Hotărârea nr. 186/2019

Hotărârea nr.186 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro,www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 186 din data de 30.05.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de

30 mai 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Dispoziția nr. 323/24.05.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 mai 2019, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 6 puncte la punctul nr. 44 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 30 mai 2019.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 323/24.05.2019.


Contrasemnează, SEC Maria