Hotărârea nr. 80/2018

Hotărârea nr.80 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2018

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 80

din data de 09.03.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 9 martie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 9 martie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 267/06.03.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 9 martie 2018, ora 14“ sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean

Brașov din data de 9.03.2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 267/06.03.2018.

PREȘEDINTE, Adrian-loan Veste


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.267

din data de 06.03.2018

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 09.03.2018 ora 1400, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 09.03.2018, ora 1400, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2018.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 -Programul Sportul de performanță.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2018 -Programul Sportul pentru toți.

  • 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2018 din bugetul propriu al județului Brașov pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale.

  • 5. Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.67/2918 a Consiliului Județean Brașov cu desemnarea reprezentanților în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

  • 6. Diverse                                    A

    PREȘEDINTE drian - ImHiVe


O'

■ Q; \.

<]} Vizat pentru legalitate, £/l     SECRETAR

^<.^>z  /) Maria Dumbrăveanu


I *

1 o

o,