Hotărârea nr. 258/2019

Hotărârea nr. 258 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de concurs/examen și în comisile de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov precum şi avizarea componenței comisiilor de concurs /examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.258

din data de 20.06.2019

-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov precum și avizarea componenței comisiilor de concurs /examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 10270/14.06.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de propunerea formulată în plenul Consiliului Județean Brașov de doamna consilier județean Colțea Gabriela, membru în Comisia de specialitate nr.7;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/ examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov :

Duicu Claudia

Munteanu Liviu

Rădulea Andreea

Art.2,.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov :

Solzia Marcela

Morar Dan

Miclăuș Roxana

Art.3- Se avizează Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov,după cum urmează: Președinte:Duicu Claudia Membru: Membru:

Munteanu Liviu Rădulea Andreea


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov;

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașovm;

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov;

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov;

 • - Reprezentant sindicat SANITAS;


Secretar: Popescu Marieta Observator: Dr.Irimie Marius

Marchiș Mihaela

Art.4 - Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează: Președinte: Solzia Marcela Membru:

Morar Dan


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov;

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

 • - Reprezentant sindicat SANITAS


Membru: Miclăuș Roxana

Secretar: Popescu Marieta

Observator:Dr.Toma Sebastian

Costianu Veronica

Art.5..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar - contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov:

Acsinte Mariana

Ciubotaru Mariana

Bucur Mariana

Art.6..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie

Brașov:

Tabalai Alexandra

Săbăduși Monica

Duicu Claudia

Art.7 - Se avizează Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și


-contabil

Neurologie Brașov,după cum urmează:

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov;

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Reprezentant CECCAR Brașov

 • - Reprezentant sindicat SANITAS


Președinte:Acsinte Mariana

Ciubotaru Mariana Bucur Mariana.


Membru:

Membru:

Secretar: Popescu Marieta Observator:Băjan Nicolae

Marchiș Maria

Art.8-Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director

financiar contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează: Președinte:Tabalai Alexandra Membru: Membru:

Săbădusi Monica Duicu Claudia


 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Reprezentant CECCAR Brașov

 • - Reprezentant sindicat SANITAS


Secretar: Popescu Marieta Observator: Deleanu Cornelia

Costianu Veronica

Art.9..~ Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov:

Văsioiu Adelina

Florescu Simona

Dobrescu Cristina

Art.10..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov:

Ciubotaru Mariana

Zichil Alina

Radu Rodica

Art.ll.- Se avizează Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov,după cum urmează: Președinte: Văsioiu Adelina Membru: Florescu Simona Membru: Dobrescu Cristina Secretar: Popescu Marieta Observator:Pătrulescu Luminița

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Reprezentant OAMGMAMR Brașov

 • - Reprezentant sindicat SANITAS


Marchiș Maria

Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează: Președinte :Ciubotaru Mariana Membru: Zichil Alina Membru: Radu Rodica Secretar: Popescu Marieta Observator:Muntean Maria

Costianu Veronica


Art.12.

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

 • - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

 • - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • - Reprezentant OAMGMAMR Brașov

 • - Reprezentant sindicat SANITAS

Art.l3.~ Comisiile prevăzute la art. 3-4, art.7-8 si art.11-12, își vor desfășură activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și membrii comisiilor.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Diwnbrăveanu