Consiliul Județean Brașov >


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.250 din data de 30.08.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.08.2018

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 18 iulie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Vestea constată că lipsește doamna vicepreședinte Imelda Toaso, domnul consilier județean Băbuță Claudiu, domnul consilier județean Comea Claudiu, doamna consilier județean Dragoman Aurora, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, domnul consilier județean latan Adrian, domnul consilier județean Kadas Huna Andrei-Marius, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Manea Ion, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Postolache Nicolae, doamna consilier județean Mihaela Șoneriu și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, participă în locul secretarul județului, doamna director executiv Crăciun Claudia.

Dl. Adrian-Ioan Vestea s

Bună ziua, știu că este o perioadă de concedii, a fost o decizie pe care am luat-o din scurt și vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut de a fi prezenți la această ședință. Avem un număr de 21 de persoane prezente dintre cele 35 care alcătuiesc consiliul județean, prin urmare această ședință este statutară. Vom trece la ordinea de zi, o aveți, ați primit-o cu toții, avem 4 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.( Domnul Spinean Ionel nu este în sală.)

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov” - cod SMIS 118293, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat. Aveți și hotărârea postată. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Practic suntem 21 de persoane prezente (Doamna consilier județean Colțea Gabriela a intrat în sală și a participat la vot.)

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean: "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, km 0+000-15+065”. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru s-a aprobat.( Domnul Spinean Ionel a intrat în sală și participă la vot.)

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean: "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+775-14+425”. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei.

Dna. Gabriela Brebeanu

Domnule președinte, stimați colegi, Comisia pentru sănătate propune ca reprezentant din Consiliul Județean Brașov pe doamna Mariana Ciubotaru de la DSAM. Mulțumim.

DI. Adrian-Ioan Vestea

Deci vom vota secret fiind vorba de o persoană. Votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. A trecut și această solicitare. Vă mulțumesc pentru participare. Vreau să vă anunț că următoarea ședință de plen, ședința ordinară a consiliului județean din luna aceasta va fi pe data de 26, joi, exact cum ne-am obișnuit, ultima joi din lună la ora 12.

Președinte,^--

Adrian-BpanA/est6a

Secretar,

Dumbrăyeanu Maria