Hotărârea nr. 1/2019

Hotărârea nr.1 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 ianuarie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


România


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice @j ud brașov, ro, www.jud brașov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. I din data de 16.01.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de

16 ianuarie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 16 ianuarie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 21/15.01.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 16 ianuarie 2019, ora IO30, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, privind completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 16 ianuarie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 21/15.01.2019, cu propunerea formulată.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR.21

din data de 15.01.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 16 ianuarie 2019 ora IO30, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4) și art. 106 din Legea administrației publice locale

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 16 ianuarie 2019, ora IO30, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2019.

  • 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR