Hotărârea nr. 478/2018

Hotărârea nr.478 - desemnarea domnului consilier judeţean Goidescu Ionel, ca membru în Comisia de specialitate nr. 3 – pentru industrie, comerţ, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@juclbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 478 din data 20.12.2018

- privind desemnarea domnului consilier județean Goidescu Ionel, ca membru Ț Comisia de specialitate nr. 3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrarăți domeniului public și privat al județului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018;

Analizând solicitarea domnului consilier județean Goidescu Ionel înregistrată si l nr. 21407/20.12.2018 prin care își exprimă opțiunea de a deveni membru în Comisia < i specialitate nr. 3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrarea domeniul ii public și privat al județului;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 391/2018 privire punerea în executare a sentinței civile nr.ll27/CA/26.09.2018, pronunțată de Tribunal i Brașov în Dosarul nr.3315/62/2016;                                                  I

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicat i, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/200 j? republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

i

Art.unic -Se desemnează domnul consilier județean Goidescu Ionel, ca membru î i Comisia de specialitate nr. 3 - pentru industrie, comerț, agricultură și administrare i domeniului public și privat al județului.