Hotărârea nr. 265/2019

Hotărârea nr. 265 - privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.265

din data de 20.06.2019

- privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 10506 /19.06.2019 întocmit de Direcția Juridică/ Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări - Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019;

Având în vedere Contestația nr. 8704/23.05.2019 formulată la C.N.S.C. de BOG ART S.R.L. împotriva Comunicării privind licitația deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri -nr. 9739/13.05.2019 și răspunsul autorității contractante;

Ținând cont de oferta de servicii nr.ad. 10475/19.06.2019 a S.C.A Nemeș, Voicu, Bilan;

Având în vedere prevederile art.I alin. (1) și alin. (2) din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

în temeiul art.97 și art.I03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I, - Se aprobă achiziționarea unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică / Serviciul Juridic Contencios.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunrorăveanu

NR. CRT.

Nr. Oferta

Societate de avocatura

Preț servicii juridice

Estimare ore

1.

Ad. 10475/19.06.2019

SCA Nemeș, Voicu, Bilan

440 RON/ora+TVA

50 ore

ANEXA

PREȘEDINTE Adrian -Ioan Veștea


SECRETAR

Dumbravdanu MariaDirector executiv Claudia CrăciunVizat:Director executiv adjunct:Loredana Iuga