Proces verbal din 20.12.2018

Proces verbal din 20 decembrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j u db rasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 6

din data 29.012019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2018.

PREȘEDINTE, Vestea Adrian-IoanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 decembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Enache Paul, domnul consilier județean Goidescu Ionel și domnul consilier județean Veștea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

începem ședința ordinară, ultima din acest an. După cum v-am obișnuit, am considerat necesar ca această ședință să aibă și un caracter festiv. în acest sens avem două grupuri de colindători, Casa Ioana din Rupea unde avem 10 tineri și de asemenea, Școala de Artă și Meserii Brașov, îndrumați de domnul profesor George A

Muraru. înainte de a intra în procedurile ședinței de plen, i-aș ruga pentru început pe cei de la Casa Ioana din Rupea să înceapă colindul.

Vom trece la aprobarea ordinii de zi a ședinței de astăzi care pe lângă cele 24 de puncte, mai are 8 puncte suplimentare. Avem cvorum, din 35 de consilieri județeni, 32 suntem prezenți. Deci supun la vot ordinea de zi cu cele 8 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Dacă îmi este permis aș vrea să încep cu punctul 8 dintre punctele suplimentare datorită faptului că va trebui să semnăm această hotărâre și să o înaintăm oficiului de cadastru, pentru faptul că mâine este ultima zi în care putem să depunem un proiect pe fonduri europene pentru Spitalul de Copii, pentru unitatea de primire urgențe. Nu am putut să-l depunem până acum datorită faptului că nu am avut o situație juridică certă. Am fost în instanță, am câștigat și această hotărâre este necesară pentru intabulare pentru a fi eligibili pe acest proiect.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului - construcție și teren -reprezentând Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

îi rog pe colegi ca în timpul ședinței în cazul în care se elaborează hotărârea, să o semnăm.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.11.2018. Avem puncte de vedere? Vă ascult domnul Postolache.

Dl. Postolache Nicolae

Domnul președinte mulțumesc. Ședința din 28 noiembrie a început cu un spici referitor la importanța Centenarului Marii Uniri la 1 Decembrie 1918 și pe transcriptul pe care l-am primit, citez, la pagina 5 se spune: “apoi foarte important când vorbim de actul de la 1918 este acela că dacă tot ne referim la un stat modem, trebuie să vedem viitorul ca un stat modem, nu ca un stat național.” Având în vedere că în calitatea de consilier județean am depus un jurământ să respect Constituția și legile țării și că în ceea ce privește Constituția la punctul 1 spune că Statul Român este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil, vreau să menționați doamna secretar, că nu voi vota acest proces-verbal. Vă mulțumesc.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Domnule Postolache dacă după atâta vreme și după atâtea ședințe nu înțelegeți că de fapt transcrierea ședințelor și aprobarea procesului-verbal se fac în conformitate cu ceea ce s-a întâmplat în ședința de plen, că votați sau nu votați, dacă sunt amendamente sau lucruri care s-au strecurat ca și greșeli, dar dacă asta s-a spus la vremea respectivă, nu cred că este un argument din partea dumneavoastră, dar este dreptul dumneavoastră să faceți ce considerați de cuviință. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Domnul Postolache Nicolae votează împotrivă. Abțineri? Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 13.12.2018. Dacă avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4. Dacă avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine

A este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr.4. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este j pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a J aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul = Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.lB ! din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei j nr.35. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este

A

pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a i aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul i Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument i istoric situat în municipiul Brașov, str. Crișan nr.5. Avem puncte de vedere? * Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? i Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul ’ Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.17 S din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului j nr.l. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este j pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Roșianu Carmen Nina, pentru i Cabinetul medical stomatologic nr.12, situat în cadrul Policlinicii ‘ Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi. Domnul Kadas din partea Comisiei de sănătate.

Dl. Kadas Huna Andrei-Marius

Deci avem un amendament din partea Comisiei, să se prelungească până în j 31.12.2019 cu precizarea că la data notificării vânzării acestui spațiu, concesionarul ! îl eliberează. Noi suntem într-o procedură de vânzare, nu știm când o să aibă loc, în orice caz până în aprilie 2019 sigur nu se încheie procedura, iar acești medici care își desfășoară activitățile acolo nu pot să își mai obțină autorizațiile cu o prelungire de doar 4 luni. De aceea am spus, lăsăm un an întreg dar în momentul în care am î vândut, prin notificarea noastră trebuie să elibereze spațiul. Am trecut amendamentul pe avize.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Am înțeles. Deci supun la vot cu amendamentul Comisiei de sănătate.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Dacă îmi permiteți, eu propun ca acest amendament să se regăsească și la celelalte două puncte care urmează.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, cu acest amendament supun la vot. Cine este pentru? Voturi A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanța -Lucia, pentru cota de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr.10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot cu același amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? A

In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Județul Brașov și SC RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical stomatologic nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot cu același amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului “România crește cu tine -Educația timpurie, o investiție în viitor” între U.A.T. Județul Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Trubli Transbus Service SRL. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere?

! Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem j puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi 1 împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef de laborator din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

  • < Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

; Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.168/2018 a Consiliului Județean Brașov privind numirea i reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în

  • < Consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Propuneri, doamna Sebeni vă rog.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Domnule președinte, dacă îmi permiteți stimați colegi, Comisia 7 are două propuneri pentru maternitate, doamnele Claudia Duicu, respectiv Adelina Văsioiu. Mulțumim.

I                             ♦

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt și alte propuneri? Neavând supun la vot. Votăm secret. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru, o abținere și restul nu au apucat să voteze, s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.169/2018 a Consiliului Județean Brașov privind validarea Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

ț       Punctul nr. 20 proiectul de hotărâre privind emiterea avizului consultativ

1 pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Făgăraș pentru anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de j voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Vama Buzăului. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Doamna Mariana Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Domnule președinte, după o oră de discuții, Comisia pentru sănătate și după îndelungi consultări cu DSAM, justificarea creării unor posturi a rămas incomplet motivată. Așa că, cu permisiunea dumneavoastră, vă citesc două amendamente pe care le-am adus acestui punct: 1 )referent studii medii nu se transformă în inspector cu studii superioare la Complexul de Servicii Măgura Codlea, nu a fost suficient motivat, 2) nu se înființează funcția de inspector debutant în cadrul departamentului administrativ al DGASPC. Vă mulțumesc, acestea ar fi cele două amendamente pe care noi în Comisia 7 le-am adus, după ce ne-am consultat cu DSAM.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, cu cele două amendamente supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de colaborare între UAT Județul Brașov și Asociația Club Sportiv Fii Independent în vederea încheierii unui acord de parteneriat privind accesul neîngrădit al persoanelor cu deficiențe locomotorii, utilizatoare de fotoliu rulant, la mediul fizic, informațional și comunicațional din clădirea situate pe b-dul Eroilor nr.5 - sediul Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Goidescu Ionel, ca membru în Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Județean Brașov, în locul domnului Spinean Ionel. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Stimați colegi aceasta a fost ședința de astăzi, ședința ordinară, vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut anul acesta, consider că Județul Brașov a atins un nivel de performanță foarte bun în anul acesta. Avem foarte multe proiecte pe fonduri europene în implementare, de asemenea am reușit ca împreună să obținem finanțarea unor proiecte din bugetul local, am depus multe proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, de asemenea proiectul nostru de suflet, proiectul pe care ne-am angajat că îl vom realiza până la sfârșitul acestui mandat este pe un curs bun. Putem spune că zilele trecute s-a validat terminalul iar mâine vom face comunicările în urma procedurii de achiziție pentru cele 9 obiecte, procedură pe care de altfel a trebuit să o reluăm, dar de această dată va trebui să facem comunicările, vom aștepta 10 zile și vom încheia contractul proiectare și execuție pentru cele 9 obiecte. Deci începând cu anul viitor, angajamentul nostru va continua și noi vom duce la bun sfârșit acest obiectiv. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, să vă urez multă sănătate, să petreceți cu bine aceste sărbători alături de familiile dumneavoastră, iar rugămintea mea este, deși știu că o parte dintre dumneavoastră sunteți grăbiți, împreună cu directorii noștri de la direcțiile de specialitate, împreună cu presa, v-aș invita la un pahar de șampanie la Consilprest, care nu o să vă ocupe foarte mult timp, dar ar fi bine să fim cu toții prezenți după niște ședințe atât de operative. Cred că ne putem face timp să ciocnim un pahar de șampanie. Vă mulțumesc și de asemenea, astă seară de la ora 18:00 avem un alt eveniment important. De la ora 12:00 s-a derulat altul, s-a derulat Gala excelenței în învățământ, un eveniment în care i-am premiat pe cei mai destoinici la învățătură și mă bucură că anul acesta am alocat un buget suplimentar, aproape 100 de mii de lei. De asemenea pentru Gala sportului, unde avem foarte mulți performeri, ne vom întâlni cu multe glorii ale sportului brașovean care au scris o pagină frumoasă de istorie, va fi prezent chiar și președintele Comitetului Olimpic Român, domnul Mihai Covaliu. Vă aștept la ora 18:00 la Reduta fiindcă și ei fac și duc faima județului nostru mai departe. Vă mulțumesc și vă urez un an bun.

Președinte, Adrian-Ioan Ve