Proces verbal din 28.11.2018

Proces verbal din 28 noiembrie 2018

Consiliul Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚI

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, R

Telefon: + 40 268 410 777, Fax office@judbrasov.ro, wwv

AN BRAȘOV jmânia, 500007 : +40 268 475 576

/.j ud brasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂRE

A NR. 448

t

«••a

• >' - • • • -:'r-■■■•• r v-

ROMÂNIA

1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

din data de 20.12.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al Brașov din data de 28 noiembrie 2018


ședinței ordinare a Consiliului Județeni


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov di data de 28 noiembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr.


215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice loca nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al Brașov din data de 28 noiembrie 2018.

ședinței ordinare a Consiliului Județean


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

I

i

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 noiembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Paul Enache și domnul consilier județean Kovacs Attila. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom începe ședința ordinară. întru»


cât suntem în preajma zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ziua Marii Uniri, am considerat de cuviință să creăm un moment deosebit și pentru acest lucru l-am invitat alături de noi pe domnul Adam Radu Nicolae, în vârstă de 12 ani, elev al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu, Secția Canto Popular, Anul II. El este pregătit de profesorul George Muraru. De asemenea am considerat ca tot în deschiderea acestei ședințe este necesar să îl invităm pe domnul di domnul Nicolae Pepene, pentru a marca acest eveniment. Am avut rugămintea la dumnealui să fie cât se poate de scurt, să nu intrăm mult în detaliu, după care vom intra în ședință.

rector al Muzeului Județean de Istorie,


Dl. Nicolae Pepene

Bună ziua, de multe ori se dovedește că un cântec patriotic este mai relevant decât o lecție de istorie și mi-am amintit faptul că pe 1 Decembrie 1918, în timp ce

delegații românilor votau la Alba Iulia unirea cu România, în bisericile din Brașov s-a tras clopotul, iar la Biserica Sfântul Nicolae din Schei a fost o festivitate foarte frumoasă după încheierea slujbei religioase,! care s-a încheiat cu trăiască România Mare și s-a cântat Deșteaptă-te române. Deci, zic eu că este cum nu se poate mai potrivit să se înceapă această zi, această ședință dedicată aniversării de 1 Decembrie cu Deșteaptă-te române. Cred că iarăși alegerea de a avea un moment dedicat evenimentului de 1 Decembrie 1918 este foarte potrivit pentru că din punct de vedere politic și administrativ Consiliul Județean Brașov este cumva continuatorul a ceea ce era în 1918 organizarea sub formă de consilii naționale, pentru că Adunarea Națională de la Alba Iulia nu a fost o adunare ad-hoc, această adunare a fost făcută pe baza unei organizări a românilor pe cercuri de alegeri, pe reprezentanții asociațiilor culturale, asociațiilor religioase. între cei 1228 de delegați au fost și mulți reprezentanți ai Brașovului. Este foarte important de subliniat că Brașovul a fost reprezentat la cel mai mare nivel la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia în sensul că la Marele Sfat Național al Transilvaniei am avut unul dintre cei patru vicepreședinți, pe Andrei Bârseanu. De asemenea marele patriot voluntar pe frontul de este, Mihai Popovici a fost secretarul adunării și mi-am selectat eu aici, între membri îi regăsim și pe Vasile Saftu, pe preotul Vasile Saftu, protopopul Brașovului, cel care era și președintele Consiliului Național al Țării Bârsei. De asemenea pe Petru Popovici, George Grădinar, avocatul V(j>icu Nițescu, pe Tiberiu Brediceanu pe profesorul Axente Banciu, pe doctor Iosif B

aga, pe tipograful Victor Brătfaleanu


din partea Partidului Social Democrat și au niai fost doi brașoveni numiți după mai bine de jumătate de an în acest Sfat națiorial, vorbim de învățătorul Constantin Popovici și de scriitorul Zaharia Bârsan. Iarăși este important atunci când vorbim de 1 Decembrie 1918 să spunem faptul că actu Regele Ferdinand, a fost dus de o delegație făcut parte doi ortodocși și doi greco-catolici. Discutăm aici din partea greco-

! unirii când a ajuns la București, la aleasă de Marea Adunare din care au


catolicilor de Episcopul greco-catolic de Gherla Iuliu Hossu și de Alexandru Vaida Voievod, iar din partea ortodocșilor de Vasile Goldiș și de Episcopul de Caransebeș Miron Cristea. Ei au fost însoțiți și de alte două personalități foarte legate de Brașov, unul chiar brașovean și anume Caius Bredice;

anu și brașoveanul de care am amintit,


Mihai Popovici. Pe drumul către București actul unirii a ajuns și la Brașov, s-a făcut o primire foarte entuziastă în Gara Brașov pe aniversare a Centenarului se spune pe bună dreptate că continuă și după 1 Decembrie. Vom avea motive de aniversare și motive de Centenar în continuare anul acesta și anul viitor, cred eu că, de fapt Centenarul nostru ține până la încoronarea de la Alba Iulia din 1922, respectiv Centenara! din 2022.

2 decembrie 1918, deci cumva această


Legat de importanța Marii Uniri, aș vrea să subliniez un lucru, pentru că am văzut o inițiativă foarte inspirată a consiliului județean și anume acest mash pe această clădire a județului, pe sediul consiliului județean care spune “din 1918 în inima României”. Cred că lucrul acesta ar fi de înțeles atunci când vorbim de cât de importantă este pentru noi Marea Unire, pehtru noi brașovenii, pentru că până la 1918 nu a existat această organizare administrativă de județe, dar de la o zonă din marginea unui imperiu, județul Brașov iată este în inima unei țări. Este o realitate politică foarte importantă, o realitate politică care a fost realizată datorită sacrificiului făcut de România în timpul primului război mondial. Deci atunci când discutăm de Marea Unire, ar trebui să o facem cu mult respect și așa cum fac alte state, având în primul rând în vedere cultul eroilor, pentru că România a dat atunci jertfa de sânge pe front pentru a obține această Mare Unire. De asemenea este foarte important de subliniat faptul că Brașovul a fost un centru al românismului, un centru

i

care a militat pentru această mare unire, chiar de multe ori împotriva, cum era și normal, împotriva autorităților austro-ungare. Este bine cunoscută participarea

Brașovului la organizarea intrării României în război, respectiv prin brașoveni care au trecut, au dezertat, au trecut peste munți, au intrat în armata română având, ca să zic așa, o condamnare în haina militară. Mulți dintre ei au fost duși în fața Curții marțiale, luați prizonieri și executați. De asemenea sunt foarte mulți brașoveni care au trecut prin închisorile dualismului austrot-ungar, după ce România s-a retras în 1916. Nu vreau să insist pe momentul care a pregătit momentul 1918 însă este de subliniat, de asemenea, cât de importantă a fdst activitatea brașovenilor din Schei și în primul rând a Bisericii Sfantu Nicolae pentru a întreține această flacără a idealului național care s-a intensificat, cum era și nqrmal, în secolul al -XlX-lea, secolul naționalităților. Legat de faptul că toată lumea ne cere în anul centenarului să facem lucruri importante și pentru prezent și pentru viitor și pentru că acum câteva j

săptămâni dumneavoastră ați votat stema județului Brașov, aș vrea să subliniez faptul că da, în anul Centenarului, iată că județul Brașov face un gest dedicat

Centenarului, pentru că așa cum spuneam și atunci, se regăsesc două simboluri puternice ale Centenarului în această stemă.

Discutăm de coroana României Mari, o coroană care de fapt ce reprezintă?

Reprezintă România modernă. România nu a exista ca stat modem încă din a doua jumătate a secolului al XlX-lea. Poți să denumești un stat ca fiind modem atunci

!

când instituțiile sale sunt modeme și atiinci când este recunoscut pe plan internațional, ori coroana a reprezentat recurioașterea noastră internațională ca stat european, ca stat modem, de către marile puteri. De asemenea coroana a reprezentat victoria armatei române în războiul de independență și apoi într-un mod fericit coroana a reprezentat victoria noastră în primul război mondial și realitatea politică decisă de români la 1 Decembrie 1918, România Mare. Aceasta este semnificația coroanei și cred că simbolurile naționale supt foarte importante pentru orice stat, pentru orice națiune. De asemenea un alt simbol important este acvila cruciată. Ce

este de fapt acvila cruciată? Este legătura pe primul rând brașovenii, au avut-o peste munți cu statele medievale românești. Nu vreau să pic pe panta naționalismului desuet, nici în naționalismul comunist prin care

care ardelenii, iar în cazul nostru, în


se făcea legătura între Traian Și Decebal până la Ceaușescu, însă pe de altă parte trebuie, tocmai pentru că avem o arhivă extrai

ordinar de valoroasă la Brașov, trebuie


să subliniem un lucru în continuare și anume faptul că Brașovul chiar dacă era un oraș săsesc, în primul rând a fost un oraș care a fost ca un pol cultural, ca un pol economic pentru țările medievale române. Decăderea Brașovului și economică și politică a apărut atunci când Brașovul nu a mai fost legat de Țara Românească și de Moldova, când a devenit cu adevărat sub stăpânire austriacă, un oraș de provincie, un oraș la margine de imperiu și cred că renașterea Brașovului a fost iarăși și din punct de vedere politic și administrativ, când a devenit, după cum vă spuneam, un pol economic și un pol cultural și lucrul aces ta s-a întâmplat în mod categoric după 1918. Vă spuneam de acvila cruciata, acvila cruciata este stema primului stat medieval al Țării Românești, ori legătura sa Cu Făgărașul este foarte bine cunoscută și cred eu că de asemenea simbolizează această legătură de secole pe care românii, de o parte și de alta a Carpaților, au avut-o. I

Apoi foarte important când vorbim de actul de la 1918 este acela că dacă tot ne definim ca stat modem trebuie să vedem viitorul ca un stat modem, nu ca un stat național. Și cred că cel mai bun exemplu ni-1 dă tot generația unirii, generația brașoveană a unirii care a ales, deși erau interese politice foarte mari și atunci, și atunci se negociau funcțiile, stați liniștiți, chiar dacă aveam un singur partid important aici, este vorba de Partidul Național Român, însă în gest de respect și de prețuire pentru faptul că atât maghiarii dar în fost faptul că primarul Brașovului în perioada 1918, Carol Elsner, a fost lăsat în funcție, i s-a rând și pentru că era un foarte bun administrator dar și în semn de respect pentru ceea ce însemna tradiția, istoria și contribuția sașilor din Brașov, ce însemna în acel moment Brașovul, dar și ce a urmat după. Deci primii ani când s-a constituit România Mare, a însemnat pentru Brașov iata, este o realitate istorică, existența în

primul rând sașii au acceptat unirea, a i războiului, inclusiv în perioada 1916-. acordat o continuitate și asta în primul

i ,            1             •   /*                            1                           i ______2_.___


j

fruntea Brașovului, vă spuneam până în 1926, a unui primar sas. De asemenea este foarte important de amintit faptul că la 1 decembrie 1920 când în semn de prețuire Castelul Bran a fost donat Reginei Maria, în unanimitate votul a fost supus sub aceeași administrație.

Aș încheia, pentru că este frumoasă istoria, e plină de simboluri mai cu seamă că după cum vedeți simbolurile naționale sunt legate în primul rând de Brașov și de județul Brașov și asta nu cred că este o lipsă de modestie, Brașovul dintotdeauna a fost unul dintre orașele istorice cele mai imp ortante ale României, indiferent de ce perioadă vorbim. Aș încheia uitându-mă totuși către viitor, pentru că este foarte important acest lucru și pentru că în anul Centenarului am avut din păcate și o veste proastă, faptul că Regele Mihai a plecat în eternitate. Totuși m-aș raporta la cel mai cunoscut, aș spune cel mai important discurs ținut după 1990, când România a redevenit o țară liberă, de o personalitate în Parlamentul României și știți că în acel discurs Regele a spus că România nu este o țară luată de la strămoși, este în primul rând o țară luată cu împrumut de la nepoți. Prin urmare sper și vă doresc ca anul Centenarului și anii care vor urma, să se ghideze după acest concept, tot ceea ce facem să facem atât din respect pentru istorie dar în primul rând gândindu-ne la generațiile care vor urma și să dea Dumnezeii ca următoarea sărbătoare importantă, să găsească Brașovul acolo unde îl găsește acum, în inima României. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-IoanVeștea

Mulțumesc mult. O să vă mai spun și eu câteva lucruri. Stema proaspăt aprobată de către dumneavoastră a trecut prin Comisia județeană de heraldică, a trecut prin Comisia Națională și a fost înaintată către secretariatul general al Guvernului, urmează să fie publicată. Dacă : stema nouă, stema veche nu a parcurs nici un folosită și cred că începând din acest moment este justificat faptul că putem să folosim pe antetul instituției și în același timp ca și stemă, această stemă care a parcurs niște etape comparativ cu cealaltă caire nu a parcurs nici o etapă. Vreau să îi mulțumesc pe această cale atât lui Nicolae Pepene cât și dumneavoastră pentru acest fapt. De asemenea vă aștept la evenimentele din data de 1 decembrie, știu că o mare parte dintre dumneavoastră sunteți implicați în activitățile din teritoriu, este bine să fiți prezenți acolo unde vă trage inima și să fiți alături de cei care sărbătoresc anul Centenarului.

facem o legătură între stema veche și fel de etapă, a fost folosită cum a fost


Vom trece la ordinea de zi pe care o avem astăzi. Este o ordine de zi la care vom avea 45 de puncte și avem două puncte suplimentare. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.10.2018. Dacă avem puncte de vedere? Dacă credeți că s-au strecurat greșeli?

A

Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre^ privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. în afară de materialele pe care dumneavoastră le-ați avut puse pe site-ul instituției, mai am de făcut trei precizări fiindcă a apărut necesitatea de a rectifica și de a adăuga în buget trei sume

i

și o să vi le justific pe fiecare, dar înțeleg că Mihaela Șoneriu vrea să ne spună ceva.

Dna. Mihaela Șoneriu

Pentru Spitalul de Copii domnule președinte vroiam să cerem din partea Comisiei de sănătate o suplimentare de 15.000 de lei pentru reamenajarea ambulatoriului. Nu știu dacă se află pe punctele pe care dumneavoastră le propuneți, dar noi am discutat, am discutat cu doamna Algafiței.

i

DI. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, solicitările se fac de la


spitale nu de la comisii, se spune se ia de la capitolul cutare și se trece la capitolul cutare. Dacă ați discutat și ne spune doamna director de unde se ia și unde se trece, putem să supunem și acest amendament. A fost în rectificarea inițială? Din veniturile noastre proprii? Deci din veniturile noastre proprii vom suplimenta la Spitalul de Copii cu suma de 15.000 de lei înțeleg, după care avem următoarele lucruri pe care urmează să le aprobăm, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase pe data

de 26.11.2018 a venit o adresă de la


DJ 104 Dacia-Viscri, proiecte care în


modernizarea și reabilitarea drumului


Ministerul Sănătății și trebuie să suplimentăm bugetul cu suma de 989.000 de lei. Este o adresă care a venit cu întârziere și trebuie să o prindem fiind ultima rectificare a bugetului pe anul acesta, trebuie să o prindem. Și de asemenea avem două proiecte de drumuri pe care noi le-am semnat săptămâna trecută și în urmă cu o săptămână, deci practic reabilitare-modemizare drumuri trecut erau pe Programul Național de Dezvoltare Locală, de această dată accesăm fonduri europene, suplimentăm fondul cu aceste sume și vor intra și acestea la capitolul venituri și cheltuieli și de asemenea județean DJ 112 C Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni cu suma de 21.840.574, 19 asigurând inclusiv partea de sume neeligibile pe care noi le-am aprobat ca și

I

indicatori în momentul în care am aprobat acest proiect și partea de cofinanțare. Deci ținând cont și de aceste lucruri vă supun spre aprobare proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. Aveți puncte de vedere? Inclusiv cu Spitalul de

A Copii. Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Poate ați citit și din presă dar săptămânile trecute au fost semnate două proiecte pe drumuri județene, practic județul Brașov a ajuns la peste 300 de milioane de lei, bani pe care i-am accesat din fonduri europene, 66 de milioane de euro. Vreau să îi mulțumesc pe această cale domnului Daniel Gligoraș care este prezent aici și care a urmărit îndeaproape aceste proiecte și echipei dumnealui, fiindcă nimeni nu face singur,toți avem echipe și datorită sprijinului dumneavoastră că ați aprobat indicatorii și ceea ce a urmat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Puncte de vedere?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am fost anunțată că rectificarea făcută

influențează și excedentul.


Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, rectificarea făcută la punctțil nr. 2 afectează și excedentul cu nota că s-au luat bani pentru cofmanțare și pentru sumele neeligibile. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 174/2018, privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unități

I

administrativ-teritoriale din județul BrașoV, pentru finanțarea unor lucrări pe drumuri județene și comunale. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în Unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării

i

Hotărârii Consiliului Județean Brașov iir.9/2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean cote defalcate din impozitul pe venit și din adăugată pentru echilibrarea bugetelor pentru achitarea arieratelor provenite din

în anul 2018 și a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea ocale estimate pe anii 2019-2021, neplata cheltuielilor de funcționare


și/sau de capital, pentru susținerea progra melor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofînanțare locală. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie

rașov din veniturile rezultate din


cuvenită bugetului local al Județului B închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2019. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Brașov către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre


privind modificarea organigramei


aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de

A. vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre pr al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

ivind modificarea statului de funcții


Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind încetarea numirii în funcția de manager /director al Muzeului de Artă Brașov, a domnului Bartha Arpad. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre p rivind desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Artă Brașov. Vom vota secret pentru acest punct. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre plivind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, publici din cadrul personalului de


ca urmare a promovării unor funcționari specialitate al Direcției Generale de Asisțență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte aceste promovări trebuiau făcute de câteva luni. Oamenii au luat examenele acum 3 sau 4 luni și îi rog' pe această cale în viitor, conducerea direcției, să țină cont în momentul în care se

trimit modificări de organigramă, de


ROF sau de stat de funcții la consiliul județean, să ia în considerare termenele de i

răspuns de la consiliul județean, de la ANFP !și de la comisie. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprob at.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre către Județul Brașov a dreptului de apartamentului nr.3 din imobilul situat

privind aprobarea neexercitării de preemțiune pentru achiziționarea în Municipiul Brașov, str.Nicolae


Bălcescu, nr.15. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre către Județul Brașov a dreptului de apartamentului nr.ll din imobilul str.Mureșenilor, nr.15. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

privind aprobarea neexercitării de preemțiune pentru achiziționarea situat în Municipiul Brașov,


Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Castelului, nr.10. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea i

apartamentului nr.8 din imobilul situat în!Municipiul Brașov, str. Castelului, nr.72. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de! voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.ll. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov al bunului de la poziția nr.67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov însușit prin HCJ nr.100/2001, atestat prin HGR nr.972/2002 - Anexa nr.l cu modificările și completările ulterioare, în vederea casării. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A                                                                                      I

Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a imobilului cu destinația medicală - Pavilionul 4 din Tiniișul de Sus. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul “VENUS- împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4. Avem puncte

!

!                                                                                                      A

de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în calitate de partener în proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative

i

a copiilor” -ID My SIMIS 127169, care este depus de către ANPDCA în cadrul

Programului Operațional Capital Umanj 2014-2020 și totodată, asigurarea fondurilor reprezentând contribuția financiară Ia proiect. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.26 proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în

i

unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 27 proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Din partea Comisiei de sănătate doamna Gabriela Colțea.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

I

Mai sunt și alte propuneri? Neexistând supun la vot. Votăm secret. Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre pentru validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef de secție din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului de Artă Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale ale Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2017 - 2018, individual și pe echipe. După cum v-am anunțat încă de la începutul anului ne propunem să organizăm două gale, sunt două gale pe care noi le-am mai organizat și anii trecuți dar de această dată dorim să aibă o amploare mai mare, ne referim atât la gala de premiere a sportivilor merituoși ai județului Brașov la care ne propunem să avem invitați foste glorii ale sportului brașovean, fie că vorbim de domnul Ion Țiriac, de Mihai Covaliu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, de Marius Lăcătuș și de alte persoane care în decursul timpului au scris o pagină frumoasă pentru sportul brașovean. Avem de asemenea o altă gală pe care o vom organiza pe parte de învățământ. Datele atât pentru sportivi cât și pentru cei care au obținut rezultate deosebite ne vin de la instituțiile abilitate, am făcut să primim de la federațiile de specialitate, să primim tabele nominale cu sportivii care au obținut rezultate la competițiile naționale și internaționale. De asemenea referitor la rezultatele la învățătură, am cerut aceste rezultate Inspectoratului Școlar. Am elaborat un regulament iar această gală la care veți fi invitați și dumneavoastră va avea loc în cursul lunii decembrie, probabil în cea de a doua jumătate, dar până atunci o rog pe colega mea Imelda Toaso să vă facă câteva precizări pe care le-a discutat împreună cu Comisia de sport.

Dna. Imelda Toaso

Referitor la proiectul de regulament care a fost postat pe site-ul consiliului județean, în cadrul Comisiei de sport s-a propus un amendament și regulamentul va fi suspus aprobării cu acest amendament. La articolul 9 se modifică și va suna astfel : premiul echipei va fi transferat către clubul sportiv iar în termen de 15 zile de la data primirii premiului, clubul va prezenta dovada achitării contravalorii premiului către membrii componenți ai echipei, conform statului de plată. Cu acest amendament se supune votului.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Dacă mai sunt puncte de vedere? Nefiind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 35 proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. Regulamentul este cel pe care l-ați avut pe site. Dacă mai sunt puncte de vedere? Nefîind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Galei Sportului Olimpic Brașovean și a Galei Excelenței în Educație. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 37 proiect de hotărâre privind prelungirea cu 2 ani a termenului prevăzut în Contractul de comodat încheiat între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Serovi Transport S.R.L. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Sengabi Bus SR.L. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 481/22.11.2017 privind inițierea procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 482/22.11.2017 privind inițierea procedurii de completare a pozițiilor nr. 156 și de radiere a pozițiilor 159, 160,168 din lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa nr.l și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 539/15.12.2017 privind modificarea art.l din H.C.J. nr. 482/22.11.2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 43 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 182,183,185,186,187 din Anexa - „Lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și introducerea a patru poziții noi în lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov. Vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Față de proiectul de hotărâre supus și dezbaterii dumneavoastră nu s-au produs modificări de conținut, însă vă rog să fiți de acord în sensul clarificării unor noțiuni și a unei mai rapide înțelegeri la demersurile pentru modificarea Hotărârii de Guvern 972 privind atestarea domeniului public al județului Brașov. Am modificat titlul hotărârii în următorul conținut hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii unor poziții din anexa inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov la HCJ nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la clarificarea unor termeni în sensul respectării normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea 24/2000. Deci cu rugămintea inclusiv titlul să-l schimbăm.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cu această precizare dacă mai aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 44 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 156,159,160, radierea pozițiilor 165 și 168 din Anexa - „Lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la H.C.J. nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat și introducerea a două poziții noi în lista de bunuri de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Aceeași precizare dacă îmi permiteți, legată de titlu. Hotărârea primește următorul titlu: privind modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din anexa inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov la HCJ nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare. Subliniez, în loc de radiere am trecut abrogare conform normelor de tehnică legislativă. Nu sunt modificări de conținut. Mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Cu această precizare supun votului. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 45 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în AGA a S.C.Compania Apa Brașov. Domnul Gabor Adrian.

Dl. Adrian Gabor

îl propun pe domnul Mihail Veștea. Funcția este fără bani dar avem nevoie pentru că în următoarea perioadă în investiția aeroportului este și canalizarea și apa. Dânsul fiind în unitatea de implementare a aeroportului de la începuturi, este cel mai bun reprezentant al nostru pentru susținerea acestui proiect.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte propuneri? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, îl propunem pe domnul consilier județean Nicoară Lucian pentru această poziție. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, vom supune la vot secret. Supunem la vot secret candidatura domnului Mihail Veștea. Culegem voturile, 21 de voturi pentru. Conform procedurilor trebuie să supunem la vot și cealaltă propunere, domnul Nicoară. Culegem voturile, 18 împotrivă, unu s-a răzgândit și 11 voturi pentru.

în urma acestui vot propunem desemnarea reprezentantului județului Brașov în AGA a S.C.Compania Apa Brașov pe domnul Mihail Veștea. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Șase voturi împotrivă. (Domnul Mitric Radu-Teodor, domnul Anghel Robert-Ciprian, domnul Tănase Ionuț, domnul Băbuță Claudiu, domnul Suciu Iosif și domnul Iatan Adrian) Abțineri? O abținere, domnul Manea Ion. Cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 de la diverse proiect de hotărâre privind împuternicirea rinei Sibiescu Monica Claudia în calitate de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011, să voteze majorarea cuantumului cotizației UAT Județul Brașov cu suma de 0,37 lei/locuitor/an. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Doamna Dumbrăveanu explicați despre ce este vorba.

Dna. Maria Dumbrăveanu

A.

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, colegiul care conduce direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cuprinde în componență întotdeauna secretarul județului. Având în vedere că la ultima hotărâre s-a modificat conducerea, în sensul că domnul Dan Suciu a devenit directorul instituției și având în vedere că încă așteptăm de la ANFP avizul pentru cele două posturi de directori adjuncți și totodată având în vedere că urmează luna decembrie și colegiul director trebuie să avizeze proiectul de buget, acesta este momentul care este cel mai important acum și că va trebui să funcționeze acel colegiu director cu componența nouă, am supus aprobării dumneavoastră noua componență a colegiului director în care se modifică funcția de conducere de director general, domnul Suciu. Sunt trecute fără nume cele două funcții de directori adjuncți având în vedere că au o delegare de atribuții pe perioada lunii decembrie până va veni avizul de la ANFP. Celelalte funcții fac parte de drept în conformitate cu HG 797/2017 din colegiul director.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt puncte de vedere? Vă rog domnul Wittstock.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnule președinte se vede că acest proiect de hotărâre a apărut ultimul pe ordinea de zi și a fost redactat în grabă. Dacă ne uităm la articolul 2 este incomplet. Lipsește sintagma vitală, se abrogă sau își încetează aplicabilitatea. Deci trebuie completat.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este un material pe care l-am primit astăzi, am așteptat până astăzi avizul ANFP în senul completării celor două funcții care lipsesc nominal și din această cauză, îmi cer scuze, într-adevăr s-a redactat în ultima secundă.

DI. Kadas Huna Andrei-Marius

Revin la punctul la care am făcut precizarea, ca aceste materiale să nu mai vină pe ultima sută de metri, mai ales de la o direcție atât de importantă pentru județul nostru.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Bun, supun la vot cu amendamentul domnului Wittstock la articolul nr. 2. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această ședință, urmează să ne întâlnim la următoarea ședință și vă aștept pe toți la întâlnirea de la 1 Decembrie la evenimentele pe care le avem organizate.


Secretar,


Dumbrăveân)u


Maria