Textil

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul textil din sud-estul Transilvaniei si cursurilor de irivatare a tehnicilor textile in mediul urban si rural; rolul scolii;

 • 1. Prelucrarea materialelor din teren si colecții privind broderiile sasesti

 • 2. Documentare de arhiva si teren privind cursurile de invatare a tehnicilor textile din zona Săcele

2000 lei

Reprezentări urbane; locuri, oameni, mentalități

Cercetarea universului urban, viata economica, portrete de comercianti, asociații culturale sec. XIX-XX.

1.Cercetări de arhiva, colecții particulare privind prăvăliile de coloniale din Brașov

1500 lei

2. Cercetări de arhivă si surse bibliografice privind Folclorismul ri Reuniunea femeilor romane din Brașov Programul de educare si pregătire pentru viata a tinerelor in cadrul Reuniunii Femeilor romane conduse de Maria Baiulescu -portret

1.500 lei

1. Subprogramul Evidența științifica

4

Digitizarea pieselor din colecțiile muzeale

- rogramul de digitizare a colecțiilor va fi continuat; de

____________________________________________________________________________________________1

asemenea se va continua și activitatea de realizare de fise Standard DOCPAT

Clasarea

patrimoniului muzeal

- Programul de clasare la categoriile       FOND ști

TEZAUR va continua și în perioada următoare;

. Sistematizarea arhivei de specialitate Martori etnologici

Continuarea sistematizării arhivei de martori etnologici (trasnscrieri de casete, imagini și filmări de teren), se va realiza un soft de cautare tematica

1..4.îmbogățirea patrimoniului

- Marirea colecțiilor prin achiziții si donați i atât pe teren cât și la sediu. Se va pune accent pe colecțiile de reprezentare urbana

40.000 lei

2

Programul Conservarea și Restaurarea patrimoniului muzeal

2.a. Subprogramul Conservare preventivă Reabilitarea si refunctionalizarea Muzeului etnografic Sacele si Centrul de conservare-restauraresi resurse - finalizare lucrări de execuție (Anul III)

2.b. Subprogramul Restaurarea patrimoniului muzeal

3

Finalizarea    proiectului de

amenajare    a    Muzeului

etnografic Săcele a depozitelor laboratoarelor

Anul 3

- dotări pentru depozite si laboratoare, echipamente pentru control microclimat cursuri de formare pentru resursa umană

Restaurări de piese pentru expoziția permanentă cu prioritate pentru Muzeul din Sacele Continuarea lucrărilor de restaurare de piese privind instrumentar pastoral, costume si recuzita rituala

x - cap. investiții aprobate 6.728.000 lei

3.

Programul

Aduce în atentia

1.Organizarea expoziției

15.000 lei

Valorificarea patrimoniului cultural Subprogram expozitional

publicului meserii si, oamenii specializați - valori ale patrimoniului imaterial; atitudini și mentalități;

temporare Meserii uitate: Aurarii, argintari și alămari din sud -estul Transilvaniei - Readuce în atentie statutul breslelor, artefacte deosebite, obiecte de cult și podoabe; Cooperare internațională

Colab Muzeul

Național de Istorie Budapest

2000 lei

2. organizarea expoziției temporare: Ora de lucru manual: modele de cusut si brodat

- Eșantioane de cusut si brodat, manuale, ora de lucru manual in scoli, piese din colecția de textile

MEbv

Valorificarea programul de cercetare privind universul urban

Expoziția temporara: Cafea, biscuiți și ceai - Julius Meinl, Dumitru Eremias siAdolf Hesshaimer

- Reconstituirea unei prăvălii de coloniale imagini, reclame cu comerciantii brașoveni; MCU

3000 lei

Valorifica programul de Etnologie de urgenta

1

Organizarea expoziției temporare Vecinătăți sasesti din zona Rupea organizarea vecinătăților sasesti, evenimente, sărbători,participanti, recuzita rituala,imagini si interviuri Muzeul Rupea

3000 lei

1

Organizarea expunerii publică a Colecției săsești Ernest Folberth din Criț;

-prezentarea tradițiilor și a prin piese de costum, ocupații, meșteșuguri etc. în casa parohială din Bunești;

10.000 lei Colab. Fundația Michael Schmidt;

1

Finalizarea proiectului tematic de amenajare expozitională a Muzeului din Sacele Detalii tematice pe săli, selecție piese si mobilier

modem de expunere, echipamente video si audio

1

Organizarea expoziției temporare Iia și cămașa de acasă

-activitate dedicată valorificării patrimoniului textil al noii comunității Brașovene

- expoziție cu piese originale din locurile natale și promovare poveștilor legate de unele dintre ii și cămăși; ediția a Il-a (ex. Muntenia, Oltenia și Dobrogea);

Buget prins în RK

1

Organizarea expoziției temporare Folclorismul și Reuniunea femeilor române din Brașov, -expoziție dedicată activității Reuniunii femeilor din Brașov- portret Maria Baiulescu;

2500 lei

Activități Metamuzeale și apariții editoriale

Subprogramul Apariții editoriale

3

Realizare CD/ lansare CD

promovarea    manifestărilor

tradiționale UNESCO -Jocul feciorescul și repertoriul Cetei de feciori;

5000 lei

Catalog     de     expoziție

Folclorismul și Reuniunea femeilor române din Brașov,

15000 lei

Metamuzeale

1

Noaptea Muzeelor

Târgul Meșterii și artizanii transilvaniei

2000 Colab. cu AMB

Programul pedagogie muzeala și promovare turistică

Programul anual de educație muzeala

Povestea vorbei -Ateliere pedagogice

10.000 lei

Mândru June Brașovean -Activitate        educațională

interactivă dedicată promovării patrimoniului imaterial al vechii comunități românești din Șchei și Brașovechi;

3000

Poveștile Brașovului

-atelier de povești pentru părinți copiii și bunici; program    nonformal    prin

metode și multicultural prin tematică (Honterus, Pietrele lui Solomon, Junii etc.)

3000 lei

Școala Altfel ISJ Brașov

Să învățăm diversitatea ! -ateliere      de      educație

nonformală

5000 Colab. animator cultural;

Șezătoare în Muzeu

-activitate     de     educație

nonformală și de socializare în spațiul muzeal;

2500 lei Colab. grupul Șezătoare în Șcheii, Brașovului;

Etnoturismul si muzeele -Itinerarii europene -Destinații culturale de excelenta -rețeaua EDEN

Muzeul de lângă tine! Campanie de publicitate și educație culturală în spații alternative, externe;

Colab. Coresi Mall RatBV CIT Bv. Codlea și Predeal

■ X P O Z I T I A Muzeul kPUSI ETNICE   Civilizatei

IN DOBROGEA  Urbane


/7b


What can I help voii with?

Brașov Travei Guide!| 65 m then

WaI k down th e stairs

12:21   23   1,8

arrival    min     km