Hotărârea nr. 26/2019

Hotărârea nr.26 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA

SS-d-ZOlti• SĂRBÂTWiM ÎMMJtUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.26

din data de 29.01.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 1288/ 28.01.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de necesitatea modificării componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, ca urmare a demisiei doamnei Otrocol Cristina Brîndușa, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 1288/23.01.2019;

Ținând cont de adresa nr. 1396/28.01.2019 a Comisiei de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, precum și de propunerea, formulată în plenul Consiliului Județean Brașov, de către domnul președinte al acestei comisii de specialitate, domnul Kadaș-Iluna Andrei-Marius;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 465/20.12.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Luând în considerare dispozițiile art. 187, alin. (2), lit. “a”-“f’ și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”d” și alin. 5, lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează doamna Bucur Mariana și doamna Ciubotaru Mariana Mihaela ca reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2 - Reprezentanții Consiliului Județean Brașov, membri și membri supleanți, în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov sunt:

UNITATEA SANITARĂ

MEMBRU

MEMBRU SUPLEANT

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona Condruz Simona

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Rădulea Andreea Condruz Simona

Sibiescu Monica Bucur Mariana

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie     “Dr.     I.A.

Sbârcea”Brașov

Duicu Claudia Văsioiu Adelina Mihaela

Rădulea Andreea Maxim Mihaela

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pascu Mihai Lucian Kope Attila

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Duicu Claudia Ciubotaru Mariana

Buzamet Otilia Pascu Mihai Lucian

Spitalul       Clinic       de

Pneumoftiziologie Brașov

Bucur Mariana

Ciubotaru Mariana Mihaela

Duicu Claudia Sfreja Elena

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018, cu modificările ulterioare, de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, reprezentanții numiți la art 1 și conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR