Proces verbal din 26.04.2018

Proces verbal din 26 aprilie 2018

Consiliul Județean Brașov f


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.142

din data de 30.05.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 aprilie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Paul Enache, doamna consilier județean Șoneriu Mihaela, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Suciu Iosif, domnul consilier județean Vocilă George și domnul consilier județean Veștea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom începe ședința ordinară de consiliu județean. Din 35 de consilieri județeni sunt prezenți 29 deci ședința este statutară. Supunem la vot ordinea de zi și cele 5 puncte suplimentare. Tot în cadrul acestei ședințe am înțeles că doamna Caroline Fernolend, președintele Comisiei de urbanism, va avea un punct de vedere și de asemenea doamna doctor Radocea, va prezenta și ea un material. Supun la vot aceste puncte de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.04.2018, Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Vreau să introducem pe lista de investiții ca și poziție de investiție, am aici referatul privind suplimentarea sumei de 13.000 de lei pentru expertiză tehnică plus DALI - Modernizare, reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor, Km 0+0,008 din lista de investiții a Județului Brașov pentru anul 2018.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

împreună cu acest amendament supun la vot. Cine este pentru? Voturi

A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2018 a bugetului Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind însușirea rezultatelor inventarierii patrimoniului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr.115. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Dalmaco Prod Impex S.R.L. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Mecena S.R.L, Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind instituirea restricției totale de circulație pe podul peste râul Olt, situat pe DJ 104K, între localitățile Comăna de Jos și Crihalma. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini. Avem puncte de vedere? Vă rog.

DI. Mitric Radu-Teodor

Vă mulțumesc domnule președinte, așa cum am propus în ședința ordinară și așa cum mi-am luat angajamentul în ședința ordinară de luna trecută, am spus că am să caut variante pentru acest autocar pentru a reuși să avem o soluție viabilă și să aducem bani la consiliul județean. M-am interesat în localități care au acest mijloc de transport, mă refer la Constanța, mă refer la Oradea și mă refer la București și din discuțiile pe care le-am avut sunt mai multe variante. Una ar fi și care s-ar preta și la Brașov, aceea de închiriere. în cazul în care noi reușim să închiriem acest mijloc fix, noi am reuși să evităm scoaterea de licență de transport, angajat de șoferi și așa mai departe și nu ar greva bugetul consiliului județean cu absolut nici un cost. De asemenea, probabil că ideal ar fi să-l închiriem celor care cunosc Brașovul și mă refer aici inclusiv la serviciul RATBV, serviciul care asigură transportul public în comun în municipiul Brașov și am luat legătura cu consilierii locali PSD din cadrul Consiliului Local Brașov în vederea interpelării și verificării oportunității de a închiria acest autocar către RATBV. Acest punct de vedere s-a spus doar în ședința publică de ieri. Din discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră am înțeles că durează ceva timp până se demarează toate actele necesare și se obțin toate aprobările.

în acest moment situația sta în felul următor, închirierea pe plan național începe undeva la 6.000 de euro pe autocar și poate urca până mai sus. Ținând cont de faptul că noi avem un singur autocar și Consiliul Județean Brașov nu are ce să facă cu el, aș propune închirierea acestui mijloc fix ca fiind cea mai bună variantă din toate oportunitățile pe care eu le-am avut și din cazurile concrete pe car le-am văzut în țară. Ținând cont totuși că durează ceva timp acest lucru, am dorit doar să vă informez cu privire la ceea ce am aflat de la colegii noștri din București, Constanța și Bihor și dacă sunteți de acord am propune ca un amendament la acest punct pe ordinea de zi prin care să specificăm faptul că la finalul perioadei de licitație, adică cel mai târziu la jumătatea lunii iulie, în cazul în care nu reușim să vindem acest mijloc de transport, consiliul județean să demareze procedurile legale de închiriere în condițiile legii, acest lucru pentru a nu pierde timp și pentru a păstra pașii pe care ni i-am propus. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mă speriasem, am crezut că v-ați înscris la școala de șoferi și v-ați pus în gând altceva. Deocamdată urmăm această procedură care este obligatorie, după cum bine știți tot dumneavoastră ați aprobat prima dată o evaluare, am stabilit un preț, am făcut prima procedură de licitație, urmează cea de a doua procedură de licitație, după care ne vom consulta la nivelul executivului Consiliului Județean Brașov și vom vedea dacă există posibilitatea chiar să îl donăm, dacă cei de la RATBV sunt interesați și există posibilitatea aceasta de a îl da Primăriei Brașov, sau de a îl da cuiva într-o astfel de formă. Numai că tot ceea ce înseamnă partea asta de închiriere trebuie evaluată, trebuie piese de schimb, trebuie șofer. Deci nu poți să dai un autocar fără să ai șofer, fără să ai mai știu eu ce, să fie în stare de funcționare, trebuie o serie de investiții care trebuie prevăzute iar dacă dumneavoastră sunteți atât de optimist și credeți că asta ar fi soluția cea mai bună, m-ar bucura dacă v-ați asuma-o până la capăt, în sensul să vedeți ce înseamnă gestionarea unei astfel de activități. Or noi avem cu totul alte obiective și alte realități pe care trebuie să le facem. Deci eu propun punctul de pe ordinea de zi exact cum este stabilit aici, urmând ca în momentul în care vom vedea ce se întâmplă să tragem altă concluzie și să venim cu altă propunere din partea executivului. Deci eu propun varianta pe care am stabilit-o.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte, am făcut o informare, v-am promis că o să mă țin de cuvânt și în termen de 30 de zile o să încerc să găsesc o soluție. Simt un om de cuvânt și îmi place să cred că așa sunt și colegii mei și în momentul în care îmi exprim un punct de vedere mă și țin de ceea ce exprim. In ceea ce privește faptul că trebuie să avem șoferi, sunteți dezinformat. Vă dau un exemplu, în București sunt șoferii Regiei Autonome de Transport București. Și ei au închiriat autocarul de la Constanța, este un caz concret, m-am interesat exact. Deci eu vorbesc doar pe date exacte. încă un lucru, în momentul în care noi încercăm să găsim aici soluții, simt puncte de vedere, mi-am exprimat un punct de vedere, eu zic că concret și la obiect.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumim.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Cu mare drag.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot punctul de pe ordinea de zi exact cum l-am prezentat noi cei din executiv. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Spinean Ionel

Mă iertați și eu vroiam să spun. De fapt nu ne-a spus nimic, că susține punctul de vedere inițial. Acum o lună de zile ne-a spus că vine cu o soluție. Asta nu e o soluție să susțină același punct de vedere.

Dl. Mitric Radu-Teodor

întotdeauna când încercăm să găsim soluții sunt puncte de vedere. Este foarte bine, de abia este un organism viu aici. Vreau să îi spun domnului Spinean că am zis că o să caut o soluție care este cea mai viabilă. Durata de rezolvare a acestor probleme este un pic mai lungă decât cea pe care am crezut-o. Efectiv putem pierde toată vara. Ori în momentul în care noi hotărâm să vindem acest mijloc fix și după aceea continuăm, în cazul în care nu se vinde, vreau să înțeleagă și domnul Spinean, în cazul în care nu se vinde, noi vom reuși să avem toate actele pregătite pentru a închiria acest mijloc. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Spinean, vă rog.

Dl. Spinean Ionel

Vă mulțumesc, dar ne-a promis acum o lună cu totul altceva și astăzi măcar putea să supună la vot, deși nici eu nu cred în soluția găsită. Eu am înțeles de la început, nu a găsit o soluție. Acesta este rezultatul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am tras cu toții aceeași concluzie, vă mulțumim domnul Spinean. Trecem la punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov - sediu și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, 10 ambulanțe, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef Laborator Radiologie și imagistică medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog domnul Kadas.

Dl. Kadas Andrei

Domnul președinte avem două amendamente din partea Comisiei de Sănătate.

Primul ar fi ca în termen de 30 de zile toate funcțiile vacante de conducere să ceară

5

aviz către Consiliul județean în vederea organizării concursurilor, pentru că este o situație de prea multă vreme cu posturi vacante neocupate și sunt ocupate doar prin delegare, iar al doilea amendament doamna Dumbrăveanu, este solicitarea noastră, a Comisiei, ca până la următorul plen, consilierilor județeni și în plen să li se prezinte stadiul organizării examenelor de concurs pentru toate celelalte concursuri avizate de noi până la acest moment. Mulțumesc.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Vreau să precizez că am primit amendamentul înainte de ședința de plen de astăzi. Rugămintea mea este, dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre să fie supus așa cum a fost el redactat. Vom lua legătura cu direcția de specialitate și vom face corespondență și informare și solicitare urmând ca în următoarea ședință de plen să ducem la îndeplinire și amendamentul propus, fără să facă parte din textul hotărârii.

Dl. Andrei Kadas

Cele două amendamente doamna Dumbrăveanu. Simt două.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Cereți o informare și cereți demararea procedurilor de concurs.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Noi aprobăm scoaterea la concurs. Urmează ca în termen de 30 de zile să ținem cont de tot ceea ce ati stabilit.

Dl. Andrei Kadas

Să vină să avizăm organizarea concursurilor și raportul cu situația la zi.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Al celor care au fost avizate până acum.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Pentru ducerea la îndeplinire vom face corespondența și informarea necesară.

Dl. Andrei Kadas

Da, mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Dna. Gabriela Brebeanu

Domnul președinte, Comisia de sănătate a avut un amendament referitor ca statele de funcții, să fie semnate de doamna director adjunct Daniela Luca, dar între timp s-a rezolvat. Mi-a spus doamna secretar. Mulțumim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr 16 proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru membrii formațiilor salvamont. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la cele 5 puncte suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2017 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în

Municipiul Făgăraș, str. Mihai Viteazul, nr. 2, județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Fiind vorba de persoane vom vota secret. Culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.4 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos.nr.768/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă. Vreți să cereți lămuriri? Doamna Crăciun vă rog.

Dna. Crăciun Claudia

Așa cum rezultă și din expunerea de motive, este vorba de o fostă angajată a spitalului care s-a pensionat. Conducerea spitalului solicită angajarea unui avocat care să reprezinte interesele instituției.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mai vreți clarificări?

Dl. Mitric Radu-Teodor

Chiar este necesar să achiziționăm servicii juridice în momentul în care noi chiar avem serviciu juridic acolo? Este pensionară din câte am înțeles, doamna. Nu? Doamna Dumbrăveanu vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Ordonanța 26 pe 2012 dă atribuții Consiliului Județean Brașov să aprobe achiziționarea serviciilor juridice în cazurile temeinic justificate. Din toată corespondența pe care am avut-o cu angajații acestui spital, ei susțin că nu pot duce în condiții de obiectivitate, considerându-se ei ca persoane, în conflict de interese cu această persoană și ne-au cerut să aducem în fața plenului consiliului județean solicitarea lor de a putea să-și achiziționeze servicii juridice de specialitate, considerându-se în imposibilitatea de a își efectua munca în condițiile de obiectivitate și de conflict de interese. Asta este solicitarea. Legea zice în condiții temeinic justificate. Temeinic justificate în opinia colegilor juriști ar însemna că ar putea pierde procesul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cinci abțineri. Domnii Mitric Radu-Teodor, Manea Ion, Tănase Ionuț, Iatan Adrian și domnul Băbuță Claudiu se abțin. Cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Vasile Ungureanu

Pentru toți colegii, deci este un caz special și așa cum doamna secretar Dumbrăveanu a spus, ordonatorul principal de credite din cadrul instituțiilor publice este cel care decide dacă pentru o instituție publică subordonată, chiar și în cazul în care au serviciul juridic sau jurist angajat, poate în cazul temeinic justificat, să le aprobe achiziția de servicii juridice. în cazul acesta este vorba despre faptul că angajații instituției, printre care probabil și juristul instituției este implicat în acest proces și cum Dumnezeu să și centreze să și dea cu capul? Este evident că este un conflict de interese. Nu poate să și reprezinte instituția și să fie în același timp și împotriva ei. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, supun la vot cine este împotrivă. Domnul lider de grup, sunt voturi împotrivă? Deci sunteți pentru toți? Câte abțineri sunt? Cinci abțineri. Bun.

Trecem la punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență, deci continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentarea Spitalului Clinic de Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov în anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Doamna consilier Caroline Femolend.

Dna. Caroline Fernolend

Mulțumesc domnul președinte, am dori dacă se poate accesul membrilor Comisie nr. 2 la participarea Comisiei de amenajarea teritoriului și circulației. Dorim să asistăm pentru informare. Știm că nu avem voie să votăm dar ne-ar fi de folos dacă am putea fi informați când are loc ședința ca să fim prezenți. Mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

La Comisia de circulație lucrăm la regulament și o să o înființăm și chiar aveți dreptul să votați pentru că o să vă și numim. O să vorbesc cu domnul Ibănescu.

Dna. Caroline Fernolend

Să ne informeze, să ne anunțați.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamna Femolend vom ține cont de acest lucru și vom face în așa fel încât să aveți posibilitatea să participați. Doamna doctor Radocea, vă rog.

Dna. Radocea Cornelia

în această perioadă conform datelor preluate din programul de evidența persoanelor cu handicap, s-au eliberat un număr de 8061 certificate de încadrare în grad de handicap, dintre care 2451 au fost cazuri noi. în perioada 01.01-31.12.2017 membrii CEP AH Brașov s-au întrunit în vederea soluționării celor 8061 de dosare în 51 de ședințe ordinare și 49 de ședințe extraordinare privind evaluarea dosarelor noi și reevaluarea dosarelor deja existente. Conform unei hotărâri nr. 927/2016 din 08.12.2016 privind modificarea și completarea metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare, am avut termen de 180 de zile ca 10.642 de certificate permanente să le modificăm conform modelului nou de certificat. A însemnat că pe ședință am avut cam 363 de certificate. CEP AH a întocmit regulamentul de organizare și funcționare al acestei comisii neexistent până la acest moment. De asemenea s-a întocmit procedura de lucru a acestei comisii. Am avut întâlniri periodice în toată această perioada 2017 cu Comisia de sănătate din cadrul consiliului județean și cu DSAM-ul în vederea optimizării activității în ceea ce privește persoana cu dizabilități. S-au înregistrat în decursul anului 2017 133 de contestații către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din București, iar conform unei ordonanțe de urgență 51/2017 din 30.06.2017 această comisie superioară s-a desființat, ea coordonând doar metodologia, deci ea nu a mai răspuns contestațiilor. Drept urmare de la 01.07.2017 până la 31.12.2017 am avut pe rol 51 de procese, 33 preluate de către Serviciul juridic al consiliului județean iar 18 de către Serviciul juridic din cadrul DGASPC. Ca un procentaj pe 2017, cam 2,28% de contestații la numărul total de beneficiari. Eu spun în scădere, făcând o paralelă cu anul 2016 când au existat 290 de contestații către Comisia superioară. De asemenea CEP AH a emis 8 decizii de măsuri de protecție pentru persoanele adulte cu handicap dintre care 3 sunt internări în cadrul centrelor din cadrul DGASPC-ului Brașov, iar un număr de 5 sunt revocări de măsură de protecție. Ca un număr total al persoanelor cu handicap în evidența DGASPC-ului Brașov la data de 31.12.2017 sunt 17.018 persoane adulte neinstituționalizați. Dintre aceștia 12172 sunt persoane cu certificate de handicap cu valabilitate permanentă. Din cele 8061 de certificate emise, doar 7600 au fost de încadrare, restul de neîncadrare. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mulțumim doamna doctor Radocea. Domnul consilier Ungureanu Vasile.

Dl. Ungureanu Vasile

Doamna doctor, cam cât timp se alocă unui dosar în cadrul comisiei, în vederea evaluării și avizării, respectiv neavizării lui în categoria de handicap sau nu?

Dna. Radocea Cornelia

Cele 360 de care vă spuneam, 363 dacă este suma exactă, deci cam 3 ore de comisie doar de parafat certificate. Doar de parafat. Persoanele erau deja încadrate. Doar s-a schimbat certificatul. Iar la un dosar, dacă la asta vă referiți, un dosar în cadrul comisiei, se poate ajunge și la o jumătate de oră.

Dl. Ungureanu Vasile

V-am întrebat acest lucru pentru că era evident că nu se pot evalua 363 de dosare la o ședință, referitor că dumneavoastră atunci numai le-ați retipărit.

Dna. Radocea Cornelia

Retipărit.

Dl. Vasile Ungureanu

Asta este cu totul altceva, problema este că la Brașov, în județul Brașov nu am avut cazurile acelea cumplite din țară în care nu s-au dat certificate sau s-au dat certificate aiurea și tocmai de aceea am întrebat, în vederea dacă putem să ajutăm, bine, dar să nu le băgăm bețe în roate și cred că este cazul să îi ajutăm cumva, pentru că sunt atât de puțini la atât de mulți oameni care trebuie evaluați și atât de puțini oameni care pot să facă legal acest lucru, încât vom ajunge la un blocaj la un moment dat. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă mulțumim, ședința o declarăm închisă, vă mulțumim pentru participare.

Președinte, Adrian-Ioan Veștea

Secretar, Dumbrăveanu Maria