Hotărârea nr. 251/2019

Hotărârea nr. 251 - privind aprobarea înfiinţării serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 251 din data de 20.06.2019

- privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. Ad. 10211/14.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Colegiului Director nr. 9/30.03.2018 privind avizarea înființării serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (2) și alin. (3) și art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și lit.”d”, alin. (2), lit. „c” și alin.(5) lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, cu o capacitate de 12 locuri, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu