Hotărârea nr. 459/2018

Hotărârea nr.459 – aprobarea emiterii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe unele trasee

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 459

din data de 20.12.2018

privind aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe traseele:

 • -  Dumbrăvița (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur;

 • -  Zămești (CEC) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur;

 • -   Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur;

 • -  Săcele (Electroprecizia) - Centura Brașovului - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur;

Feldioara (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur;

Zămești (centru) - Brașov (S.C. J.F..Fumir S.R.L., str. Cristianului nr. 46 - parcare incintă) și retur

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 20.12.2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și Referatul înregistrate sub nr. ad. 19334 din data de 13.12.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, prin care se propune aprobarea emiterii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe traseele: Dumbrăvița (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; Zămești (CEC) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; Săcele (Electroprecizia) - Centura Brașovului - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; Feldioara (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; Zămești (centru) - Brașov (S.C. J.F..Fumir S.R.L., str. Cristianului nr. 46 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licențelor de traseu până la data stabilită conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e”, ari. 17 alin.(l) lit. „p”, art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și Completările ulterioare și art. 31, alin. 1 Al, (2), art. 32 și art. 34 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Dumbrăvița (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art2. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public Județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Zămești (CEC) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.3. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public udețean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 5, Hala 5 -parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.4. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public udețean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Săcele (Electroprecizia) - Centura Brașovului - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -parcare incintă) și retur ; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de Iraseu până la data de 30.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.5. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public udețean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Feldioara (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5 -larcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.06.2019, :onform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.6. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE pe traseul:

Zămești (centru) - Brașov (S.C. J.F..Furnir S.R.L., str. Cristianului nr. 46 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 30.06.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art7. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr. • ■Q242--


Operatorul de transport srsoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai :ovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și d iformitate cu acesta.


j

i pe au

c


rutier poate efectua servicii de transport județean


de cu

A

in


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0242

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Dumbrăvița (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:10

  13:25

  21:45

  -

  0

  1

  Dumbrăvița (centru)

  06:50

  15:10

  23:30

  -

  05:14

  13:29

  21:49

  -

  2

  2

  Dumbrăvița (str. Mare cu intersecția Drumul Vlădeniului)

  06:46

  15:06

  23:26

  -

  05:40

  13:55

  22:15

  -

  28

  3

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-70-FIX

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Dumbrăvița

  5536/14.11.2018

Data emiterii:


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr. ...0243...


Operatorul de transport rutier

3 'soane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu io vehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în diformitate cu acesta.


poate


efectua servicii


de transport județean de


Consiliul Județean Brașov

5


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLITRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0243

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Zărnești (CEC) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:05

  13:15

  21:35

  -

  0

  1

  Zărnești (CEC)

  07:05

  15:25

  23:45

  -

  05:10

  13:20

  21:40

  -

  2

  2

  Zărnești (Blocuri BRD)

  07:00

  15:20

  23:40

  -

  05:15

  13:25

  21:45

  -

  3

  3

  Tohanul Vechi (Complex)

  06:55

  15:15

  23:35

  -

  05:50

  14:00

  22:20

  -

  30

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-03-SET

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea  Nr.

  crt.      Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1      Primăria Zămești

  14732/20.11.2018

Data emiterii:


Servici


de transport județean de


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii p ersoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0244

Servicii de transpoi-t public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:30

  13:40

  22:00

  -

  0

  1

  Codlea (Biserica Baptistă)

  06:40

  15:00

  23:20

  -

  05:34

  13:44

  22:04

  -

  2

  2

  Codlea (centru)

  06:36

  14:56

  23:16

  -

  05:38

  13:48

  22:08

  -

  4

  3

  Codlea (Colorom)

  06:32

  14:52

  23:12

  -

  05:50

  14:00

  22:20

  -

  12

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare^/ BV-99-NAW, BV-30-SET, BV-08-XPL

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV, IV, III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Codlea

  29804/12.11.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.

Data emiterii:


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr.....O244/.1


Operatorul de transport


rutier poate


efectua servicii


de transport județean


p^oane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai au ovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și conformitate cu acesta.


de cu

A

in


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0244/1

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:30

  13:40

  22:00

  -

  0

  1

  Codlea (Biserica Baptistă)

  06:40

  15:00

  23:20

  -

  05:34

  13:44

  22:04

  -

  2

  2

  Codlea (centru)

  06:36

  14:56

  23:16

  -

  05:38

  13:48

  22:08

  -

  4

  3

  Codlea (Colorom)

  06:32

  14:52

  23:12

  -

  05:50

  14:00

  22:20

  -

  12

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare^/ BV-99-NAW, BV-30-SET, BV-08-XPL

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV, IV, III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Codlea

  29804/12.11.2018

Data emiterii:


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LICENȚĂ DE TRASEUOperatorul de transport rutier poate efectua servicii


de transport județean de


persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în


formitate cu acesta.


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0244/2

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Codlea (Biserica Baptistă) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:30

  13:40

  22:00

  -

  0

  1

  Codlea (Biserica Baptistă)

  06:40

  15:00

  23:20

  -

  05:34

  13:44

  22:04

  -

  2

  2

  Codlea (centru)

  06:36

  14:56

  23:16

  -

  05:38

  13:48

  22:08

  -

  4

  3

  Codlea (Colorom)

  06:32

  14:52

  23:12

  -

  05:50

  14:00

  22:20

  -

  12

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare^/ BV-99-NAW, BV-30-SET, BV-08-XPL

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria IV, IV, III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Codlea

  29804/12.11.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.

Data emiterii:


Servici


de data de


rutier


Operatorul de transport

rsoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu


poate


efectua servicii


de transport județean de


P'

autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0245

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Săcele (Electroprecizia) - Centura Brașovului - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:00

  13:05

  21:35

  -

  0

  1

  Săcele (Electroprecizia)

  07:10

  15:30

  23:50

  -

  05:05

  13:10

  21:40

  -

  3

  2

  Săcele (Cematu)

  07:05

  15:25

  23:45

  -

  05:10

  13:15

  21:45

  -

  6

  3

  Săcele (Turcheș)

  07:00

  15:20

  23:40

  -

  05:50

  14:00

  22:20

  -

  30

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-20-SET,

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria: IV,

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Săcele

  59914/15.11.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.

Data emiterii:


Servici


P' au c


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean ersoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai «vehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și :bhformitate cu acesta.

de cu

A

in


Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLITRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr.0246

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Feldioara (centru) - Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str. Aeroportului nr. 6, Hala 5.-parcare incintă) și retur;


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:55

  13:25

  21:55

  -

  0

  1

  Feldioara (centru)

  06:55

  15:15

  23:35

  -

  05:50

  14:00

  22:30

  -

  30

  4

  Ghimbav (Parc Industrial S.C. Preh România S.R.L. str.

  Aeroportului nr. 6, Hala 5. -parcare incintă)

  06:20

  14:40

  23:00

  -

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-02-PRE

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Feldioara

  8670/14.11.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.

Data emiterii:


Servici


Operatorul de transport rutier poaie efectua servicii de transport județean de e 'soane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu


P, .

a ț «vehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în o, i iformitate cu acesta.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0247

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Zârnești (centru) - Brașov (S.C. J.F.Furnir S.R.L. str. Cristianului nr. 46 -parcare incintă) și retur;

  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  05:00

  13:30

  22:00

  -

  0

  1

  Zămești (CEC)

  06:55

  15:25

  23:55

  -

  05:05

  13:35

  22:05

  -

  2

  2

  Zămești (Blocuri BRD)

  06:50

  15:20

  23:50

  -

  05:10

  13:45

  22:10

  -

  4

  3

  Tohanul Vechi (Complex)

  06:45

  15:15

  23:45

  -

  05:40

  14:10

  22:40

  -

  25

  4

  Brașov (S.C. J.F.Furnir S.R.L. str. Cristianului nr. 46 -parcare incintă)

  06:15

  14:45

  23:15

  -

Emitent:

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5,6

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-11-SET

3. Amenajările și dotările autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi necesar:                 Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

  S.C. Trubli Transbus Service S.R.L.


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Primăria Zămești

  14732/20.11.2018

Data emiterii: