Hotărârea nr. 115/2019

Hotărârea nr. 115-privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 28.03.2019

- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 4202 din data de 21.03.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Luând în considerare demisia înregistrată cu nr. 4354/20.03.2019 a dlui. asistent univ. dr. med. Bâgiu Nicușor din Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, adresa Universității Transilvania Brașov, Facultatea de Medicină nr. 4354/20.03.2019 de nominalizare a dnei. dr. med. Andreea Teodorescu, precum și adresa Sindicatului Medisan-Sanitas Brașov nr. 4672/21.03.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 230/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 187 alin. (2) lit. “a - f’ și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “a”, pct. 3 și art. 97 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin reprezentanții validați în anexele nr. 1-6 prevăzute la art. 1, conducerea unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

1Q1H 20'e1 sAeaAiceiM


ANEXĂ nr. 1 IaHot. CJBVnr. 169/30.05.2018 Modificată prin HCJ nr.

Spitalul Clinic de Boli Infeăveanu


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Mone Mariana

Sfreja Elena

Pascu Mihai Lucian

Kope Attila

Consiliul Județean Brașov

Kadas Huna Andrei

Kope Attila

PresedinteCJ Brașov

Botoroga Adina

Pintea Emilia Raluca

DSPJ Brașov

Marius Irimie

Mihaela Badea

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor

Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Scoican Mirela

Oancea Iuliana

Manuela Ceapa

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Miljaela Văsioiu


) '

w

•ț.V A/ -V.

ANEXĂ nr. 2 la Hot CJBV nr .169 din data de 30.05.2018

Modificată prin HCJ nr. 466/20.12.2019, Modificată prin HCJ nr.

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Rădulea Andreea Condruz Simona

Sibiescu Monica Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Kadas Huna Andrei

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ Brașov

Zichil Alina

Sovaiala Lutsch Cristian

DSPJ Brașov

Teodorescu Andreea

Marius Irimie

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor

Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Marchis Maria

Grama Ștefan, Costianu Veronica Bolony Carmen, Mihaela Puscariu

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv, Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

ANEXĂ nr. 3 la Hot. CJBV nr.169/30.05.2018.

Modificată prin HCJ nr. 27/29.01.2019, Modificată prin HCJ nr.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Ciubotaru Mariana

Bucur Mariana

Duicu Claudia Sffeja Elena

Consiliul Județean Brașov

Colțea Gabriela

Neamtu Paula

PresedinteCJ Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian

Bularca Claudia

DSPJ Brașov

Lorena Dima

Maria Elena Cocuz

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Constandis Felicia

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor

Brașov

Mardare Violeta

Murg Mihaela

OAMGMAMR

Popica Bianca

Vraja Mihaela

Daniela Ciulei

Zah Lidia

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv,

Ec.Adelina-Mihaela Văsioiu

191H 20'6 1 SÂP8AKWM iMPWfcUNA


ANEXĂ nr. 4 la Hot. CJBV nr .169 din data de 30.05.2018

Modificată prin HCJ nr. 466/20.12.2019, Modificată prin HCJ nr.

Președinte Secretar,


eâ /Maria DuntfSăveanu

Spitalul Clinic de Obstetrică-Gi Brașov


ogie „ Dr. I.A Sbârcea,,Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Văsioiu Adelina Mihaela

Radulea Andreea

Duicu Claudia Elena

Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Soneriu Mihaela

Sibiescu Monica

PresedinteCJ Brașov

Buvnariu Lavinia

Guran Clara

DSPJ Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Medicilor

Brașov

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Ițico Ligia

Babei Adriana

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

•i-l

România

191B JO'B'SĂBHAtOWM -MPBfcLNÂ


ANEXĂ nr. 5 la Hot. CJBV nr. 169/30.05.2018 Modificată prin HCJ nr.

Președinte Secretar,


ea Maria Dumbrăyeanu

Spitalul Clinic Județean de ență Brașov


Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Pascu Mihai Lucian Văsioiu Adelina Mihaela

Borteș Didona Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Sebeni Comsa Mariana

Mone Mariana

PresedinteCJ Brașov

Melinte Sorin

Guran Clara

DSPJ Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconasu Cristina

Monica Albu

Cofeiu Camelia

Feraru Veronica

Roman Elena

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Director Executiv,

Ec.Adelina Mihaela Văsioiu

(U|

ANEXĂ nr. 6 la Hot. CJBV nr. 169/30.05.2018

Modificată prin HCJ nr. 301/27.09.2018

Modificată prin HCJ nr

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Duicu Claudia

Buzamet Otilia

Consiliul Județean

Ciubotaru Mariana

Pascu Mihai Lucian

Brașov

Soneriu Mihaela

Schiopu Valerica

PresedinteCJ Brașov

Guran Clara

Zichil Mihaela

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Sucaciu Dan Mirel

Albean Ilie Marcel

Colegiul Medicilor

Brașov

Radu Maria

Benga Florina

OAMGMAMR

Mihaela Ciucasel

Eugenia Bălan

Sindicatul Medisan-

Laura Sotiriade

Sanitas Brașov

Bodea Doina Lucia

Sindicat TESA

Ghise Maria

Voina Claudia

Sindicat Solidaritatea

Sanitara Cluj

Director Executiv, Ec.Adelina Njjhaela Văsioiu