Hotărârea nr. 13/2019

Hotărârea nr.13 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: șef secție – Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@jud brasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.13

din data de 29 ianuarie 2019

- privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală 11 și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.321/22.01.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;

Ținând cont de propunerea domnului Noaghea Nelu-Petru, consilier județean, privind desemnarea doamnei Sebeni-Comșa Mariana ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile ari. 1 alin.(l), (2), art.13, ari. 18 alin. (1) ,(2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Sebeni-Comșa Mariana, reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de șef secție - Secția Chirurgie Generală II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr.Gavriș Claudia-Mihaela Membri: Dr. Mișarca Cătălin

Dr. Boieriu Lucian-Ovidiu Dr.Petcu Lucian

Sebeni-Comșa Mariana


 • - Director Medical, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Medic primar, specialitatea chirurgie generală

 • - Medic primar, specialitatea chirurgie generală

 • - Medic primar, specialitatea chirurgie generală, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

 • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

  Secretar:   Dr. Maier Adrian


- Medic primar, specialitatea chirurgie generală.

Art.3. - Se aprobă Comisia de examen/concurs - proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcției vacante de șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

Președinte: Dr.Gavriș Claudia-Mihaela Membri: Dr. Dochit Corina-Maria Dr. Boieriu Lucian-Ovidiu Dr.Marian Cristina-Petruța

Sebeni-Comșa Mariana Secretar: Dr. Maier Adrian


 • - Director Medical, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Medic primar, specialitatea anatomie patologică

 • - Medic primar, specialitatea chirurgie generală

 • - Medic primar, specialitatea anatomie patologică,reprezentant al Colegiului

Medicilor Brașov

 • - Reprezentant, Consiliul Județean Brașov

 • - Medic primar, specialitatea chirurgie generală.

Art.4. - Se aprobă comisia de examen/concurs, proba interviu pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție -

Secția Chirurgie Generală 11 și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de

Urgență Brașov, după cum urmează:

Ec. Cobelschi Călin-Pavel

Dr. Gavriș Claudia-Mihaela

Ec.Barra Floare


 • - Manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Director Medical, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

 • - Director Financiar Contabil, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Art.5. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, Cobelschi Călin-Pavel și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și 3.