Hotărârea nr. 235/2019

Hotărârea nr.235 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j udbrasov. ro, ww w. j ud brasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 235

din data 20.06.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR,

Ma r iaD^tnjb ră vea n u

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Abagiu Sorin Florică, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Suciu Iosif și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

începem ședința ordinară a consiliului județean. Pentru a nu întârzia și mai mult fiindcă știu că sunt foarte multe evenimente și colegii noștri din presă trebuie să ajungă la ora 12:00 într-o parte și la ora 13:00 în altă parte, rugămintea mea este să anunțăm încă de pe acum dacă avem în afară de punctele suplimentare de pe ordinea de zi, dacă mai avem și luări de cuvânt. Vă rog domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Bună ziua, vă rog frumos la diverse, v-aș ruga să mai prindem un punct referitor la repartizarea banilor din TVA pentru drumuri județene și drumuri comunale. în fiecare an noi am susținut financiar localitățile care au preluat drumuri județene în drumuri comunale, adică le-am declasat și să facem și acest lucru. Urgența ar fi în faptul că deja suntem la 1 iunie, cei care iau banii până reușesc să facă achizițiile, dacă mai întârziem o lună s-ar putea să nu mai poată să facă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci înțeleg că propunerea va veni pe alocarea de bani pentru drumurile comunale, pentru comunele care au primit drumurile județene, pentru a putea să-și facă procedurile. Nu?

Dl. Mihail Veștea

Da, da și materialul în 5 minute este gata.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamna Caroline.

Dna. Caroline Fernolend

Aș dori să fac o interpelare la diverse referitor la ansamblul fortificat al Brașovului.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci o altă luare de cuvânt referitor la ansamblul fortificat al Brașovului. Mai

9

sunt alte puncte de vedere? Eu mai am un punct de vedere la finalul acestei ședințe și o să vă fac o propunere. De asemenea vreau să salut prezența în mijlocul nostru a colegilor noștri primari din Țara Făgărașului, primarul de la Viștea, primarul de la Șinca Nouă și primarul de la Ucea, le zicem bun venit. Și ei vor dori să ne adreseze câteva cuvinte fiindcă există, după cum ați văzut, există un material pe ordinea de zi, un material referitor la emiterea unui punct de vedere din partea noastră ca și consiliu județean, ca și membru în această asociație Țara Făgărașului iar cel care va fi mandatat e bine să aibă punctul de vedere al nostru, al consilierilor, referitor la transformarea parcului, să devină Parc Natural Munții Făgăraș.

Bun, trecem la ordinea de zi, avem cele 43 de puncte pe ordinea de zi, avem de asemenea 4 puncte suplimentare plus cel pe care l-a solicitat Mihail Veștea, deci 5 puncte suplimentare și două luări de cuvânt. Doamna Dumbrăveanu este în regulă?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Da.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci este în regulă. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019. Avem puncte de vedere? Adică completări la acel proces-verbal?

A

Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind preluarea de către Județul Brașov, în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Ludwig Roth, nr.3, parter. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.2 situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Ludwig Roth, nr.3, parter. Vă rog domnul Wittstock.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnule președinte, atât la acest punct cât și la nr. 3 și 5, numele corect al străzii este Ștefan Ludwig Roth. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, Ștefan Ludwig Roth. Dacă mai sunt alte completări? Nemaifiind

A alte completări supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth, nr.3, etaj. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.2 parte din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.ll. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.146/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8 către doamna Mare Veronica Angelica. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.129 din Anexa - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la Hotărârea nr.100/2001 adoptată de Consiliul Județean Brașov, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vedere? Neavând supun A

la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr.215/2001, a spațiului 14 reprezentând magazin și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul -Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str.

Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov, proprietate privată a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr.215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou și a cotelor-părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov, proprietate privată a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.(Domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor a intrat în sală).

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni-Comșa

Mulțumesc domnule președinte, Comisia 7 a avizat însă avem și un mic amendament, la solicitarea doamnei doctor Drobescu, am dori ca un post de asistent medical medicină generală să fie redistribuit la Secția de Psihiatrie 1 Clinică, recuperare neurologie, camera de gardă neurologie pentru ca și activitatea să aibă rezultat mai bun. Mulțumim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

înțeleg că este însușită și de la conducerea spitalului de Neuropsihiatrie? Atunci cu acest amendament care vine ca și propunere din partea comisiei medicale supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor. Propuneri vă rog.

Dna. Mihaela Șoneriu

Mulțumesc, Comisia 7 propune pentru comisia de concurs pe domnul Kadas Andrei, pe doamna Mariana Ciubotaru și pe doamna Claudia Duicu, iar pentru comisia de contestații pe doamna Adelina Văsioiu, pe doamna Alexandra Tăbălai și pe doamna consilier Gabriela Colțea. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind numirea domnului Cisar Marius Cristian manager/director, gradul II, al Centrului Cultural Reduta Brașov pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 21.05.2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Votăm secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind numirea domnului Popica Radu manager/director, gradul II, al Muzeului de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Votăm secret. Culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Votăm secret. Culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru evaluarea finală a managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Votăm secret. Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul

Colegiului Național “Andrei Șaguna” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.28 proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de implementare a strategiei. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine A

este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare »                              9                                                                                                                                 9

Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului și majorarea cuantumului cotizației. Ca și propunere, reprezentantul nostru în această asociație este domnul Mihail Veștea. Permanent a avut preocupare și a fost prezent în aceste ședințe și îl propunem la vot.

A

Vot secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat. întrucât la acest punct avem de luat o decizie și va trebui să îi dăm o împuternicire colegului nostru care va reprezenta Consiliul Județean Brașov, am considerat de cuviință ca materialul care ne-a fost înaintat de această asociație, Țara Făgărașului, care este formată din toate uat-urile din Țara Făgărașului, îi avem prezenți aici pe cei trei primari, președintele asociației este domnul Florin Ioani de la Viștea, pe care îl invit să ia cuvântul și să ne explice despre ce este vorba. De asemenea este prezent și primarul din Șinca Nouă, Dumitru Flucuș și de asemenea primarul de la Ucea, Marian Băcilă. Vă rog foarte mult să veniți să vă spuneți punctul de vedere, dar vă rog să fiți scurți și pragmatici.

Dl. Florin Ioani

Bună ziua, mulțumim că ne-ați primit în plenul ședinței de consiliu județean. Vrem să vă spunem niște puncte de vedere legate nu neapărat de punctul de pe ordinea de zi a dumneavoastră ci legat de o situație din zonă care ar fi important să v-o prezentăm, să fiți în cunoștință de cauză, pentru că este un lucru care vizează o importantă zonă din județul Brașov, vorbim de o partea a Țării Făgărașului și în speță

A

a Munților Făgăraș. In data de 8 mai 2019 a avut loc o întâlnire în sala 120 a consiliului județean inițiată de Asociația Carpahia care este inițiatoarea unui memorandum aprobat în 2016 pentru înființarea Parcului Național Munții Făgăraș. Aici aș vrea să vă spun câteva clarificări, sau câteva puncte de vedere ale noastre, ale Asociației Țara Făgărașului, asociație formată din 22 de uat-uri și consiliul

A

județean. In momentul de față suntem cu câteva demersuri pentru primirea noilor membri, vorbim și de localitatea Rupea și comunele din zona respectivă precum și câteva comune din județul Sibiu. Vreau să vă spun ca și prezentare că asociația cuprinde uat-uri din județul Brașov, în majoritate și avem și două comune din județul Sibiu, pentru că Țara Făgărașului istoric și geografic se întindea pe județul Brașov și pe județul Sibiu. Tocmai de aceea noi am privit ca și dezvoltare întreg masivul al munților Făgăraș, care se întinde pe aceste două județe Brașov și Sibiu. Aș supune atenției un punct de vedere pe care noi îl avem legat de înființarea acestui Parc Național Munții Făgăraș. Vreau să vă spun că încă din anul 2016, sau probabil preocupările au fost mai devreme făcute, aceste asociații și fundații care pozează și spun că au un scop foarte caritabil pentru a păstra natura și pentru a face lucruri bune în zona noastră. Aceste demersuri au plecat fără ca noi ca și comunități și nici măcar asociație dar vorbește de asociații, așa considerăm noi de interes public și asociații private. Vorbim de proprietarii de asociații de păduri și pășuni, composesorate, fie ele forestiere, fie de pășuni montane. Aceste asociații au făcut demersuri, au făcut studii pentru suprafețele noastre, ale uat-urilor și cele private, studii care au fost însușite la momentul respectiv de Guvernul României și s-a aprobat acest memorandum de înființare a parcului național. Punctul nostru de vedere este de respingere a acestui demers care s-a inițiat pentru că spunem că nu este normal să ajungă asociații și fundații să facă studii pe proprietățile noastre fără ca noi să avem o fundamentare sau un punct de vedere real, cât de necesar este înființarea acestui parc natural, ținând cont de faptul că în momentul de față noi funcționăm cu o arie protejată Situl Natura 2000. Nu înțelegem de ce se fac alte restricții și vreau să aduc aici un argument al nostru prin care noi ne-am opus acestei înființări, această asociație în momentul de față deține în Munții Făgăraș 26.000 de hectare de pădure. Deci noi am socotit că pe lângă faptul că pozează în ideea că vor să păstreze natura au și achiziționat aceste suprafețe importante de teren în Munții Făgăraș, pe versantul

A

sudic dar în momentul de față este vizat și versantul nordic. In unanimitate, să spun așa, noi am respins și cu Asociația Țara Făgărașului, care suntem publici și și asociația formată chiar pentru acest scop, cei privați, vorbim de composesorate și

A

alte tipuri de organizări, în majoritate au respins și ei această inițiativă. In discuția avută aici a fost prezent și domnul președinte și reprezentanți din Consiliul Județean Brașov și s-a dus ideea că în trecut Consiliul Județean Brașov a făcut oarecare demersuri prin 2003, 2004 și s-au folosit de acest element pentru a introduce și consiliul județean în discuție că ar fi de acord cu această inițiativă, lucru pentru care noi am făcut și o adresă oficială către consiliul județean fiind și parte în asociația noastră, să-și exprime un punct de vedere raportat la acest subiect ca nu cumva să fie folosit mai departe.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

9

Să înțeleg că dumneavoastră în unanimitate ați votat lucrul acesta. Eu am primit o adresă din partea dumnealor ca și reprezentanți în această asociație și am considerat de cuviință că nu este posibil să semnezi pe persoană fizică Adrian Veștea fără să vă cer și dumneavoastră un punct de vedere. Pentru asta este acest punct pe ordinea de zi, să vedem dacă cu toții suntem solidari cu uat-urile din Țara Făgărașului referitor la acest demers. Este de fapt o adresă pe care o înaintează ministerului în care își spun oful. Asta este până la urmă.

Dl. Paul Enache

A

In aceste asociații sunt numai din județul Brașov?

Dl. Florin Ioani

Și două din Sibiu. Suntem numai de interes public, nu avem interferențe cu nici un privat.

Dl. Paul Enache

Ce să caute privații?

Dl. Florin Ioani

Nu avem.

Dl. Szakal And ras Zsolt

Eu chiar sunt de acord cu prezentarea domnului primar, dar cred că mai important este să explice un pic ce înseamnă înființarea Parcului Național vis-a-vis de un parc natural sau chiar de Site Natura 2000. Noi care avem cunoștințe silvice știm despre ce este vorba dar crearea unui parc național probabil că are și repercursiuni asupra composesoratelor și al ocoalelor silvice și al economiei zonei până la urmă și este foarte importantă o explicație din punctul acesta de vedere dacă parcul natural sau Site Natura 2000, care ar fi convenabil pentru că exemplu aceasta a avut loc și la Ciucaș și acolo s-a rezumat la parcul natural și nu național în momentul în care s-a adoptat.

Dl. Dumitru Flucuș

Vreau întâi să lămuresc aspectele de ce noi trei ne aflăm aici. Suntem o asociație foarte funcțională care nu facem niciodată politică, toate unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, avem mandat și toți vorbim pe aceeași voce. Puteți să vă sunați fiecare oamenii pe care îi aveți acolo și o să vedeți că reprezentăm la unison interesele, pentru că am ajuns la concluzia că dacă vorbim fiecare pe pătrățica noastră, suntem mici și nu suntem luați în considerare, astfel încât ne-am asociat, cuprindem și comunele din județul Sibiu astfel încât vorbim acum în numele întregului versant al Munților Făgăraș. însă predominant suntem comune din județul Brașov. Acum, acest parc național care se propune să fie înființat are niște dimensiuni colosale. Este de 10 ori mai mare decât Parcul Yellowstone din America care este proprietatea Statului American. Aici vorbim despre un parc național care se propune să se înființeze de pe proprietăți particulare, proprietăți ale comunelor, composesoratelor, unde statul deține undeva cam 5 procente și modul în care e propus ca acest parc național să funcționeze exclude practic din habitat oamenii. E un experiment care urmărește chiar și surparea drumurilor forestiere la intrarea lor astfel încât să rămână o zonă pur sălbatică, iar locuitorii, toate satele afectate practic își vor închide activitatea, pentru că nu se mai poate funcționa. Nu putem nici ca să pășunăm pe pășunile alpine, nici să scoatem lemnul respectând amenajamentul silvic, nici să se meargă la ciuperci nici să se meargă la plimbare. Nu e miza mare să se facă parcul, miza mare este ca parcul să fie administrat numai de o asociație care impune niște reguli foarte stricte și asta ar opri dezvoltarea zonei noastre. Noi ne-am propus și vă rugăm să ne susțineți, să creăm o pârtie de schi pe versantul nordic al Munților Făgăraș, pentru că și acum încă mai avem zăpadă, ori o pârtie de schi ar dezvolta economic zona și ne-ar oferi și nouă o șansă, pentru că Brașovul este puternic și merge economic, Sibiul este puternic și merge economic, în mijloc este Țara Făgărașului care este preponderent rurală care nu are multe opțiuni decât de a ne pune în valoare potențialul natural. Noi reprezentanții, primarii, am fost catalogați ca fiind naționaliști, scuze, nu ne pasă, primitivi sau cumva ca având o atitudine retrogradă. Noi respectăm orișice etnie, orișice națiune, nu e o problemă inter-etnică aici, este o problemă că Statul Român ar primii cel mai mare tun imobiliar după revoluție, dacă acest parc s-ar face sub forma actuală care este. Contestăm faptul că memorandumul dat la un moment dat de guvernul Cioloși, nu s-a respectat legea când s-a făcut, pentru că nu s-a făcut nici măcar o întrevedere, nici măcar o informare publică sau dezbateri publice cu proprietarii, să plecăm de jos în sus, ne-am trezit cu un memorandum dat și solicităm sprijinul dumneavoastră în anularea acestui memorandum, ca să avem o siguranță că nu ne putem trezi peste zi, la o schimbare de guvern sau cândva, ne trezim că pe baza acestui memorandum se va da o lege fără ca să se țină cont de interesele oamenilor acolo. Noi suntem iubitori de mediu și dorim o dezvoltare prietenoasă cu mediul și faptul că acum mai avem păduri virgine și avem pe versantul nordic, nu s-au tăiat decât conform amenajamentelor silvice, nu o să găsiți cazuri de jafuri sau de lucruri în neregulă. Avem populație de urși mai mare decât toată Europa și acum suntem socotiți naționaliști. Da, un urs la un moment dat a trecut granița din greșeală în Germania și a fost o dezbatere în parlamentul german, ce să facă cum să facă și s-a luat hotărârea să-l împuște pentru că este un pericol pentru drumeții care sunt acolo.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Mulțumesc mult, domnul primar eu cred că toată lumea este în asentiment, deja mai sunt trei mâini ridicate, patru, dar rugămintea mea este haideți să vorbim punctual că dacă facem laudatio la ceea ce vor oamenii ăștia, știm cu toții că fac un lucru pe care cu toții vrem să ni-1 însușim și de asta i-am și adus aici. Mariana Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni Comsa

9

Eu vroiam doar să salut și să le transmit respectul meu acestor reprezentanți ai rezistenței din Munții Făgăraș. Credeam că acest discurs a dispărut odată cu bunicii mei și mă bucur că nu s-a întâmplat așa.

Dl. Szakal Andras Zsolt

Sunt domnii primari încă la microfon și cred că este important să știm ce suprafață e afectată și câte ocoale silvice sunt afectate din rază, pentru că este foarte important în momentul acesta.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Andrei Szakal, deci ca să se poată ajunge acolo urmează să se facă niște demersuri începând de la autoritățile locale, consiliul județean, încă nu au niște date tehnice și nici nu știu în ce direcție, fiindcă tu intri foarte mult pe tehnic. Oamenii aceștia au venit să ne expună un punct de vedere pe care noi trebuie să ni-1 asumăm și trecem peste asta. Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnule președinte, nu voi face un laudatio, ba dimpotrivă. Eu cred că noi toți cei prezenți în această sală suntem de acord cu ideea de parc național. Sigur cu toții ne dorim să prezervăm natura pentru generațiile care urmează, dar nu putem fi de acord ca în urma unui asemenea demers, făcut fără să fie consultată administrația publică locală sau cea județeană, să rămână pur și simplu fără un venit, după un calcul sumar făcut de mine, peste 100.000 de persoane. Cine a făcut asta ar trebui să înțeleagă că totuși oameni aceia trebuie să trăiască în continuare acolo. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

îl am pe domnul Postolache după care vorbește domnul Paul Enache, după care închidem.

Dl. Postolache Nicolae

Foarte scurt, numai la, mă refer la câteva principii, este o problemă foarte mult discutată în zona Făgărașului. Ca principii este condamnabil modul în care s-a procedat fiindcă aceste uat-uri nu au fost consultate, trebuie respectată proprietatea privată conform Constituției, fiindcă așa cum s-a specificat aici, sunt cetățeni care sunt proprietari, sunt composesorate pe versantul sudic al munților în zona județului Vâlcea sunt obști, aceste proprietăți s-au transmis în devălmășie încă din Evul Mediu și nu poate veni un ong privat să stabilească cum va funcționa acest parc. După cum spunea colegul suntem de acord dar în anumite condiții. De asemenea cred că trebuie cu toții să susținem abrogarea acestui memorandum și orice discuție care vizează dezvoltarea durabilă și prezervarea naturii presupune bineînțeles un dialog cu reprezentanții uat-urilor. Vă mulțumesc.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte eu consider că expunerea care a fost făcută aici este foarte bună, dânșii sunt reprezentanții oamenilor din Făgăraș, știu foarte bine ce au de făcut iar pe teritoriul României la această oră sunt vreo 8000 de urși și vreau să vă spun că și prin zona Viscri și prin alte zone intră prin curți la oameni iau oile, iau animalele, nu știu dacă a avut și doamna Caroline un musafir din acesta la pensiune pe acolo. Ce trebuie să mai facă oamenii aceștia? Să numere urșii, să numere liliecii? Văd că sunt unii dintre colegii noștri care nu sunt de acord. Deci să supunem la vot, care nu sunt de acord, care nu sunt de acord or să fie 5-6, restul or să voteze.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc și fiindcă am avut prezenți 3 colegi primari este normal să îi dau cuvântul și primarului de la Ucea Marian Băcilă, comună mare de altfel dacă nu era Victoria să se fi construit pe teritoriul Ucei în perioada comunistă, cu siguranță era una din cele mai mari comune din Țara Făgărașului.

Dl. Marian Băcilă

Domnule președinte, domnilor consilieri, dați-mi voie să răspund domnului Szakal. Am auzit o întrebare din partea dumnealui, întreba câte ocoale silvice sunt afectate și ce suprafață de pădure. Vreau să subliniez faptul că nu sunt doar ocoalele silvice afectate, sunt afectați și proprietarii de pășune, în cazurile unde sunt înființate parcuri naționale și proprietarii de pășuni nu pot să-și mai ducă animalele sus în munte la pășunat. Facem activitatea asta de mii de ani. Alt aspect, ni se inoculează faptul că trebuie să vină altcineva din străinătate să fim învățați cum să ne administrăm domeniul de vânătoare sau parte de vânătoare. Ce vrea să semnifice chestiunea aceasta din punctul meu de vedere? Ni se inoculează faptul că nimic nu este rentabil în țara aceasta, nici vânătoarea, nici pășunatul, nici activitatea de exploatare a masei lemnoase. în consecință dragi români haideți să vindem pământul străinilor. Haideți să ne blocăm în viitoare demersuri pe care le vom face în dezvoltarea statului de drept, haideți să blocăm o viitoare dezvoltare pe partea de schi alpin în Munții Făgărașului pentru că se vorbea la un moment dat de chestiunea aceasta, haideți să lăsăm pe legislația europeană mâine sau poimâine exploatarea de resurse minerale către proprietarii de terenuri și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt cât se poate de firești într-un discurs normal din punctul lor de vedere. Haideți să fim români, haideți să facem ceea ce trebuie și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci mandatul pe care îl vom da colegului nostru Mihail Veștea care va reprezenta consiliul județean în Asociația Tara Făgărașului este de solidaritate cu demersul făcut. Deci cam așa va suna și să înțeleagă și doamna Dumbrăveanu cum va redacta acest punct de vedere, solidaritate cu toate uat-urile și cu Asociația Țara Făgărașului. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri domnul Wittstock Eberhard-Wolfgang și doamna Caroline Femolend. Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019 a bugetului Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre pentru modificarea art.3, punctul 3.4 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 privind aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție urologie- Secția Clinică de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Vot secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef secție la Secția Clinică ATI, Secția de Medicină Internă II și Sef Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este

A pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al SC Metrom Industrial Parc SA. Este o comisie pe care va trebui să o supunem votului.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Am propunere pentru comisie cu trei membri, domnul Adrian Gabor, doamna Gabriela Agafiței și doamna Belu Gabriela și doi membri supleanți doamna Bucur Mariana și doamna Iulia Rechițeanu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom vota secret. Culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov. Este aici doamna Crăciun? Vă rog să le explicați care este motivul.

Dna. Claudia Crăciun

A

Intre consiliul județean și Ministerul pentru Societatea Informațională s-a încheiat un contract de finanțare în anul 2013 privind proiectul destinat gestiunii Registrului Agricol. Ministerul a venit în control și ne-a aplicat două corecții. Cu aceste corecții suntem în litigiu, într-un dosar am câștigat și într-unul am pierdut cu termene fixate în anul 2020, 2021. Facem demersuri pentru preschimbarea acestor termene, dar având în vedere că trec trei ani de la aceste corecții vrem să facem demersurile să recuperăm sumele de bani de la prestatori și de la uat-urile partenere și pentru aceasta, având în vedere că are legătură cu litigiile unde deja ne reprezintă o firmă de avocați dorim în continuare ca consultanța să fie tot cu dânșii pentru a reprezenta consiliul în mod unitar.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

9

Deci este un proiect care s-a derulat încă din anul 2014, după știința mea, este un proiect care se referă la Registrul Agricol, sunt mai multe unități administrativ-teritoriale care au beneficiat în urma implementării acestui proiect. Atât firma care a implementat aceste proiecte cât și unitățile administrativ-teritoriale datorită faptului că este un proiect unitar, unii dintre ei vor să folosească aceste softuri, că este vorba până la urmă de niște echipamente care au fost cumpărate și de niște softuri, sunt de acord cu ele, altele sunt împotriva lor, trebuiau să plătească mentenanță, sunt o serie de lucruri de genul acesta, ca să înțelegem ce înseamnă în adevăratul sens. S-a picat pentru că nu s-a ajuns la o performanță iar noi am avut comisii nominalizate din consiliul județean care s-au deplasat la fiecare uat care are în implementare un astfel de proiect, iar ei solicită ca să angajăm o persoană care să reprezinte în mod unitar pe cele două spețe. Dacă s-a înțeles eu nu mă mai repet.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.J nr.l 14/28.03.2019 privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare drum județean DJ 112C, care face legătura între Hălchiu - Satu - Nou, Dumbrăvița - Vlădeni - format din DJ 112C de la Km 2+755 - km 14+425”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2019, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Kadas -Huna Andrei-Marius

Aș vrea să ținem cont ca domnul Scripcaru să nu mai facă diferențe între facilitățile pe care le au oamenii de la primărie și facilitățile pe care le au cei din consiliul județean. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 43 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.158/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019. Deci se face modificarea și cu Țara Făgărașului. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi

A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Tănase Ionuț

Un punct de vedere scurt. Vreau să specific faptul că clusterul de pe platforma Electroprecizia tocmai a fost etichetat cu argint în ceea ce privește o clasificare a acestor clustere. Sunt 74 în toată țara, un singur cluster este etichetat cu aur iar trei sunt cu argint. Există o adresă către consiliul județean din 08.04.2019 și vă rog să țineți cont de ea. Am numărul adresei, este vorba de 5879 din 09.04.2019. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O vom analiza, am înțeles că s-a primit o adresă și într-o ședință viitoare vom lua această decizie. Vă rog domnul Wittstock.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Vroiam să atrag atenția, uitați acum apare pe ecran, 3000 de lei pentru această asociație cu Țara Făgărașului. Noi la punctul 29 am hotărât majorarea de la 3000 la 63.000.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Asta vorbeam cu doamna Dumbrăveanu, că modifică această sumă.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Va fi un amendament.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Este un amendament care modifică această hotărâre.

Dl. Manea Ion

Poate era bine să argumenteze și votul împotrivă.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Da, ne-am abținut pentru că nu am putut asculta și părerea celorlalți.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Am înțeles, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 Ia SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. (Domnul consilier județean Mihail Veștea a ieșit din sală)

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov în anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 conform OGR nr.82/2001, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov. înțeleg că cele trei comisii s-au întâlnit, am avut un ghid de finanțare.

Dl. Mihail Veștea

Bună ziua stimați colegi, este o mică corectură, este vorba de două biserici din municipiul Făgăraș respectiv poziția 22 și 27 urmând ca acestea să se egalizeze la suma de 12.500. Fiind o diferență între ele am vrut să le egalizăm în urma discuțiilor cu colegii. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mai sunt alte puncte de vedere? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin pentru că sunt în consiliul eparhial. Două abțineri. Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 informare privind stadiul implementării măsurilor stabilite prin Deciziile Camerei de Conturi Brașov nr.43/2013, nr.66/2014, nr.34/2015, nr.62/2015, nr.39/2016, nr.23/2017, nr.21/2018. Este o informare care a fost făcută la comisie. Nu se votează și este o informare pe care o puteți consulta. Este pe site nu? (Domnul consilier județean Mihail Veștea s-a întors în sală)

Punctul nr. 5 Informare privind măsurile stabilite prin Decizia Camerei de Conturi nr.8/17.05.2019. înțeleg că este tot o informare și practic nu trebuie să se voteze.

Trecem la punctul pe care l-am trecut pe ordinea de zi ca și punct suplimentar referitor la alocarea unor sume de bani pentru localitățile care au preluat drumurile județene în proprietate și chiar dacă sumele alocate de consiliul județean, de către Guvern sunt relativ mici, practic nu ai decât 6.800.000, am zis să continuăm același program pe care l-am avut în anii trecuți în așa fel încât să poată să desfășoare procedurile de achiziție. Suntem deja la sfârșitul lunii mai și bine ar fi ca în perioada următoare să reușească să facă proceduri de achiziție. Te rog Mihai.

Dl. Mihail Veștea

Propunerea este pentru următoarele localități care au preluat drumurile județene și le-am transformat în drumuri comunale, ei având posibilitatea să mai găsească și alte surse de finanțare pe PNDL și pe Program de Dezvoltare Rurală. Noi știți foarte bine că pe drumuri județene am accesat bani pe toate fondurile dar nu vom găsi modalități să le facem pe toate dintr-o dată pentru că avem undeva în jur de 700 de km în momentul de față. Propunerea este pentru comuna Cața 500 de mii, pentru comuna Racoș 500 de mii, pentru comuna Părău 500 de mii, pentru comuna Șinca Nouă 500 de mii, pentru comuna Dumbrăvița 500 de mii și pentru comuna Fundata 500 de mii și totodată pentru orașul Zămești care administrează drum județean pe teritoriul lui 500 de mii. în total 7 localități cu câte 500 de mii, ca bani 3 milioane jumătate.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnule președinte vreau să anunț toți colegii noștri consilieri județeni că drumul de la Dacia la Viscri este terminat și vin cu o propunere ca săptămâna viitoare să îi facem și inaugurarea. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, supun la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Vom trece la interpelarea făcută de colega noastră Caroline Femolend.

Dna. Caroline Fernolend

Mulțumesc domnul președinte, în 21 iunie 2017 am făcut o interpelare scrisă din partea Forumului referitor la redeschiderea și punerea în valoare a ansamblului fortificat al Brașovului. Știu că am făcut demersuri la Guvern, am inițiat predarea acestor monumente celor care sunt în cartea funciară proprietari, dar sunt aproape doi ani și monumentele noastre se degradează în conținu și nu sunt puse în valoare. Vă rog frumos dacă puteți să mă informați în ce stadiu este acest demers. Mulțumesc.

Dna. Maria Dumbrăveanu

O să vă prezint stadiul acestor documente având în vedere că în cadrul Consiliului Județean Brașov am adoptat de-a lungul timpului, în ultimii doi ani mai precis, mai multe hotărâri de consiliu județean în care modificam domeniul public, ceream modificarea inventarului constituit prin HG 972/2002 în sensul că aceste monumente istorice cuprinse generic în Cetatea Medievală a Brașovului nu sunt proprietatea Județului Brașov, deci trebuie să cerem radierea dreptului de proprietate. Așa cum greșit a fost înțeles în 972, hotărârea de guvern precizează un inventar al domeniului public, nu stabilește dreptul de proprietate, drept urmare, având în vedere că există cărți funciare în care se stabilește clar dreptul de proprietate cotă 1/1 Municipiul Brașov sau orașul Brașov în domeniul public. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov pentru punerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul plenului a luat măsuri de ducere la îndeplinire, în sensul că am avut comisii mixte de predare-primire agreate la nivelul Consiliului Județean Brașov și la nivelul Primăriei Municipiului Brașov, drept urmare aș putea să vă pun la dispoziție nota de constatare din 30.08.2017 finalizată pentru că au fost mai multe întâlniri de lucru între cele două comisii din cele două unități administrativ-teritoriale și având în vedere că descrierea în cartea funciară și descrierea în HG 972 nu totdeauna coincidea cu toate elementele. Drept urmare specialiștii din cele două instituții s-au întâlnit de mai multe ori și au finalizat procesul-verbal de predare-primire a monumentelor în data de 30.08.2017. în paralel cu aceste demersuri am făcut mai multe demersuri către MDRAP în sensul radierii din inventarul bunurilor domeniului public al Județului Brașov acestor monumente istorice asupra cărora noi nu avem drept de proprietate. Din nefericire ni s-au întors de foarte multe ori materialele și am trei adrese în sensul că de fiecare dată Ministerul Dezvoltării Regionale a dorit noi completări și noi notări, noi descrieri și toate aceste demersuri le-am făcut, repet, în colaborare cu cei de la Primăria Municipiul Brașov, pentru că sunt colegii noștri care au actele de proprietate, valoare de inventar și toate descrierile solicitate de către ministerul de resort. Ultima adresă pe care am trimis-o este notată în 03.05.2019. V-aș mai putea nota că am trimis în 13.07.2018, am trimis în cursul anului 2017, facem toate demersurile. Aș vrea să precizez, am în față și am luat explicativ extrase de carte funciară pe cele două monumente, cele mai cunoscute din Cetatea Medievală a Brașovului, Tumul Alb și Tumul Negru. Se înscrie așa din anul 2010 conform act administrativ Orașul Brașov, drept de proprietate Orașul Brașov, cota 1/1 indiviză. Legea monumentelor istorice 422/2001 de la art.39 și următoarele stabilesc drepturile și obligațiile proprietarului, nu putem să ne substituim acestui proprietar pentru că nu ne-ar lăsa legea pe noi să luăm anumite măsuri, având calitate de proprietar sunt singurii care pot să gestioneze, să asigure paza să asigure folosința în sensul conservării patrimoniului istoric al acestor monumente. Consiliul Județean Brașov, Județul Brașov la foaia de dezmembrăminte nu apare nimic. Nu avem nici drept de administrare și nu putem să-l avem iar modificarea hotărârii de guvern în sensul radierii acelor poziții din domeniul public, repet, este doar un inventar, o declarație de inventar pe care ne-am însușit-o și noi, însușirea a fost făcută inclusiv la solicitarea primăriei, pe bună dreptate pentru că aceste monumente le aparțin și cu acte doveditoare, respectiv cărți funciare, drept urmare ce pot să vă asigur este că așteptăm răspunsul de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, sper ca într-un final să se finalizeze această modificare de hotărâre de guvern și să putem depăși și această situație, dar repet, modificarea hotărârii de guvern nu înseamnă că dreptul de proprietate nu este foarte clar și că proprietarii nu își pot manifesta drepturile și obligațiile în condițiile legii.

Dl. Caroline Fernolend

Mulțumesc mult.

»

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Adi Gabor a fost președintele comisiei de predare-primire.

Dl. Adrian Gabor

Noi vorbim de mandatul nostru și ce demersuri am făcut. Datorită faptului că cartea funciară, mai multe obiective nu erau foarte bine definite sau au fost puși în proprietate după 2002 diferiți proprietari, cum este Bastionul Țesătorilor care încă este în proces, am reanalizat cu specialiștii de la patrimoniu din consiliu județean și patrimoniul de la primărie, am scos numai obiectivele unde avem cărțile funciare foarte clare, acelea le-am trimis acum în luna mai să scoatem cel puțin obiectivele care sunt clare, iar cele care sunt în litigii sau între timp s-au împroprietărit persoane fizice, acelea rămân acolo. Dar marile obiective, cum a spus doamna Dumbrăveanu, sunt ale primăriei și scrie în cartea funciară, numai că are dreptate și primăria, trebuie să le scoatem din inventarul nostru și să sperăm că acum cu ultima adresă să nu se mai întoarcă înapoi.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Eu aș vrea, dacă sunteți de acord, este o știre care a fost zilele trecute, după care o să fac o propunere, este o știre care a apărut la Pro Tv și eu aș vrea să fac o recomandare și o propunere pentru dumneavoastră.

Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut răbdare, propunerea pe care vreau să o fac este de a se lua în seamă momentul în care se gândește o gală ATOP, sau vom gândi inclusiv de la nivelul consiliului județean o diplomă de apreciere. Eu știu că există o premiere pe care o fac cei de la ATOP, este un act de apreciere pe care aș vrea să-l aducem noi ca și județ unui cetățean din Brașov care a avut o astfel de emoție și un astfel de comportament. Domnul președinte de la ATOP.

Dl. Vasile Ungureanu

Vă mulțumesc domnule președinte, aveam pregătită această premiere a ATOP-ului pentru cei din forțele de ordine dar nu am vrut să le facem pe parcursul lunii mai pentru a nu se interpreta de absolut nici un fel. In prima parte a lunii iunie vom face această premiere și o să ținem cont și de propunerea dumneavoastră, chiar ne-o însușim și vă mulțumim.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc tuturor, ședința de plen a luat sfârșit.

Președinte,

Secretar,


Adrian-Ioan Veșț


Dumbrăveanu Maria