Hotărârea nr. 5/2018

Hotărârea nr.5 – desemnarea doamnei consilier judeţean Colțea Gabriela, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 30.01.2018

- privind desemnarea doamnei consilier județean Colțea Gabriela, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018;

Analizând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 40/2017 privind actualizarea componenței nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Județean Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 4/2018 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Colțea Gabriela;

Ținând cont de propunerea domnului Veștea Adrian-Ioan, președintele consiliului județean privind desemnarea doamnei consilier județean Colțea Gabriela, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic -începând cu data prezentei, se desemnează doamna consilier județean Colțea Gabriela, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu