Hotărârea nr. 14/2019

Hotărârea nr.14 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de medic- şef secţie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.14

din data de 29.01.2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic- șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.21006/14.01.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic-șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.185, alin. (1) și alin (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.l alin.l, art.6, art. 13 și art.22 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante de medic șef din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

  • •  Șef secție - Secția Clinică ATI:

  • •  Șef Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale;

  • •  Șef secție - Secția Clinică Medicină Internă I;

  • •  Șef secție -Secția Medicină Internă II;

  • •  Șef secție - Secția Clinică ORL;

  • •  Șef secție -Secția Clinică Oncologie Medicală;

  • •  Șef secție - Secția Clinică Medicină Internă III;

  • •  Șef secție - Secția Clinică Urologie;

  • •  Șef Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) - SMURD;

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Durrfbrăveanu