Hotărârea nr. 88/2018

Hotărârea nr. 88 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2018


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16 Proiect

HOTĂRÂREA NR. 88 din data 22.03.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a ConsiliuluiConsiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 22.03.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 martie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al Județean Brașov din data de 9 martie 2018.

ședinței extraordinare a ConsiliuluiContrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09 martie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Băbuță Claudiu, doamna consilier județean Colțea Gabriela, domnul consilier județean Drăguțu Ionuț, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Vasile Ungureanu și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Să începem ședința de plen. Ținând cont de faptul că ieri a fost ziua de 8 Martie, dati-mi voie ca în numele domnilor, să transmit la multi ani doamnelor prezente atât în fața micilor ecrane cât și în sală, mai ales în sală.

După cum ați văzut, am convocat o ședință extraordinară, am considerat că este urgent să aprobăm aceste ghiduri de finanțare care au fost în consultare publică vinerea trecută. Toate aceste ghiduri vor avea niște proceduri destul de clare, care vor fi de durată și este bine ca aceste demersuri să le începem încă de pe acum. Avem 5 puncte pe ordinea de zi, plus punctul diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 -Programul Sportul de performanță. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 — Programul Sportul pentru toți. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de A.

vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018 din bugetul propriu al județului Brașov pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? w Abțineri? în unanimitate, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.67/2918 a Consiliului Județean Brașov cu desemnarea reprezentanților în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere?

Dna. Gabriela Brebeanu

Da domnule președinte, stimați colegi, Comisia de sănătate propune în comisia de soluționare a contestațiilor pe următoarele persoane : Alexandrescu Dana, Minea Monica și domnul Attila Kope. Mulțumim.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, trebuie votat uninominal sau separat fiecare? Vot secret. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

_)         Ordinea de zi s-a finalizat, vreau să vă mulțumesc tuturor și vă urez o zi

plăcută în continuare.


Secretar, Dumbrăveanu Maria