Hotărârea nr. 169/2019

Hotărârea nr.169– privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.169

din data de 23.04.2019

- privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. 6646/19.04.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu, începând cu data de 23.04.2019 ;

Având în vedere dispozițiile din art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(2), lit. „e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 23.04.2019 încetează exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu,.

Art,2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.