România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 47 din data 14.02.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 14.02.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria D brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 ianuarie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Paul Enache și domnul consilier județean Nicoară Lucian Florin. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Să începem ședința de plen. Fiind prima ședință din anul 2018 dați-mi voie să vă urez la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, să ducem mai departe proiectele la care ne-am angajat în anii anteriori. Ședința este statutară, din 35 de consilieri județeni suntem prezenți 30. Voi supune la vot ordinea de zi care are 41 de puncte. Punctul nr. 24 se dublează cu punctul nr. 28 și propun să scoatem punctul nr. 28 de pe ordinea de zi și de asemenea mai avem 3 puncte suplimentare pe ordinea de zi care înțeleg că au fost trecute prin comisii și le-ați discutat. Domnul Spinean.

Dl. Spinean Ionel

Să trecem punctul 2 de la diverse înaintea punctului 6, dacă se poate, pentru că au legătură și este important ca să analizăm punctul 2 înaintea punctului 6, ca să știm în cunoștință de cauză care este soluția.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ce înțeleg și din ce îmi spune doamna secretar și din ce au spus și colegii, nu are sens. Supun la vot ordinea de zi care este prezentată în convocator plus cele 3 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri, domnul Spinean și domnul Postolache. Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Spinean Ionel

Considerăm că au legătură punctele.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului

Județean Brașov din data de 22.12.2017. Aveți puncte de vedere referitor la acest proces- verbal? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Dan Petrareanu, ca urmare a demisiei. Luăm act și supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean. Domnul președinte Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Proces-verbal privind validarea unui mandat de consilier județean. Comisia de validare, analizând buletinul de vot pentru alegerea Consiliului județean din data de 5 iunie 2016 în Circumscripția Electorală nr.8-Județul Brașov, procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Brașov, la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, adresa Partidului Social Democrat-Organizația Județeană Brașov, înregistrată sub nr. 57 din 22.01.2018, prin care se propune ca doamna Colțea Gabriela, poziția nr. 23 în lista de candidați, să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov, Comisia de validare, examinând legalitatea alegerii, propune Consiliului județean validarea doamnei Colțea Gabriela, care a fost supleant pentru funcția de consilier județean ca și consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Brașov.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot propunerea Comisiei de validare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Acum fiind un moment solemn vă rugăm să vă ridicați în picioare. Vă rugăm să depuneți jurământul.

Dna. Colțea Gabriela

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu.”

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, fiindcă am parcurs această etapă o felicităm, îi urăm mult succes colegei noastre iar următoarea propunere este să facă parte din aceeași comisie din care a făcut parte colegul nostru Petrăreanu. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Asta înseamnă că de la punctul nr. 3 suntem 31 de consilieri județeni.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Domnul Mitric.

Dl. Mitric Radu Teodor

Mulțumesc domnule președinte, referitor la acest punct am următoarele întrebări, ținând cont că de faptul că în ultima ședință a anului trecut, în plenul Consiliului județean am aprobat rambursarea a două credite cu valoarea de aproape 45 de milioane de lei, noi rambursând din excedent aceste credite, acum iată dumneavoastră veniți cu o nouă cerere de aprobare a unor inițieri, de fapt, de noi credite pentru obiectivele pe care ni le-ați propus și anume Aeroportul Ghimbav și câteva cofînanțări pentru PNDL. întrebarea mea este, știind de acest lucru, de ce am închis cele două credite și acum iată, luăm un nou credit. Și a doua întrebare, nu era important ca noi să hotărâm prima dată, conform Studiului de fundamentare, pe care variantă mergem de construire a acestui aeroport și după aceea să aprobăm acest credit? Mulțumesc frumos.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Ionel Spinean.

Dl. Ionel Spinean

Vă mulțumesc, tocmai asta vroiam să spun și eu. Este foarte important prima dată să stabilim, să vedem Studiul de fundamentare și modalitatea în care realizăm această investiție în asociere cu Primăria Brașov, care are mai mulți bani, posibilitățile noastre financiare, abia după ce stabilim modalitatea în care se va realiza aeroportul, e democrație, chiar dacă se va alege să finanțăm din resurse proprii sau cu credite, cred că este important prima dată să alegem modalitatea în care reușim sau ne dorim să realizăm această investiție. Este și motivul pentru care am cerut amânarea după punctul 2 care ne spune cele patru criterii și modalitățile în care putem realiza.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Dacă nu mai sunt alte puncte de vedere o să vă explic fiindcă până la urmă administrația publică se face în executiv, de fiecare dată trebuie să-ți asumi toate aceste lucruri și să găsești soluțiile cele mai optime și cele mai oportune pentru județul Brașov. Județul Brașov, încă de la începutul mandatului meu și până în prezent, a rambursat, nici mai mult nici mai puțin de 87.548.000 de lei, deci aproximativ 20.000.000 de euro. Ceea ce ne propunem să facem și prin această intenție a noastră de a lua un credit de 200 de milioane de lei, aproximativ peste 40 de milioane de euro, undeva la 43 de milioane de euro, nu facem altceva decât să ne cofînanțăm proiectele pe fonduri europene pe care dumneavoastră le știți foarte bine și le-ați aprobat ca și indicatori. Avem sume care țin de partea de cofinanțare, sunt sume care sunt neeligibile, iar noi astăzi putem să fim bucuroși că săptămâna viitoare vom semna cel de al doilea proiect pe drumuri județene în valoare de 25 de milioane de euro, pe data de 6, pentru podul de la Augustin, fiindcă este un proiect pe care îl realizăm împreună cu vecinii noștri din Covasna. De asemenea proiectul drumului pe sub munte îl știți foarte bine, practic sunt 58 de milioane de euro la care noi trebuie să asigurăm o cofinanțare din resursele noaste proprii de aproape 7 milioane de euro, cheltuieli neeligibile și cheltuieli de cofinanțare a acestor proiecte. După cum bine știți, mai avem încă trei proiecte care sunt declarate eligibile și urmează să le semnăm pe partea de sănătate, în valoare de 15 milioane de euro, la care trebuie să asigurăm de asemenea o cofinanțare de aproape 4 milioane jumătate, 5 milioane de euro. Mai mult decât atât, sunt și alte obiective pe care noi ni le-am asumat ca și județ, că le vom duce la îndepUnire. Deci noi am rambursat și dacă ne vom raporta poate, la sfârșitul mandatului, vom avea același grad de îndatorare pe care l-am avut la începutul mandatului, diferența este faptul că avem niște obiective strategice pentru județul Brașov care sunt realizate, atât pe parte de drumuri județene și vă voi prezenta la vremea respectivă statistica a ceea ce înseamnă fondurile europene implementate în mandatul nostru. De asemenea, vom vorbi și despre sănătate și vom prezenta ceea ce s-a întâmplat pe partea de sănătate și dacă ne ajută Dumnezeu, probabil vom inaugura și aeroportul și vom avea și acest lucru finalizat și veți fi cu toții mândri că nu vom mai folosi în campania următoare, că vom face aeroportul de la Ghimbav. Mai mult decât atâta, mă întreabă domnul consilier, de ce am achitat anul trecut? Fiindcă am prevăzut că guvernul PSD va ține cont foarte tare de excedentul bugetar. Și aici nu folosesc termenul de guvernarea PSD-ALDE, mă scuzați și dacă vă uitați pe formula prin care s-au alocat fondurile și prin care județul Brașov a fost prejudiciat cu 90 de milioane de lei, bani pe care anul trecut i-am primit și știți foarte bine cu câte probleme ne confruntăm și la Protecția Copilului și pe parte de sănătate. Am știut că vor ține cont de acest deficit și am considerat de cuviință să rambursăm fiindcă nu vor ține cont de gradul de îndatorare. Cam asta este explicația pe care noi o facem astăzi.

Vă mulțumesc. Vă supun la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă, domnul Spinean Ionel și domnul Postolache Nicolae. Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, a sumei din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019 -2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Aici o să îi dau cuvântul domnului secretar al Comisiei economice pentru a vă prezenta repartiția pe localități.

Dl. Manea Ion

Sumele au fost repartizate având în vedere necesarul pe care uat-urile din județ le-au prezentat, în vederea proiectelor demarate. De asemenea s-a ținut cont și de arieratele pe care le au și mai sunt unele sume cu destinație specială, atât în învățământ cât și pentru ISU. Sunt în mii de lei. Brașov-1000 de lei, Codlea-800 de lei, Făgăraș -1000 de lei, Săcele-920, Ghimbav -400, Predeal -700, Râșnov-800, Rupea -600, Victoria- 700, Zămești- 940, Apața -500, Augustin -400, Beclean-600, Bod-600, Bran -450, Budila-600, Bunești- 600, Cața-640, Cincu-600, Comăna -650, Cristian - 443, Crizbav-400, Drăguș- 500, Dumbrăvița-600, Feldioara- 850, Fundata- 500, Hârseni-500, Hălchiu-510, Hărman -500, Hoghiz-500, Holbav-450, Homorod-800, Jibert-600, Lisa-500, Mândra- 500, Măieruș-700, Moieciu-500, Ormeniș-550, Părău -500, Poiana Mărului-500, Prejmer- 700, Racoș-520, Recea -700, Sâmbăta de Sus -500, Sânpetru-550, Șercaia -600, Șina -600, Șina Nouă-500, Șoarș-600, Tărlungeni -700, Teliu-620, Ticuș-500, Ucea-600, Ungra-500, Vama-Buzăului-600, Viștea-600, Voila-600 și Vulcan-450. Destinații speciale au fost pentru școli. Câte 20.000 de lei pentru unitățile școlare unde existau grupurile sanitare în exteriorul clădirii și de aceea sunt variații. Au fost cele mai multe la Săcele, în număr de 6, două la Zămești, două la Cața, una la Crizbav, la Hălchiu trei, una la Jibert, una la Racoș și una la Teliu. De asemenea la Homorod suma este mare față de mărimea localității pentru că acolo se dorește, dacă la Moieciu și la Feldioara s-au făcut puncte de lucru ale ISU, la Homorod pentru acea zonă, se dorește mai mare decât un punct de lucru, aproape un serviciu al ISU care să acopere acea zonă. Și uat-ul am înțeles că a oferit tot ce trebuie, noi venim cu sprijin financiar. S-a căutat o echilibrare și încă odată, ca și anul trecut, trebuie spus, pentru că, deși sunt tânăr, este a doua oară față de anul trecut, când nu se ține cont de localitățile care sunt în opoziție ori sunt la putere, pentru că erau ani în care opoziția mergea efectiv pe zero.

Dl. Mitric Radu Teodor

Mulțumesc frumos, domnule președinte, vreau să vă spun că s-a încercat un buget aproximativ echitabil și vreau să vă dau câteva exemple, Voila -primărie PNL-600, Lisa-primărie PSD - 500. Similar și ca număr de localități și ca locuitori, primarii ambii gospodari, dar ținând cont de culoarea politică, am văzut cât a fost de echitabil. Putem să mai continuăm așa și cu Rupea și Râșnov, unde iar sunt diferențe de bani, localități similare din același județ, Brașov. Cu toate acestea domnul președinte, Partidul Social Democrat, o să voteze acest buget pentru că noi ne dorim o opoziție constructivă și chiar și în condițiile acestea noi ne vom duce crucea și primarii noștri, fiind oameni gospodari, se vor descurca și cu aceste alocări de buget. Mulțumesc.

Dl. Spinean Ionel

Aș dori să îi spun colegului meu, domnul Radu Mitric, că își duce crucea și cu ajutorul PER-ului, pentru că are nevoie de treimea necesară pentru patrimoniu ca să îl sprijinim și atunci cu siguranță e mai ușor să le impună celor de la putere o anumită echidistantă.

Dl Adrian-Ioan Veștea

Bine, atunci înseamnă că crucea o să vi se pară mai ușoară, să vă duceți liniștiți. Continuăm prin a supune la vot ceea ce a prezenta secretarul Comisiei economice, preotul Manea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 4.555.046,31 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov, rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, pentru reabilitarea și modernizarea Corpului B al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.9 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Deci Dragoș Crăciun nu votează și nici Drăguțu lonuț. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.294/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov conform Anexei 1 și Anexei 2. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov conform Anexei 1. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform Anexei 1. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2018. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.447/2017 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.153/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita jud. Harghita) km 0+000-18+250”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. ” Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. ” Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 121. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în Municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.16 din imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.l. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr.15. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul din Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 29. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 130/27.10.2016 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reamenajare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov PAVILION CENTRAL - Intervenții Aripa A (inclusiv Corp Recepție) și accese Aripa B”. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Brașov (C.F. vechi nr. 1042 Brașov), cu nr. cad./nr. top.l337,1338, 1339, în suprafață de 1031 m.p., domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate comnstrucții componente ale Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.l situat în imobilul-PoIiclinica Stomatologică "Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 89/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. După cum v-am spus punctul nr. 28 se dubla.

Trecem la punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr.3 situat în imobilul-PoIiclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 90/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.10 situat în imobilul-PoIiclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 92/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.18 situat în imobilul-PoIiclinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 96/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.20 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 97/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi’1 Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.25 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 99/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 100/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.5-RX dentar, spațiul 7, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 91/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.37 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.12, spațiul 2, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi” Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 93/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.38 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.l4 A, spațiul 3, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 95/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.l 4, spațiul 4, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 94/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind participarea UAT județul Brașov la Târgul de Turism al României ediția de primăvară 2018. Puncte de vedere? Nefîind aprobat bugetul am considerat de cuviință să punem acest punct pe ordinea de zi. Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare. Vom avea trei puncte suplimentare și la fiecare dintre ele o să vă dăm detalii fiindcă trebuie să le aprofundați mai bine. Primul punct ca și suplimentar proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice și de asistență și reprezentarea Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov, în unele litigii pentru anul 2018. Departamentul Direcția Juridică a Consiliului județean, reprezentată de doamna Crăciun Claudia.

Doamna Claudia Crăciun prezintă detalii suplimentare privind punctul supus votului.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Nemaifiind alte puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse precum și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, până la darea în folosință a acestuia.

După cum bine știți, anul trecut a fost un an în care am elaborat mai multe documentații care erau obligatorii ca acest proiect despre care vorbim de foarte mulți ani de zile să prindă contur și aici mă refer la faptul că am început și se lucrează la Planul de Urbanism Zonal. Am solicitat și Primăriei Ghimbav, am cerut aviz pentru acest PUZ. De asemenea anul trecut am finalizat proiectul tehnic, am început procedurile de achiziție, avem 6 firme care au ofertat pentru căile de rulare, balizaj și canalizare pluvială și iluminat. Pentru banii pe care ni i-am permis la vremea respectivă, fiindcă după cum bine știți, nu putem să facem o achiziție decât în momentul în care avem o prevedere bugetară clară, iar în primăvară, sperăm că în luna aprilie, să intrăm în șantier la aeroport fiindcă toate aceste lucrări vor trebui puse în practică. De asemenea tot anul trecut am făcut procedurile de zbor, am făcut procedură de achiziție dar din păcate nu s-a prezentat nimeni. înțeleg că prin legislație ROM ATS A, instituție a statului român, are obligația de a întocmi aceste documente. Urmează ca în perioada următoare, să îi contractăm tocmai pentru a face și acest proiect extrem de necesar aeroportului iar cel de al patrulea, la care toți ați fost invitați, am avut ședință aici după care ne-am deplasat pe data de 15 decembrie la Reduta, de unde am și transmis în direct acea întâlnire a noastră și s-a prezentat Studiul de Fundamentare, urmând ca noi să avem un punct de vedere față de acele aspecte care au fost semnalate în cadrul acelui Studiu de Fundamentare, care a prevăzut mai multe scenarii. Eu o să mă rezerv să continui la sfârșit și o să vă spun de ce am luat această decizie, ca noi să continuăm acest proiect din surse proprii, care sunt argumentele și v-aș ruga, dacă aveți dumneavoastră puncte de vedere și vreți să ridicați anumite probleme, să o faceți, ca ulterior să vă pot și răspunde și să încheiem și să supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi. Avem solicitări în acest sens? Domnul Mitric.

DL Mitric Radu Teodor

Mulțumesc domnule președinte. Cu toții ne dorim ca Aeroportul Internațional Ghimbav să se realizeze cât mai repede. Rugămintea noastră este ca în momentul în care noi luăm o hotărâre, să includem ca o posibilitate, chiar dacă nu vine de la început, asocierea cu Municipiul Brașov și cu alte entități care își doresc să participe alături de noi în realizarea acestui obiectiv, principalul motiv fiind bineînțeles împărțirea costurilor care pot să ajungă destul de mari la obiectivul Aeroport Internațional Ghimbav. Vizez în principal Municipiul Brașov. Așa cum am discutat și la Centrul Cultural Reduta, consider că este poate cel mai important partener pe care ni-1 puteam dori în executarea și realizarea acestui amplu obiectiv pentru județul Brașov. Mulțumesc.

DL Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumesc, domnul consilier Spinean.

DL Spinean Ionel

Mulțumesc domnule președinte. Aș vrea de la început să informez asupra stadiului acestui Studiu de Fundamentare pe colegii mei și să le spun următorul lucru, cel mai important este timpul de realizare al acestui obiectiv. Timpul de realizare în toate studiile se dă a fi 2 ani de zile, peste tot, atât în Studiul de Fundamentare făcut anul trecut în decembrie, cât și în studiile mai vechi, timpul este de 2 ani, ne și spune, de altfel toate studiile ne spun că va fi o explozie în dezvoltare a întregii zone, condiția să realizăm acest aeroport într-un timp cât mai scurt și de o categorie pe care noi am și votat-o, mai superioară, undeva la B, C, ca și categorie de aeroport. îndatorarea de care vorbeați dumneavoastră pentru aeroport, într-adevăr nu prinde mandatul dumneavoastră dar va prinde alte trei mandate. în mandatul actual este grațiat termenul de împrumut dar în următoarele mandate, cu siguranță va fi o datorie foarte mare în care nu vom mai putea face nimic pentru alte trei mandate. De asemenea trebuie să luăm în calcul revocarea asocierii cu Municipiul Brașov și cu Ghimbav.

Vreau să vă spun că orașul Ghimbav a participat pentru această asociere cu bani și cu teren, deci este asociat. Am văzut că îi reproșați domnului primar că refuză să semneze anumite acte dar pe undeva este justificat, trebuie ținut cont și de orașul Ghimbav pentru că este un asociat care a venit cu un aport financiar și în teren.

De asemenea la Municipiul Brașov, știm că anul trecut a avut un excedent de 110 milioane de euro. Ei și-au dorit să vină parteneri în această investiție. De mai multe ori și-a manifestat domnul primar intenția de a se asocia și de a participa la această asociere dar cu siguranță nu o să poată veni în condițiile în care îi dăm 18%. Vine în condițiile în care îi dăm cote egale, Municipiul Brașov cu Județul Brașov. Mi se pare corect ca să fie partener egal. Dacă dânșii au potență financiară am reuși să facem acest aeroport mai repede.

Sunt de acord și în regim propriu, dar să veniți cu soluții în care să demonstrați că timpul de realizare va fi de doi ani. V-ați asumat de altfel realizarea acestui aeroport dumneavoastră, de aceea v-am susținut și eu, v-am votat pentru funcția de președinte al Consiliului județean și mi-ați promis că veți realiza aeroportul în perioada mandatului până în 2020, ca să nu se confunde cu alte mandate pe care probabil vi le doriți.

Creditul care am văzut că se ia, într-adevăr 75% este folosit pentru aeroport, dar nu este suficient. Atunci ce vom face? De unde vom avea resurse financiare pentru terminarea aeroportului? Deci noi trebuie să revocăm odată asocierea și să supuneți la vot cele 4 variante. Au și subcapitole, am văzut că una dintre variantele dumneavoastră îmbina mai multe capitole pe care dumneavoastră vă rog să le prezentați. Eu rămân la convingerea că soluția cea mai ușoară ar fi fost o concesiune în care să avem garanții de terminare a aeroportului în doi ani de zile, lucrare care de altfel când împreună am participat la ședințe, ni s-a garantat cu scrisori bancare în valoare de 70 de milioane de euro, că în doi ani de zile va fi finalizat aeroportul. In caz contrar vom executa garanția bancară. Și mărimea aeroportului este importantă, a fost undeva de mărimea Aeroportului Băneasa, deci mai mic decât Otopeniul, dar un pic mai mare decât Sibiul și decât aeroportul de la Târgu Mureș, motiv pentru care eu cred că cea mai bună soluție, pentru a nu îndatora județul, pentru a reuși să faceți și împreună să facem și alte obiective, cea mai bună variantă este concesiunea. Aș dori să se supună la vot toate variantele. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă vreți să ne spuneți și către cine? Nu.

Dl. Spinean Ionel

Dacă doriți, vă spun, sigur că vă spun.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Mihai Veștea. A fost o glumă.

Dl. Spinean Ionel

Am înțeles de glumă. Doresc concesiune transparentă pe care o organizați dumneavoastră, așa că degeaba spun eu să câștige Austria, că va câștiga Germania.

Dl. Mihail Veștea

Eu nu o să vă țin mult, pentru că se tot discută despre credit. Haideți să vedem lucrurile în mod serios, interesul nostru este să facem aeroportul cât mai repede. Sigur că ceea ce prelungește execuția aeroportului sunt procedurile de achiziție. Ori că faci lucrări ori că concesionezi, tot achiziție faci, dar revenind la bani, eu mi-aș dori ca să se revină la modul de alocare a banilor prin Legea bugetului de stat. Dacă am avea astăzi cele 90 de milioane cu care suntem afectați în minus în momentul de față, cred că nu ar mai trebui să luăm credite. Eu insist pe ideea și susțin ideea de a lua un credit pe care nu neapărat trebuie să-1 utilizezi, dar pentru o investiție de așa natură, de așa amploare, este bine să ai o siguranță financiară, așa că varianta cu demararea procedurilor pentru a obține un credit financiar pentru asigurarea construcției, cred că este varianta cea mai bună care ne dă siguranța că aeroportul poate fi terminat. Mulțumesc.

Dl. Postolache Nicolae

In 21 iunie în 2017 făceam o interpelare referitoare la faptul că construcția acestui aeroport nu este prevăzută în Mașter plan la nivel național. La sfârșitul lunii august știu că a fost o întâlnire între reprezentanții consiliului județean, prefectură, reprezentanții județului Brașov în Parlamentul României și s-a abordat această problemă. Vreau să știu dacă s-a renunțat la ideea aceasta, ca acest aeroport să fie sau nu prins în Mașter plan la nivel național. Doi, în luna decembrie Consiliul Județean Covasna a abordat problema aeroportului din Brașov, la interpelarea unui coleg consilier și mai mulți consilieri și-au manifestat dorința expresă ca Consiliul Județean Covasna să fie parte la realizarea acestui obiectiv, bineînțeles în anumite condiții care ar trebui discutate cu executivul consiliului județean Brașov. Ceea ce m-a surprins personal citind transcriptul ședinței respective a fost faptul că unul dintre consilieri a spus că a avut o serie de interpelări și chiar de la președinție i s-a răspuns că este un proiect local. Este cert și nu are rost să intrăm în discuții că acest proiect este vital, este necesar, este foarte adevărat că în această administrație, adică în această perioadă a administrativului, s-au făcut foarte multe lucruri referitoare la aeroport, începând cu situația juridică, cu acest studiu de fundamentare, cu licitațiile care s-au demarat, lucrări referitoare la PUZ, însă cum spuneați și dumneavoastră într-o declarație de presă, este o problemă la Ghimbav. Sper ca să reușiți să o rezolvați, dar eu personal consider totuși că suma necesară, că am înțeles de la dumneavoastră că ne asumăm responsabilitatea să-1 construim noi singuri, suma necesară este foarte mare. Dacă ne uităm și la documentația de fundamentare pentru împrumutul care a fost solicitat, se explică și refuzul nostru al ecologiștilor, este faptul că suma totală este împărțită un sfert pentru proiectele pe care le-am aprobat, sunt foarte importante și pe care trebuie să le continuăm având în vedere finanțarea de care dispunem de la bugetul de stat în acest an, dar 75% este o sumă prevăzută pentru aeroport și nici în aceste condiții suma nu este suficientă. Vom mai avea nevoie de bani. Și ceea ce ne deranjează este că nu avem alte obiective importante la nivelul consiliului județean și aici mă refer la faptul că România conform Comisiei Europene de Mediu va intra în infringement pe probleme de calitatea aerului și știm că la nivelul județului Brașov avem probleme, mai avem un proiect pe care trebuie să-l demarăm, respectiv cel care vizează SMID-ul, realizarea SMID-ului pentru perioada următoare și și acolo avem nevoie de bani și trebuie să contribuim și la alte lucruri legate de spațiile verzi. Deci personal consider că ar trebui să solicităm și alte surse de finanțare fiindcă va fi destul de greu și să lămurim această problemă dacă este într-adevăr numai un aeroport local sau trebuie să reușim să-1 includem și în Mașter plan la nivel național. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, cei care vorbesc mai mult fac o argumentație în plus că nu vor vota acest subiect, după psihologia mea. Domnul Mihai Donțu.

Dl. Mihai Donțu

Mulțumesc. Stimați colegi, aș ruga în acest context să aibă în vedere executivul consiliului județean și posibilitatea gestionării celorlalte credite existente ca un pachet, atât creditul la CEC din care nu am tras cât și altele, să fie gândite eventual printr-o refinanțare, ca acest credit nou de o valoare mai mare să fie în condiții mai bune sau să se identifice și alte surse nebancare, să fie gândite ca un pachet de finanțare astfel încât să le putem închide pe întreaga sumă necesară aeroportului și altor investiții. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Nemaiavând alte puncte de vedere aș vrea să vă prezint argumentația executivului.

Deci noi am făcut acest Studiu de fundamentare care este o documentație obligatorie pentru a avea realizabilă o astfel de investiție de o asemenea anvergură iar toată această documentație nu face altceva decât să nu te mai lase să mergi instinctual și să faci cum crezi tu. Deci sunt anumiți oameni, care au o anumită pregătire, care studiază toate fenomenele care sunt în acest domeniu de activitate, le prezintă, după care tu poți să faci și ce vrei tu. Dar recomandarea este acolo și de fapt îți spune care este direcția pe care trebuie să mergi.

S-au studiat 4 scenarii stimați colegi și vi le zic pe fiecare dintre scenarii.

Primul scenariu, parteneriatul public privat. Din păcate parteneriatul public privat nu este o formă viabilă ca acest proiect să fie dus mai departe la finalizare.

A doua variantă care s-a propus a fost asocierea mai multor autorități publice ca acest proiect să fie finanțat și de Covasna, cum a zis colegul nostru și de Brașov și de toate celelalte autorități. Această asociere se poate face doar într-o societate pe acțiuni, iar fiecare entitate, că vrea 50%, că vrea 80%, că vrea 60%, în momentul în care vi cu banii din bugetul tău propriu, al consiliului județean, când îți aprobi bugetul și îi duci în acea societate, se consideră că este ajutor de stat. Noi avem în acest sens, că am făcut diligențe și am discutat cu Oficiul Concurenței, ne-a prezentat acest aspect și ne-au lămurit faptul că noi de fapt prin societatea asta intrăm la nivel mondial și la nivelul Europei într-o competiție cu alte aeroporturi, care unele dintre ele sunt în regim privat iar noi nu facem altceva decât să dăm un ajutor de stat. Același lucru se va întâmpla și în momentul în care subvenționezi activitatea de operare a acestui obiectiv. Mai mult decât atât, am stat de vorbă cu acești oameni care cunosc și au habar de lucrul acesta, o notificare la Comisia Europeană poate să stea și doi ani de zile și atunci îl dezamăgesc pe colegul meu care tocmai m-a votat, domnul Spinean, că nu o să terminăm aeroportul.

După aceea, mergem pe partea cealaltă, pe partea de concesiune. Am avut mai multe modele de concesiune, concesionăm doar partea de operare în momentul în care am terminat și concesionăm lucrările pe care le face concesionarul în momentul în care se angajează la un asemenea proiect în care să ai tot felul de indicatori stabiliți ca număr de pasageri anuali, ce înseamnă din anul în care a ajuns la capacitatea maximă de un milion de pasageri încolo, că va trebui să construiești un nou terminal, să construiești o nouă cale de rulare, să extinzi calea de rulare acolo unde staționează toate aceste aeronave.

Deci toate aceste lucruri au fost luate în calcul și ne-am dat seama că toată această procedură și eu am stat de vorbă cu mai mulți interesați, așa ziși interesați care au venit și își doresc o astfel de investiție, inclusiv din China sau din alte locuri. Nicăieri această etapă nu este interesantă și nu este credibilă atâta vreme cât România și aici a spus-o foarte bine colegul nostru, nu consideră că acest proiect este un proiect de interes național ci este un proiect de interes local. Iar strategiile pe Mașter planul de transport nu le aprobăm noi la Brașov sau ne mai întâlnim cu trei colegi din trei județe. Toate aceste strategii le stabilește Guvernul României și le prezintă la Bruxelles. Atâta vreme cât tu nu figurezi într-un mașter plan de transport, că este un proiect de interes național și câtă vreme nu ești dorit acolo, câtă vreme nu ai posibilitatea să accesezi fonduri europene, câtă vreme nu ai alte posibilități de a face acest aeroport, stimați colegi, am ales scenariul numărul 4. Este un scenariu care mă obligă să fac proceduri de achiziție, să implementez acest proiect și să-1 aduci în etapa în care poți să concesionezi operarea și extinderea acestui aeroport. Asta este o opinie viabilă, credibilă și practică pe care o putem face. în rest dacă vreți putem să vorbim pe la toate colțurile de străzi despre aeroport și să ne gândim cum să îl facem.

Eu sunt un om de executiv. Cine pune la îndoială poate să vină puțin în trecutul meu și să vadă proiecte mari pe care le-am implementat și valoarea lor este similară cu cea a aeroportului, iar provocarea pentru care eu sunt astăzi președintele consiliului județean și am beneficiat de această poziție datorită votului domnului Spinean, este că îmi doresc să se realizeze acest obiectiv și vă garantez că mă veți vota și data viitoare 100%.

DL Spinean Ionel

Traficul de pasageri din Studiul de fundamentare este prea mic. De exemplu la două zile vin trei nave. Nu se justifică. Sunt lucruri din Studiul de fundamentare la care ați participat și dumneavoastră. Este prea mic. Și vă rog să ne spuneți, nu am înțeles domnul președinte, se termină în doi ani?

DL Adrian-Ioan Veștea

Domnul consilier județean, eu am făcut la viața mea foarte multe. Ceea ce eu vă pot asigura este că în urmă cu două săptămâni jumătate, Consiliul Județean Brașov a deschis ofertele și evaluăm. Pentru prima etapă pe care o începem sigur intrăm în șantier iar acum, că de aceea vă cer în luna ianuarie acest accept, este să intrăm cu proiectare și execuție ca acest obiectiv să îl terminăm. Deci acesta este interesul meu, dacă nu ne blochează nimeni pe contestații sau pe tot felul de alte lucruri, vă garantez că facem și biserică lângă aeroport, 100%. Acestea fiind zise, dați-mi voie să supun la vot această hotărâre și o să îi dau citire proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri publice și alte surse, precum și a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții -“Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia, urmând ca într-o etapă ulterioară să se ia decizia privind operarea viitorului aeroport ținând cont fie de scenariul nr. 1, fie de scenariul nr.2. Președintele Consiliului Județean Brașov aduce la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Administrație Publică Locală și Direcția Economică. Scenariul 1 este să îl operăm singuri, scenariul 2 este să facem o procedură de achiziție în care îi arăți unui operator cam asta este dimensiunea, acesta este aeroportul, acesta este terminalul, aici ai absolut toate aceste lucruri și omul vine și vede concret la fața locului o construcție și el își ia angajamentul că îți aduce un anumit trafic de pasageri, pe care îl stabilești tot așa cu specialiști, nu de la noi, ne gândim noi că am vrea mai mult sau mai puțin. De asemenea vine cu investiția pentru continuarea acestui obiectiv, extinderea lui în momentul în care depășește capacitatea de un milion de pasageri și de asemenea vine cu o redevență, în cazul în care se va considera de cuviință că mai vrem și bani pentru acest serviciu.

Vă supun la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri, domnul Spineanu Ionel și Postolache Nicolae. Cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.3 proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov. Alina te rog, vrei să zici două vorbe?

Doamna Alina Szasz prezintă detalii privind contractarea unui proiect, întrucât nu a folosit microfonul, precizările oferite nu au putut fi transcrise.

Dl. Adrian-loan Veștea

Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Stimați colegi vă mulțumesc și ne vedem ședința viitoare.

Președinte, rian-1 oapA(gștea


Secretar, Dumbrăveanu Maria