Hotărârea nr. 212/2019

Hotărârea nr.212 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național “Andrei Șaguna” Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.212

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea transmiterii tară plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național „Andrei Șaguna” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.8161 din data de 16.05.2019, întocmite de Direcția Economică-Serviciul Financiar Contabilitate, prin care se propune aprobarea transmiterii tară plată a unor bunuri mobile, respectiv a 40 de calculatoare tip Minitowel G 3220 WST LNV EDGE 73, în valoare de 98.2000,06 lei, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național „Andrei Șaguna” Brașov;

Ținând cont că bunurile mobile au fost date în folosință gratuită Colegiului Național „Andrei Șaguna” Brașov, prin contractul de comodat înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2369/27.02.2015 și au perioadă normală de funcționare de 3 ani iar în acest moment sunt amortizate integral;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l - Se transmit fără plată, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național „Andrei Șaguna” Brașov, unele bunuri mobile, respectiv 40 de calculatoare tip Minitowel G 3220 WST LNV EDGE 73, în valoare de 98.2000,06 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Transmiterea fără plată a bunurilor descrise la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților predătoare, respectiv primitoare.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Anexă

Președinte Veștea Adrian loan


Secret.

Dumbrăvea

Nr. Crt.

Denumire

Nr. Inventar

Valoare

1

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225026

2,455.00

2

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225027

2,455.00

3

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225028

2,455.00

4

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225029

2,455.00

5

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225030

2,455.00

6

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225031

2,455.00

7

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225057

2,455.00

8

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225058

2,455.00

9

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225059

2,455.00

10

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225060

2,455.00

11

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225061

2,455.00

12

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225062

2,455.00

13

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225063

2,455.00

14

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225064

2,455.00

15

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225032

2,455.00

16

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225033

2,455.00

17

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225034

2,455.00

18

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225035

2,455.00

19

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225036

2,455.00

20

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225037

2,455.00

21

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225038

2,455.00

22

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225039

2,455.00

23

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225040

2,455.00

24

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225041

2,455.00

25

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225042

2,455.00

26

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225043

2,455.00

27

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225044

2,455.00

28

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225045

2,455.00

29

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225046

2,455.00

30

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225047

2,455.00

31

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225048

2,455.00

32

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225049

2,455.00

33

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225050

2,455.00

34

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225051

2,455.00

35

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225052

2,455.00

36

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225053

2,455.00

37

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225054

2,455.00

38

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225055

2,455.00

39

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225056

2,455.00

40

COMPUTER MINITOWEL G 3220 WST LNV EDGE73

225065

2,455.06

TOTAL

98,200.06


Șef serviciu:

Olteanu Viorica

r