Hotărârea nr. 205/2019

Hotărârea nr.205 – aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural „Reduta”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

■ ; •••••

ROMÂNIA

191B 2018! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 205

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural „Reduta”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 8480 din data de 21.05.2019 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. ad. 8480 din data de 21.05.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare rezultatul final al analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural Reduta, proiectul de management al domnului Cisar Marius Cristian în urma analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural Reduta și durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 5 ani;

Ținând cont de dispozițiile art. 20 alin. (5) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile art. 15 alin. (3) din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă rezultatul final în urma analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Notă

Proiect de management

Notă interviu

Rezultat final

Rezultat concurs admis/respins

1.

Cisar Marius Cristian

8,68

9,35

9,01

Admis

Art.2. - Se aprobă proiectul de management al domnului Cisar Marius Cristian în urma analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural „Reduta”, conform anexei și încheierea contractului de management pentru o perioadă de 5 ani.

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria HEhimbrăveanuCentrul Cultural Reduta Brașov

Manager,

Cisar Marius Cristian


Consiliul Județean Brașov


PROIECT MANAGEMENT

CENTRUL CULTURAL REDUTA

2019 - 2023


A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea Centrul Cultural Reduta și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități;

Brașovul este în esența sa un oraș multicultural, susținut de o moștenire istorică atestată de secole. Există chiar dovada „vie” a profilului cultural istoric prin supraviețuirea vechilor comunități culturale și etnice locale în cadrul restrâns al cartierului pe care-1 ocupau din vechime (sașii - Cetate și Brașovechi; românii vechi - Șchei; ungurii și secuii - Blumăna). Ele sunt totodată depozitarele patrimoniului imaterial al comunității anterioare epocii comuniste (tradiții, legende și povești). Kronstadt-ul sașilor, Brasso-ul maghiarilor sau Brașovul românilor au crescut ca ramuri ale aceluiași trunchi, și-au tras seva din aceleași rădăcini, însă au căutat lumina în direcții diferite. Influența regională a Brașovului s-a manifestat și în viața spirituală. Umanistul sas brașovean Johannes Honterus a fost personalitatea decisivă în impunerea Reformei protestante în rândul sașilor. El a făcut din Brașov cel mai important centru al umanismului din Transilvania. în acest context cultural, a înfințat o tipografie (1539), primul gimnaziu (1542) și prima bibliotecă școlară de pe teritoriul actual al României (1547). în acest mediu, în Scheii Brașovului, diaconul Coresi, cărturar și meșter tipograf român din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a tipărit cărțile prețuite în prezent ca monumente de limbă veche românească. La prima școală românească din Schei a fost realizată și prima gramatică a limbii române (1757). în 1848, la Brașov, Andrei Mureșanu a scris versurile cântecului patriotic „Deșteaptă-te române!”, care a devenit Imnul de Stat al României din anul 1990. în Piața Sfatului se află trei muzee: Muzeul Județean de Istorie cu secția din Casa Sfatului, Muzeul de Etnografie cu secția Muzeul Civilizației Urbane și Muzeul „Casa Mureșenilor”. Muzeul Județean de Istorie Brașov deține cel mai mare patrimoniu istoric mobil al județului Brașov (159.255 piese), acoperind toate epocile istorice, din preistorie până în perioada contemporană. Muzeul organizează diverse evenimente culturale (expoziții, seminarii, conferințe, dezbateri, festivaluri etc.), in parteneriat cu instituții si organizații publice sau private. Activitatea Muzeului de Istorie Brașov se desfășoară în mai multe clădiri, majoritatea dintre ele fiind monumente istorice: Casa Sfatului, în care funcționează expoziția permanentă „Brașov -Istorie, Cultură, Civilizație”; Bastionul Țesătorilor, în care funcționează expoziția permanentă „Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bârsei”; Bastionul Grafit. Cele mai importante evenimente ale muzeului realizate în anul Centenarului au fost "Regina Maria, Ambasador Irezistibil al Istoriei și Artei Populare Românești” și Festivalul internațional de reconstituire istorică cu tema Centenarul Armistițiului Primului Război Mondial, eveniment la care Reduta a participat în calitate de partener. Muzeul „Casa Mureșenilor” deține o expoziție permanentă consacrată memoriei mai multor membri ai familiei Mureșanu cu merite în viața culturală și politică a Brașovului. în prezent, instituția este promovată ca Muzeul Imnului Național, valorizând originea compoziției „Deșteaptă-te, Române”, creația brașoveanului Andrei Mureșanu. Casa memorială „Șt. Baciu” a fost inaugurată în anul 2006, ca urmare a donației urmașilor poetului brașovean, mort în exil. Este secție a Muzeului „Casa Mureșenilor”. Muzeul Civilizației Urbane din Piața Sfatului prezintă secvențe din viața Brașovului de altădată, de la prăvălia cu mirodenii și pivnița de mărfuri, până la salonul patrician și camera copilului. în imediata apropiere se află Biserica Neagră, cea mai mare biserică-hală din România. Lăcașul de cult deține cea mai mare orgă mecanică din România, marca Buchholz. Biserica Neagră posedă cea mai mare colecție de covoare orientale (sec. XV-XVI) din Europa, cu excepția Turciei. Pe strada Apollonia Hirscher se află Teatrul „Arlechino”, cu o stagiune permanentă de spectacole pentru copii și un festival internațional de teatru ”Arlechino - Caravana poveștilor”. Pe strada G. Barițiu, în bastionul Fierarilor, se află serviciul județean Brașov al Arhivelor Naționale ale României. Aici se află una dintre cele mai importante colecții de documente istorice din România (ex. Primul document scris în limba română - o scrisoare din 1521) și zona Balcanilor. Pe Șirul Beethoven, se află Poarta Ecaterinei, unul dintre monumentele reprezentative ale stilului Renașterii în arhitectura transilvăneană. In aceeași zonă, în clădirea istorică a Colegiului Național „Mitropolit Andrei Șaguna” există o superbă sală festivă. Pe Strada Mureșenilor, în capătul dinspre Piața Sfatului, la nr. 1, se află galeria „Europa” a Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Brașov. Foarte aproape de centrul istoric, se află sediul Bibliotecii Județene „G. Barițiu”. Pe lângă misiunea principală de bibliotecă publică, Biblioteca Județeană Brașov a devenit un operator cultural important al orașului, având și avantajul unor spații propice organizării evenimentelor culturale. Spațiul Muzeului de Artă este împărțit între expoziția permanentă „Galeria Națională” (lucrări reprezentative pentru arta plastică modernă din spațiul românesc) și o sală de expoziții temporare. Muzeul de Etnografie este consacrat etnologiei regionale din sud-estul Transilvaniei. Expoziția permanentă este dedicată patrimoniului textil. Muzeul deține și două secții externe municipiului (Rupea și Săcele). Teatrul „Sică Alexandrescu” a luat ființă în anul 1946 sub denumirea „Teatrul Poporului”. Edificiul, inaugurat în 1959, dispune de două săli modernizate în anul 2014: sala mare cu 608 locuri și sala mică "Stela Popescu” cu o capacitate de 60 locuri. Este prin excelență un teatru de repertoriu, care realizează in jur de 3-5 premiere pe stagiune și un festival de Dramaturgie Contemporană. Școala de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” organizează cursuri de teatru cu clase de actorie; arte vizuale cu clase de artă fotografică; arte plastice cu clase de pictură, grafică, sculptură, ceramică, artă decorativă, artă populară, iconografie, design vestimentar; muzică cu clase de canto clasic - muzică ușoară, canto popular, instrumente clasice și populare, coregrafie cu clase de dans clasic, balet, dans modem și dans popular. Muzeul „Primei Școli Românești” se află în incinta Bisericii „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului. Complexul muzeal mai cuprinde Muzeul Ex Libris (câteva sute de piese unicat Ex Libris datând din secolele XV - XIX), Muzeul Junilor Brașoveni, Muzeul de muzică Tudor Ciortea și Muzeul Ștefan Mironescu. Biblioteca muzeului conține una dintre cele mai importante colecții de carte veche (tipărituri medievale românești, grecești și slavone) din România. Destul de apropiat centrului istoric, la granița cu cartierele de blocuri, se află Aula Universității Transilvania (str. Iuliu Maniu), Sala „Patria” (str. Lucian Blaga), Opera Brașov (str. Bisericii Române). Aula Universității Transilvania găzduiește propria stagiune de concerte a Facultății de Muzică. Sala „Patria” găzduiește stagiunea de concerte a Filarmonicii Brașov. Brașovul și-a inaugurat viața publică de concerte la Sala Reduta, cu evenimentul artistic susținut de Societatea filarmonică brașoveană („Kronstadter Philarmonische Gesellschafi”) în data de 6 mai 1878, sub bagheta lui Anton Brandner; După o întrerupere de doi ani din cauza primului război mondial, societatea filarmonica brașoveană își va relua activitatea în anul 1919, când brașoveanul Paul Richter este ales dirijor al Orchestrei Societății. Paralel cu concertele simfonice și vocal-simfonice, Emil Honigberger organizează prima stagiune de muzică de cameră în cadrul societății ,,Neue Zielgesellschaft". După 66 de ani, timp în care pe podiumul și la pupitrul orchestrei s-au aflat personalități de excepție (Johann Strauss în anul 1848, Joseph Joachim și Johannes Brahms în 1878, Richard Strauss- 1921, George Enescu - 1923,1928, 1930), Societatea filarmonică brașoveană se desființează, fiind transformată din 1949 în Filarmonica de stat „G. Dima” Brașov. Filarmonica organizează la final de stagiune, Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră. Pe scena Operei Brașov, înființată în anul 1953 sub numele de Teatrul Muzical, au fost montate peste 100 de titluri de opere, operete muzicaluri și balete, ceea ce relevă diversitatea și bogăția repertoriului abordat. Opera este organizatorul Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet.

Manifestări culturale organizate la Brașov: Festivalul de Dramaturgie Contemporană (T.S.A.), Festivalul de Jazz & Blues (Fanzin), Festivalul de Operă, Operetă și Balet (Opera Brașov), Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră (Filarmonica Brașov), Festivalul Musica Barcensis (Forum Arte), Festivalul Internațional de Muzică de Cameră „Marile Serate Muzicale” (Reduta), Festivalul Studențesc al Muzicii de Cameră (Univ. Transilvania), Festivalul de Teatru “Săptămâna Comediei”(Fanzin), Dracula Film: Horror and Fantasy (Fanzin-Reduta)), Festivalul de animație „Anim’EST BRAȘOV”(Animest-Reduta), Zilele Filmului German și Francez (Alianța Franceză -Centrul Cultural German), Festivalul Filmelor de Cannes (VooDoo Films), Festivalul de artă vizuală AMURAL, Festivalul Stand Up Fest (Fanzin), Festivalul internațional de folclor „Garofița Pietrei Craiului” (Reduta), Festivalul folkloric "Flori în Țara Bârsei” (Reduta), Târgul Internațional de Carte și Muzică (Libris), Rezidențele de Artă Contemporană R.A.C.(Reduta), Festivalul Național de Teatru pentru Liceeni ”Amprente”(Reduta), Festivalul Național de Teatru Amator ”AM-Actor”(Reduta), Congresul Internațional de Numismatică (Reduta-As. Numismatică Română)., Festivalul de Teatru Politic ”Scenele Memoriei” (Reduta). Cele mai importante reviste culturale brașovene sunt „ASTRA”, revistă națională de popularizarea istoriei, cu supliment de literatură și artă, revistele de istorie locală „CUMIDAVA” și „Țara Bârsei”, revista „etno.brasov.ro”, tiuk.reea.net, revistă Online de literatură. în privința participării publicului, agenda culturală anuală este dominată de Sărbătoarea Junilor, o manifestare culturală tradițională, de un larg ecou național și internațional și de ultima ediție din 2018 a Cerbului de Aur.

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

  Puncte tari:

  Puncte slabe:

  • - creșterea constantă a numărului de acțiuni culturale și a evenimentelor organizate;

  • - capacitatea operațională de a gestiona inițiative și evenimente de mare anvergură, dobândită în procesul de implementare a

  • - dependența puternică de resursele bugetare

  • - eșecul în atragerea fondurilor structurale; (au fost depuse doua proiecte AFCN, am obținut punctaj mare, dar insufficient)

proiectelor;

 • - dezvoltarea relațiilor pe termen lung între artiștii locali și mediul cultural european și internațional;

 • - experiență în crearea de evenimente culturale noi, cu activități complexe, inovative;

 • - imagine publică bună a instituției d.p.d.v. a frecvenței evenimentelor și a diversității abordate;

 • -  o bună gestionare și diseminare a informației culturale prin mijloacelor de comunicareon-line;

 • - o bună colaborare cu instituții de cultură, instituții de învățământ, ONG-uri, presă.

 • -  practicarea limitată a marketingului cultural pentru cunoașterea nevoilor pieței, pentru promovarea ofertei, ca instrument de informare a managementului;

 • - lipsa studiilor de specialitate pe piața culturală permite doar estimarea evoluției produsului pe piață, fără a se putea face prognoze cu un grad ridicat de consistență;

Amenințări:


Oportunități:

 • - menținerea unui buget limitat alocat culturii la nivelul unui oraș de mărimea Brașovului;

 • - încadrarea cu greutate în bugetele estimate pentrucheltuieli;

 • - interesul publicului pentru spectacole "ușoare”, gen stand-up comedy;

 • - aplicarea Legii 153 ( a salarizării) va provoca nemulțumiri grave, ajungându-se în situația ca unii angajați cu funcții specifice instituțiilor de spectacol să depășească substanțial nivelul de salarizare al funcțiilor de conducere din instituție;

 • - cooperarea redusă între operatorii culturali și faptul că fiecare etnie își are propria viață culturală;

 • - trecutul și multiculturalitatea, Brașovul deținând un bogat patrimoniu material și imaterial, caracterizat prin interferența între culturile etniilor care au coabitat aici de-a lungul timpului;

colaborarea și apartenența la rețele culturale europene;

 • - promovarea la nivel european a valorilor culturale brașovene și a patrimoniului istoric și natural din Brașov și Țara Bârsei; utilizarea spațiilor publice și de artă publică pentru a aduce cultura mai aproape de oamenii din oraș;

 • - stabilirea de evenimente publice noi, inclusiv festivaluri culturale și de artă, în spații urbane;

 • -  creșterea competențelor și abilităților tinerilor și elevilor în domeniul cultural;

 • - specificul activităților Centrului Cultural Reduta permite transformarea acesteia în instituție de spectacole.

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

Istoria culturală a Brașovului este strâns legată de Centrul Reduta. în 1794, Samuel Abraham construia prima sală de spectacole la Brașov, "Reduta", situată în centrul istoric al orașului, pe Strada Teatrului (actuala stradă Apollonia Hirscher), destinată balurilor și spectacolelor de teatru și muzică. în primul său concert, Societatea Filarmonică brașoveană a prezentat, în data de 6 mai 1878, Uvertura la opera "Flautul fermecat" de Mozart și Simfonia a VI-a de Beethoven, sub bagheta lui Anton Brandner, considerat fondatorul și primul dirijor al acestei Societăți. La Brașov a concertat în anul 1848 Johann Strauss, iar în septembrie 1879 violonistul Johann Joachim, acompaniat la pian de Johannes Brahms. A purtat numele de „Reduta” după o vestită sală de spectacole din Viena și a funcționat ca cinematograf, teatru și sală de baluri și concerte. Mihai Eminescu, poetul nostru național, ar fi ajuns, în 1865, cu trupa Tardini-Vlădicescu și la Brașov. O serie de eminescologi susțin că Mihai Eminescu ar fi urmat la Brașov trupa de teatru, dar după cum afirmă actorul Alexandru Vlădicescu, Eminescu aflat la Botoșani „a mers cu noi numai de mulțumire, nu însă ca sufleor, ci ca simplu admirator, și când am părăsit Cernăuții, pentru a merge în Transilvania, am trecut iar prin Botoșani, și Eminescu au rămas în familie" (E. Torouțiu - Studii și documente literare, 1939). Trupa venea de la Cernăuți prin pasul Buzăului si cuprindea 20 de persoane. Spectacolele se dau în sala festivă a gimnaziului românesc „Andrei Șaguna". Turneul este consemnat in Gazeta Transilvaniei nr. 52, 54, 67, 71, 73 din 1864. în mod sigur, în anul următor 1865, Eminescu însoțește ca sufleor trupa de teatru Tardini- Vlădicescu în turneul efectuat la Brașov, la începutul lunii iunie, așa cum precizează și Ion Sbiera: „M. Eminescu, spirit deștept și inimă ușor impresionabilă, n-a rămas scutit de efectele reprezentațiunilor.. .Teatrul l-a abătut de la studiile sale gimnaziale, voia și el să fie actor, și actor dramatic!" însoțind trupa de teatru, Eminescu învăța pe de rost pasaje întregi din piesele jucate, pe care le recita și el în fața actorilor: Maria Tudor de Victor Hugo, Căsătorie fără voie de Moliere, Smărăndița, fata pădurarului și Logofătul satului de Ion Dumitrescu, Cinel-cinel, Nuntă țărănească, Florin și Florica de Vasile Alecsandri, Bătălia de la Călugăreni de V. Maniu și multe altele. Trupa Fany Tardini-Vlădicescu era compusă din 17 persoane, 10 actori și 7 actrițe printre care se aflau: Alexandru Vlădicescu, Alexandru Evolschi, Radu Calomfirescu, Ioan Lacea, Ioan Comino, Catinca Dumitreasca, Elena Vlădescu, Alexandrina Albescu și Fanny Tardini care juca pe Maria Tudor și alte piese naționale. Acest, al doilea turneu s-a desfășurat în perioada 26 mai/7 iunie și până la 7/19 iulie 1865. în legătură cu acest turneu, în Arhivele Statului din Brașov se află un document care atestă prezența lui Mihai Eminescu. Este o cerere pe care Fanny Tardini o adresează Magistratului din Brașov pentru obținerea autorizației pentru 20 de spectacole în sala Reduta. Cererea este în limba germană cu un scris frumos caligrafiat care nu putea fi decât a lui Eminescu. Semnătura artistei diferă de restul scrisului care seamănă mult cu scrisul lui Mihai Eminescu. Spectacolele date de trupa Tardini-Vlădicescu, au loc în Sala Reduta, sală care atunci se numea „Apolo", proprietatea lui Saul Abraham. începând din anul 1794 acesta și-a pus această sală la dispoziția trupelor de teatru, existând aici condiții bune pentru aceste reprezentații. Spectacolele trupei de teatru Fanny Tardini s-au bucurat de un real succes și, în mod special, piesa Războiul lui Ștefan cel Mare, piesă istorică de N. Istrati, despre care Gazeta Transilvaniei consemnează: „Prin producerea acestei drame a reieșit tot respectul atât de fericit încât publicul numeros nu mai vrea a înceta cu aplauzele și bravările succesului... Fericim pe antesemnanii frați ai noștri bucovineni, că au fost cei dintâi care, din superabundența convicțiunilor acestora au mijlocit venirea acestei societăți dramatice în sânul său, de unde ni se înlesni și nouă calea a-i avea în mijlocul nostru acum a doua oară". într-un document de la Arhivele Statului din Brașov, rezoluția din 12 mai 1868 a magistratului orașului, se aprobă turneul trupei din care făcea parte și Eminescu (Emilescu): „Directorul de teatru român M. Pascaly din București roagă să i se admită să dea 15 până la 25 reprezentații teatrale, aici în localitate, în sala Reduta, cu concursul membrilor trupei sale: V. Freiwald, Emilescu, I. Săpeanu, Petre Velescu, S. Bălănescu, Gestianu", în total 12 persoane (7 bărbați și 5 femei). Din trupă făceau parte și actrițele: Matilda Pascaly, Marița Vasilescu, Catinca Dumitrescu, Maria Gestianu. Timp de o lună de zile s-au jucat o serie de piese românești și străine printre care putem aminti: Idiotul, Prizonierul din Bastilia, Sărmanul muzicant, Dalila, Martirul familiei, Fericirea în nebunie, Tata moșu, Cerșetorul, Nevasta trebuie să-și urmeze bărbatul, Bărbatul văduvei, Femeile care plâng, Femeile limbute, Procopsiții și altele. Primul spectacol a fost duminică 5 mai cu piesa Orbul și nebuna, dramă tradusă din franceză de M. Millo și M. Pascaly. Corespondentul Familiei consemnează: „Celebrul nostru artist teatral din București, d-1 M. Pascali a sosit în mijlocul nostru spre a deschide templul Thaliei române și între murii acestui vechi oraș românesc. îndată ce se răspândi această știre între noi, bucuria noastră ajunse la culme și, în decurs de câteva zile, fură ocupate toate locurile de șezut, și astfel subzistența trupei teatrale fu asigurată numaidecât într-un mod splendid". Publicul a fost încântat de „frumusețea sonorității limbii române, din vocea delicată și pronunciațiunea cea curgătoare a d-lor actori", iar soții Pascali au lăsat o impresie deosebită când au jucat piesa lui D. Bolintineanu „Mihai Viteazul după bătălia de la Călugăreni". Spectacolul a constituit un triumf, publicului i-a plăcut această piesă națională cu actorii îmbrăcați în costume naționale românești, fiind răsplătiți cu „multe cununi și buchete de flori", după cum scria „Gazeta Transilvaniei".

Vechea clădire a „Redutei” a fost demolată în anul 1892 și reclădită între anii 1893-1894, din fondurile Băncii "Kronstadter Allgemeine Sparkasse", cu destinația de sală de concerte (Konzerthaus). Noua „Reduta”, sau Casa de Concerte, a fost construită după planurile inginerului orașului Christian Kertsch, în stilul baroc cu elemente rococo. Pe fațadă, în stilul renașterii italiene, se află busturile lui Wagner, Schumann, Mozart, Beethoven, Goethe, Schiller și Shakespeare.

în 1948, clădirea a fost dată în folosință Teatrului de Stat, până în martie 1959. Din acest an a fost transferată Palatului Culturii, care, în prezent, poartă numele de Centrul Cultural "Reduta”.

Prin Decizia nr. 51/18.05.1995 a Consiliului Județean Brașov este organizat și înființat „Așezământul Cultural Țara Bârsei Brașov - Casa de Cultură Brașov”, care mai apoi, prin H.C.J. nr. 350/2003, este transformat în „Centrul Cultural Reduta Brașov”.

Complet renovată și modernizată între 1997-2004, clădirea Centrului Cultural Reduta este una dintre cele mai elegante și atractive instituții culturale din țară. Centrul dispune de o sală de spectacole cu un număr de 370 de locuri, dotată cu sisteme de sonorizare și iluminare modeme, destinată spectacolelor de teatru, muzică, dans, cât și pentru conferințe și lansări de carte sau diverse activități educative.

Schimbările comportamentale ale indivizilor și ale grupurilor sociale produc un flux continuu de transformări la nivelul tuturor domeniilor sociale, iar cultura este caracterizată de această dinamică puternică. Diseminarea informației pe canalele de comunicare adecvate trebuie să constituie o preocupare continuă a managementului instituției, conștientizând importanța mass-media în viața publică. Abordarea mai multor parteneriate media poate determina crearea unei mai bune vizibilități a instituției și păstrarea unui contact permanent al publicului cu activitatea acesteia. Creșterea accelerată a aparițiilor în mass-media locale și naționale, complexitatea și frecvența sporită a comunicatelor de presă conduc la cultivarea interesului publicului pentru proiectele Centrului Cultural Reduta. Expunerea pozitivă și susținută a imaginii Centrului Cultural Reduta în mass-media atrage interesul unor instituții, fundații sau asociații culturale, care ulterior pot deveni partenere în cadrul unor proiecte artistice, sociale sau caritabile. Trebuie acordată o atenție sporită optimizării poziționării paginii web la motoare de căutare (SEO), un proces de perfecționare (favorizare) a vizibilității paginilor web site în cadrul ordonării rezultatelor căutării în lista făcută de motorul de căutare. Consider că prezența în social media și folosirea fiecărui instrument pe care mediul online ni-1 pune la dispoziție sunt esențiale pentru a rămâne apropiați celor care cunosc deja instituția și pentru a o face cunoscută unui număr cât mai crescut de persoane, dar mai ales în rândul tinerilor, dat fiind faptul că potrivit unor studii, peste 70% dintre tineri folosesc mediul online pentru a obține mai multe informații. Folosind veritabilele canale de comunicare precum Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, actualizate permanent, cu prezentarea evenimentelor, premierelor, lansărilor, expozițiilor, se poate realiza diseminarea informației unui grup țintă numeros, într-un timp foarte scurt. De asemenea, transmisia online (live) a celor mai importante evenimente poate aduce un număr mare de vizualizări, favorizând creșterea încrederii publicului.

O reputație solidă locală a instituției întărește loialitatea consumatorilor de cultură, iar prezența activă în viața comunității prin susținerea evenimentelor caritabile reafirmă identitatea și imaginea Centrului Cultural Reduta, stârnind un climat de încredere și simpatie în rândul publicului.

Prin articole descriptive, știri, note informative sau machete publicitare, apărute în presa scrisă de specialitate sau publicații de ”timp liber”, publicul are acces permanent la informație concretă și completă. Dată fiind tendința publicului de a accesa informația cu precădere din mijloacele audiovizuale, pentru promovarea unor evenimente de mare anvergură: festivaluri, spectacole sau concerte în premieră, pot fi realizate și difuzate spoturi radio. Pentru detalierea informației și creșterea impactului asupra publicului țintă se pot realiza reportaje în buletinele de știri, emisiuni radio și tv dedicate evenimentelor. Colaborarea cu posturile locale de televiziune, cu radiourile locale, dar și cu cele naționale (în special Radio România Cultural, Europa FM, Magic FM), pot contribui la sporirea notorietății instituției și menținerea imaginii pozitive.

Realizarea raporturilor de colaborare cu revistele specializate în publicitate: 24 FUN, Zile și Nopți, Metropola și cu portalurile dedicate evenimentelor locale și naționale: iubescbrasovul.ro, vinsieu.ro, newsbrasov.ro, Grup Iubim Brașovul,festivaluriromanesti.ro, eventya.ro, etc., care atrag public larg datorită conținutului și diversității mesajelor publicitare, s-a dovedit foarte utilă pentru atragerea publicului în sala de spectacol.

Pentru sporirea vizibilității și în vederea diseminării informației către toate categoriile de public, se realizează și promovare outdoor, prin afișe și printuri de mari dimensiuni. De asemenea, în cazul spectacolelor/festivalurilor cu caracter repetitiv, mărturiile (foto, video, scrise) de la edițiile anterioare s-au dovedit a fi eficiente pentru creșterea numărului de participanți.

Campaniile de e-mail marketing, (trimiterea de newsletter-e pentru informarea publicului cu privire la evenimentele organizate) reprezintă o metodă foarte bună de comunicare, însă marele beneficiu poate fi acela de a genera loializare, păstrând continuu instituția în atenția publicului.

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

Ultimul studiu de consum cultural realizat cu ocazia depunerii candidaturii Brașovului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană indică faptul că brașovenii preferă în privința consumului public de bunuri culturale participarea la sărbători / evenimente locale (16,1% cel puțin o dată pe lună), urmată de vizionarea de filme în cinematografe (11,6% cel puțin o dată pe lună), participarea la festivaluri de diferite feluri (9,5% cel puțin o dată pe lună), spectacole de divertisment (7,5% cel puțin o dată pe lună) și vizitarea muzeelor (6,7% cel puțin o dată pe lună). Un motiv de nemulțumire îl reprezintă concentrarea evenimentelor culturale în centrul orașului și lipsa ofertei culturale în cartiere. Referitor la consumul cultural de spectacole, locuitorii Brașovului participă cel mai mult la spectacole de teatru (8,5% cu o frecvență lunară). Tinerii sunt categoria demografică în rândul cărora putem întâlni cei mai mulți participanți la diferite forme de consum cultural public sau activități de petrecere a timpului liber. La nivelul municipiului există un segment deloc neglijabil de cetățeni (7,4%) care obișnuiește să se angajeze zilnic în activități creative. Așadar, apare un potențial creativ al populației și putem presupune preferința acestora de implicare în actul creativ nu doar din perspectiva consumului. Nu trebuie subestimat faptul că tiparele de consum ale publicului, cu precădere cel tânăr, s-au schimbat radical și se schimbă permanent, fiind orientate din ce în ce mai mult către un consum participativ, activ, în care rolul tradițional de consumator al conținuturilor create de alții se completează și se dublează cu rolul de creator.

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

Conform UNESCO, a fost adoptată o nouă definiție a culturii, potrivit căreia „...cultura poate fi considerată acum ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală și emoțională care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturile fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiții și credințe.” Această definiție, chiar dacă extrem de generoasă, privește cultura mai ales ca o caracteristică a grupului, a colectivității, a societății, înăuntrul cărora se dezvoltă fiecare individ. Termenul de cultură acoperă valorile, credințele, convingerile, cunoștințele și artele, limbile, tradițiile și modurile de viață prin care o persoană sau un grup își exprimă umanitatea și semnificațiile pe care le dă propriei existențe și dezvoltării sale. Domeniul culturii este un instrument important pentru coeziunea socială și este un factor de dezvoltare socială și comunitară, contribuind la eliminarea tensiunilor și excluziunii sociale prin dialogul intercultural și promovarea diversității culturale pentru că este expresia identității individuale, de grup, și, în egală măsură, a diversității și diferenței, valori esențiale și drepturi fundamentale.

Segmentarea grupurilor țintă se face după criterii geografice (centru, cartiere mărginașe, zona Metropolitană), sociale (copii, tineri, vârstnici, minorități etnice, turiști) și profesionale (nivel de pregătire).

Pe termen scurt, publicul vizat de Centrul Cultural Reduta îl reprezintă elevii, studenții, precum și publicul activ, cu vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani, cu un venit lunar mediu si peste medie, interesat de fenomenul cultural divers, precum și de elementele care privesc obiceiurile și tradițiile locale. De asemenea, vizăm și publicul cu studii medii și superioare, cu vârsta de peste 50 de ani, precum și persoanele defavorizate. în același timp, acordăm o atenție sporită și publicului obișnuit al instituției, pe care dorim să-l fidelizăm și să-l păstrăm aproape de noi în continuare.

Pe termen lung, dorim să atragem publicul de toate vârstele, cu accent pe tinerii sub 25 de ani, un public aflat în plină formare. Vizăm, de asemenea, și publicul activ, consumator de evenimente culturale, din categoria de vârstă 30-50 de ani, cu studii medii și superioare. Dorim să ne extindem aria de beneficiari și către persoanele din afara Brașovului, prin prezentarea producțiilor noastre (spectacole sau festivaluri) în localitățile din județ și din țară.

 • 6. profilul beneficiarului actual.

Cunoașterea grupului-țintă este esențială pentru asigurarea atractivității evenimentelor Centrului Cultural Reduta. O metodă eficace este și aceea de monitorizare a rețelelor de socializare care permite un feed-back într-un timp relativ scurt și care provine în principal din partea publicului tânăr, activ în mediul online. Se percep astfel informații privitoare la calitatea unui spectacol, la conduita personalului Redutei în anumite circumstanțe, la detalii legate de aspect și curățenie.

Știm că există un public tânăr care trece pragul Redutei pentru evenimente culturale dedicate exclusiv lor, gen festivaluri de teatru pentru liceeni, rezidențe de artă contemporană, spectacole de dans și multimedia, stand-up show-uri, proiecte de dezvoltare personală, publicul foarte tânăr pentru cursuri și spectacole de teatru pentru copii cu actori (altele decât teatrul de marionete), publicul adult pentru spectacole, concerte, festivaluri diverse (teatru, muzică de cameră, muzică folk și ușoară, jazz, folcloric, divertisment).

Dar, dincolo de dialogul cu publicul, un instrument neconvențional de evaluare a acestuia este emoția pe care o simte spectatorul la întâlnirea cu un anume artist, cu o anumită personalitate a vieții culturale sau bucuria unui foarte tânăr participant la spectacolul festiv de pe scenă. Rolul specialistului PR este esențial în perceperea acestor emoții ale publicului și în adaptarea mesajului la așteptările și nevoile participanților la evenimente.

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

Centrul Cultural Reduta desfășoară o activitate artistică demnă de un centru cultural european. Astfel, arta este celebrată la nivel de excelență, prin proiecte recunoscute deja la nivel național, cel mai important dintre ele fiind Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”. într-o lume în care avem tendința de a accelera ritmul de viață și de a uita de trecut, ba chiar și de propria noastră identitate, pentru a consuma cît mai intens prezentul, teatrul își asumă rolul de protector al memoriei. O piesă de teatru poate fi o călătorie benefică în timp dar și o privire nouă asupra unor evenimente istorice care au avut nevoie de distanțare pentru a fi înțelese mai bine. Festivalul propune un exercițiu de memorie individuală și colectivă. Ceea ce suntem noi astăzi, ceea ce gîndim și ceea ce facem, iluziile dar și greșelile noastre, visele dar și renunțările noastre, sunt partea vizibilă a unui iceberg. Ori teatrul are această capacitate de a ne deschide ferestre spre combustiile interioare ale istoriei, să ne readucă în față dramele sau accidentele istorice care ne-au structurat ființa, care ne-au modelalt vrînd-nevrînd. Prima ediție s-a desfășurat în luna octombrie 2018, pe scena Redutei având loc reprezentațiile unor teatre importante: Odeon, Teatrul Național "Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul "Sică Alexandrescu” Brașov, Teatrul "Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe și Trap Door Theatre Chicago-S.U.A.

Ediția a Il-a a Festivalului Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei” s-a desfășurat în perioada 6-12 mai 2019, prin spectacolele invitate și povestea lor, căutându-se elemente care să întregească aceste „pete albe” ale creierului colectiv, acest mare puzzle al istoriei. Programul festivalului a fost următorul: Teatrul Avangardia cu spectacolul "Demnitate” (cu Marius Manole și Șerban Pavlu), Teatrul Odeon cu spectacolul "Tipografic Majuscul”, Teatrul Național "Vasile Alecsandri” Iași cu spectacolul "Piele și cer”, Teatrul Metropolis cu spectacolul "Melcul” de Lia Bugnar (cu: Constantin Cojocaru, Maia Morgenstem și alții), Teatrul Nottara cu recitalul maestrului Emil Boroghină ” De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara mioriței”, conferința ” Limba latină, prima instituție a Europei” susținută de Radu BOROLANU, Teatrul Mic București cu spectacolul ”Regina Maria-Jumal de război”, Teatrul Evreiesc cu spectacolul ”Futur de Luxe” și Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe cu spectacolul "Despre oameni și cartofi” de Radu Afrim.

Producția de teatru a Centrului Cultural Reduta ”Lear. Un nebun amar și unul dulce”, a fost selecționată la Festivalul Internațional de Teatru SHAKESPEARE Craiova, ediția a Xl-a. Astfel, Centrul Cultural Reduta a fost prezent pe scena craioveană alături de teatre naționale din Varșovia (Polonia), Rio Grande do Norte (Brazilia), Stratford upon Avon, Worcester Repertory (Marea Britanie), Cape Town (Africa de Sud), Puskin din Moscova (Rusia), Tokyo (Japonia), Sydney (Australia), Chicago Shakespeare (S.U.A), Nice (Franța), Teatrul de Comedie, Teatrul Nottara, Teatrul Național București, Teatrul Național Cluj Napoca, Teatrul Național Craiova, Teatrul Național Chișinău.

Arta contemporană este reprezentată la Centrul Cultural „Reduta” prin cele patru ediții ale rezidențelor internaționale de artă contemporană de la Brașov, R.A.C. Proiectul se desfășoară pe parcursul a trei etape. în prima etapă se asigură un spațiu de rezidență artiștilor pentru a le oferi ocazia să relaționeze și să găsească împreună soluții pentru dezvoltarea comunității artistice locale. Spațiile avute în vedere pe parcursul celor patru ediții desfășurate deja au fost Tumul Artelor, Bastionul Grafit, Galeria Art Point și Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov, în cea de-a doua etapă a proiectului, prin intermediul unor ateliere experimentale, publicul direct interesat a avut prilejul să interacționeze cu artiștii, să învețe de la ei si din experiențele lor creative, în a treia etapă au fost organizate workshop-uri de artă contemporană în foaierul Centrului Cultural "Reduta" și spațiul Bastionului Grafit unde artiștii implicați în proiect au relaționat cu publicul împărtășindu-le o parte din experiența lor artistică. Publicul a putut participa și la vernisarea expozițiilor de artă contemporană reușind cu această ocazie să vizualizeze lucrările realizate de către artiștii invitați să ia parte la programul rezidențelor de artă contemporană de la Brașov. Tematica propusă de-a lungul celor patru ediții a fost una variată, iar printre subiectele abordate s-au numărat rădăcini, interior/exterior urban sau reconstrucția spațiului public, spațiul public de la obiect la ambient cât și recontextualizarea spațiului istoric și a patrimoniului etnic românesc în arta contemporană . Astfel, pe parcursul a 10 zile, artiștii români și internaționali au avut ocazia prin intermediul acestui proiect de a crea și relaționa împreună. Printre parteneri s-au numărat: Association Parisienne des Artistes Roumains, Centrul Cultural German, Muzeul Județean de Istorie, Universitatea Transilvania din Brașov.

Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră "Marile Serate Muzicale”, în cele șapte ediții, a oferit brașovenilor ocazia să întâlnească artiști de renume din țară și străinătate, în lucrări scrise de compozitori preclasici, clasici, moderni si contemporani, începând de la L.van Beethoven, W.A. Mozart, L. Bemstein, H. Berlioz, A. Borodin și ajungând la G. Enescu, G. Bottesini, J. Suk sau N. Paganini . Invitata specială a Marilor Serate Muzicale a fost soprana Felicia Filip și regizorul de operă Cristian Mihăilescu în calitate de moderator, dar trebuie să remarcăm prezența pe scena Redutei a reputatului pianist italian Bruno Canino sau a talentatului violonist Mario Hossen, alături de alte nume celebre: Felicitas Stephan (Germania), Luigi Fracasso (Italia), Teszuro Miyoshy (Japonia), Luisa Sello (Italia), Ania Vegry (Germania), Jitka Hosprova (Cehia), Hande Dalkilic (Turcia), Kristina MILLER (Rusia), Horia Mihail, Andrei Licareț. Marile Serate Muzicale reprezintă un spectacol complet de muzică bună de un înalt nivel artistic.

Congresul Internațional de Numismatică (patru ediții organizate la Centrul Cultural Reduta), desfășurat în luna octombrie 2018, cu tema „100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia”, este un eveniment de marcă în Brașov, devenind o tradiție ca Centrul Cultural Reduta, alături de Societatea Numismatică Română, să organizeze acest eveniment. Au participat 65 de cercetători, specialiști și colecționari în domeniul numismaticii, din România, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Georgia, Germania, R. Moldova, Polonia, Rusia, Serbia, Ungaria, Ucraina, Slovacia. Medalii, plachete, decorații, insigne, bancnote, înscrisuri, cărți, exponate filatelice care amintesc de momente de referință în istoria României au putut fi admirate la expoziția de la Centrul Cultural Reduta, deschisă în perioada Congresului.

Cea de-a XH-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor "Garofița Pietrei Craiului”, eveniment care promovează tradițiile și diversitatea culturală din balcani, oferă publicului o experiență multiculturală unică. Desfășurată sub egida Centenarului Marii Uniri, ediția din 2018 a celebrat diversitatea culturală, reunind în cele trei zile, ansambluri folclorice românești, ansambluri internaționale din Croația (Ansamblul “Kud Klas" Podsused), Polonia (Ansamblul Ludowy Zespol Piesni i Tanca „Skovronki"), Grecia (Societatea macedonenilor aborigeni din Thermi "Alexandru cel Mare"), Ungaria (Ansamblul ”Csaba Ethnic Folkdance Group”), ansambluri ale comunităților române din Bulgaria (Ansamblul folcloric ”Florentiana”), Ucraina (Ansamblul ”Mărțișor”), Serbia (Ansamblul folcloric ”Radu Flora”), Republica Moldova (“Ansamblul folcloric "Tinerețea”) și Ansamblurile Centrului Cultural Reduta "Poienița” și Ansamblul de dansuri germane Korona. încă de la primele ediții s-a dorit a fi un festival itinerant, care să promoveze în zone importante ale județului cultura tradițională a țărilor participante, dar și "zestrea” neamului nostru, folclorul fiind cel mai bun element de integrare, de relaționare între popoare, etnii, regiuni și localități.

Concursul Național de Fotografie Etnografică „Oameni și datini” este o provocare pentru tinerii fotografi. Festivalurile dedicate promovării culturii tradiționale, a cântecului popular și a costumului tradițional, "Flori în Țara Bârsei”, reprezintă o prețioasă întâlnire a tinerilor care și-au asumat misiunea de a păstra și a transmite aceste valori românești.

Urmărind promovarea valorilor culturii românești și universale din toate domeniile, în țară și străinătate și susținând mobilitatea artiștilor, au fost organizate o serie de deplasări la evenimente internaționale de prestigiu prin Cvintetul vocal Anatoly în Spania, corul "Concentus”, mesager al muzicii corale românești, în Italia, Franța și ansamblul "Poienița”, ambasadorul dansului popular în Grecia, Muntenegru, Albania.

Festivalul național de teatru pentru liceeni „Amprente” (șase ediții) este un eveniment cultural complex care promovează teatrul, dar și alte forme ale artelor spectacolului, cu rol educațional în rândul tinerilor participanți. Are ca obiective specifice realizarea unui spațiu creativ prin intermediul artei dramatice, precum și stimularea și îmbunătățirea schimbului cultural în rândul elevilor la nivel național.

”Am-Actor” (patru ediții), este un festival de teatru dedicat mișcării de amatori din România și se organizează o data la doi ani.

Concertele corale sunt susținute de propria formațiune, Corul Mixt de Cameră Concentus, care are deja 22 de ani de activitate. Corul reprezintă Brașovul la cele mai importante festivaluri si concursuri europene.

Un rol important este și acela de susținere a activităților ansamblurilor și formațiilor Centrului Cultural Reduta: Ansamblul de dansuri populare “Poienița”, Ansamblul de dansuri germane „Korona”, Corul de cameră “Concentus”, trupa de teatru amatori “Redoute”. De asemenea, Centrul Cultural Reduta susține și găzduiește activitățile Societății Numismatice Române - Filiala Brașov, ale Clubului pentru Protecția Naturii Brașov și Amicii Salvamont. Centrul Cultural Reduta rămâne un pilon educațional important în ceea ce privește educarea tinerelor generații. Un număr semnificativ de copii frecventează cursurile de balet, gimnastică ritmică, teatru sau fotografie, organizate la Centrul Cultural Reduta.

Centrul Cultural Reduta se implică responsabil în organizarea de spectacole caritabile, susținând eforturile O.N.G.-urilor și asociaților de profil, Hospice Casa Speranței, Cercetașii României, Asociația de Servicii Sociale Scut, Asociația House of Angels, Asociația Colors, Asociația Copiii de Cristal, în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate.

 • 2. concluzii:

Multiplele paliere culturale pe care activează Centrul Cultural Reduta, spre deosebire de celelalte instituții culturale din municipiu și județ, descrie o activitate specifică centrelor culturale din marile orașe europene, un melange care surprinde prin inovație, unicitatea unor producții, extinderea unor proiecte la nivel regional cu grad participativ al entităților culturale din județ, evenimente de tip festivalier, de la genul dramatic la genul folcloric, o implicare responsabilă, alături de ONG-urile de profil, în evenimente cu caracter social, o deschidere pentru asigurarea unor platforme culturale pentru implicarea tinerilor în activități creative, asigurarea unui cadru optim pentru educarea artistică de la cele mai fragede vârste.

 • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferența. (Confucius)

Centrul Cultural Reduta își va desfășura activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

 • - creația culturală este o sursă a progresului uman;

 • - accesul neîngrădit la cultură și participare la viața culturală a tuturor locuitorilor județului Brașov;

 • - susținerea, respectarea și protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă și lingvistică;

 • - protejarea și respectul identităților culturale, a tradițiilor și a moștenirii culturale, a patrimoniului material și imaterial;

 • - protejarea și respectarea dreptului la proprietate intelectuală al creatorilor și artiștilor.

 • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

Pentru îndeplinirea misiunii specifice, Centrul Cultural Reduta și-a propus ca programele elaborate să fie în concordanță cu următoarele direcții de acțiune:

 • - susținerea, protejarea, promovarea actului creator în toate în toate domeniile artelor;

 • - valorificarea optimă a potențialului artistic al tinerilor actori, regizori, coregrafi, muzicieni, scenografi;

 • - exploatarea consecventă a fondului cultural local și județean, clasic și contemporan;

 • - stimularea inovației și creativității;

 • - elaborarea unor proiecte atractive în domeniul educației permanente utile publicului prin promovarea diversității culturale;

 • - promovarea activităților artistice valoroase, a manifestărilor tradiționale reprezentative și creațiilor contemporane;

 • - afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor culturale autohtone în străinătate;

 • - diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participarea cetățenilor la viața culturală;

 • - protejarea identității culturale a minorităților locale;

 • - promovarea tradițiilor și a creației populare;

 • - protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național;

dezvoltarea relațiilor culturale în scopul promovării identității culturale a comunităților locale în afara granițelor;

 • - îmbogățirea patrimoniului instituției prin donații, achiziții, organizarea de tabere de creație, expoziții de artă și alte forme.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

Centrul Cultural „Reduta” Brașov funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Brașov prin Hotărârea nr. 556 din data de 15.12.2017, completat de Regulamentul de ordine interioară și de Codul de conduită al personalului contractual din cadrul instituției. Personalul instituției este încadrat pe funcțiile prevăzute în statul de funcții al Centrului Cultural „Reduta”, aprobat de Consiliul Județean Brașov. Funcționarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă, precum și, după caz, de persoane fizice care participă la realizarea unor programe și proiecte specifice și care își desfășoară activitatea în baza altor tipuri de contracte, întocmite potrivit legislației aplicabile specificului activității.

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

Instituția nu a formulat propuneri de reglementare prin acte normative.

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau extemalizate;

Organigrama Centrului Cultural „Reduta” are următoarea structură :

 • a) Manager

 • b) Contabil Șef

 • c) Serviciul programe culturale

 • d) Serviciul cultură tradițională

 • e) Serviciul tehnic - achiziții publice, cu următoarea componență :

 • - Compartimentul investiții, achiziții publice, patrimoniu ;

 • - Compartimentul tehnic - scenă ;

 • - Compartimentul întreținere;

 • - Compartimentul P.S.I.

 • f)  Biroul resurse umane, relații cu publicul, securitate și sănătate în muncă.

 • g) Compartimentul financiar - contabil.

în anul 2018 nu a fost modificat statul de funcții, nici Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural „Reduta”.

Regulamentul de ordine interioară al Centrului Cultural „Reduta” a fost reactualizat conform legislației în vigoare.

Având în vedere că bugetul pentru cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2018, a permis luarea unor măsuri de organizare internă, în luna octombrie 2018 s-au realizat procedurile pentru ocuparea prin concurs a patru posturi vacante, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare :

 • - concurs pentru ocuparea postului vacant de referent, nivelul studiilor S, grad profesional IA, din cadrul Serviciului cultură tradițională ;

 • - concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate, nivelul studiilor S, grad profesional II, din cadrul Serviciului programe culturale ;

 • - concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier, nivelul studiilor S, grad profesional I, din cadrul Biroului resurse umane, relații cu publicul, securitate și sănătate în muncă ;

 • - concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, nivelul studiilor M, din cadrul Biroului resurse umane, relații cu publicul, securitate și sănătate în muncă.

în 2018 au încetat contractele individuale ale unor angajați, astfel:

 • - începând cu data de 01.08.2018 unui salariat din cadrul Serviciului cultură tradițională, care ocupa postul de referent, nivelul studiilor S, grad profesional IA, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;

 • - începând cu data de 22.09.2018 unui salariat din cadrul Serviciului programe culturale, care ocupa postul de referent de specialitate, nivelul studiilor S, grad profesional II, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea ;

 • - începând cu data de 12.10.2018 unui salariat din cadrul Biroului resurse umane, relații cu publicul, securitate și sănătate în muncă, care ocupa postul de consilier, nivelul studiilor S, grad profesional I, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, conform art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea.

 • 4. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

Sediul Centrului Cultural Reduta se află în clădirea situată pe strada Apollonia Hirscher nr.8, Brașov. Imobilul este monument istoric și este localizat în Centrul Istoric al Municipiului Brașov, având titlul de rezervație de arhitectură.

Clădirea este proprietatea Consiliului Județean Brașov și a fost complet renovată și modernizată între anii 1997-2004. Foaierele de sus au o suprafață utilă de 64 mp, iar cele de jos de 90 mp. Acestea sunt dotate cu panouri expoziționale și corpuri de iluminat corespunzătoare. Scena are suprafața utilă de llm lungime și 8m adâncime și are în dotare: instalație de iluminat, refelectoare, moving head, instalație de sunet compusă din : stație, microfoane fixe și mobile și aparatură modernă. Sala de spectacole dispune de 370 locuri, inclusiv locurile de la balcon, aceasta fiind una modernă, confortabilă. Sala Arcadia a fost dată în folosință în anul 2007, aceasta având o capacitate de aproximativ 80 de locuri. Sala este amenajată tot în scop expozițional, dar și pentru alte activități culturale și recreative. Sala de balet a instituției este destinată desfășurării cursurilor de balet și gimnastică. Sala de muzică , are o suprafață de aproximativ 100 mp, este dotată cu vestiare, grup sanitar și alte dependințe. Acest spațiu este folosit pentru conferințe, simpozioane, ședințe, dar și pentru repetiții ale formațiilor artistice .

Suprafața utilă a întregului imobil este de aproximativ 2000 mp. Dintre aceștia, aproximativ 300 mp sunt folosiți pentru desfășurarea activităților administrative (birouri etc.), aproximativ 700 mp aparțin spațiilor funcționale (bai, holuri, foaier etaj I și II, depozit, cabine actori, anexe) iar o suprafață de aprox. 1000 mp este folosită pentru activități culturale care implică participarea publicului (Sala de Muzica - parter, Sala de Balet - etaj I, Sala de Spectacole - etaj .1, Sala de Conferință - et.II, Sala Arcadia - subsol).

Dotări:

Autovehicule: Autoturism Ford EcoSport, (achiziție 2018 Programul Rabla)

Autoturism Dacia Logan, 2008 - Funcțional

Autoturism Dacia Logan, 2006 - Funcțional

Sisteme antiefracție : Sistem de avertizare și detecție incendi; Sistem de supraveghere video HDC

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

Delegarea competențelor este un instrument instituțional aflat legal la dispoziția oricărui manager. Există manageri care consideră delegarea ca o deposedare de atribute, competențe, iar în alte cazuri unii manageri deleagă propriile competențe în mod voluntar, dar inutil. Personal pledez pentru un echilibru și o asociere deschisă dar realistă și prudentă privitor la acest subiect. Delegarea competențelor într-o instituție de nivelul Centrului Cultural „Reduta” Brașov, care are un personal angajat de 41 persoane, pare a fi rareori necesară, dar se poate justifica întrebuințarea unui astfel de mijloc în diverse situații. Delegarea competențelor dispune dincolo de legalitate și încredere în raporturile de comunicare intercolegială și recunoașterea competențelor unui coleg specializat într-un anumit domeniu. Consider că este obligatoriu ca în toate situațiile ce presupun cunoștințe de specialitate, altele decât cele deținute de manager, ca delegarea competențelor să se realizeze. Acest act este obligatoriu, de exemplu și în fața unor entități instituționale, autorități administrative sau organisme și instituții financiare etc. Delegarea competențelor presupune și un mod de protecție a managerului pentru situații asupra cărora nu are competențe. Lipsa delegării competențelor cred că reprezintă o carență de educație și competență în sens generic. Ca și instrument, delegarea competențelor este un mod modem și eficient de conlucrare și de asigurare a continuității activității procesului managerial și o formă superioară de înțelegere a mecanismului funcțional a instituției publice.

D. Analiza situației economico-fînanciare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

Din execuția bugetară a perioadei 2016-2018 (mii lei)

Denumire indicator

Planificat 2016

Realizat 2016

Planificat 2017

Realizat

2017

Planificat 2018

Realizat 2018

BUGETUL DE VENITURI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Subvenție

1755,000

1592,547

1987,500

1792,250

2477,290

2365,988

Venituri proprii

180,000

217,919

200,000

222,433

200,000

219,819

bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

Din execuția bugetară a perioadei 2016-2018 (mii lei)

Denumire indicator

Planificat 2016

Realizat

2016

Planificat

2017

Realizat

2017

Planificat 2018

Realizat 2018

BUGETUL DE CHELTUIELI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Personal

1120,000

1035,571

1300,000

1194,531

1436,000

1377,043

Bunuri și servicii

775,000

734,895

875,500

809,024

1159,290

1126,764

Cheltuieli de capital

40,000

40,000

12,000

11,128

82,000

82,000

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și realizate) în perioada 2016 -2018, completate cu eventuale informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.

Program

Scurta descriere a programului

Număr proiecte in cadrul programului

Denumirea proiectului

Buget prevăzut pe program

Buget consumat la finele anului

Anul 2016

1

EUROCULT

Promovarea și integrarea valorilor locale și naționale în spațiul cultural european

2

Galeria valorilor

Congresul Internațional de Numismatică,

ed. a III - a

32700

32669,5

2

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional.

5

Amprente ediția a TV-a

AM-Actor ediția a IlI-a

Festivalul Internațional de folclor “Garofîța Pietrei Craiului”, ediția a X-a

Festivalul de dans istoric ROMANA, ediția a IlI-a

Marile

Serate Muzicale,

140113,9

140300

ediția a Vl-a

3

VIZIONAR

Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă vizuală și utilizarea metodelor de creație.

2

R.A.C 2016

Expoziție de Artă contemporană și video-sound proiecții

16996,25

17000

4

EDU+ (PLUS)

Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

2

"Academia

Seniorilor”

Cursuri de formare

9998,94

10000

5

MAȘINA DE VISE

Program destinat producțiilor de spectacol amator sau profesionist (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural Reduta, spectacole invitate.

12

”Locus Opia Extensa”

”în cursul zilei de azi noapte” ”LEAR-Un nebun amar și unul dulce”

"Concert în 4-Ada Milea”

„Seara șlagărelor românești”

"Bacalaureat”

”Sieranevada”

„Zilele dansului contemporan”

„Din copilăria mea”

109990,47

110000

„Povestiri după Shakespeare”

„Ballets de FRANCE”

”La multi ani, România!”

6

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

7

Corul Concentus-

Alta Pusteria, Italia

Ans.Poienița-AdriaticFest-Budva Muntenegru

Trupa de teatru Redoute- Festivalul Național de teatru "Din culise”-Reghin; Festivalul Național de Comedie Caracal

Ansamblul de dansuri germane Korona la Muzici și tradiții în Cișmigiu, București; Festivalul Interetnic de Folclor Confluențe, Iași

Ansamblul folcloric Buzavirag la Festivalul Național de Dansuri și Tradiții Populare, ed. a Vil-a Poiana cu goruni, în localitatea Vinerea-Cugir județul Alba

39990.60

40000

7

CEL DE LÂNGĂ

TINE

Susținerea eforturilor organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate.

6

”Ziua internațională a copilului bolnav de cancer”

"Campania de comemorare a victimelor accidentelor rutiere”

Penitenciarul Codlea - Spectacol de teatru "Zece negri mititei”

“TheoEmyDor” și “Rază de Speranță”-Spectacol de balet ”Albă ca zăpada”-spectacol dedicat copiilor și tinerilor cu autism

Hospice Casa Speranței-Spectacol caritabil

”Rază de speranță”-Concert caritabil

0

0

8

CULTURĂ   ȘI

TRADIȚIE

Organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, pentru păstrarea fondului cultural imaterial activ.

8

Tezaurul culturii populare

Lada de zestre

Concursul Național de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”

Festivalul concurs de muzică populară pentru tineri interpreți „Flori în Țara Bârsei”

149720

150000

Fulg de Nea

Festivalul Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului popular românesc

Anul 2017

1

EUROCULT

promovarea și integrarea valorilor locale și naționale în spațiul cultural european

3

Spectacol de teatru "Viața mea fu ziuă”

Spectacol de pantomimă "Pasăre în văzduh”

Montaj video-experimental comemorare Charlie Chaplin

9852,67

10000

2

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional.

3

Amprente ediția

a V-a

Garofita Pietrei Craiului, ediția a Xl-a

Marile Serate Muzicale, ediția a VII -a

143329,3

145000

3

VIZIONAR

Cooperarea cu sectorul educațional

2

R.A.C 2017

19785,66

20000

pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă vizuală și utilizarea metodelor de creație.

Expoziții de Artă contemporană și video-sound proiecții

4

EDU+ (PLUS)

Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

4

Concert ”Music is my life”

-Expoziție

"Tabuuri și prejudecăți reprezentate în artă”

- Acasă LA Moș Crăciun

Cursuri de formare

14632,49

15000

5

MAȘINA DE VISE

Program destinat producțiilor de spectacol amator sau profesionist (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural Reduta, spectacole invitate.

15

Producție de teatru "Pescărușul”

Turneul Internațional Stradivarius

Spectacol de teatru "Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”

„Vedete și pagini celebre”

Concertul orchestrei baroce din cadrul Festivalului de Muzica Veche

174468,94

175000

Concert aniversar „Concentus 20 de ani”

Concert aniversar “poesis 40”

Spectacol de teatru ”Lear-Un nebun amar și unul dulce”

“Să se ridice ȚARA”! Dan Puric și Nicolae Furdui Iancu

Sărbătorește Românește

”Cântece care ne-au însoțit istoria” -Grigore Leșe

Spectacol "Crăciun cu stele”

Spectacole de teatru:

"Ciorba de bolovani”

"Pușlamaua de la etajul 13”

"Gașca lui Moș Crăciun”

6

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și

8

Ansamblului de dansuri germane Korona la evenimentul Muzici și tradiții în Cișmigiu, București Și

evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

Festivalul Interetnic de Folclor Confluențe, Iași

Ansamblul de dansuri populare "Poienița” -Festivalul Internațional de Folclor ”Ca la Breaza”

Corul Concentus -Festivalul Național de Muzică Corală Sacră Orăștie

Corul Mixt Maghiar -Reuniunea Corală de la Baraolt

Trupa     deteatru

Redoute - Festivalul Național de teatru ”Din        culise”

Reghin; Festivalul Național        de

Comedie Caracal.

Ansamblul de dansuri populare "Poienița la Festivalul MFF Podlaskie Spotkania - Bransk, Polonia.

38434,64

50000

7

CEL DE LÂNGĂ TINE

Susținerea eforturilor organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei

2

Spectacol de teatru "Ouă congelate”

Recital SERGIU CIOIU- ”Pe cine numim...EU”

9993,47

10000

publice asupra problemelor sociale din comunitate.

8

CULTURĂ   ȘI

TRADIȚIE

Organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, pentru păstrarea fondului cultural imaterial activ.

7

Tezaurul culturii populare

Lada de zestre

Concursul Național de Fotografie Etnografică „Oameni și datini”, Ediția a IlI-a

Festivalul concurs de muzică populară pentru tineri interpreți „Flori în Țara Bârsei”, Ediția a X-a

Festivalul Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”, Ediția a II-a

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului popular românesc

174271,6

175000

Anul 2018

1

n ....

ROMÂNIA

CENTENAR evenimente dedicate celebrării centenarului Marii Uniri

6

Ziua Culturii Naționale-Spectacol recital muzical Pianul cu

poeme

Festivalul Folk-Patria

51603,58

56000

Congresul Internațional de Numismatică, 100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia ed.alV-a

Spectacol China sărbătorește România!

Maratonul poeziei românești de 1 Decembrie

Conferințe Povara Libertății-wAor Mihai Neamțu

2

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional.

4

Amprente ediția aVI-a

Festivalul AM-ACTOR, ed. a IV-a

Garofița Pietrei Craiului, ediția a XH-a

Festivalul Internațional de Teatru Politic, Scenele Memoriei, ed.I

188994,5

190000

3

VIZIONAR

Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative, atelierelor de artă

2

R.A.C 2018 Expoziții de artă contemporană și video-sound proiecții

9927,56

10000

vizuală și utilizarea metodelor de creație.

4

EDU+ (PLUS)

Program de formare continuă și divertisment pentru vârstnici. Cursuri și activități recreative pentru tineri.

2

Expoziție și workshop de artă contemporană

Cursuri de formare

1943,74

2000

5

MAȘINA DE VISE

Program destinat producțiilor de spectacol amator sau profesionist (teatru, balet, concerte, dans, musical) ale Centrului Cultural Reduta, spectacole invitate.

11

Spectacol de teatru, Sarmale cu dragoste

Spectacol de teatru "EU nu contez!"

Spectacol de teatru In cursul zilei de azi noapte

Spectacol muzical-Leul Ra

Spectactol de teatru ptr.copii, Prâslea cel voinic și merele de aur

Spectactol de teatru ptr. copii, Prâslea cel voinic și merele de aur

Spectacol de teatru Lear. Un nebun amar și unul dulce

Spectacol de teatru pentru copii -Povestea celor trei purceluși după Serghei Mihalkov

Producție spectacol lectură UBU

72452,62

73000

REGE, de Alffed Jarry

Concert de muzică folk-FoZ£ de colecție, Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi, Victor Socaciu

Spectacol pentru copii "Cum a furat Grinch Crăciunul"

6

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

3

Corul Mixt de Cameră Concentus la Festivalul Internațional CHORALP-Brianțon, Franța

Ansamblul de dansuri Korona la Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, București

Ansamblul folcloric "Poienița" la Festivalul Internațional de muzică și dans folcloric, MUSIC AND SEA, Albania

45159,99

47000

7

SUPORT

Susținerea eforturilor organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra

3

Asociația “Ansamblul Folcloric      Junii

Brașov” - Spectacol caritabil          cu

strângere de fonduri pentru doamna Biro Elisabeta

0

2000

problemelor sociale din comunitate.

Asociația    “True

Talents for Arts” -“Șansă      pentru

Denisa”

Asociația pentru Turism și Ecologie (A.T.E.) Bucovina-Eveniment caritabil muzică folk “Cel de lângă tine”

8

Centenar brașovean, Centenar românesc

Program supliment

Pentru evenimentele dedicate Centenarului

4

.Ziua Multicultu-ralității

Celebrăm România

INTER ASSO

Congresul Internațional al Foștilor Deținuți Politici

Congresul Internațional de Numismatică, 100 ANI de la Marea Unire de la Alba Iulia

.Conferința Povara Libertății-autor Mihai Neamțu

95868,38

100000

9

CULTURĂ   ȘI

TRADIȚIE

Organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, pentru păstrarea fondului

8

Tezaurul culturii populare

Lada de zestre

Concursul Național de Fotografie

Etnografică „Oameni și datini”,

Ediția a IV-a

169771,5

170000

cultural imaterial activ.

Festivalul concurs de muzică populară pentru tineri interpreți „Flori în Țara Bârsei”, Ediția aXI-a

Festivalul Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”, Ediția a IlI-a

Festivalul National de Muzica pentru copii „Fulg de Nea,, ed. A XII a

Obiceiuri tradiționale

Promovarea cântecului popular românesc

10

CENTENAR

Sărbătoarea Marii Uniri în județul Brașov

10

“ Plaiuri Transilvane “

Celebrarea Marii

Uniri - Acasa si peste hotare - Sinea Noua.

Centenarul Marii Uniri in comuna Jibert

Simpozion Pe urmele pașilor Părintelui si învățătorului Ioan I. Draghici

272.185

272.290Si noi am semnat la Alba lulia (comuna Lisa)

Beclean, spectacol folkloric

Dragus, spectacol folcloric si prezentarea obiceiului Buzduganul

Victoria, spectacol folcloric „Victoria Marii Unii,,

Ucea, spectacol folcloric

Fagaras, festivalul portului popular,,,Fagaras foaie de ceapa,,.

Ziua Universala a Iei , spectacol folcloric     Piața

Sfatului, Brașov

Veniti la Marea Sarbatoare, spectacol folcloric-Ansamblul Poienița

 • 3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

  • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

(mii lei)

Denumire indicator

Planifica t2016

Realizat

2016

Planificat

2017

Realizat

2017

Planificat 2018

Realizat

2018

Venituri proprii din activitatea de bază

75,000

77,719

70,000

86,543

70,000

65,170

 • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

(mii lei)

Denumire indicator

Planifica t2016

Realizat

2016

Planificat

2017

Realizat

2017

Planificat 2018

Realizat

2018

Venituri din prestări servicii

65,000

69,675

60,000

60,975

55,000

75,974

Venituri din concesiuni și închirieri

40,000

70,525

70,000

74,915

75,000

78,675

Gradul de creștere al veniturilor proprii

2016

2017

2018

21,07%

11,22%

9,91%

Gradul de creștere al veniturilor obținute din activitatea de bază

2016

2017

2018

3,63%

23,63%

-6.90%

 • 4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

  • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

  • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

  • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

(mii lei)

Denumire indicator

Planificat 2016

Realizat

2016

Planificat 2017

Realizat

2017

Planificat 2018

Realizat 2018

BUGETUL DE VENITURI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Subvenție

1755,000

1592,547

1987,500

1792,250

2477,290

2365,988

Venituri proprii

180,000

217,919

200,000

222,433

200,000

219,819

BUGETUL DE CHELTUIELI

1935,000

1810,466

2187,500

2014,683

2677,290

2585,807

Personal

1120,000

1035,571

1300,000

1194,531

1436,000

1377,043

Bunuri și servicii

775,000

734,895

875,500

809,024

1159,290

1126,764

Cheltuieli de capital

40,000

40,000

12,000

11,128

82,000

82,000

 • 4.4. cheltuieli pe beneficiar:

  crt.

  ANUL

  2016

  2017

  2018

  1.

  Cheltuieli pe beneficiar

  22 lei

  21,7 lei

  22,34 lei

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

Cultura este un instrument esențial în furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvoltarea creativității și abordării inovatoare la toate categorii de vârstă. Creativitatea, ca trăsătură caracteristică umană, este, în același timp, și ingredientul principal al inovării. Inovarea nu poate exista în absența creativității, iar dezvoltarea creativității este sectorul de acțiune predilect al culturii. Creativitatea, ca activitate intelectuală și ca o bogăție inepuizabilă a fiecărei națiuni, reprezintă în același timp liantul dintre politicile publice pentru cultură și cele pentru educație.

Centrul Cultural Reduta promovează cu precădere, o politică culturală orientată către satisfacerea cererii, fără ca prin aceste orientări să abdice de la rolul esențial de a face act de cultură. Principala direcție de acțiune este îndreptată spre diversificarea ofertelor prin programe cu multiple valențe culturale cu impact social, de la rezidențe de artă la expoziții de pictură și fotografie, de la spectacol experiment la spectacolul clasic, de la master-class la concertul convențional, de la atelier la festivaluri complexe.

Recuperarea memoriei orașului și a sentimentului de apartenență comunitară, încrederea locuitorilor în valorile culturale ale Brașovului, recunoașterea lor și dobândirea confortului spiritual în orașul în care au ales să trăiască. Este un demers cu o puternică dimensiune participativă prin susținerea proiectelor culturale care prezintă aspecte istorice inedite sau uitate, tradiții, inclusiv experimente culturale, proiecte care exprimă abordările contemporane ale artiștilor și creatorilor aflați la început de drum (debuturile).

 • 2. misiune;

Misiunea Centrului Cultural Reduta este de a contribui la dezvoltarea socială și comunitară utilizând ca instrument principal cultura, contribuind astfel la eliminarea tensiunilor și excluziunii sociale prin dialogul intercultural și promovarea diversității culturale pentru că este expresia identității individuale, de grup, și, în egală măsură, a diversității și diferenței, valori esențiale și drepturi fundamentale. Cultura ca instrument esențial în furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvoltarea creativității și abordării inovatoare la toate categorii de vârstă.

 • 3. obiective (generale și specifice);

 • - Creșterea profilului spiritual al orașului prin intermediul culturii;

 • - Promovarea națională și europeană a orașului;

 • - Promovarea imaginii României în Europa;

 • - Transformarea atitudinilor și a percepțiilor față de cultură la nivelul orașului Brașov;

 • - Atragerea unor noi categorii de public prin crearea unei oferte culturale diversificate;

 • - Creșterea sentimentului de apartenență a locuitorilor la spațiul și cultura europeană prin poziționarea strategică a orașului pe harta culturală a Europei;

 • - Sprijinirea Creației Contemporane, prin artele spectacolului și artele vizuale;

 • - Dezvoltarea Patrimoniului imaterial prin acțiuni de cercetare, conservare și promovare a tradițiilor populare.

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management.

 • -  cunoașterea nevoilor, preferințelor, așteptărilor și a practicilor de consum specifice diverselor segmente ale populației și proiectarea ofertei culturale în funcție de acești indicatori de consum; -identificarea celor mai adecvate și eficiente căi de difuzare a bunurilor și serviciilor culturale și stimularea comunicării dintre creatori și publicul consumator;

 • - promovarea creativității artistice;

 • - susținerea mobilității artiștilor;

 • -  realizarea unor programe și proiecte cu impact direct în Brașov și împrejurimi;

 • - armonizarea proiectelor într-o ofertă culturală unitară care să scoată în evidență atât diversitatea culturală cât și zonele de interferență culturală, să satisfacă nevoia de prestigiu a tuturor brașovenilor, indiferent de originea etnică;

 • - inițierea de programe de dezvoltare culturală menite să atragă tinerii, facilitând cunoașterea artelor care implică folosirea celor mai noi tehnologii de informare, comunicare și expresie artistică;

 • -  încurajarea activităților cluburilor montane și ecologice cu scop cultural-educativ;

 • -  încurajarea activităților de voluntariat.

 • 5. strategia și planul de marketing;

Strategia de marketing și comunicare trebuie să cuprindă acțiuni care să determine apariția „necesităților” culturale ale brașovenilor, să obțină un nivel ridicat de așteptare pentru programul cultural. Pentru următoarea etapă de management, scopul nu este neapărat creșterea numărului spectatorilor plătitori cu orice preț, cât mai ales educarea obiceiului de consum cultural, printr-o atitudine prietenoasă și provocatoare.

Pe lângă instrumentele clasice de promovare (mass-media, mediul on-line, tipărituri, etc), folosite în majoritatea cazurilor, promovarea locală va cuprinde și campanii promoționale de bilete, publicitate outdoor și indoor (sedii, unități turistice, mall-uri comerciale, obiective de interes public).

Orientarea spre evenimente culturale (festivaluri) adresate unor grupuri sociale mai mari, la care oamenii să fie încurajați să vină împreună cu familia sau prietenii, ca formă de stimulare a coeziunii comunitare se va dovedi inspirată. De altfel, Centrul Cultural Reduta este în acest moment instituția care produce și găzduiește cele mai multe evenimente festivaliere din oraș: trei festivaluri de teatru (Scenele Memoriei, Am-Actor și Amprente), două festivaluri de folclor (Garoflța pietrei Craiului și Flori în Țara Bârsei), un festival internațional de muzică de cameră (Marile Serate Muzicale), un festival de dans contemporan (Perform Dance), un festival de animație (Animest), un festival-concurs de interpretare muzică românescă pentru copii (Fulg de Nea), un festival-concurs internațional de pian (Transylvanian International Piano Competitiori), un festival de film (Dracula Film Festival - Horror & Fantasy Film Festival), un festival de Jazz (Brașov Jazz & Blues Festival), un festival de muzică folk (TâmpaFolk)”, un festival de Stand-up comedy.

Planul de marketing va promova înțelegerea importanței actului cultural în viața comunității și va restrânge percepția nonconsumatorilor despre existența unui privilegiu al elitelor intelectuale, în plus, promovarea extinsă și eficientă a ofertei culturale prin campanii online și trimiterea de newsletter-e la o bază de date consistentă, obținută prin realizarea unor tichete pe care cumpărătorii de bilete le completează cu datele lor, ale viitoarelor evenimente ale instituției, vor contribui la extinderea categoriilor de public.

De asemenea, va exista o continuitate în colaborarea cu diferite ONG-uri locale pentru derularea în comun a unor proiecte cultural-educaționale. Centrul Cultural Reduta va promova politici de măsuri economice pentru susținerea consumului cultural al elevilor și persoanelor în vârstă, de tipul subvențiilor (bilet redus sau gratuități). O altă prioritate va fi susținerea creșterii gradului de acces pentru persoanele cu handicap, mai ales că a fost rezolvată și problema asigurării accesibilității fizice în spațiile instituției, prin achiziționarea unui elevator pentru transportul pe scări al persoanelor cu handicap.

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

CORONA

în contextul obiectivului prioritar al societății românești, acela al integrării europene, centrul cultural joacă un rol esențial, fiind pârghia de armonizare a valorilor locale și naționale la valorile europene. Programul presupune promovarea și integrarea valorilor locale și naționale în spațiul cultural european prin susținerea unor proiecte de reincludere în spiritul valorilor autohtone a creației contemporane de orice fel. Se intenționează nu doar acțiunea de polarizare a creației culturale contemporane, ci și deschiderea, în manieră sincronă, spre cultura europeană.

FESTART

Festivalurile, gândite să fie niște momente de comuniune deschise unui număr mare de persoane, întăresc ideea de participare și promovează un sentiment de apartenență deoarece acestea sunt create de o comunitate locală dar abordează subiecte de interes european și internațional. Respectă și promovează diversitatea regională și națională a comunităților, culturilor, valorilor și tradițiilor locale, dar scot în evidență și o moștenire europeană comună. Festivalurile impulsionează turismul cultural. Evenimentele din cadrul festivalurilor se desfășoară într-o atmosferă convivială și în locuri deschise la care practic toată lumea poate să ajungă, inclusiv persoanele cu dizabilități sau minoritățile culturale.

MEDIART

Program care promovează artele vizuale, performance-uri, expoziții, instalații, video mapping, pictură murală.

SPECTACTOR

Cooperarea cu sectorul educațional pentru stimularea creației în rândul tinerilor prin promovarea artelor interpretative și utilizarea metodelor de creație.

CREATORUL DE ILUZII

Programul va include aripa destinată producțiilor de spectacol ale Centrului Cultural Reduta, colaborărilor cu instituții de spectacol pentru prezentarea pe scena Redutei a unor evenimente culturale de prestigiu.

MERIDIAN

Program pentru sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, încurajarea participării artiștilor brașoveni la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional.

SUPORT

Un rol important în activitățile Centrului Cultural Reduta îl va ocupa organizarea de spectacole caritabile, susținând eforturile organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate.

LADA DE ZESTRE

Program care are ca scop organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, pentru păstrarea fondului cultural imaterial activ. Obiectivul acestui program este păstrarea nealterată a moștenirii culturale a comunităților locale și transmiterea către noua generație a acestora.

 • 7. proiectele din cadrul programelor;

PROGRAMUL CORONA

Este firesc ca, pe lângă acțiunile de anvergură organizate de Centrul Cultural "Reduta", să existe și proiecte substanțiale literare, de artă, și de film. Tot ce este asociat domeniului vast al creativității, trebuie să devină la fel de provocator-productiv pentru proiectele propuse a fi desfășurate pe parcursul anilor următori. Se poate menționa în acest sens că temele marilor aniversări și comemorări vor face obiectul acțiunilor și inițiativelor complementare organizate de către Centrul Cultural "Reduta" (bunăoară, aniversarea celor 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă sau a celor 110 ani de la nașterea lui Constantin Noica). Proiectele în sine asigură deci substanța detaliului semnificativ pentru acțiunile culturale ce întregesc astfel o viziune de ansamblu în care identitatea culturală românească, unitară în diversitatea ei surprinzătoare, să fie mai bine percepută și înțeleasă în mediile culturale. Astfel vor fi organizate evenimente cu ocazia Zilei Internaționale a cititului cu voce tare pe 6 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei pe 21 martie, Ziua Internațională a Teatrului, pe 27 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Artei pe 15 aprilie, sau cu ocazia Zilei Educației și pedagogului pe 5 octombrie, etc. Este nu doar o înșiruire de momente importante, ci, mai mult, o reunire a reperelor spirituale care dau sens identității noastre culturale. Transformarea lor în proiecte de succes reprezintă calea cea mai directă de a stabili punți temeinice de dialog cultural.

PROGRAMUL FESTART

Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”. într-o lume în care avem tendința de a accelera ritmul de viață și de a uita de trecut, ba chiar și de propria noastră identitate, pentru a consuma cît mai intens prezentul, teatrul își asumă rolul de protector al memoriei. O piesă de teatru poate fi o călătorie benefică în timp dar și o privire nouă asupra unor evenimente istorice care au avut nevoie de distanțare pentru a fi înțelese mai bine. Festivalul se dorește un exercițiu de memorie individuală și colectivă. Propunem spectacole despre evenimente, teme și dileme pe care nu ar trebui să le uităm, pe care nu ar trebui să le evacuăm din preocupările noastre. Festivalul îl are ca ambasador pe cel mai jucat dramaturg roman al prezentului, Matei Vișniec.

Festivalul național de teatru pentru tineret „Amprente” este un eveniment cultural complex care promovează teatrul, dar și alte forme ale artelor spectacolului, promovarea teatrului cu rol educațional în rândul tinerilor participanți, susținerea creației contemporane și a stimulării vieții culturale cu implicații la nivelul comunității locale, propunând modele de creație și colaborare la nivel local, național și regional. Are ca obiective specifice: realizarea unui spațiu creativ pentru tineri prin intermediul artei dramatice, precum și stimularea și îmbunătățirea schimbului cultural în rândul tinerilor la nivel național. Avem în vedere participarea celor mai bune trupe de teatru de liceeni din țara cu un număr aproximativ de 120 de elevi.

Festivalul Folk "Tâmpa”. Prima ediție a Festivalului de Muzică Folk ”Patria”, cu o temă tangentă Centenarului, a fost un succes, la eveniment participând o mulțime de brașoveni. Pe scenă au urcat Victor Socaciu, Maria Gheorghiu, Daniel Iancu, Emeric Imre, Grup Folk OM BUN etc. Considerând oportună realizarea acestui festival de muzică folk, neexistând un altul în Brașov, propunerea pentru următoarele ediții este ca acesta să se numească pur și simplu ”TâmpaFolk”.

PROGRAMUL MEDIART. R.A.C. Rezidența de artă contemporană este un proiect prin intermediul căruia artiștii relaționează cu generațiile tinere și cu publicul lor. Proiectul se desfășoară pe parcursul a trei etape. în prima etapă se asigură un spațiu de rezidență artiștilor pentru a le oferi ocazia să relaționeze și să găsească împreună soluții pentru dezvoltarea comunității artistice locale. Spațiile avute în vedere sunt cele neconvenționale, cu intenția de invadare a spațiului public în așa zisele spații moarte, dar ofertante din punct de vedere cultural (piațete, bastioane, spații industriale dezafectate). în cea de-a doua etapă a proiectului, prin intermediul unor ateliere experimentale, publicul direct interesat are prilejul să interacționeze cu artiștii, să învețe de la ei și din experiențele lor creative. în a treia etapă sunt organizate workshop-uri de artă contemporană în foaierul Centrului Cultural "Reduta" și spațiile destinate, unde artiștii implicați în proiect pot relaționa cu publicul, împărtășindu-i o parte din experiența lor artistică. Publicul va participa apoi la vernisarea expozițiilor de artă contemporană reușind cu această ocazie să vizualizeze lucrările realizate de către artiștii invitați să ia parte la programul rezidențelor de artă contemporană de la Brașov. Tematica Rezidențelor de artă contemporană pentru edițiile viitoare va fi reciclarea în creația artistică, iar invitația de participare la acest proiect este deschisă către artiști din Europa și România.

PROGRAMUL SPECTACTOR

Educația nonformală oferă posibilitatea desfășurării de activități interactive și diversificate, pentru dobândirea de noi cunoștințe și aptitudini, punerea acestora în practică prin dezbateri,worksopuri și diferite alte activități prin intermediul cărora dorim să sporim gradul de acces la cultură și educație al tinerilor, să le stimulăm creativitatea, inteligența și dorința de a cunoaște cât mai multe lucruri, informațiile din diferite domenii oferindu-le alternative flexibile pentru dezvoltarea personală și pregătirea profesionla. în societatea modernă se pune tot mai mult accentul pe "Lifelong Process", procesul de invătare pe tot parcursul vieții. Din această perspectivă considerăm necesar să ne îndreptăm atenția asupra tinerilor, ajutându-i în dezvoltarea de noi abilități și cunoștințe, promovarea valorilor, precum și egalitatea socială, accesul la educație pentru toți și participarea activă la viața comunității. Activitățile pe care le avem în vedere sunt diverse și corespund intereselor, aptitudinilor și dorințelor tinerilor.

PROGRAMUL CREATORUL DE ILUZII

Producțiile de teatru vor fi realizate în urma selecționării proiectelor teatrale propuse de tineri regizori pe baza lansării unui concurs de proiecte. Astfel se poate realiza o programare în perspectivă a viitoarelor proiecte teatrale. Se are în vedere montarea a două spectacole pe an și promovarea dramaturgilor locali (Mihai Ignat, Elise Wilk), dar și a creației naționale și universale din peisajul dramaturgie.

Bastion Baroc este un proiect care promovează turismul cultural, concertele de muzică veche programate vara, urmând să se producă în spațiul Bastionului Țesătorilor.

Alte producții din domeniul artelor spectacolelor, dans contemporan, balet clasic, concerte camerale (Serate Muzicale), spectacole de divertisment, preluate de la instituții de repertoriu sau independente.

PROGRAMUL MERIDIAN

Sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural, participarea ansamblurilor și a artiștilor brașoveni colaboratori la festivaluri și evenimente de anvergură la nivel național și internațional. Activitatea formațiilor și ansamblurilor Centrului Cultural "Reduta" are ca scop principal promovarea culturii locale, și în general a celei românești, urmărind creșterea vizibilității artei interpretative și folclorice la nivel european și mondial. Nivelul artistic ridicat se datorează entuziasmului, pasiunii și energiei interioare dar și talentulului excepțional al fiecărui membru în parte. Corurile și formațiile artistice ale Redutei reprezintă un colectiv unit și omogen, dar în continuă metamorfoză și înnoire, ca o consecință a generațiilor de tineri care se succed și sunt selectați să facă parte din componența lor. Susținerea lor în activitatea de promovare a creației artistice la nivel internațional va constitui o prioritate a Centrului Cultural "Reduta", acesta fiind și obiectivul principal al deplasării lor.

PROGRAMUL SUPORT

Organizarea de spectacole caritabile, susținerea eforturilor organizațiilor nonguvemamentale în fenomenul educării și schimbării atitudinii tinerei generații și sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale din comunitate. Se are în vedere colaborarea cu Hospice Casa Speranței, Cercetașii României, Asociația de Servicii Sociale Scut, Asociația House of Angels, Asociația Colors, Asociația Copiii de Cristal, etc.

PROGRAMUL LADA DE ZESTRE

Organizarea și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale tradiționale desfășurate pe teritoriul județului Brașov și supravegherea activității actanților culturali, activități de cercetare, pentru păstrarea fondului cultural imaterial activ.

Oameni și datini- Concurs național de fotografie etnografică

Centrul Cultural „Reduta” se numără printre cele patru instituții de cultură din țară (alături de centrele din Cluj, Olt, Galați) care organizează un concurs național de fotografie etnografică.

Pe măsură ce elementele de civilizație sătească dispar, fotografia etnografică rămâne una dintre puținele surse de informare în domeniu.

Concursul este structurat în două secțiuni - portrete și momente etnografice, proiectul finalizându-se cu o expoziție ce va cuprinde pe lângă fotografiile câștigătoare cele mai bune lucrări din domeniul culturii tradiționale materiale sau imateriale - obiecte de patrimoniu cultural tradițional, obiceiuri tradiționale, costume populare, portrete, ocupații tradiționale, arhitectură tradițională etc. Flori în Țara Bârsei, Festival concurs național de muzică populară pentru tineri interpreți Festivalul își propune să contribuie la descoperirea și promovarea celor mai valoroși tineri interpreți de muzică populară, la valorificarea comorilor cântecului și portului popular românesc și introducerea sa în circuitul valorilor spirituale.

Juriul concursului este compus din personalități de seamă ale vieții culturale și artistice, specialiști în domeniul cercetării culturii și tradiției populare.

Festivalul Internațional de Folclor „Garofița Pietrei Craiului”. Este singurul eveniment din Brașov, care promovează cultura tradițională autohtonă și din balcani. Scopul festivalului îl reprezintă promovarea tradițiilor și a creației populare, punerea în valoare a patrimoniului și identității culturale naționale, dezvoltarea relațiilor culturale și promovarea turistică a Brașovului. Festivalul promovează cultura tradițională a țărilor participante, creează o punte de legătură și un schimb cultural între ansamblurile invitate, asigură integrarea culturii tradiționale a poporului nostru în spațiul european. Folclorul este cel mai bun element de integrare, de relaționare între popoare, etnii, regiuni, localități.

 • 8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management;

Alpin Film Festival (în parteneriat cu Agenția Metropolitană Brașov) Festival concurs STAND-UP COMEDY - Asociația Culturală Fanzin Zilele dansului contemporan PERFORM DANCE- colaborare cu Centrul Cultural German Festivalul Religiilor Istorice „GLORIA DOMINI' Brașovul Pascal

Animest - Festivalul filmului de animație

Transylvanian International Piano Competition (Horia Mihail, Dragoș Dimitriu) Winteracting, festival de teatru pentru tineri (Rotaract)

Cercetașii au talent (Cercetașii României)

Festivalul Județean de teatru ”Scena pentru cei mici” în colaborare cu IȘJ Brașov

Brașov Jazz & Blues Festival - Fanzin

Dracula Film Festival - Horror & Fantasy Film - Fanzin

Festival Muzică ușoară pentru tineri Kronstadt Music Fest

Festivalul Filmelor de Cannes (Asociația Cinemascop)

Festivalul de Reconstituire Istorică - Reduta cu concerte (Muzeul De Istorie)

 • 9. parteneriate și colaborări planificate pentru perioada de management.

Pentru următoarea perioadă de management am în vedere ocrotirea actualelor parteneriate încheiate cu instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean (Muzeul de Istorie, Muzeul de Etnografie, Biblioteca Județeană, dar și local cu instituțiile de spectacol, (Teatrul Arlechino, Filarmonica Brașov, Teatrul Sică Alexandrescu). Dezvoltarea relațiilor cu instituțiile de învățământ artistic local și național (Facultatea de Muzică, Liceul de Muzică, Liceul de Arte, Universitățile Teatrale din zona centru). Deschiderea sincronă spre instituții similare din țară și străinătate, în special Moldova, Croația și Polonia. Realizarea unor schimburi culturale cu Centrele Culturale din Europa Centrală și de Est care poartă același nume, REDUTA.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a Centrului Cultural Reduta, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

 • 1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Mii lei

Nr. crt.

Categorii

Anul

2020

Anul

2021

Anul

2022

Anul

2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

TOTAL VENITURI,

3.303

3.583

3.833

3.833

din care

1 .a. venituri proprii, din care:

215

215

215

215

l.a.l. venituri din activitatea de bază

65

65

65

65

l.a.2. venituri din concesiuni si închirieri

75

75

75

75

75

75

75

75

l.a.3. alte venituri proprii (prestări servicii)

1 .b. subvenții/alocații

1 .c. alte venituri

3.088

3.368

3.618

3.618

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care

3.303

3.583

3.833

3.833

2.a. cheltuieli de personal, din care:

2.170

2.450

2.700

2.700

2.a.l. cheltuieli cu salariile

2.114

2.394

2.644

2.644

2.a.2. alte cheltuieli de personal

56

56

56

56

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

1.133

1.133

1.133

1.133

2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

900

900

900

900

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

40

40

40

40

2.b.4. cheltuieli de întreținere

20

20

20

20

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

173

173

173

173

2.c. cheltuieli de capital

0

0

0

0

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 2.1. la sediu;

  Anul de referință

  la sediu

  2020

  12000

  2021

  13500

  2022

  15000

  2023

  17000

2.2. în afara sediului, (nemăsurabil)

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. ort.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în    cadrul

  programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut de program *3)

  Primul an de management

  1.

  PROGRAMUL CORONA

  Temele marilor aniversări și comemorări.

  15

  Aniversări/Comemorări/ Medalioane. Conferințe/Congrese Spectacole lectură

  Congresul Internațional de Numismatică (din doi în doi ani)

  85 000 lei

  2.

  PROGRAMUL FESTART

  Festivalurile respectă și promovează diversitatea regională și națională a comunităților, culturilor, valorilor și tradițiilor locale, dar scot în evidență și o moștenire europeană comună.

  3

  Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”

  Festivalul național de teatru pentru tineret „Amprente”

  Festivalul Folk ’Tâmpa”

  250 000 lei

  3.

  PROGRAMUL MEDIART

  Promovarea artelor vizuale, performance-uri, expoziții, instalații, video mapping, pictură murală.

  2

  R.A.C.      Rezidența

  internațională de artă contemporană

  Expoziții cu caracter temporar

  25 000 lei

4.

PROGRAMUL SPECTACTOR

Stimularea creației     în

rândul tinerilor

4

Workshopp-uri, ateliere de teatru, cursuri diverse (balet, dans, pictură, fotografie)

10 000 lei

5.

PROGRAMUL CREATORUL DE ILUZII

Producții de spectacol, schimburi culturale instituții de spectacol și similare.

50

Premiere (două)

Reprezentații

200 000 lei

6.

PROGRAMUL MERIDIAN

Sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural

8

Trei participări    la

festivaluri    și    gale

internaționale

Cinci participări interne la diverse evenimente.

70 000

lei

7.

PROGRAMUL SUPORT

Organizarea de spectacole caritabile

5

10 000 lei

8.

PROGRAMUL LADA    DE

ZESTRE

Organizarea Și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale tradiționale

15

Festivalul Internațional de Folclor „Garofița Pietrei Craiului”

Flori în Țara Bârsei

Oameni    și    datini

Concurs național de fotografie etnografică

Alte     acțiuni     din

calendarul obiceiurilor tradiționale din județ

250 000 lei

Al doilea an de management

1.

PROGRAMUL CORONA

Temele marilor aniversări și comemorări.

15

Aniversări/Comemorări/ Medalioane. Conferințe/Congrese Spectacole lectură

85 000 lei

2.

PROGRAMUL FESTART

Festivalurile respectă și promovează diversitatea regională și națională a comunităților, culturilor, valorilor și tradițiilor locale, dar scot în evidență și o moștenire europeană comună.

3

Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”

Festivalul național de teatru pentru tineret „Amprente”

Festivalul Folk "Tâmpa”

250 000 lei

3.

PROGRAMUL MEDIART

Promovarea artelor vizuale, performance-uri, expoziții, instalații, video mapping, pictură murală.

2

R.A.C.      Rezidența

internațională de artă contemporană

Expoziții cu caracter temporar

25 000 lei

4.

PROGRAMUL SPECTACTOR

Stimularea creației     în

rândul tinerilor

4

Workshopp-uri, ateliere de teatru, cursuri diverse (balet, dans, pictură, fotografie)

10 000 lei

5.

PROGRAMUL CREATORUL DE ILUZH

Producții de spectacol, schimburi culturale instituții de spectacol și similare.

50

Premiere (trei) Reprezentații

200 000 lei

6.

PROGRAMUL MERIDIAN

Sprijinirea mobilității artiștilor și a

8

Trei participări    la

festivaluri    și    gale

internaționale

70 000 lei

produsului cultural

Cinci participări interne la diverse evenimente.

7.

PROGRAMUL SUPORT

Organizarea de spectacole caritabile

5

10 000 lei

8.

PROGRAMUL LADA    DE

ZESTRE

Organizarea Și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale tradiționale

15

Festivalul Internațional de Folclor „Garofița Pietrei Craiului”

Flori în Țara Bârsei

Oameni    și    datini

Concurs național de fotografie etnografică

Alte     acțiuni     din

calendarul obiceiurilor tradiționale din județ

250 000 lei

Al treilea an de management

1.

PROGRAMUL CORONA

Temele marilor aniversări și comemorări.

15

Aniversări/Comemorări/ Medalioane. Conferințe/Congrese Spectacole lectură

Congresul Internațional de Numismatică (din doi în doi ani)

85 000 lei

2.

PROGRAMUL FESTART

Festivalurile respectă și promovează diversitatea regională și națională a comunităților, culturilor, valorilor și tradițiilor locale, dar scot în evidență și o moștenire

3

Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”

Festivalul național de teatru pentru tineret „Amprente”

Festivalul Folk "Tâmpa”

250 000 lei

europeană comună.

3.

PROGRAMUL MEDIART

Promovarea artelor vizuale, performance-uri, expoziții, instalații, video mapping, pictură murală.

2

R.A.C.      Rezidența

internațională de artă contemporană

Expoziții cu caracter temporar

25 000

lei

4.

PROGRAMUL SPECTACTOR

Stimularea creației     în

rândul tinerilor

4

Workshopp-uri, ateliere de teatru, cursuri diverse (balet, dans, pictură, fotografie)

10 000 lei

5.

PROGRAMUL CREATORUL DE ILUZII

Producții de spectacol, schimburi culturale instituții de spectacol și similare.

50

Premiere (patru)

Reprezentații

200 000 lei

6.

PROGRAMUL MERIDIAN

Sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural

8

Trei participări la festivaluri    și    gale

internaționale

Cinci participări interne la diverse evenimente.

70 000 lei

7.

PROGRAMUL SUPORT

Organizarea de spectacole caritabile

5

10 000 lei

8.

PROGRAMUL LADA    DE

ZESTRE

Organizarea Și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor

15

Festivalul Internațional de Folclor „Garofița Pietrei Craiului”

Flori în Țara Bârsei

250 000 lei

culturale tradiționale

Oameni    și    datini

Concurs național de fotografie etnografică

Alte     acțiuni     din

calendarul obiceiurilor tradiționale din județ

Al patrulea an de management

1.

PROGRAMUL CORONA

Temele marilor aniversări și comemorări.

15

Aniversări/Comemorări/ Medalioane. Conferințe/Congrese Spectacole lectură

85 000

lei

2.

PROGRAMUL FESTART

Festivalurile respectă și promovează diversitatea regională și națională a comunităților, culturilor, valorilor și tradițiilor locale, dar scot în evidență și o moștenire europeană comună.

3

Festivalul Național de Teatru Politic "Scenele Memoriei”

Festivalul național de teatru pentru tineret „Amprente”

Festivalul Folk "Tâmpa”

250 000 lei

3.

PROGRAMUL MEDIART

Promovarea artelor vizuale, performance-uri, expoziții, instalații, video mapping, pictură murală.

2

R.A.C.      Rezidența

întemațională de artă contemporană

Expoziții cu caracter temporar

25 000

lei

4.

PROGRAMUL SPECTACTOR

Stimularea creației     în

4

Workshopp-uri, ateliere de teatru, cursuri diverse

10 000 lei

rândul tinerilor

(balet, dans, pictură, fotografie)

5.

PROGRAMUL CREATORUL DE ILUZn

Producții de spectacol, schimburi culturale instituții de spectacol și similare.

50

Premiere (patru)

Reprezentații

200 000 lei

6.

PROGRAMUL MERIDIAN

Sprijinirea mobilității artiștilor și a produsului cultural

8

Trei participări la festivaluri    și    gale

internaționale

Cinci participări interne la diverse evenimente.

70 000 lei

7.

PROGRAMUL SUPORT

Organizarea de spectacole caritabile

5

10 000 lei

8.

PROGRAMUL LADA    DE

ZESTRE

Organizarea Și monitorizarea obiceiurilor și acțiunilor culturale tradiționale

15

Festivalul Internațional de Folclor „Garofița Pietrei Craiului”

Flori în Țara Bârsei

Oameni    și    datini

Concurs național de fotografie etnografică

Alte     acțiuni     din

calendarul obiceiurilor tradiționale din județ

250 000 lei

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

Domeniul culturii este un instrument important pentru coeziunea socială și este un factor de dezvoltare socială și comunitară, contribuind la eliminarea tensiunilor și excluziunii sociale prin dialogul intercultural și promovarea diversității culturale pentru că este expresia identității individuale, de grup, și, în egală măsură, a diversității și diferenței, valori esențiale și drepturi fundamentale. Cultura este un instrument esențial în furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvoltarea creativității și abordării inovatoare la toate categorii de vârstă. Creativitatea, ca trăsătură caracteristică umană, este, în același timp, și ingredientul principal al inovării. Inovarea nu poate exista în absența creativității, iar dezvoltarea creativității este sectorul de acțiune predilect al culturii. Creativitatea, ca activitate intelectuală și ca o bogăție inepuizabilă a fiecărei națiuni, reprezintă în același timp liantul dintre politicile publice pentru cultură și cele pentru educație. Nu trebuie subestimat faptul că tiparele de consum ale publicului, cu precădere cel tânăr, s-au schimbat radical și se schimbă permanent, fiind orientate din ce în ce mai mult către un consum participativ, activ, în care rolul tradițional de consumator al conținuturilor create de alții se completează și se dublează cu rolul de creator.

Managementul cultural, are un temei de speranță pentru viitor, acela, că la un moment dat, poate să scoată la lumină o comoară care să îmbogățească spiritual comunitatea căreia i se adresează. Iar, managerul, să rămână un umil aprinzător de lumânări în templul cultural pe care îl slujește.