Hotărârea nr. 28/2019

Hotărârea nr.28 – aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 21-24 februarie 2019

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. BrașovTel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro

Website: wm.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 28

din data de 29.01.2019

- privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 21-24 februarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul, înregistrate sub nr. Ad.1438/1438 din data de 25.01.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 21-24 februarie 2019; _

în expunerea de motive se precizează că suma de 69.029,43 lei, reprezentând suma necesară participării Județului Brașov, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, în perioada 21-24 februarie 2019, va fi cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, la Cap. 87.01 - „Alte acțiuni economice”;

Având în vedere dispozițiile ari. 14 al Legii nr. 273/2006'privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ari. 91 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și ari. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov, cu stand expozițional propriu, la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 21-24 februarie 2019.

Art.2. - Suma de 69.029,43 lei, (cheltuieli estimate), va fi cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, la Cap. 87.01 - „Alte acțiuni economice”, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 21-24 februarie 2019, reprezentând: taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, asigurarea branșamentului electric trifazic, cheltuieli delagație (transport, cazare, diurnă), concept tehnico-organizatoric și amenajare stand, realizare (concept și prinț), precum și stickere aplicația Brașov Tourism App.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte - Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează.


SECRETAR

Maria DuriiDrăveanu