Hotărârea nr. 9/2018

Hotărârea nr.9 – repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.9

din data de 30.01.2018

- privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând referatul, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. 1280 din 26.01.2018, întocmite de Direcția Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții, Urmărire Contracte și Lucrări, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17.25% la dispoziția Consiliului Județean în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

Ținând cont de propunerea formulată de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Județean Brașov;

Văzând adresa nr.BVR_TRZ-253 din data de 10.01.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, prin care au fost comunicate sumele la dispoziția Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(l), alin. (3) și alin.(8) din Legea nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale în anul 2018 a sumei de 34.843 mii de lei din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.


120 mii lei 40 mii lei 40 mii lei 60 mii lei 20 mii lei 20 mii lei 20 mii lei 20 mii lei


1. 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.

  • 8.


- Din suma de 34.843 mii lei, repartizată pe unități administrativ-teritoriale din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean, se alocă suma de 340 mii lei, cu destinație specială, pentru „Programul învățământ - realizare grupuri sanitare în școli” către următoarele localități: Muncipiul Săcele Orașul Zămești Comuna Cața Comuna Hălchiu Comuna Racoș Comuna Teliu Comuna Crizbav Comuna Jibert

Art.4, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală Administrație Publică - Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


ANEXA NR. 1

PREȘEDINTE Adrian loan Veștea

SECRETAR

Mariă’A

Dumbr&veanu

Repartizarealpe unități administativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit din cota de 17,25% la dispoziția Consiliului Județean -în anul 2018 și a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN 2018 - din cota de 17,25%

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

1

Brașov

1.000,00

562,00

630,00

702,00

2

Codlea

800,00

450,00

504,00

562,00

3

Fagaras

1.000,00

562,00

630,00

702,00

4

Sacele

920,00

517,00

580,00

646,00

TOTAL MUNICIPII

3.720,00

2.091,00

2.344,00

2.612,00

5

Ghimbav

400,00

225,00

252,00

281,00

6

Predeal

700,00

394,00

441,00

491,00

7

Râșnov

800,00

450,00

504,00

562,00

8

Rupea

600,00

337,00

378,00

421,00

9

Victoria

700,00

394,00

441,00

491,00

10

Zarnesti

940,00

529,00

592,00

660,00

TOTAL ORAȘE

4.140,00

2.329,00

2.608,00

2.906,00

11

Apata

500,00

281,00

315,00

351,00

12

Augustin

400,00

225,00

252,00

281,00

13

Beclean

600,00

337,00

378,00

421,00

14

Bod

600,00

337,00

378,00

421,00

15

Bran

450,00

253,00

283,00

316,00

16

Budila

600,00

337,00

378,00

421,00

17

Bunesti

600,00

337,00

378,00

421,00

18

Cata

640,00

360,00

403,00

449,00

19

Cincu

600,00

337,00

378,00

421,00

20

Comana

650,00

366,00

409,00

456,00

21

Cristian

443,00

249,00

279,00

311,00

22

Crizbav

400,00

225,00

252,00

281,00

23

Dragus

500,00

281,00

315,00

351,00

24

Dumbravita

600,00

337,00

378,00

421,00

25

Feldioara

850,00

478,00

535,00

597,00

26

Fundata

500,00

281,00

315,00

351,00

27

Harseni

500,00

281,00

315,00

351,00

28

Halchiu

510,00

287,00

321,00

358,00

29

Harman

500,00

281,00

315,00

351,00

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN 2018 - din cota de 17,25%

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2019

2020

2021

30

Hoghiz

500,00

281,00

315,00

351,00

31

Holbav

450,00

253,00

283,00

316,00

32

Homorod

800,00

450,00

504,00

562,00

33

Jibert

600,00

337,00

378,00

421,00

34

Lisa

500,00

281,00

315,00

351,00

35

Mandra

500,00

281,00

315,00

351,00

36

Maierus

700,00

394,00

441,00

491,00

37

Moieciu

500,00

281,00

315,00

351,00

38

Ormenis

550,00

309,00

346,00

386,00

39

Parau

500,00

281,00

315,00

351,00

40

Poiana Mărului

500,00

281,00

315,00

351,00

41

Prejmer

700,00

394,00

441,00

491,00

42

Racos

520,00

292,00

328,00

365,00

43

Recea

700,00

394,00

441,00

491,00

44

Sambata de Sus

500,00

281,00

315,00

351,00

45

Sanpetru

550,00

309,00

346,00

386,00

46

Sercaia

600,00

337,00

378,00

421,00

47

Sinea

600,00

337,00

378,00

421,00

48

Sinea Noua

500,00

281,00

315,00

351,00

49

Soars

600,00

337,00

378,00

421,00

50

Tarlungeni

700,00

394,00

441,00

491,00

51

Teliu

620,00

349,00

391,00

435,00

52

Ticus

500,00

281,00

315,00

351,00

53

Ucea

600,00

337,00

378,00

421,00

54

Ungra

500,00

281,00

315,00

351,00

55

Vama Buzăului

600,00

337,00

378,00

421,00

56

Vistea

600,00

337,00

378,00

421,00

57

Voila

600,00

337,00

378,00

421,00

58

Vulcan

450,00

261,00

285,00

324,00

TOTAL COMUNE

26.983,00

15.175,00

16.998,00

18.946,00

TOTAL GENERAL

34.843,00

19.595,00

21.950,00

24.464,00

din care sume cu destinație specială, pentru realizare grupuri sanitare în școli:

340,00

Sacele

120,00

Zamesti

40,00

Cata

40,00

Halchiu

60,00

Racos

20,00

Teliu

20,00

Crizbav

20,00

Jibert

20,00

DIRECTOR GENERAI/D.G.A.P. Mihai Pastnj


DIRECTOR EXECUTIV DIR. ECONOMICĂ


Gabriela Agafiței n


Vizat: Director Executiv Andreea Râduli

Repartizarea^pe unități administativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2019-2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și /sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

1

Brașov

424,00

335,00

172,00

2

Codlea

339,00

268,00

138,00

3

Fagaras

424,00

335,00

172,00

4

Sacele

390,00

308,00

158,00

TOTAL MUNICIPII

1.577,00

1.246,00

640,00

5

Ghimbav

169,00

134,00

69,00

6

Predeal

296,00

235,00

120,00

7

Râșnov

339,00

268,00

138,00

8

Rupea

254,00

201,00

103,00

9

Victoria

296,00

235,00

120,00

10

Zarnesti

398,00

315,00

162,00

TOTAL ORAȘE

1.752,00

1.388,00

712,00

11

Apata

212,00

168,00

86,00

12

Augustin

169,00

134,00

69,00

13

Beclean

254,00

201,00

103,00

14

Bod

254,00

201,00

103,00

15

Bran

191,00

151,00

77,00

16

Budila

254,00

201,00

103,00

17

Bunesti

254,00

201,00

103,00

18

Cata

271,00

215,00

110,00

19

Cincu

254,00

201,00

103,00

20

Comana

275,00

218,00

112,00

21

Cristian

188,00

149,00

76,00

22

Crizbav

169,00

134,00

69,00

23

Dragus

212,00

168,00

86,00

24

Dumbravita

254,00

201,00

103,00

25

Feldioara

360,00

285,00

146,00

26

Fundata

212,00

168,00

86,00

27

Harseni

212,00

168,00

86,00

28

Halchiu

216,00

171,00

88,00

29

Harman

212,00

168,00

86,00

30

Hoghiz

212,00

168,00

86,00

31

Holbav

191,00

151,00

77,00

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

ESTIMĂRI - cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

2019

2020

2021

32

Homorod

339,00

268,00

138,00

33

Jibert

254,00

201,00

103,00

34

Lisa

212,00

168,00

86,00

35

Mandra

212,00

168,00

86,00

36

Maierus

296,00

235,00

120,00

37

Moieciu

212,00

168,00

86,00

38

Ormenis

233,00

184,00

95,00

39

Parau

212,00

168,00

86,00

40

Poiana Mărului

212,00

168,00

86,00

41

Prejmer

296,00

235,00

120,00

42

Racos

220,00

174,00

89,00

43

Recea

296,00

235,00

120,00

44

Sambata de Sus

212,00

168,00

86,00

45

Sinpetru

233,00

184,00

95,00

46

Sercaia

254,00

201,00

103,00

47

Sinea

254,00

201,00

103,00

48

Sinea Noua

212,00

168,00

86,00

49

Soars

254,00

201,00

103,00

50

Tarlungeni

296,00

235,00

120,00

51

Teliu

263,00

208,00

107,00

52

Ticus

212,00

168,00

86,00

53

Ucea

254,00

201,00

103,00

54

Ungra

212,00

168,00

86,00

55

Vama Buzăului

254,00

201,00

103,00

56

Vistea

254,00

201,00

103,00

57

Voila

254,00

201,00

103,00

58

Vulcan

190,00

147,00

80,00

TOTAL COMUNE

11.428,00

9.047,00

4.640,00

TOTAL GENERAL

14.757,00

11.681,00

5.992,00


Director Executiv Direcția Economică Gabriela Agafiței II,

Vizat: Director Executiv Andreea Rădulea întocmit, Consilier Constantin Vasile - Acrivopo'