Hotărârea nr. 246/2019

Hotărârea nr. 246 - privind aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019”, în vedere achiziționării unui autoturism necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.246

din data de 20 iunie 2019

privind aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”, în vedere achiziționării unui autoturism necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr.Ad.8273/03.06.2019 întocmite de către Direcția Economică/Biroul Administrativ prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”, în vedere achiziționării unui autoturism necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, prevederile Ordinului nr.241/12.03.2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.661/2017;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă achiziționarea unui autoturism nou, marca Dacia Duster, cu valoarea estimată de 107.100,00 lei, TVA inclus.

Art.2. - Se aprobă casarea unui autoturism al Consiliului Județean Brașov, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria de folosință, marca și modelul

Număr de înmatriculare

Număr identificare

Anul primei înmatriculări în România

Anul fabricației

Numărul certificatului de înmatriculare

Număr inventar

1.

Autoturism marca Skoda Octavia

BV-69-CJB

TMBDX41U778852105

2007

2007

Certificat nr.

B00374302V

224063

Art.3.- Valoarea totală a finanțării este reprezentată de prima de casare corespunzătoare autoturismului uzat și este de 6.500 lei/autoturism, urmând ca diferența să fie asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 135/23.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică/Biroul Administrativ.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Vești

Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dimițțrăveanu