Proces verbal din 28.06.2018

Proces verbal din 28 iunie 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.214

din data de 26.07.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.07.2018

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018.


Contrasemnează, SECRETAR


brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna vicepreședinte Imelda Toaso, domnul consilier județean Dragoș Crăciun, domnul consilier județean Paul Enache, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor și doamna consilier județean Mihaela Șoneriu. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

/

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această ședință ordinară. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru înțelegere, am mutat ședința de la ora 12 la ora 10, am avut o situație care a apărut neprevăzut iar o parte dintre colegii noștri vor trebui să meargă la o înmormântare. în afară de punctele pe care le avem pe ordinea de zi, mai avem patru puncte suplimentare care sunt încărcate și acestea pe site-ul consiliului județean. Supun la vot ordinea de zi cu cele 4 puncte suplimentare. Cine este pentru? Ședința este statutară, suntem prezenți 30 din 35 de consilieri județeni, o parte din colegi sunt în perioada de vacanță. Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.05.2018, Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere sau completări la acest proces-verbal, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II - Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hătărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.10, et.l, înscrise în C.F. nr. 146947—C1-U3 Brașov, nr. top.5251/l/VI Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr.9 proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 7.272 mp, înscris în C.F. nr. 100730 Victoria, nr. cad 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului

Brașov și aprobarea dării în administrare către D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial, prin POR 2014-2020. Avem puncte de vedere? Vă rog domnul Wittstock.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnul președinte, în articolul 2 din acest proiect de hotărâre se face referire la o hotărâre a consiliului județean nr. 248 din 28.06.2018, adică din ziua de astăzi. Este evident o greșeală și într-o discuție cu doamna secretar Dumbrăveanu s-a lămurit, de fapt este o hotărâre adoptată cu un an în urmă, în anul 2017. Aceeași problemă este și la următorul punct, la numărul 11 și nu o să mai iau cuvântul atunci. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci cu cele prezentate de domnul Wittstock, coincidența face că doar anul diferă, înțeleg că data și numărul este același. Supun la vot. Cine este pentru ? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani. II rog pe domnul director Nazare să vină să ne prezinte proiectul.

Dl. Daniel Nazare

Bună ziua, pentru început am vrea să vedem împreună un film de câteva secunde pentru a vedea ce există ca model occidental și într-un fel să ne putem și noi inspira pentru ce se întâmplă la Tâmpa. Vedeți aici o combinație foarte frumoasă între piscină și bibliotecă. Multe dintre facilitățile pe care le vedeți acolo, biblioteca le are deja la Centrul de Excelență aflat în curtea Direcției pentru Protecția Copilului și ar fi extraordinar să avem, pornind de la experiențele care sunt deja afară, această combinație care poate să ajute Brașovul să combine facilitățile sportive extraordinare pe care le avem sub Tâmpa și cu partea aceasta culturală și să avem un centru care să ne reprezinte, să fie unic și la nivel național și la nivel internațional, pentru că sunt puține modele în Europa și în lume, dar drumul este deja parcurs, este deja început.

V-aș ruga să puneți și power pointul, o să ne ajute și el, sunt doar câteva slide-uri, nu aș vrea să vă rețin mai mult decât câteva minute, un biblio agrement, o cultură care să îmbine și sportul. în slide-ul următor uitați cum s-au refăcut în Canada, deci combinația exista deja, acel spațiu a fost refăcut. în slide-ul următor lectura și sportul împreună, vedeți că sunt despărțite doar de niște geamuri, pe de o parte avem partea de bibliotecă iar pe partea cealaltă este piscina. Un model pe care îl vedem la Edmonton, tot în Canada suntem, se pot vedea toate aceste modele care se îmbină. Aceasta dm Norvegia, trebuie să ne oprim un pic, este exact ca spațiu cum avem noi, diferă poate doar comunitatea, acolo sunt doar 6000 de locuitori. Inchipuiți-vă că aceste facilități sunt pentru o comunitate de 6000 de oameni ori noi avem un sfert de milion doar în oraș și încă jumătate de milion în zona metropolitană. Aceasta este biblioteca, undeva acolo este piscina, seamănă un pic cu Agrementul, nu este chiar atât de mare dar este pentru 6000 de locuitori. Slide-ul urător este cu piscina, cam așa arată piscina, este o piscină didactică cum și a noastră am dori să fie, să nu fie o piscină comercială ci o piscină în care să se învețe înotul și pe urmă după ce se învață înotul, aceste deprinderi pot fi exersate foarte bine în piscinele comerciale pe care le avem în județ. Aș vrea să adaug că această parte de învățare este o parte care trebuie să fie îmbinată, să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos și pornim de la faptul că în antichitate termele romane erau împreună cu facilitățile de lectură, chiar băile turcești, dacă vrem să ne ducem și spre zona estică, erau împreună. Putem să gândim un concept modem, uitați aici în Queens, zona Discovery în care toate facilitățile moderne, tot ce ține de noile tehnologii, de roboți, de partea aceasta de imprimante 3D pe care deja biblioteca a reușit să le achiziționeze, o parte din ele prin proiecte europene, le putem aduce foarte bine, putem merge și pe ideea clasică să punem cărțile în piscină, ori noi nu dorim să facem lucrul acesta. Uitați aici este o piscină în care s-au pus cărțile, ori dacă s-ar pune panouri solare, dacă s-ar eficientiza energetic clădirea, noi putem să ajungem la niște costuri rezonabile. Acesta să fie ultimul punct în care odată eficient energetic, putem să dăm drumul și la apă în bazin. Aici vedem toată partea aceasta de cultură în aer liber în care poți să aduci comunitatea și să poți să o strângi într-un loc în care să beneficieze de toate aceste facilități și putem să îi aducem pe oameni la olaltă. Este un spațiu generos, foarte mare, cultura aceasta montană pe care noi o avem, explorarea muntelui, spațiile acestea de cățărare, modelul pe care îl avem deja implementat de primărie în Poiană, poate să fie pentru noi un model și de ce nu, să strângem comunitatea, să aducem vârstele împreună, să vină copiii alături de părinți.

Cu multe din lucruri nu am vrut să exemplificăm și cu imagini de la centrul nostru de excelență dar multe dintre lucruri se fac deja. Nu se vede poate prea bine acolo dar cred că vedeți deja că scrie și biblioteca și bazinul de înot, undeva în Oakland suntem aici, în Noua Zeelandă. Exemplele pot să continue, deja se mișcă lucrurile, sunt într-o dinamică din aceasta în care comunitățile au sesizat că nici centrele sportive nu merg bine, nici cele culturale și dacă se unesc și se transformă în centre comunitare, aceste lucruri vor funcționa mult mai bine împreună și toată tehnologia pe care o vedeți acolo, și un roboțel, între timp ne-am dotat și noi cu roboți, deja și ei sunt prezenți, un maker space pentru copii, copiii se învață să facă toate aceste lucruri împreună câteodată și cu părinții și de ce nu copiii au și nevoie să fie stimulați și pe partea aceasta de învățare prin mișcare. Este foarte important să prevenim obezitatea, să prevenim toate aceste boli ale statului în fața calculatorului și care îi fac pe copii să nu mai fie atât de pasionați de mișcare, ori noi am avut și proiectul jocurilor tradiționale ale Brașovului în care ne-am dus la malul Coresi și am adus copii din județ. Am avut toate aceste jocuri pe care le-am făcut, copiii au învățat să meargă la biblioteca, să stea drepți. Sunt exact 5 ani de când noi am fost declarați centru de excelență la nivel de bibliotecă pentru copii, tocmai pentru că am pus sportul în bibliotecă. Și din punctul acesta de vedere cred că ar merge extraordinar de bine să le îmbinăm. Terasa, pentru că toți o știm cum arată, așa ar putea arăta terasa pe care o avem la ora actuală la Agrement și planul, uitați și un plan al centrului multifuncțional, se vede centrul de recreere, piscină și bibliotecă.

Toate sunt incluse, este un plan al unui astfel de centru și acum câteva idei pe care le-am prins acolo, dar ele pot fi mult, mult amplificate și se poate pe fiecare dintre acele slide-uri vorbi mai mult. Eu o să mă opresc doar aici pentru că nu vreau să răpesc din timpul dumneavoastră. Lucrurile pot fi începute de undeva și este păcat ca un spațiu care se degradează de la lună la lună și de care ne este milă să îl vedem cum se degradează, e al nostru, nu este nici al marțienilor, este al Brașovului, este al nostru și e păcat să nu începem de undeva, fie că vom reuși în această inițiativă, fie că vom eșua, dar măcar trebuie undeva să începem. Nu putem să mai lăsăm să mai treacă alte luni. îmi pare foarte rău că acum 3 ani când i-am spus domnului președinte al Comisiei de cultură, Ambrus, că ar fi bine biblioteca să meargă acolo, nu am insistat mai mult, pentru că am fi avut norocul să nu se degradeze în cei trei ani, ori este păcat să nu beneficiem. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mulțumim domnului director, ceea ce trebuie știut este faptul că înainte de a ajunge președintele consiliului județean, știți cu toții au existat mai multe evaluări, s-au făcut mai multe proceduri, s-a dorit ca acest spațiu care era în proprietatea noastră să ajungă în mâinile unor persoane care să aibă astfel de abilități comerciale și să poată dezvolta niște activități care să nu intre într-o concurență neloială cu alte activități și să nu fie subvenționate, adică să nu se dea ajutor de la stat în detrimentul altor activități care plătesc taxe și impozite din care funcționează administrația publică și din acest motiv, după ce am încercat toate aceste variante, am ajuns la această variantă pe care astăzi vi-o aducem în atenție. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare-cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene George Baritiu Brașov Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15, aici o să îi dau cuvântul doamnei secretar pentru că mottoul a fost inversat cu denumirea proiectului și o să vă precizeze dumneaei cam cum va suna acest proiect de hotărâre și îl va și afișa aici. Mă refeream la punctul nr. 16, punctul nr. 15 este proiect de hotărâre aprobarea contractării proiectului „Thematic Trail Trigger” - ThreeT (Inițierea unor trasee tematice), în cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16, vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Atunci când am primit prima variantă a materialului propus pentru aprobarea dumneavoastră, titlul proiectului a fost confundat cu mottoul acestui proiect, este vorba de mottoul sub care se desfășoară proiectul cu Regiunea Centru, Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru realizat cu resurse umane. Este vorba de un proiect care va aduce mari beneficii promovării mai ales turistice și nu numai și pe zona de antreprenoriat, reinserția forței de muncă și tot ce înseamnă dezvoltare în continuare si incluziune socială. Problema este că acest motto care apare pe materialul de prezentare a fost confundat în rapiditatea scrierii materialului cu titlul proiectului. Am corectat această eroare și îmi cer scuze, materialul care este supus dumneavoastră este cel legat de aprobarea programului operațional capital uman performanță economică prin antreprenoriat. Titlul proiectului este scris greșit dintr-o eroare materială produsă.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Dacă aveți puncte de vedere? Dacă s-a înțeles? Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă, domnul Spinean Ionel și domnul Postolache Nicolae. Abțineri? Cu 28 de voturi pentru, s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Acum vom trece la punctele suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și SRTV în vederea organizării Festivalului Internațional Cerbul de Aur Brașov, România, 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei. Aici aș vrea să vă spun că cred că ar trebui să zicem până la 550.000 de lei. Este o evaluare făcută, am considerat de cuviință ca în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov să împărțim costurile care ne revin. Procedurile de achiziție vor fî făcute, noi avem o estimare de 1.100.000 din care o parte va fi din consiliul județean, o parte va veni de la Primăria Brașov, dar în urma procedurilor de achiziție, cu siguranță că suma va coborî și asta îi rog și pe colegii mei, în momentul în care semnăm acest contract să avem în vedere acest lucru, să fîe o sumă de jumătate, cum am convenit, dar să fîe în funcție de procedura de achiziție care a fost făcută. Domnul Spinean, vă rog.

Dl. Spinean Ionel

Eu cred că nu este corect să se împartă jumătate deoarece bugetul municipiului Brașov este mult, mult mai mare decât bugetul consiliului județean, motiv pentru care cred că corect ar fi ei să plătească 75% iar consiliul județean 25%.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Și eu aș fi de acord numai că știu foarte bine că foarte multe din atribuții în momentul în care începi un astfel de eveniment, atât pe parte de salubrizare cât și pe parte de amenajare, atât pe parte de ordine publică cât și o serie de alte lucruri, le revin lor, mai ales că ei au administrarea domeniului public din municipiul Brașov. Cred că este un lucru echilibrat și eu chiar cred că ar trebui să îi felicităm pentru că Cerbul de Aur în anul centenarului revine la Brașov și agreăm varianta asta fiindcă sunt convins, vin din zona în care am făcut administrație publică și știu ce înseamnă să te ocupi de un astfel de eveniment, și eu zic să-l aprobăm în forma asta, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.( Domnul consilier județean Donțu Mihai a ieșit din sală)

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.202/2016 a Consiliului Județean Brașov, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. De fapt aici am luat decizia în Comisia tehnico-economică și în prezent suntem în faza de elaborare a caietului de sarcini atât pe partea de arhitectură cât și pe partea de fluxuri, în baza Studiului de Fezabilitate să agreăm pentru terminalul de la aeroportul de la Ghimbav, varianta mai mare, fiindcă am avut două variante, una de 3600 și una de 11.060 de metri și atunci am considerat de cuviință să alegem varianta de 11.060. Știm din informațiile pe care le avem că aeroportul de la Sibiu are o suprafață de 7000 de mp, practic în suprafața asta care va fi mai generoasă și care până la urmă este adaptată la zilele noastre, fiindcă tendința este ca 50% din costurile aeroportuare să vină din activități aeroportuare, să alegem această variantă și să o pregătim pentru licitație în așa fel încât termenul de 2020 să fie atins. O altă informație pe care vi-o dau astăzi este că la ora 12 vom semna contractul de execuție, nu am avut contestații, iar în această vară vom avea șantier pe aeroportul de la Ghimbav, lucru care este de asemenea în grafic cu ceea ce ne-am propus să realizăm ca obiectiv. Dacă aveți puncte de vedere? Domnul consilier Spinean.

DL Ionel Spinean

Vă mulțumesc, aș dori să informez consiliul județean că au fost mai multe variante privind aeroportul și terminalul și s-a ales varianta cu un terminal mai mare, deci cel mai mare posibil. E o variantă pe care a ales-o toată lumea, cred că este cea mai bună variantă și întreaga comisie a susținut-o. Mulțumesc.

DL Adrian-Ioan Vestea

Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nemaifiind luări de cuvânt, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind modificarea Programului Acțiunilor Culturale 2018 - Suplimentare CENTENAR, al Centrului Cultural „Reduta” Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 107C Vad (DN 73A) - Poiana Narciselor în categoria funcțională de drum comunal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Dacă mai sunt puncte de vedere?

Dna. Gabriela Brebeanu

Aș vrea eu domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, membrii Comisiei de sănătate solicită imperios Direcției Juridice urgentarea și reglementarea situației pe calea instanței privitor la Spitalul de Pneumoftiziologie. o parte este cu proprietar Casa de Pensii CNAS București și reglementarea situație terenului a Spitalului Mârzescu unde este și Centrul de Transfuzii, morga, medicina legală și Spitalul de TBC, demersurile și reglementarea lor fiind necesară pentru mutarea altor spitale. Știți foarte bine că spitalele de acum sunt în chirii la preț de piață foarte mari exact cum este și Spitalul de Psihiatrie de pe strada Eminescu. Solicităm această urgentare din punct de vedere juridic. Mulțumesc.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Rugăminte, dacă puteți să îmi lăsați solicitare scrisă.

Dna. Gabriela Brebeanu

Facem solicitare scrisă.

Dl. Spinean Ionel

Domnul președinte aș vrea să vă informez că sunt mari probleme cu Compania Apa. La Ghimbav, de exemplu, ieri canalele nu numai că erau pline, la jumătate de metru ieșea fântână arteziană din canalizare. S-a făcut o dezvoltare pe Râșnov, pe Cristian, Ghimbavul, dar canalizarea nu s-a dimensionat la consumul care există actual, motiv pentru care sunt probleme foarte mari și trebuie remediate. Eu aș propune executivul și factorii de decizie ai consiliului județean să se întâlnească trimestrial sau semestrial cu cei de la Compania Apa, pentru că trebuie reglementată această problemă. Compania Apa se știe foarte bine, noi suntem acționari acolo, dar se știe foarte bine că a gestionat odată cu tulburarea apei care a fost în Brașov, din nou acum sunt probleme. Cred că trebuie văzut un pic ce se întâmplă la Compania Apa, motiv pentru care solicit întâlnirea cu conducerea de la Compania Apa. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Ar fi bine să lăsați și dumneavoastră o interpelare. Acum vă spun tot din experiența trecută, este foarte adevărat, este un colector de apă menajeră care pornește de Ia Râșnov, trece prin Cristian și ajunge la Ghimbav. Nu întâmplător acest lucru este doar în perioada în care plouă, multe din apele pluviale cred că sunt deversate în canalizarea menajeră, se întâmplă ca atât proprietarii din imobile, în momentul în care au canalizarea în curte, își deversează în canalizare și în momentul acesta, oricât le-ai dimensiona, în condiții din acestea de ploaie ajungi să ai astfel de situații. Dar lăsați interpelarea și o să convoace și o să fiți invitat și dumneavoastră. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt vă mulțumesc și ne vedem la ședința următoare.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea


Secretar, Dumbrăveanu Maria