Proces verbal din 16.04.2018

Proces verbal din 16 aprilie 2018

RomâniaE-mail: ofFice&iudbrasov. ro

Website: www.judbrasov.roConsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 120

din data de 26.04.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018.

PREȘEDINTE, Adrian- Ioan VeslContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16 aprilie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Comea Claudiu, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Nicoară Lucian Florin și domnul consilier județean Veștea Mihail. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Fiind prima ședință, atât după Paștele catolic cât și după Paștele ortodox, dați-mi voie să vă spun Hristos a înviat. Am considerat că este necesar să facem această ședință extraordinară deoarece avem un punct care este de maximă urgență. Ne propunem să depunem un proiect, un proiect în valoare de aproape un milion jumătate de euro, pentru dotarea unității de primiri urgență de la Spitalul Județean. Termenul de depunere este 18 și atunci am considerat de cuviință să facem astăzi această ședință extraordinară, urmând ca până miercuri să putem să depunem proiectul.

Din 35 de colegi câți alcătuim consiliul județean, înțeleg că avem 4 absențe. Practic ședința are cvorum, suntem 31 de persoane prezente. Ordinea de zi o aveți cu toții. Sunt 12 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2018. Aveți de adus completări la acest proces-verbal? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice Studiu de oportunitate și a indicatorilor tehnico-ecomici și anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”. Acest punct nu a avut materiale puse pe site, acum sunt materialele puse pe site și pentru a aprofunda și pentru a ne informa o să îi dau cuvântul colegului meu domnul Daniel Gligoraș, să vă spună ce cuprinde acest punct.

Dl. Daniel Gligoraș

Bună ziua și Hristos a înviat. Am realizat un studiu de oportunitate pentru a dota UPU din Spitalul Județean. Ce am făcut în acest studiu de oportunitate? Am făcut o analiză pe echipamentele existente și s-a făcut un necesar de echipamente. Ceea ce vreau să vă spun este că s-a ținut cont și de proiectul care se află acum în lucru, de reabilitare a Spitalului Județean. Nu cred că ar trebui să intru în detalii să vă spun care sunt echipamentele. Ce vreau să mai spun este faptul că am reușit să finalizăm descrierea sumară a investiției, care este obligatorie să fîe anexată Ghidului POR și avem finalizat studiul de oportunitate. Cu un mic amendament, dacă se poate, studiul de oportunitate care a fost încărcat pe site nu avea finalizate, sau cel puțin nu erau puse toate semnăturile pe final. Asta înseamnă că trebuia să își asume acest studiu și spitalul. Cel puțin conducerea spitalului. Lucrul pe care dorim să-l facem și vă rog să fiți de acord, mai trebuie să aducem un singur amendament, să finalizăm valoarea totală a investiției. Ea este de 1,5 milioane de euro, dar din rotunjiri și din încărcarea în SMIS probabil că trebuie să mai ajustăm acest studiu de oportunitate. In rest, eu îmi doresc să câștigăm acest proiect. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Tot ceea ce vom solicita pentru a accesa sunt lucruri care sunt discutate cu colegii noștri medici, cu doamna doctor Vecerdi care conduce unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean și sunt echipamente care sunt necesare și și le doresc. Dacă avem puncte de vedere referitor la acest lucru? Dacă vreți să puneți întrebări? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem

A                               A

puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția de Boli Infecțioase II copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de medic - șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog domnul Spinean.

Dl. Spinean Ionel

Domnul președinte, vreau să vă spun că sporurile posibil aprobate legal sunt de 30%. în cazul Spitalului de Copii în speță este de 26%. La urgență, special din acest spor se pot atribui 85%. înainte au fost 75%, acum sunt 55%, lucru care nemulțumește personalul, medicii de la Spitalul de Copii, iar la punctul 6 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor, cred că este bine să fie prinsă și o evaluare făcută de personalul spitalului prin liderul de sindicat. Liderul de sindicat a fost exclus, medicii au fost excluși, nu se ține cont de părerea lor. Eu cred că este foarte important să-și spună și medicii din spital părerea despre manager. Ori lucrul care se poate face cel mai bine este să fie prins și liderul de sindicat. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte, această sintagmă de posibil aprobată legal nu există și nici nu trebuie să existe în acest plen. Doamna secretar sunteți de acord cu mine? Nu există ca noi să aprobăm ceva posibil legal. Deci aprobările care s-au dat și care s-au făcut, sunt în concordanță cu Ministerul, cu ce a propus și cu Guvernul României condus de PSD și legea după părerea noastră este foarte profesionist elaborată. Tocmai noi și aparatul executiv și comisia ne implicăm și o să facem niște memorii care merg către minister peste o săptămâna sau două. Deci repet, nu vreau să aud sintagma de posibil aprobat legal în acest plen. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dați-mi voie să vă lămuresc ca să înțelegeți. Ascultați-mă ca să înțelegeți legea. Noi am primit o Hotărâre de Guvern, nr. 153, în care noi trebuie să ne încadrăm la un plafon de 30% din întreg aparatul sanitar, aici înțelegând și protecția copilului și tot ce înseamnă celelalte spitale de 30%, iar dacă ne referim strict la Spitalul de Copii, cu totul altul este punctul de pe ordinea de zi, dar ca să vă lămuresc pe dumneavoastră, Spitalul de Copii Brașov are un procent de 37%. Am putut să acordăm tuturor spitalelor în funcție de sporurile care le sunt necesare. Faptul că nu a existat încă evaluarea necesară la protecția copilului, unde și ei sunt îndreptățiți să primească, iar dacă te plafonează și ieri am avut conferință de presă și am prezentat colegilor noștri din presă exact care este situație pe fiecare spital în parte, nu ai de unde să asiguri toate sporurile care sunt prevăzute în lege câtă vreme te plafonează la un spor de 30%. In momentul în care vom ajunge și cu Spitalul de Copii să avem evaluarea respectivă făcută, ei beneficiază astăzi la direcția copilului, beneficiază

A

doar de 15%. In momentul în care vom face acea evaluare veți vedea că vor crește și acolo și practic din total salarii nu ai de unde să iei dintr-o parte și să muți în alta, dar dacă ne referim strict la Spitalul de Copii au 37%.

Guvernul nu a stabilit niște reglementări clare și își pasează responsabilitatea și o trimit la ordonatorii de credite. Ordonatorii de credite stabilesc procentul și îl transmit managerilor fiindcă nu ai cum să lucrezi altfel, iar managementul în interiorul spitalului, modul în care acordă aceste sporuri, este managementul lor intern. Atâta vreme cât nu este o grilă de salarizare dinainte stabilită nu ai cum să te

A

apuci tu să faci altfel. înțelegeți? Deci noi dăm către conducere iar managementul de acolo gândește independent cu sindicate și cu ce mai ziceți dumneavoastră. Domnul inginer Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Aici nu sunt în calitate de inginer, eventual de jurist. Aici sunt în calitate de consilier județean. Domnule președinte, așa cum dumneavoastră ați spus și nu înțeleg de ce nu se înțelege, există un plafon și o limită de 30% pentru tot. Propun colegului nostru să ne propună de unde să tăiem, de la cine? De la protecția copilului? De la alt spital? Să ne spună. Deci da, dorim să dăm la toți spre maxim, dar dacă nu avem de unde, dăm cât mai aproape de cota maximală. Mulțumesc.

Dl. Adrian-loan Veștea

Deci suntem la punctul nr. 6 . supun la vot. Cine este pentru?

Dl. Spinean Ionel

Am propus un punct de evaluare și un amendament.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog frumos să îi dăm cuvântul doamnei Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Dacă îmi permiteți, este vorba de regulamentul de evaluare a managerilor spitalelor. Nu este vorba de salarizare. Salarizarea este im subiect care preocupă tot ce înseamnă conducerea Consiliului Județean Brașov, dar este vorba de evaluare. Evaluarea și regulamentul a fost adus la litera și spiritul legislației în vigoare. De aceea nu vorbim despre salarizare, vorbim exact de transpunerea în hotărâre de consiliu județean a tuturor prevederilor legale în materie, cu privire la desfășurarea modului de evaluare a managerilor instituțiilor sanitare aflate în subordinea consiliului județean.

Dl. Spinean Ionel

Este ilegal să participe liderul de sindicat?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este ilegal să adăugăm la lege. Nu pot decât să aplic hotărârile Guvernului și legislația României în ceea ce privește regulamentul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, despre ce vorbim? Deci vorbim despre un regulament de funcționare. Noi aprobăm un regulament de funcționare. Ce să facem? Să invităm pe cine? Noi propunem punctul de pe ordinea de zi exact cum a fost. Cine este pentru? împotrivă? Un vot împotrivă, domnul Spinean Ionel. Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov, U.A.T. Județul Sibiu și U.A.T. Județul Argeș în vederea realizării în comun a activităților privind

promovarea și dezvoltarea turistică a zonei montane Masivul Făgăraș, modificat. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? A                             A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/7. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.13, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/13. Republicii, nr.48, înscrise în C.F. nr.10766 Brașov, nr.top. (5402/3, 5455, 5456)/7. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale - suplimentare Centenar pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul „Primăvara Românească la Bruxelles”. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Un vot împotrivă, domnul Spinean Ionel. Abțineri? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Spinean Ionel. Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

în încheiere vreau să vă spun că am luat decizia ca joia viitoare, pe data de 26 să avem ședință ordinară. Ne revedem atunci dacă nu apar situații neprevăzute. Mulțumesc mult.


Secretar, Dumbrăveanu Maria