Hotărârea nr. 431/2018

Hotărârea nr.431 – emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Com S.R.L, str. Câmpului nr. 16 – parcare incintă) – Centura Brașovului (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 – parcare incintă) – Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86 – parcare incintă) şi retur;

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMAN IA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 431

din data de 28.11.2018

- privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Corn S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Centura Brașovului (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86 - parcare incintă) și retur;

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. ad. 18898 din data de 22.11.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Corn S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Centura Brașovului (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.05.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e” și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin.lAl, (2), art. 32, art. 33, art. 34 și art 35 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se emite licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SENGABI BUS S.R.L. pe traseul: Săcele (S.C. Diasen Corn S.R.L, str. Câmpului nr. 16 - parcare incintă) - Centura Brașovului (S.C. Bus Trade, str. Zizinului nr. 125 - parcare incintă) - Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86 -parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.05.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Du răveanu


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr. ..Q244- -

Servicide M data de


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționata în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. SENGABI BUS S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr. 0241

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

 • A. Denumirea traseului: Săcele ( S.C. Diasen Coin S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă) - Centura Brașovului (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă) - Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86- parcare incintă) și retur.

  Emitent:

  CONSILIUL JUDEȚ


  OV


  DUS

  Km

  Nr.statii

  Denumire statie

  ÎNTORS

  Ora de plecare

  Ora de plecare

  CI

  C2

  C3

  C4

  CI

  C2

  C3

  C4

  06:20

  14:20

  -

  -

  0

  1

  Săcele ( S.C. Diasen Com S.R.L., str. Câmpului nr. 16-parcare incintă)

  15:45

  23:10

  -

  -

  06:35

  14:35

  -

  -

  10

  2

  Brașov (S.C. Bus Trade S.R.L. str. Zizinului nr. 125-parcare incintă)

  15:30

  22:55

  -

  -

  06:45

  14:45

  -

  -

  16

  3

  Săcele (S.C. Seinro S.R.L. str. Avram Iancu nr. 86- parcare incintă)

  15:20

  22:45

  -

  -

 • B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: 1,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/ B-43-DSN

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculu!ui:Categoria III

 • 4. Numărul de șoferi necesar: Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

 • C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

  Nr. crt.

  Autogara (stația)

  Nr./Data contractului

  Valabil până la

  1

  Săcele (SC Diasen SRL)

  11/12.11.2018

  2

  Centura Brașov (SC Bustrade SRL)

  18215/12.11.2018

  3

  Săcele (SC Seinro SRL)

  101/05.11.2018

OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER


S.C. Sengabi Bus S.R.L.

Data emiterii: