Hotărârea nr. 133/2019

Hotărârea nr.133 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Cornea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

i;s                 \

; •: • ; • ■

ROMÂNIA

Wî-W: SĂRBĂTORIM (MPREmNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 133 din data de 23.04.2019

- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Comea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 6164/12.04.2019, prin care, domnul Comea Gheorghe-Claudiu și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;

Ținând cont de referatul constatator nr. ad. 6164/17.04.2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Comea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei și declararea locului de consilier județean vacant;

Având în vedere prevederile art.9, alin. (2), lit "a" și art. 12, alin. (1) alin.din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Comea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei depusă în data de 12.04.2019 și se declară vacant locul de consilier județean ocupat de aceasta.