Hotărârea nr. 236/2019

Hotărârea nr.236 – privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrașov, ro, www.judbrasov. ro


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 236

din data de 20.06.2019

privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 9670 din data de 10.06.2019 și raportul nr. ad. 9670 din data de 10.06.2019, întocmite de Structura de Securitate din cadrul Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a Județului Brașov, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 222 din data de 27.05.2016 și actualizată prin Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 272/28.06.2017 și nr. 185/25.06.2018;

Văzând adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Brașov nr. 840BV din data de 7.06.2019, prin care sunt înaintate Consiliului Județean Brașov modificările survenite față de anul 2018 în conținutul Monografiei economico-militare a Județului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 35, lit.d) din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 47, lit. “f’ din Legea privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare nr. 477/2003, republicată;

Luând în considerare dispozițiile art. 3, art. 4 și art. 6 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011, precum și Instrucțiunile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 29/2012 pentru desfășurarea activităților pe linia protecției militare a județului;

Ținând cont de Legea privind protecția informațiilor clasificate nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G.R nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic. Se actualizează Monografia economico-militară a județului Brașov, conform anexei clasificate secret de serviciu.