Hotărârea nr. 430/2018

Hotărârea nr.430 – emiterea licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe unele trasee

Consiliul Județean Brașov

------7----------------------

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR. 430

din data de 28.11.2018

 • - privind emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe traseele:

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Prejmer (Parcul Industrial S.C. SEDA Invest S.R.L., str. Paris nr. 26-32 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Lustic Invest S.R.L., str. Stejarilor nr. 1 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr. 1 A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Ghimbav ( S.C. B.W.B. Surface Technology S.R.L., str. Aeroportului nr. 9A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Total România S.A., str. Stejarilor nr. 2 - parcare incintă) și retur.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2018;

Analizând Expunerea de motive și Referatul nr. ad. 18290 din data de 22.11.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Lucrări de întreținere pe Drumuri Județene/Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice - Autoritatea de Transport Județean de Persoane, prin care se propune emiterea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe traseele:

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Prejmer (Parcul Industrial S.C. SEDA Invest S.R.L., str. Paris nr. 26-32 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Lustic Invest S.R.L., str. Stejarilor nr. 1 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr. 1 A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Ghimbav ( S.C. B.W.B. Surface Technology S.R.L., str. Aeroportului nr. 9A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Total România S.A., str. Stejarilor nr. 2 - parcare incintă) și retur; perioada de valabilitate este de la data emiterii licenței de traseu până la data de 31.05.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (1), (2), alin. (4), lit. „a”, „b”, „c”, „d” și „e” și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 31, alin. 1 Al, (2), art. 32, 33, 34 și art. 35 din Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.(l), lit. „d și alin. (5), lit. ”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se emite licența de traseu și caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L. pe traseele:

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Prejmer (Parcul Industrial S.C. SEDA Invest S.R.L., str. Paris nr. 26-32 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Lustic Invest S.R.L., str. Stejarilor nr. 1 - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului nr. 1 A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Ghimbav ( S.C. B.W.B. Surface Technology S.R.L., str. Aeroportului nr. 9A - parcare incintă) și retur;

 • - Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Total România S.A., str. Stejarilor nr. 2 - parcare incintă) și retur.

Perioada de valabilitate a licențelor este de la data emiterii acestora până la data de 31.05.2019, conform contractului încheiat între beneficiar și operatorul de transport.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,


SECRETAR

“'T"ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BV. Nr. ..Q240- --


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat autovehicule având capacitatea menționată în caietul de conformitate cu acesta.

transport județean de pe verso numai cu sarcini anexat și în


Traseul:

Săcele (Garaj) -I Centura Brașovului - Cristian (S.C. Total România S.A., str. Stejarilor nr. 2 - parcare incintă) și retur

Seria BV Nr. 0240

Consiliul Județean Brașov

*


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.


2AIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0240


Serv icii de transport public județean de persoane prin curse


regulate speciale


A. Denumirea traseului: Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Total România S.A. str. Stejarilor nr. 2 - parca re incintă) și retur


‘•5


DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C

i

CI

C2

C3

C4

06:45

-

-

0

1

Săcele (Garaj)

16:55

-

-

-

07:25

-

-

33

2

Cristian (S.C.Total România

S.A., str. Stejarilor nr. 2 -parcare incintă)

16:15

-

-

-B. Condiții pentru asigu area caietului de sarcini:

1. Zilele în care circulă: ,2,3,4,5


2. Nr. de autovehicule n :cesar/Nr. de înmatriculare:! / BV-15-GMH


 • 3. Amenajările și dotării 3 autovehiculului: Categoria II

 • 4. Numărul de șoferi ne< esar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:


Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Primăria Săcele

57583/24.10.2018


OPERATORUL DE 1 RANSPORT RUTIER


S.C.


Serovi Transp


jrt S.R.L.Data emiterii:


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ,.RY. Nr. ...0239/4


Operatorul de trans port rutier poate efectua servicii de transport județean persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai autovehicule având cap icitatea menționată în caietul de sarcini anexat și conformitate cu acesta.

de cu m


Traseul:

Săcele (Garaj - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. B.W.B. Surface Technology S.R.L., Sti. Aeroportului nr. 9A - parcare incintă) și retur

Seria BV Nr. 0239'1

Consiliul Județean Brașov

1


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.


I zaiet de sarcini al licenței de traseu Seria BV Nr. 0239/1


Serv


cii


de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale


A. Denumirea traseului


Sâcele (Garaj) - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. B.W.B. Surface


Technology S.R.L., Str. Ae raportului nr. 9A - parcare incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

CI

CI

C2

C3

C4

05:50

13:50

21:50

0

1

Săcele (Garaj)

16:10

00:10

08:10

05:52

13:52

21:52

1

2

Săcele (Electroprecizia)

16:08

00:08

08:08

05:54

13:54

21:54

2

3

Săcele (Doina)

16:06

00:06

08:06

05:56

13:56

21:56

3

4

Săcele (Cematu)

16:04

00:04

08:04

05:59

13:59

21:59

5

5

Săcele (Turches)

16:01

00:01

08:01

06:01

14:01

22:01

6

6

Săcele (Baciu)

15:59

23:59

07:59

06:03

14:03

22:03

7

7

Săcele (Dârste Pod)

15:57

23:57

07:57

06:30

14:30

22:30

-

29

8

Ghimbav (S.C. B.W.B.

Surface Technology S.R.L., Str. Aeroportului nr. 9A -parcare incintă)

15:30

23:30

07:30

-


Emitent:


CONSILIU


AN BRAȘOV


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:

 • 2. Nr. de autovehicule n :cesar/Nr. de înmatriculare^/ BV-16-WDS; BV-30-STF

 • 3. Amenajările și dotării

 • 4. Numărul de șoferi ne<


,2,3,4,5,6


î autovehiculului: Categoria IV; III

esar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

zarea autogărilor/stațiilor:


C. Contracte pentru utili

Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Primăria Săcele

57580/24.10.2018

57586/24.10.2018


OPERATORUL DE 1 RANSPORT RUTIER


S.C.


Serovi Transp


>rt S.R.L.Data emiterii:ROMÂNIA ('ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BV. ftr. ...Q23gi..de transport județean îlate speciale pe traseul menționat pe verso numai


Operatorul de transport rutier poate efectua servicii persoane prin curse reg autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și


de cu

A

m


conformitate cu acesta.


Traseul:

Săcele (Garaj! - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. B.W.B. Surface Technology S.R.L., Sta. Aeroportului nr. 9A - parcare incintă) și retur

Seria BV Nr. 023

Consiliul Județean Brașov


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.


ZAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0239


Serv cii de transport public județean de persoane prin curse


regulate speciale


A. Denumirea traseului


Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Ghimbav (S.C. B.W.B. Surface


Technology S.R.L., Str. A(

raportului nr. 9A - parcare incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C

1

CI

C2

C3

C4

05:50

13:50

21:50

0

1

Săcele (Garaj)

16:10

00:10

08:10

-

05:52

13:52

21:52

1

2

Săcele (Electroprecizia)

16:08

00:08

08:08

-

05:54

13:54

21:54

2

3

Săcele (Doina)

16:06

00:06

08:06

-

05:56

13:56

21:56

3

4

Săcele (Cematu)

16:04

00:04

08:04

-

05:59

13:59

21:59

5

5

Săcele (Turches)

16:01

00:01

08:01

-

06:01

14:01

22:01

6

6

Săcele (Baciu)

15:59

23:59

07:59

-

06:03

14:03

22:03

7

7

Săcele (Dârste Pod)

15:57

23:57

07:57

-

06:30

14:30

22:30

-

29

8

Ghimbav (S.C. B.W.B.

Surface Technology S.R.L., Str. Aeroportului nr. 9A -parcare incintă)

15:30

23:30

07:30

-


Emitent:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B. Condiții pentru asigu area caietului de sarcini:

1. Zilele în care circulă: ,2,3,4,5,6

2. Nr. de autovehicule n ;cesar/Nr. de înmatriculare:2/ BV-16-WDS; BV-30-STF


 • 3. Amenajările și dotării î autovehiculului: Categoria IV; III

 • 4. Numărul de șoferi net esar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utili zarea autogărilor/stațiilor:

Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Primăria Săcele

57580/24.10.2018

57586/24.10.2018

OPERATORUL DE 1RANSPORT RUTIER


S.C. Serovi Transp )rt S.R.L.

Data emiterii:


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria ..BV. Nr.....0238-*


servicii de transport județean


Operatorul de transport rutier poate efectua persoane prin curse regi late speciale pe traseul menționat pe verso numai autovehicule având capa citatea menționată în caietul de sarcini anexat și


de cu

/V

in


conformitate cu acesta.


Traseul:

Săcele (Garaj) + Centura Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câmpului iir. IA - parcare incintă) și retur

Seria BV Nr. 0238

Consiliul Județean Brașov

*


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.

2AIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU

Seria BV Nr. 0238

Serv cii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

A. Denumirea traseului: Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Râșnov (S.C. Dexion Storage Solutions S.R.L., str. Câm )ului nr. IA - parcare incintă) și retur


DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C

1

CI

C2

C3

C4

05:45

13:45

21:45

-

0

1

Săcele (Garaj)

08:05

16:05

00:05

05:47

13:47

21:47

-

1

2

Săcele (Electroprecizia)

08:03

16:03

00:03

05:49

13:49

21:49

-

2

3

Săcele (Doina)

08:01

16:01

00:01

05:51

13:51

21:51

3

4

Săcele (Cematu)

07:59

15:59

23:59

05:53

13:53

21:53

5

5

Săcele (Turches)

07:57

15:57

23:57

05:55

13:55

21:55

-

6

6

Săcele (Baciu)

07:55

15:55

23:55

05:57

13:57

21:57

-

7

7

Săcele (Dârste Pod)

07:53

15:53

23:53

06:35

14:35

22:35

-

39

8

Râșnov (S.C. Dexion

Storage Solutions S.R.L. str. Câmpului nr. IA - parcare incintă)

07:15

15:15

23:15

-

B. Condiții pentru asigu

 • 1. Zilele în care circulă:

 • 2. Nr. de autovehicule n :cesar/Nr. de înmatriculare: 1/ BV-15-RYI

 • 3. Amenajările și dotării j autovehiculului: Categoria IV

 • 4. Numărul de șoferi net esar:


•area caietului de sarcini:

,2,3,4,5,6


Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:


Nr.

crt. Autogara (stația)


Nr./Data contractului


Valabil până la


Primăria Săcele


57581/24.10.2018


OPERATORUL DE 1RANSPORT RUTIER

S.C. Serovi Transp


)rt S.R.L.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV PREȘEDINTE Adrian-Ioan VeșteaData emiterii:


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria       Nr...4)237 ••


ta licență |e țț


|e franșpoct țd


in baza


de cu în


Operatorul de trans >ort rutier poate efectua servicii de transport județean persoane prin curse reg date speciale pe traseul menționat pe verso numai autovehicule având cape citatea menționată în caietul de sarcini anexat și conformitate cu acesta.

Traseul:


Săcele (Garaj) -

Stejarilor nr.l - parcar<


Centura Brașovului - Cristian (S.C. Lustic Invest S.R.L., str. incintă) și retur


Seria BV Nr. 0237

Consiliul Județean Brașov

1


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.

DAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0237

Serv icii de transport public județean de persoane prin curse

regulate speciale


A. Denumirea traseului: Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Cristian (S.C. Lustic Invest S.R.L., str. Stejarilor nr.l - parca *e incintă) și retur

DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de f

ilecare

CI

C2

C3

C

1

CI

C2

C3

C4

06:55

-

-

0

1

Săcele (Garaj)

16:55

-

-

-

07:35

-

-

-

33

2

Cristian (S.C. Lustic Invest

S.R.L. str. Stejarilor nr.l -parcare incintă)

16:15

-

-

-


B. Condiții pentru asigu area caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: ,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule n :cesar/Nr. de înmatriculare:! / BV-16-WDT

  • 3. Amenajările și dotării

  • 4. Numărul de șoferi ne<


i autovehiculului: Categoria III

esar:                    Conform Regulamentului Parlamentului European

si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utili

Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Primăria Săcele

57580/24.10.2018


zarea autogărilor/stațiilor:

OPERATORUL DE 1RANSPORT RUTIER


S.C. Serovi Transp >rt S.R.L.

Data emiterii:


ROMÂNIA

i :ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LICENȚĂ DE TRASEU

Seria Nr. .-0236—


de cu

A

m


Operatorul de trans; >ort rutier poate efectua servicii de transport județean persoane prin curse regulate speciale pe traseul menționat pe verso numai autovehicule având cap< citatea menționată în caietul de sarcini anexat și conformitate cu acesta.

Traseul:

Săcele (Garaj) -| Centura Brașovului - Prejmer (Parcul Industrial S.C. SEDA

Invest S.R.L.,str. Paris nr. 26-32 - parcare incintă) și retur

Seria BV Nr. 0236

Consiliul Județean Brașov

9


Operatorul de transport rutier

S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L.

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria BV Nr. 0236

Sen icii de transport public județean de persoane prin curse

regulate speciale


A. Denumirea traseului: Săcele (Garaj) - Centura Brașovului - Prejmer (Parcul Industrial S.C. SEDA Invest S.R.L.,str. P iris nr. 26-32 - parcare incintă) și retur


DUS

Km

Nr.statii

Denumire statie

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C

4

CI

C2

C3

C4

06:00

0

1

Săcele (Garaj)

16:05

06:02

1

2

Săcele (Electroprecizia)

16:03

06:04

2

3

Săcele (Doina)

16:01

06:06

3

4

Săcele (Cematu)

15:59

06:09

5

5

Săcele (Turches)

15:56

06:11

6

6

Săcele (Baciu)

15:54

06:13

7

7

Săcele (Dârste Pod)

15:52

06:35

-

-

25

8

Prejmer (Parcul Industrial S.C.

SEDA Invest S.R.L., str. Paris nr. 26-32 - parcare incintă)

15:30

-

-

-

B. Condiții pentru asigu area caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă: ,2,3,4,5

 • 2. Nr. de autovehicule n :cesar/Nr. de înmatriculare:!/ BV-14-GWI

  • 3. Amenajările și dotării

  • 4. Numărul de șoferi net esar:


i autovehiculului: Categoria III

Conform Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006

C. Contracte pentru utili

Nr. crt.

Autogara (stația)

Nr./Data contractului

Valabil până la

1

Primăria Săcele

57584/24.10.2018


tarea autogărilor/stațiilor:

OPERATORUL DE 1RANSPORT RUTIER


S.C. Serovi Transp >rt S.R.L.

Data emiterii: