Proces verbal din 28.02.2018

Proces verbal din 28 februarie 2018

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.87 din data de 22.03.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 februarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22 martie 2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 februarie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


ședinței extraordinare a Consiliului


Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al Județean Brașov din data de 28 februarie 2018.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 februarie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Dragoș Crăciun, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Postolache Nicolae, domnul consilier județean Vasile Ungureanu și domnul consilier județean Vocilă George.. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Să începem ședința extraordinară. Din 35 de consilieri județeni suntem prezenți 28, practic ședința este statutară. în afară de cele 20 de puncte care sunt pe ordinea de zi mai avem un punct suplimentar. Supun la vot ordinea de zi cu punctul suplimentar. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Primul punct de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14.02.2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere sau completări la acest proces-verbal, supun spre aprobare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov pe anul 2018. Vă rog domnul Spinean.

Dl. Spinean Ionel

Vă mulțumesc. Stimați colegi, se știe că orașul Brașov este unul dintre cele mai poluate orașe din țară, motiv pentru care Partidul Ecologist a hotărât să vă propună și vă rugăm să susțineți, mutarea celor două parcuri industriale din municipiul Brașov. Aș dori să se mute parcul Metrom la Feldioara unde se va face centrul intermodal iar Parcul Industrial Carfîl, în zona Făgărașului, pentru a crea locuri de muncă. Considerăm că cele două parcuri sunt învechite și creează și poluare, plus că sunt într-o stare avansată de degradare, halele, conductele și ce este pe acolo. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Mihai Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Noi am avut o ședință, Comisia de buget, cu conducerile celor două parcuri industriale și le-am solicitat în perioada următoare, 2-3 săptămâni, să ne facă o informare ca să vedem în ce măsură aceste parcuri industriale sprijină dezvoltarea economică, sprijină mediul de afaceri și după această informare să vedem în perspectivă ce pași putem să facem în continuare, pentru ca să sprijinim într-adevăr mediul de afaceri.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, vorbind strict la acest proiect, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cine este pentru? Voturi împotrivă? Unul singur, domnul Spinean Ionel. Abțineri? Cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Unul singur, domnul Spinean Ionel. Abțineri? Cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CONSILPREST SRL Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihail Veștea

Dacă îmi permiteți, tot cu referire la afirmațiile domnului Spinean, referitor la municipiul Brașov, cu poluarea din municipiul Brașov, așa cum am mai discutat cu dumneavoastră, primarul Brașovului a fost la doamna ministru a Mediului și față de Iași, față de București, chiar și doamna ministru a spus că în municipiul Brașov s-au făcut pași importanți pentru ca poluarea să dispară. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Și mai mult decât atât, municipiul Brașov este printre puținele municipii din România, care a început această monitorizare, că dacă nu punea stații de monitorizare nu știa nimeni că e poluat sau nepoluat, iar lucrurile acestea nu cred că provin de la parcurile industriale, că nu mai sunt turnătorii și mai știu eu ce alte activități, iar ca să îi muți, domnul Spinean, să îi muți din Brașov, acolo sunt niște agenți economici care probabil au forță calificată de aici. Acolo poți să înființezi alte parcuri și în zona Făgăraș, dacă există interes din partea cuiva și există suprafața de teren și utilități și absolut tot ceea ce este necesar. Noi de fiecare dată când au venit

?

firme, am avut întâlnire, nu o să dau numele firmei că ținând cont de faptul că este transmis în direct le mai facem și publicitate gratuită, au venit firme, am cerut tuturor localităților din județul Brașov să vină cu propuneri, cu suprafețe de teren, cu utilități, cu curent, cu forță de muncă, absolut tot și i-am pus în legătură cu aceștia. Ori de câte ori vin solicitări din partea unor astfel de instituții, noi îi convocăm pe primari, fiindcă ei sunt cei care trebuie să pună la dispoziție aceste suprafețe. Mulțumesc. Domnul Spinean.

Dl. Spinean Ionel

Domnule președinte, aceste parcuri sunt învechite, știți bine, sunt din perioada comunistă. Aceste parcuri nu au spații verzi suficiente, sunt hale pline cu betoane, sunt conducte și magistrale mari prin care trecea apa caldă prin parcurile respective. Eu cred că ar trebui demolate complet și făcute alte hale modeme, pentru că ele însăși sunt un factor de poluare. Relocarea lor în cele două zone este tocmai pentru că sunt interesante și din punctul de vedere al forței de muncă, odată Feldioara și cealaltă parte, zona Făgărașului, care are nevoie de locuri de muncă. Iar privind municipiul Brașov, vreau să vă spun în felul următor, orașul este mai poluat decât restul județului. E foarte bine când la nivelul orașului Brașov se știe că Partidul Ecologist a făcut un proiect de hotărâre “Brașovul verde”, în care este propusă o centură de pădure în jurul orașului, în zona în care sunt parcurile industriale sau halele industriale, iar halele care se vor construi trebuie să fie împrejmuite de o perdea de copaci, care să taie din poluarea respectivă. Asta este ideea care trebuie să o facem. Nu trebuie să tăiem copacii și să încurajăm să rămână niște întreprinderi vechi poluatoare.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Domnule președinte, ca să încheiem subiectul, am citit studiile raportorilor europeni și într-adevăr Brașovul este un oraș poluat, dar din pricina dezvoltatorilor imobiliari. Praful face din Brașov un oraș poluat, așa că dacă se poate să luăm măsuri în partea asta, ar fi foarte bine.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumim, o să luăm măsuri. Bunele intenții sunt pentru a deschide și în Făgăraș și Rupea astfel de activități, chiar am prezentat și celor care au venit din China, pentru parcurile industriale. Deci am încercat să le găsim, acum nu înseamnă că iei cu telecomanda parcul de la Metrom și l-ai mutat la Făgăraș sau la Rupea sau mai știu eu unde. Deci tot ce înseamnă acea activitate, multe dintre spațiile respective, reprezintă o investiție făcută de cei care sunt în parcul respectiv, prin cheltuiala proprie, deci au contracte, au plătit chirii, sunt niște activități, dar exact ceea ce spunea și Mihai Veștea, bine ar fi, că faceți parte din Comisia economică, domnul Spinean, să vă întâlniți și să discutați aceste lucruri.

Trecem la punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării a unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei. Puncte de vedere? Este o etapă procedurală exact cum am aprobat data trecută. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1.2 -1.6 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018. Puncte de vedere? Neavând

A puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Dna. Gabriela Brebeanu

Domnule președinte, stimați colegi, Comisia de sănătate desemnează reprezentanții consiliului județean, pe doamna Văsioiu Adelina, doamna doctor conferențiar Lorena Dima și doamna Borteș Didona. Mulțumim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru și o abținere, s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de protecție a copilului Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.l, din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.8. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind inițierea procedurii în vederea radierii poziției nr.115 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin HCJ nr.100/2001, aprobat prin HGR nr.972/2002 - Anexa nr.l, cu modificările și completările ulterioare. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării activității Serviciului Public Județean Salvamont Brașov. Puncte de vedere? Domnul Mitric, vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că la această ședință am primit convocatorul pentru ședința extraordinară de astăzi, luni jar materialul privind acest punct de pe ordinea de zi, l-am primit abia ieri în Comisia de sănătate. Din nefericire, din punctul meu de vedere, timpul a fost unul extrem de scurt, la fel cum la fel de scurt a fost și timpul pentru punctul nr. 15, unde vom discuta organigrama. Vreau să mă refer strict la acest punct și anume dați-mi voie să vă spun că nu avem timpul necesar pentru a lua o hotărâre, pentru desființarea acestui serviciu public județean de salvamont. Colegii mei nu cunosc în amănunt această problemă și propun, cu acordul dumneavoastră, să amânăm acest punct de vedere, pentru că grupul PSD nu poate să aprobe desființarea sau reorganizarea unui serviciu public, cum este Salvamont Brașov. Ținând cont de faptul că la ora actuală, în județul Brașov, în zona Făgăraș, activează pentru salvarea oamenilor și a turiștilor care merg pe munte, în acest moment sunt doar oamenii care sunt plătiți din serviciul salvamont, care sunt plătiți de Consiliul Județean Brașov. In momentul în care se face această reorganizare și din câte am înțeles și de la dumneavoastră, doriți comasarea acestor lucrători la Brașov, timpul de intervenție fiind unul extrem de mare, în cazul în care se întâmplă ceva în munții Făgăraș, propun să regândim acest punct de vedere și ori îl amânăm ori grupul PSD se va abține de la acest vot. Mulțumesc.

Dl. Andrei Kadas

Ieri în Comisia de sănătate am avut dezbatere asupra acestui punct, au fost și audieri spre informare asupra acestui punct și dimineață a mai fost o întâlnire. Prin votul majorității din comisie, Comisia a avizat favorabil acest punct și consider că decizia de reorganizare sau de restructurare va face mult mai activ sau mai funcțional acest serviciu sau nou compartiment.

Dl. Paul Enache

Să ne explice și nouă metodologia domnule președinte.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Vă explic eu. Deci în cadrul organigramei proprii a fost preluat tot ceea ce înseamnă partea de Serviciu Salvamont, toți acești reprezentanți care faceau parte din Serviciul Public Salvamont, fiindcă existau 9 persoane. Din punct de vedere al eficienței, că dumneavoastră ați făcut afaceri și bănuiesc că mergeți tot timpul din punct de vedere al rentabilității, cum vă explicați să aveți un director economic pentru 9 persoane? Și pentru nouă persoane v-am întrebat acum eu, ca fost expert contabil, am evaluat ce înseamnă din punct de vedere al muncii această activitate, un șef de personal care să facă odată pe lună un ștat de plată să ia și el o salarizare, deci e bine la stat. Am considerat mai bine să introducem în aparatul propriu al consiliului județean, fiindcă prin lege consiliul județean are obligația de a coordona. Și aici nu ne referim că domnul consilier este din Făgăraș, doar la Făgăraș. După cum bine știți, noi suntem înconjurați de munți. Aici vorbim și de Piatra Craiului, vorbim și de masivul Bucegi, vorbim și de Piatra Mare, vorbim de o serie de masive care unele dintre ele poate au un nivel de prezență al turiștilor pe munte mult mai mare decât în alte zone și atunci sarcina noastră, a consiliului județean, este de coordonare și le-am spus colegilor noștri, fiindcă am fost prezent, îmi pare rău că nu a înțeles domnul consilier că am încercat să fiu cât se poate de explicit. Se pare că va mai trebui să fac această activitate cu el și să-l lămuresc că de fapt nu are nimeni și nu ne referim la oameni, noi trebuie să ne facem treaba și trebuie să ne-o facem eficient. Acești oameni sunt bineveniți cu toții aici și noi trebuie să avem o evaluare pe fiecare zonă în parte, să știm care sunt traseele, când au fost marcate ultima dată, unde sunt pericole, unde sunt voluntari în comunitățile respective, fiindcă, nu vreau să spun iar, dar am făcut administrație publică, am fost primar 12 ani de zile și știu care sunt responsabilitățile unei primarii care are o pârtie, care are o serie de obligații, fiindcă pe teritoriu lor administrativ au o serie de trasee montane și atunci acest lucru îl gândim ca și coordonare, fiindcă altfel suntem deficitari. De exemplu, după cum bine știți și ați mai citit prin presă, cei de la Bran-Moieciu-Fundata și-au desființat serviciul și și ei au o zonă de turism. Atunci ar trebui să îi preluăm pe toți, facem o echipă de vreo 60 de salvamontiști aici și atunci se justifică și doamna de la personal și domnul director economic și ne apucăm și cumpărăm tot felul. Eu am gândit-o la nivelul de coordonare conform responsabilităților pe care le avem. Sper să mă fi făcut înțeles. Doamna consilier, vă rog.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Aș vrea să confirmați, dacă am înțeles bine domnule președinte, numărul salvamontiștilor care se vor afla în masivele din județul Brașov, nu va scădea. Corect? Se reduce doar numărul angajaților cu trei persoane, personal TESA cum ar veni.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Da, noi nu vorbim despre faptul că vor fi prezenți, activitatea de coordonare și ceea ce înseamnă activitate de coordonare, noi prima dată trebuie să avem o evaluare. Eu am aici un biblioraft și am rugat-o pe Loredana să îl aducă aici, eu fac o corespondență de vreun an jumătate, în care le cer săptămânal să am un raport de activitate.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Deci nu pleacă salvamontiști, cum ar veni. Așa este da?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamnă, de plecat plecăm și noi când vine vremea.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Prin această reorganizare nu vor fi concediați salvamontiști.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamnă, cei care își doresc să desfășoare activitatea în conformitate cu responsabilitățile pe care le are această structură, o vor face de la nivelul consiliului județean și este o activitate, pentru că tot vorbim de organigramă, de modul în care facem ca acest aparat din executiv să fie funcțional și cred că cei mai în măsură sunt cei din executiv care toată ziua fac lucrul acesta. Mulțumesc.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte, să înțeleg că în momentul în care se reorganizează acest serviciu, zona Făgăraș, care mă interesează în cel mai înalt grad, în acest moment, va fi acoperită de echipă sau echipa salvamont Victoria va veni la Brașov și va trebui să se deplaseze de aici, acolo? In momentul de față. Deci dacă noi acum luăm o decizie, ce se întâmplă?

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Eu v-am tot explicat dar văd că nu înțelegeți. Activitatea care este în sarcina Consiliului Județean Brașov este de coordonare și să nu spuneți dumneavoastră că tot masivul Făgăraș, acum nu știu cât dimensionați dumneavoastră și cât le înțelegeți, dar dacă toate traseele din masivul Făgăraș, le rezolvă trei persoane înseamnă că astăzi acești oameni sunt supermeni. Deci noi avem sarcina, ca pe lângă cei trei să existe structuri locale, fiindcă chiar dacă ei stau în Victoria, să nu spuneți dumneavoastră că ajung la Lisa sau la Drăguș. Deci trebuie găsite structuri locale, le-am explicat în decursul timpului că chiar mă pricep la lucrul acesta, ar trebui să existe chiar din punct de vedere al cultivării tinerilor, ar trebui să existe concursuri de pregătire, de atragere a tinerilor care sunt pasionați de munte, de a veni alături de toate aceste activități. V-am prezentat și le-am prezentat colegilor și nu vreau să dau exemplu Râșnovul dar noi avem o situație pe situații de urgență, care este pe primul loc în județul Brașov și participă la competițiile regionale. Oamenii aceia vin pe bază de voluntariat. Deci noi trebuie să creăm dorința asta, a celor care au interesul de a se implica în această activitate, de a veni alături de noi și acest lucru îl putem face împreună cu comunitățile locale iar recomandarea este ca toate acele comunități locale care au sarcina de a se organiza pe partea de servicii de salvamont, să o facă. Noi la nivelul Consiliului Județean Brașov nu vom face altceva decât să coordonăm și să facem în așa fel încât să îi identificăm și să creăm o bază reală a ceea ce este în teritoriu. Părintele Manea vă rog.

DI. Manea Ion

De fiecare dată când se facea bugetul, la Comisia de buget, apărea această problemă. Mai sunt și alte unități cum sunt cei de la plante, dar ei produc, cât de cât scot bani. Aici era vorba că noi doar finanțam acea activitate unde într-adevăr la nivel de conducere, pentru un număr atât de mic de persoane, era foarte stufoasă, era oarecum similar și cei de la sănătate știu cum erau conducerile de pe la anumite centre de la asistență socială. Era un centru mic dar avea și director, avea și director economic, ori mi se pare corect atâta vreme cât noi avem angajați în consiliul județean, să folosim serviciul acestuia și din banii aceia eventual, unde e nevoie, cum spune domnul Mitric, dintr-un salariu de director economic mai angajezi doi salvamontiști.

DI. Adrian-Ioan Veștea

îmi place cum gândiți din punct de vedere economic. Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Unul singur, domnul Mitric. Deci a venit și domnul Vocilă, suntem 29 de consilieri prezenți. Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, repet, suntem într-o ședință extraordinară și proiectul de hotărâre cu organigrama stufoasă de peste 180 de persoane a aparatului de specialitate al consiliului județean necesită o mare atenție. Sunt de acord că este apanajul executivului pentru a face și a organiza acest serviciu, aveți perfectă dreptate. Dorința noastră este de a avea o colaborare și o deschidere mai mare către consiliul județean, către consilierii județeni și de a ne explica pe îndelete această organigramă. Din punctul meu de vedere și al colegilor mei, consider că timpul este prea scurt pentru această organigrama și noi ne vom abține în acest moment.

DI. Mihail Veștea

Așa cum știm cu toții, lunar nu poate să existe decât o singură ședință ordinară, pe care noi am avut-o, restul ședințelor se consideră extraordinare, dar procedura de convocare a acestei ședințe este similară unei ședințe ordinare. Denumirea este alta. Mai vorbim cu domnul Mitric și îi explicăm, că de fapt și această ședință este una ordinară și de fapt este ședința ordinară care de obicei se ține la sfârșitul acestui luni. Am avut o altă ședință ordinară când am aprobat bugetul. Referitor la organigramă acum, eu mă bucur că prin această propunere de organigramă ați transmis un mesaj puternic de interes al consiliului județean pentru construcția aeroportului, în sensul în care se înființează acest compartiment care să urmărească tot ce e legat de aeroport, de construcția aeroportului. Văd că și în rest sunt compartimentele foarte bine definite, în funcție de proiectele pe care consiliul județean le are în desfășurare. Cred că cu toții vom vota organigrama pentru că așa cum domnul Mitric chiar spunea, este apanajul executivului, executivul trebuie să-și facă compartimentele de așa natură încât să poată să ducă la bun sfârșit proiectele pe care le are. Mulțumesc.

DL Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, domnul Spinean, vă rog.

Dl. Spinean Ionel

Nu știu, am impresia că vă luați mereu de domnul Mitric, e o părere. Și domnul Veștea și dumneavoastră. Intr-adevăr ședințele ordinare, cu 5 zile înainte trebuie informat plenul despre proiectele de hotărâre. La extraordinare cu 3 zile înainte. Deci domnul Mitric avea pe undeva dreptate. Nu a avut timp suficient să pregătească, să analizeze atât de multe documente care ne-au fost supuse spre atenție. Și eu sunt de acord că trebuie și e foarte bine că au făcut o structură, numai că are și dânsul dreptate și mi se pare că mereu vă luați de dânsul.

DL Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, dacă stăm să ne uităm pe convocator, cu data de 23.02.2018 și cred că îl aveți cu toții în față, înseamnă că s-a convocat, s-a publicat pe site, s-au făcut toate procedurile. Din 23 până în data de 28 puteți să socotiți fiecare dintre dumneavoastră, că eu cred că sunt mai mult decât cele 3 zile. Eu mă bucur că există o preocupare din partea dumneavoastră referitor la diverse puncte. Ușa noastră, a executivului, este permanent deschisă și se dorește conlucrare, numai că v-am spus, dacă aveți puncte de vedere, fiindcă aici nu ne raportăm la oameni, noi ne raportăm la eficiență și noi trebuie să ajungem, dacă mâine va trebui să facem o restructurare, să faci o restructurare în funcție de oamenii care nu mai îți sunt necesari și să te apuci să te organizezi în așa fel încât să ai eficiență. Noi am gândit această organigramă de aproximativ 6 luni de zile. Este o organigramă care a fost modificată datorită solicitării ANFP. Am dat tot felul de clarificări. Deci s-a luat aviz pe ea, iar această organigramă este o organigramă lucrativă. Dacă o să ajungă oricine altcineva în executiv și își propune să fac altfel și se gândește cum să organizeze fiecare direcție în parte, fiecare persoană cu ce activități are pe fișa postului, nu are decât să o facă altfel. Eu deocamdată, câtă vreme dau socoteală pentru ceea ce se întâmplă în executiv, am considerat că această este organigrama necesară. Vă rog.

DL Mitric Radu-Teodor

Vă mulțumesc, domnule președinte din acest motiv există executiv și legislativ. Dacă dumneavoastră din punct de vedere al conducerii Consiliului Județean Brașov, adică al executivului, puteți lua anumite măsuri și nu aveți nevoie de noi, vă rog să o faceți. In momentul în care dumneavoastră aveți nevoie de legislativ, vă rog să ne explicați la timp și pertinent și conform legii, măsurile pe care noi suntem în măsură să le votăm da, nu, sau să ne abținem. Despre acest lucru este vorba, nu despre altceva. Vă respect opțiunea, vă respect și pe dumneavoastră ca executiv, vă rog să ne respectați ca legislativ. Mulțumesc.

Dl. Mihail Veștea

Dacă vă mai aduceți aminte la precedenta ședință pe care am avut-o pe data de cât? 14 nu? Când a fost dragoste mare. V-am propus să facem pe 24, de Dragobete, această ședință, să fie dragoste mare. Văd că am nimerit greșit data.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

O să fac și o să îmi dau tot interesul să explic ori de câte ori este cazul și mi se solicită, important este să se și înțeleagă. Aici nu mai este vina mea. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nouă abțineri. Domnul Mitric Radu-Teodor, domnul Anghel Robert-Ciprian, domnul Tănase Ionuț, domnul Băbuță Claudiu, domnul Manea Ion, doamna Dragoman Aurora, domnul Suciu Iosif, domnul Nicoară Lucian Florin și doamna Colțea Gabriela se abțin. Cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Dacă doriți să o aprofundați? Poate și aici mai este nevoie de un profesor de pian sau de mai știu eu ce. Nemaifîind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului de Etnografie Brașov. Mai sunt puncte de vedere? Nemaifîind supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între UAT Județul Brașov, UAT Județul Sibiu și UAT Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport rutier S.C. Mecena S.R.L. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la

e                                                                                                 A

vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul suplimentar de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Ședința a luat sfârșit, vă mulțumesc pentru prezență, ne vedem ședința viitoare.


Secretar, Dumbrăveanu Maria