Hotărârea nr. 449/2018

Hotărârea nr.449 - aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13 decembrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 449


din data 20. J 2.2018


- privind aprobarea procesului-verbal al Brașov din data de 13 decembrie 2018


ședinței de îndată a Consiliului Județe:


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.12.2018;


Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov di: data de 13 decembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locul nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


in


A.

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale pr. e


215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioa

i

i


HOTĂRĂȘTE:


Art.unic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județe Brașov din data de 13 decembrie 2018.


EJlContrasemnează, SECRETAR, Maria Humbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 13 decembrie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veșted constată că lipsește domnul consilier județean Comea Claudiu, doamna consilier județean Femolend Caroline, domnul consilier județean Dumitrescu Flavius, domnul consilier județean Goidescu Ionel, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Mareș Ioan, domnul consilier județean Postolache Nicolae, doamna consilier județean Mariana Sebeni Comșa și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom începe ședința de îndată. Suntem 26 de consilieri prezenți, practic ședința are cvorum. Supun la vot aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea validării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județulpi Brașov pe anul 2018 și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

:ru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar exercițiului bugetar aferent anului


al Județului Brașov, rezultat la încheierea

2017. Avem puncte de vedere? Neavând pur.cte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 14.306 mii lei, din impozitul pe venit cota de 17,25%, reprezentând fond la dispoziția

Consiliului Județean Brașov care se


repartizează integral în anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. II va citi domnul președinte al Comisiei economice, domnul Mihail Veștea.

Dl. Mihail Veștea

r legale în vigoare, banii care se trebuie să subliniem lucrul acesta, ca


Prima observație, conform normelo repartizează pe localități nu pot fi utilizați, șî și colegii noștri din autoritățile locale să știe:, banii nu pot fi utilizați decât pentru arierate, adică datorii care au o vechime mai mare de 90 de zile și pentru proiecte de dezvoltare, proiecte de investiții. Sigur că suntem în decembrie și este foarte greu ca să derulezi investiții acum dar poți să echilibrezi bugetul pe investițiile pe care le-ai făcut până acum sau să se ducă în excedent banii și să-i folosești pentru investiții în continuare, dar este foarte important să le atragem atenția colegilor noștri, pentru a nu avea probleme cu Curtea de Conturi, că banii aceștia nu pot să îi folosească pentru cheltuieli curente sau pentru salarii. Deci în bpget trebuie să îi prevadă către arierate sau către investiții. Și acum o să dau citire modului de repartiție, noi am încercat să creăm un mod de repartiție cât mai echilibrat. Am pornit de la o linie directoare cu o anumită sumă pentru comune și o anumită sumă pentru orașe și comunele mai mari și după aceea, în funcție de solicitările localităților și de probleme, am încercat pe fiecare zonă teritorială, adică zona Făgăraș într-un fel, zona Rupea într-un fel, zona Tării Bârsei într-un fel, să mai facem compensări în funcție de solicitări și de nevoi. Le citesc acum, Brașov 400.000, Codlea 400.b00, Făgăraș 700.000, Săcele 500.000, Ghimbav 200.000, Predeal 350.000, Râșnov 450.000, Rupea 350.000, Victoria 400.000, Zămești 450.000, Apața 200.000, Augustin 100.000, Beclean 200.000.

Vreau să fac o paranteză, am considerat că e bine ca la toate localitățile să alocăm niște sume, să nu apară nici o localitate cu 0 pentru că ar apărea ca o sancțiune. Bod 200.000, Bran 200.000, Budila 300.000, Bunești 200.000, Cața 200.000, Cincu 200.000, Comăna 200.000, Cristian 200.000, Crizbav 200.000, Drăguș 200.000, Dumbrăvița 200.000, Feldioăra 400.000, Fundata 300.000, Hălchiu 200.000, Hărman 200.000, Hârseni 150.000, Hoghiz 150.000, Holbav 200.000, Homorod 200.000, Jibert 200.000, Lisa 176.O0O, Măieruș 200.000, Mândra 150.000, Moieciu 300.000, Ormeniș 200.000, Părăij 150.000, Poiana-Mărului 200.000, Prejmer 400.000, Racoș 200.000, Recea 200.000, Sâmbăta de Sus 150.000, Sânpetru 200.000, Șercaia 200.000, Șinca 200.000, ăinca Nouă 200.000, Șoarș 200.000, Tărlungeni 400.000, Teliu 200.000, Ticuș 180.000, Ucea 200.000, Ungra 200.000, Vama-Buzăului 200.000, Viștea 200.000, Voila 200.000 și Vulcan 200.000. în general și dacă sunt localități mai mici sau mai mari, am pus cam aceeași sumă pentru că până la urmă banii sunt spre investiții. Cam atât. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al UAT Județul Brașov pentru funcția de membru al consiliului de administrație al societății S.C. Graells & Llonch Administrare Parc Industrial S.A. într-o ședință anterioară l-am demisia și atunci avem o altă propunere.

votat pe domnul Ialomițeanu, și-a dat


Dl. Adrian Gabor

George Comea este propunerea noastră, pentru că este implicat și pe zona metropolitană cu transportul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Trecem la vot, vot secret. Culegem votiirile, cu 18 voturi pentru și 6 împotrivă s-a aprobat.

pe data de 20.12.2018 la ora 14:00,


Următoarea ședință o să o facem joi fiindcă la ora 12:00 vom avea Gala Educații iar de la ora 18:00 vom avea Gala Sportului pe care o vom face la Reduta. Sunt îl aveți la dispoziție, sunteți invitați la ambele evenimente. Mulțumesc.

ți așteptați în funcție de timpul pe care5

Dumbnăvhanu Maria