Hotărârea nr. 164/2019

Hotărârea nr.164– privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 164

din data de 23.04.2019

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 6293 din data de 16.04.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;

Ținând cont de propunerile formulate în cadrul ședinței de Comisia de specialitate nr. 7 pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(l), (2), art.13, art.18 alin. (1) ,(2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs -proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție și medic șef din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Dna. Colțea Gabriela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef secție - Secția Clinică A.T.I.;

Dna. Ciubotaru Mariana - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef secție - Secția Medicină Internă II;

Dna. Colțea Gabriela - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef secție - Secția Clinică O.R.L.;

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef secție -Secția Clinică Urologie;

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de medic șef -Unitatea de Primiri Urgențe -SMURD;

Dna. Tabalai Alexandra - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de medic șef - Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale.

Art.2. - Pentru proba interviu, comisia de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante este formată din comitetul director al unității sanitare, astfel:

Dr.Cobelschi Calin Pavel Dr. Mișarca Cătălin Ec. Barra Floare Asistent dr. Fereală Elena


Manager

Director Medical

Director Financiar Contabil

Director îngrijiri

Art.3. - Pentru proba scrisă/clinică sau practică, se aprobă componența comisiilor de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante, după cum urmează:

3.1. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică A.T.I. din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

Șef lucrări dr. Bărăcan Adrian,

medic primar, specialitatea A.T.I.

Dr. Ionescu Camelia,

medic primar, specialitatea A.T.I.

Dr. Ivașcu Constantin,

medic primar, specialitatea A.T.I., reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Dna. Colțea Gabriela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

Secretar:

Dr. Nenciu Alexandra,

medic specialist, specialitatea A.T.I.

3.2. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție -Secția Medicină Internă II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

Conf.univ. dr. Gavriș Claudia Mihaela

medic primar, specialitatea medicină internă

Dr.Andrei Laurenția-Doina,

medic primar, specialitatea medicină internă

Prof univ.dr. Nedelcu Dănuț Laurențiu,

medic primar, specialitatea medicină internă, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Dna. Mariana Ciubotaru

reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

Secretar:

Dr. Zota Anca Georgeta

medic specialist specialitatea medicină internă,

3.3. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică O.R.L.din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

Prof.univ.dr.Muhlfay Gheorghe,

medic primar, specialitatea O.R.L. Universitatea de Medicină și Farmacie Tg.Mureș.

Dr. Codarcea Munteanu Dorin

medic primar, specialitatea O.R.L.

Dr. Mărceanu Luigi,

medic primar, specialitatea O.R.L. reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Dna. Colțea Gabriela

reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

Secretar:

Dr. Buzescu Mădălina-Daniela,

medic primar, specialitatea O.R.L.

 • 3.4. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov: Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

Membri:

Prof.univ.dr Martha Orsolya,

Dr. Lazăr Marius,

Dr.Lupu Sorin,

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius Secretar:

Dr. Maxim Laurian Ștefan,


Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

medic primar, specialitatea urologie- Spitalul

Clinic Județean Tg.Mureș

medic primar, specialitatea urologie

medic primar, specialitatea urologie., reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

medic specialist, specialitatea urologie


 • 3.5. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/climcă sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef- Ia Unitatea de Primiri Urgențe-SMURD.,din cadrul Spitalului

  Clinic Județean de Urgență Brașov:

  Președinte:

  Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

  Membri:

  Dr. Chițea Ioana Ruxandra

  Dr. Ciobanu Nicoleta Camelia,

  Dr. Ciubotaru Bordeianu Corina,

  Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

  Secretar:

  Dr. Cioacă Andreea,


  Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

  medic primar, specialitatea medicină de urgență medic primar, specialitatea medicină de urgență medic primar, specialitatea medicină de urgență reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

  reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

  medic specialist, specialitatea medicină de urgență


 • 3.6. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă /clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic șef- la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale.,din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov:

  Președinte:

  Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

  Membri:

  Prof.dr. Nemet Codruța,


  Dr. Pintea Raluca

  Dr. Rosculeț Mircea Cătălin,

  Dna. Tabalai Alexandra

  Secretar:


  Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

  medic primar, specialitatea epidemiologie Universitatea Transilvania Facultatea de Medicină Brașov

  medic primar, specialitatea epidemiologie reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

  medic specialist, specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie

  reprezentant al Consiliului Județean Brașov;


Dr. Loleș Mihaela Ionela,


medic specialist, specialitatea epidemiologie

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și Art. 3.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu