Hotărârea nr. 232/2019

Hotărârea nr.232 – repartizarea sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 conform O.G.R. nr.82/2001, pentru acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 232 din data de 30.05.2019

- privind repartizarea sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul

2019 conform O.G.R. nr.82/2001, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. 9045 și expunerea de motive înregistrată cu nr. 9046 din data de 29.05.2019 întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea repartizării sumelor din fondul alocat conform O.G.R. nr. 82/2001, pentru unitățile de cult din județul Brașov pe anul 2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 151/23.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2019, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 135/23.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;

Ținând cont de prevederile O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, actualizată, precum și ale H.G.R. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. 5 lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se repartizează sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 conform O.G.R. nr.82/2001, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dmnibrăveanu

Anexa 1Secrețafy

Dumbravesmjl Maria

SUME REPARTIZATE UNITĂȚILOR DE CULT CONFORM O.G 82/2001 2019

NR. CRT

ZONA

SUBUNITĂȚI/ SATE COMPONENTE

SOLICITANT PAROHIE (conform CIF)

OBIECTIVUL pentru care se solicită finanțare

REPREZENTANT LEGAL

DESTINAȚIA

SUMA REPARTIZATA

1

BRAȘOV

Parohia Sf. Treime Tocile II

Reit Aurelian

Continuarea lucrărilor la Căminul de batrani de pe langa Biserica Sf. Treime

5.000

2

Parohia Ortodoxa Carpati

Sicoe Tudor

Continuare construire lacas de cult.

15.000

3

Biserica Evanghelica C.A. Parohia Brașov

Biserica Neagră

Stemer Richard Rezso

Conservarea, restaurarea si punerea in valoare a statuilor de pe fațada Bisericii Negre.

10.000

4

Parohia Ortodoxa

Romana Brașovul

Vechi I

Margin Ionut

Schimbarea instalației electrice invechite pe traseul existent. Actuala instalație invechita nu are impamantare si nu oferă siguranța.

7.000

5

Parohia Ortodoxa Craiter I - Brașov

Tatu Cristian

înlocuirea invelitoarei carton-solzi cu tabla.

10.000

6

Parohia Romano Catolica nr. III Inaltarea Sfintei

Mathe Vilhelm

Ignifugarea structura lemn, verificarea hidrantilor si inlouirea accesoriilor din cutiile de hidranti.

6.500

7

Parohia Ortodoxa Romana Tractorul VI

Timofte Razvan

Continuarea lucrărilor de pictura.

10.000

8

Parohia Ortodoxa Romana Sfantu Vasile Spitale IV

Leb Mircea

înlocuirea pavajului din curtea bisericii.

5.000

9

BRAȘOV

Parohia Tractorul 5

Lie Nicolae

înlocuirea pavajului din curtea bisericii.

5.000

10

Biserica Creștina Baptista Maghiara din Brașov

Deak Zsolt

Lucrări de reparații si vopsire la tumul bisericii creștine.

6.500

11

Biserica Ortodoxa de Stil Vechi Sf. Apostol Toma

Jungu Vasile

Finalizarea si receptionarea lucrărilor.

5.000

12

Parohia Romano Catolica Brașov

Blumana

Fai Leo

Reparații pereții interiori deteriorați/renovare.

6.500

13

Parohia Buna Vestire I

Zuba Dacian

Finalizarea lucrărilor de hidroizolatie./ Construire grup sanitar in curtea bisericii.

12.000

14

Parohia Ortodoxa

Romana Buna

Vestire 2

Albu Marius

Achiziții materiale si amenajari la exterior.

12.000

15

Parohia Romano Catolica Brașov Centru

Csiby Zozsef

Reparații curente invelitoare Biserica.

10.000

16

Parohia Unitariana

Brașov I

Andrasi Benedek

Completarea dotării bisericii cu banei pentru enoriași.

6.500

17

Parohia Ortodoxa

Spitale Nr. 6

Balint Ciprian

Continuare lucrări construire capela.

15.000

18

Parohia Greco-Catolica Brașov I "Sfanțul Petru"

Florea Flavius

Lucrări de desfacere pardoseli, refacere trepte si placare cu piatra naturala a treptelor si esplanadei.

10.000

19

FAGARAS

Parohia Ortodoxa

Romana Fagaras Combinat

Bica Gheorghe

Pavarea aleii din jurul bisericii.

10.000

20

Parohia Ortodoxa Romana Fagaras Sf. Ioan Evanghelistul

Stan Vasile

Reabilitare asezamant parohial, realizare centura perimetrala din beton, inlocuire șarpanta din lemn, montat țigle, termoizolatie pod, termosistem fațada, zugrăveli, tamplarie pvc cu geam termopan.

10.000

21

FAGARAS

Catedrala Ortodoxa Fagaras

Ciocan Ioan

Lucrări de pictura./Montat si demontat schela/Mobilier liturgic/Pavaje pietonale.

5.000

22

Parohia Bisericii

Romane Unite

Fagaras

Negrea Tit

Placaj soclu si inlocuire jgheaburi si burlane.

12.500

23

Parohia Ortodoxa Romana Fagaras I

Ion Tarcuta

Lucrări șarpanta lemn, invelitoare țigla solzi, sistem pluvial la Muzeul Cultural Religios

10.000

24

Protopopiatul Ortodox Roman

Fagaras

Iulian Boac

Reparații exterioare la turn.

10.000

25

Parohia Reformata

Fagaras

Szasz Tibor

înlocuirea ușilor si a ferestrelor.

7.000

26

Parohia Ortodoxa Romana VI Fagaras

Malene Gheorghe

Parchetare biserica si instalație aer condiționat.

6.000

27

Parohia Ortodoxa

Romana Fagaras Gara

Precup Ioan

Continuarea lucrărilor de construcție a lăcașului de cult.

12.500

28

SACELE

Turches I

Parohia Ortodoxa

Romana Turches 1 Sacele

Obancea Dan

Lucrări reparații sfanțul altar.

6.000

29

Turches

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania -Turches

Korodi Levente

Lucrări de reparații exterioare la clădirea bisericii.

6.000

30

Biserica Ortodoxa Romana Sf.

Arhangheli

Serban Vaier

Reparații la zidaria ramasa in urma demolării sobelor de teracota din biserica.

10.000

31

Biserica Ortodoxa Romana Cematu

Milotoiu Laurentiu

Reparații tencuieli si zugraveli-turla

6.000

32

Parohia Romano

Catolica Turches

Andras Jozsef

înlocuirea tamplariei usi si ferestre si a sălii de religie romano catolica/ Restaurarea picturii din altarul bisericii.

6.000

33

Parohia Reformata Sacele

Laszlo Gyula

Reparații mentenanta clădirea Bisericii.

6.000

34

PREDEAL

Timiș

Parohia Ortodoxa Timiș

Neagovici Gheorghe

Construirea unei camere termice pentru centrala termica pe lemne.

10.000

35

Manastirea Sf.

Nicolae Predeal

Mihu Mariana

Restaurarea picturii murale la biserica cu Hramul Nașterea Maicii Domnului

15.000

36

RÂȘNOV

Parohia Ortodoxa

Râșnov 5

Giurgiu Dorin

Continuare lucrări de construcție.

20.000

37

Parohia Ortodoxa

Romana Râșnov 1

Puscariu Comei

Reparații exterioare

10.000

38

RUPEA

Parohia Reformata Rupea

Szylagyi Zoltan

Reinnoirea incalzirii centrale.

5.000

39

Parohia Romano-Catolica Rupea

Raduly Istvan

Reparații curente

5.000

40

Parohia Evanghelica

C.A. Rupea

Zikeli Daniel

Lucrări de reparații, conservare si introducere in circuitul turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate Rupea.

5.000

41

Parohia Ortodoxa Rupea Gara

Sucaciu Matei

Finalizare lucrării de finisaje.

20.000

42

VICTORIA

Parohia Ortodoxa Romana Victoria I

Magda Adrian

Continuare lucrări pictura.

10.000

43

ZARNESTI

Biserica Ortodoxa

Romana Zamesti 3

Mărginean Marcel

Lucrări de construcție capela mortuara.

6.000

44

Oficiul Parohial

Reformat Zamesti

Nagy Veres

Repararea sistemului electric al bisericii si racordarea branșamentului trifazic

6.000

45

Tohanul Nou

Parohia Ortodoxa

Romana Tohanul

Nou

Sparchez Ștefan

Conservarea si restaurarea picturii murale.

15.000

46

APATA

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania Parohia

Simon Ladislau

Reabilitarea turnului clopotnița a bisericii.

5.000

47

BECLEAN

Boholt

Parohia Ortodoxa

Romana Boholt

Socaciu Cătălin

Lucrări de reparații biserica.

10.000

48

BOD

Bod Colonie

Parohia Ortodoxa

Bod Colonie

David Iulian

Continuarea lucrărilor de construcție lacas de cult.

10.000

49

BUDILA

Parohia Ortodoxa Budila

Sararu Daniel

Efectuarea de alei pavate in jurul bisericii.

10.000

50

BUNESTI

Manastirea Bunesti

Crusoveanu Mariana

Instalație de protecție la traznet

7.000

51

Viscri

Parohia Ortodoxa

Viscri

Rasoiu Gheorghe

Schimbare acoperiș.

10.000

52

CATA

Cata

Parohia Ortodoxa Cata

Varga Gheorghe

Schimbat invelitoare biserica

10.000

53

Parohia Unitariana Ionesti

Casa de rugăciune Unitariană Drăușeni

Lorinczi Botond

Construirea gardului imprejmuitor in jurul casei de rugăciuni.

7.000

54

Paloș

Parohia Ortodoxa Romana Paloș

Popescu Silviu

Cojit zugrăveala veche, reparat pereții unde este necesar, zugrăvire exterior cu vopsea lavabila.

10.000

55

Beia

Parohai Ortodoxa Romana Beia

Popescu Silviu

Amorsare pereți, aplicare plasa si adeziv, gletuire.

10.000

56

Drauseni

Parohia Ortodoxa Romana Drauseni

Varga Gheorghe

Continuare lucrări pictura biserica.

10.000

57

CINCU

Parohia Romano

Catolica Cincu

Gal Istvan

Vopsire acoperiș tabla/ Instalare sistem paratrăsnet/ Lucrări de tamplarie/ Reparații si zugrăveli exterioare/ Montare gresie.

5.000

58

COMANA DE JOS

Comana de Jos

Parohia Ortodoxa Comana

Stupu Emanuel

Renovarea fațadei locașului de cult si alte lucrări de intretinere.

10.000

59

CRISTIAN

Schitul Sfanțul

Efrem cel Nou

Mircea Constantin

Amenajări alei si curte interioara mănăstire.

10.000

60

CRIZBAV

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania Parohia Crizbav

Bencze Nimrod

Cupararea si montarea unui sistem de supraveghere exterior pe clădirea bisericii si anexele apartinatoare.

5.000

61

DRAGUS

Parohia Romana Unita cu Roma Greco Catolica Dragus

Aldea Andrei

Reparații biserica.

5.000

62

DRAGUS

Parohia Ortodoxa Romana Dragus

Roșea Gheorghe

Reparații decopertare, tencuieli, amenajari de exterior si interior in tinda bisericii, pavaje, usi, tamplarie geamuri, achiziționare materiale.

10.000

63

FELDIOARA

Parohia Ortodoxa Romana Feldioara

Rusei Mircea

Repararea acoperișului bisericii.

10.000

64

HARMAN

Parohia Ortodoxa Romana Harman II

Calin Vicu

Continuarea lucrărilor de construcție la Biserica parohiala.

15.000

65

Podu-Olt

Parohia Ortodoxa Podu-Olt

Milu Dorin

Reparații biserica.

10.000

66

HALCHIU

Satu-Nou

Biserica Evanghelica Lutherana din

Romania Parohia

Feher Csilla

Dotarea grupului sanitar a căminului bisericii.

5.000

67

HIRSENI

Parohia Ortodoxa

Romana Hirseni

Avram Iulian

Amenajare trotuar imprejmuitor biserica cu pavele betonate si borduri.

5.000

68

HOGHIZ

Parohia Unitariana Hoghiz

Torok Istvan

Modernizarea mecanismului de susținere a clopotului din tumul bisericii unitariene din Hoghiz.

5.000

69

Cuciulata

Parohia Ortodoxa Cuciulata

Comsa Mircea

Reparații curente.

5.000

70

Dopca

Parohia Unitariana Dopca

Major Laszlo

Continuare reparații clădirea bisericii

5.000

71

HOMOROD

Jimbor

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania Parohia Jimbor

Kunos Ludovic

Desfacerea acoperișului de țigla veche, invelitori de țigla solz, schimbat scocuri si burlane.

5.000

72

Jimbor

Parohia Ortodoxa Romana Jimbor

Palmes Nicoalae

Reparații interior (pardoseala, zugrăveli si acoperiș)

8.000

73

Parohia Ortodoxa Homorod

Sucaciu Matei

Reparații curente.

5.000

74

JIBERT

Lovnic

Parohia Ortodoxa Romana Lovnic

Nistor Ciprian

Continuarea lucrărilor de pictura.

10.000

75

Granari

Parohia Ortodoxa

Granari

Tichindelean Marius

Reparații si modernizare biserica

10.000

76

Granari

Parohia Reformata Granari

Nagy Veres

Restaurarea orgii bisericii precum si instalarea unui sistem de incalzire a banchetelor.

10.000

77

JIBERT

Văleni

Parohia Ortodoxa Romana Văleni

Popa Claudiu

Pregătire interior biserica pentru pictura.

5.000

78

LISA

Parohia Ortodoxa Romana Lisa "Adormirea Maicii Domnului"

Dudan Sergiu

Achiziție materiale pentru reparații, amenajari.

7.000

79

Parohia Ortodoxa Romana Lisa "Sf. Gheorghe"

Dudan Sergiu

Achiziție materiale reparații biserica (reparații geamuri).

5.000

80

Breaza

Schitul "Sf. Ioan Botezătorul"

Breaza

Duta Sandu

Continuarea lucrărilor de construcții pentru corpul de chilii - parter finisări interior - exterior.

10.000

81

MAIERUS

Parohia Ortodoxa

Romana Maierus

Pascu Mihai

Continuarea lucrărilor de pictura.

10.000

82

MANDRA

Toderita

Parohia Ortodoxa Romana Toderita

Bilba Ciprian

Amenajari exterioare: acces trotuar, împrejmuire la biserica.

7.000

83

Ileni

Parohia Ortodoxa Romana Ileni

Taflan Constantin

Reparații si intretinere in lacasul de cult

5.000

84

Rausor

Parohia Ortodoxa

Romana Rausor

Copacianu Alexandru

Continuarea lucrărilor de pictura.

10.000

85

MOECIU

Moeciu de Jos

Schitul Sfinții Imparati Constantin si Elena

Fodor Rusu Mariana

Reparații biserica.

10.000

86

Moeciu de Sus

Parohia Ortodoxa

Moeciu de Sus

Dumbrava Nicolae

Reparații.

5.000

87

ORMENIS

Parohia Ortodoxa

Romana Ormenis

Postolea Vlad

Lucrări de reparații interioare.

5.000

88

Parohia Romano Catolica Miclosoara

Casa de rugăciune romano-catolică Ormeniș

Fulop Laszlo

Amenajare curte biserica.

5.000

89

Parohia Unitariana Ormenis

Szabo Elod

Refacere invelitoare, inlocuire țigla si coame.

5.000

90

RACOS

Mateias

Parohia Ortodoxa

Mateias

Maredavid Florin

Repararea, zugrăvirea si tencuirea turnului clopotnița.

5.000

91

RACOS

Parohia Ortodoxa Racos

Bucur Marius

Amenajări alei biserica si cimitir (pavaj, asfaltj/Reamenajarea aleilor dintre morminte.

5.000

92

RECEA

Parohia Ortodoxa

Romana Recea

Pasca Florin

Lucrări reparații exterioare.

5.000

93

Recea Noua

Parohia Ortodoxa Romana Recea Noua

Mihai Boac

Amenajări exterioare trotuare si alei in jurul bisericii.

5.000

94

Sasciori

Parohia Ortodoxa Romana Sasciori

Joita Cristian

Reparații majore a bortilor bisericii, pardoselii si zugrăvelii exterioare.

10.000

95

Berivoi

Parohia Greco Catolica Unita cu Roma Berivoi

Grecu Gheorghe

Montaj pavaj la intrarea si împrejurul bisericii.

5.000

96

Gura Văii

Parohia Ortodoxa Romana Gura Văii

Danga Bogdan

Lucrări de pictura.

10.000

97

SAMBATA DE SUS

Sambata de Sus Rasariteana

Parohia Ortodoxa Romana Sambata de Sus Rasariteana

Draghici Ioan

Lucrări de drenaj, pavaj, izolare biserica.

10.000

98

SINCA NOUA

Schitul Duminica Tuturor Sfinților Sinea Noua

Bilauca Viorel

Construire biserica din zidărie de cărămidă.

10.000

99

SINCA VECHE

Ohaba

Parohia Ortodoxa

Romana Ohaba

Ciubotaru Aurelian

înlocuire termopane biserica si amenajari interioare.

5.000

100

SERCAIA

Halmeag

Parohia Ortodoxa Romana Halmeag "Sf Apostol Andrei"

Streza Gheorghe

Finisare izolație exterioara si a fațadei bisericii.

0

101

Halmeag

Parohia Ortodoxa Romana Halmeag "Sf. Nicolae"

Streza Gheorghe

Lucrări de reparație si consolidare a bisericii.

5.000

102

Halmeag

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania Parohia Halmeag

Bandi Attila

Renovare, schimbare ferestre si usi la casa de rugăciune.

5.000

103

Parohia Ortodoxa

Roman Sercaia

Streza Gheorghe

Reparația turlei si a fațadei turnului bisericii./ înlocuirea lemnăriei si a tăbliei de pe tumul bisericii.

8.000

104

SOARS

Barcut

Parohia Ortodoxa

Romana Barcut

Lungoci Ioan

Reparații acoperișul turlei.

8.000

105

Selistat

Parohia Ortodoxa Romana Selistat

Lungoci Ioan

Reparații si reabilitare biserica Selistat.

8.000

106

Felmer

Parohia Ortodoxa Romana Felmer

Demeter Marius

Amenajare trotuar acces biserica

5.000

107

Soars

Parohia Ortodoxa

Romana Soars

Adomnicai Ciprian

Construire capela mortuara.

8.000

108

Rodbav

Parohia Ortodoxa Romana Rodbav

Nisipeanu Dumitru

Tras curent trifazic si montarea unei centrale pe curent fiind singura varianta de incalzire accesibila.

7.000

109

TARLUNGENI

Carpinis

Parohia Ortodoxa Romana Carpinis

Duca Madalin

Repararea acoperișului bisericii si montarea de geamuri termopan.

10.000

110

Tarlungeni

Biserica Evanghelica Lutherana din Romania Parohia Tarlungeni

Godri Bela

Materiale pentru renovarea lăcașului de cult.

7.000

111

Parohia Ortodoxa Romana Tarlungeni

Aranyosi Ciprian

Lucrări de instalații in vederea încălzirii cu gaz a bisericii.

5.000

112

Parohia Ortodoxa Romana Purcareni

Dragan Petre

Rețea incalzire prin introducerea rețelei de gaz metan in biserica.

6.000

113

Zizin

Biserica Sf Treime Zizin

Bodoc Florin

Racordarea instalației de incalzire din biserica la rețeaua de gaz.

10.000

114

TICUSU VECHI

Ticusul Vechi

Parohia Ortodoxa

Ticusul Vechi

Ciprian Bolocan

Consolidarea fundației bisericii prin turnarea unui zid cu armatura menit sa oprească deplasarea terasamentului.

10.000

115

Cobor

Biserica Ortodoxa Romana Cobor

Ciprian Bolocan

Restaurat biserica si clopotnița.

7.000

116

UCEA

Ucea de Jos

Parohia Ortodoxa Romana Ucea de Jos

Toma Sebastian

Termoizolatie asezamantul social Sf. Nicolae.

8.000

117

UNGRA

Parohia Ortodoxa

Ungra

Mantarau Constantin

Reparații exterior si acoperiș

10.000

118

VAMA BUZĂULUI

Acris

Parohia Ortodoxa

Acris

Pintilie Ciprian

Amenajare Diaconicar

5.000

119

VAMA BUZĂULUI

Buzaiel

Parohia Ortodoxa Buzaiel

Foica Flavius

Reparație acoperiș paraclis

5.000

120

VISTEA

Rucar

Parohia Ortodoxa Rucar

Goga Silviu

Repararea clopotniței lăcașului de cult.

5.000

121

Vistea de Sus

Parohia Ortodoxa Romana Vistea de Sus

Antinie Marian

Lucrări pentru incalzire termica a bisericii.

5.000

122

Vistea de Jos

Parohia Ortodoxa

Romana Vistea de

Jos

Urs Ioan

Execuție mobilier bisericesc (strane).

5.000

123

VOILA

Dridif

Parohia Ortodoxa Romana Dridif

Cioaca Ionut

Execuție mobilier bisericesc (strani).

5.000

124

Ludisor

Parohia Ortodoxa

Ludisor

Badiu Valentin

Refacere acoperiș biserica.

10.000

125

Voila

Parohia Ortodoxa Romana Voila

Comsulea Mihai

Reparații acoperis/Confectionare iconostas

10.000

126

VULCAN

Parohia Ortodoxa

Romana Vulcan

Basa Ioan

Lucrări exterioare biserica

5.000

TOTAL

1.000.000


Șef Serviciu: Iureș^Iiccjleta