Hotărârea nr. 147/2019

Hotărârea nr.147 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.147

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad.5568/03.04.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatului final al al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 42 alin.(4) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin.”2” din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 50/20.02.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 51/20.02.2019- privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HORÂRÂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,


SECRETAR


Maria Dutnbrăveanu

J7


Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2018)

Rus Vaier

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

9,57

Secretar,


Maria Dumbrăveanu

JȘef serviciu, Duicu Claudia

Secretar,


Maria Dumbrăveanu

$

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2018)

Pepene Nicolae Dorin

Muzeul Județean de Istorie Brașov

9,88

Șef serviciu, Duicu ClaudiaSecretar,


Maria Dumbrăveanu

J/

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2018)

Moruz Carmen

Școla Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov

9,89

Șef serviciu, Duicu Claudia


Secretar,


Maria Dumbrăveăhu

J7

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2018)

Cisar Marius Cristian

Centrul Cultural Reduta Brașov

9,94

Șef serviciu, Duicu Claudia

Secretar,


Maria Dumbrăveanu

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării anuale (pentru anul 2018)

Nazare Daniel

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov

9,99

Șef serviciu, Duicu Claudia