Hotărârea nr. 422/2018

Hotărârea nr.422 – aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 50000' Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 5 76 off ice @ j ud b ras o v. ro, www.judbra so v. ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.422

din data 28.11.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clii tic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară h data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea dp motive înregistrate sub nr.ad și Asistență Medicală, privind


19289/23.11.2018, întocmit de către Direcția de Sănătate aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, urmare a promovări în funcție/grad/ treaptă profesională, transformarea precum și suplimentări de posturi;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a' administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare , art. 4 alin (2) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/20 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, art.31 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului p prevederile Legii nr. 18/2009 privind organizarea și funcționare a rezidențiatului;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea adminisi republicată, cu modificările și completările ulterioare;


unor posturi, diminuări de posturi


’ și alin.(2) lit.”c” din Legea


1, art.15 lit.(a) și (c) din HG nr.


ătit din fonduri publice precum și


rației publice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâr;.

individuale, a sporurilor pentru ilului Clinic Județean de Urgență


Art.2.- Răspunderea pentru stabilirea salariilor de baze condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spit Brașov.

Brașov nr.262/2018 își încetează


Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județei aplicabilitatea.

Art.4, - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medii :ală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR


Vlaria


răveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV


Anexa la HCJBV nr


din data de..............


Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 836

Nivel de competenta: II Categoria unitarii: II


Director Executiv,

AdelinS'Vasioiu ,Secretar,

Maria DjambrăveanuNr.

Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

ii

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

n

MEDICINA INTERNA

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

ii

MEDICINA GENERALA

s

1.0

-

MEDIO SET SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR----

i—--—--------------

ANFSTF7TF,TF-RAP INTENSIVA

S

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

s

1.0

9

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CHIRURGIE GENERALA

S

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

11

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

HEMATOLOGIE

s

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

MED INTERNA SI CARDIOLOGIE

s

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

MEDICINA INTERNA

s

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

i

NEUROCHIRURGIE

s

1.017

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

18

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

19

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

20

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

21

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

22

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

23

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

24

MEDIC SEF SECȚIE GRADUL II MEDIC PRIMAR

II

25

MEDIC SEF CENTRU GRADUL I MEDIC PRIMAR

I

26

MEDIC SEF LABORATOR MEDIC PRIMAR

II

27

MEDIC SEF LABORATOR MEDIC PRIMAR

II

28

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

II

29

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

I

30

MEDIC

PRIMAR

31

MEDIC

PRIMAR

32

MEDIC

PRIMAR

33

MEDIC

PRIMAR

34

MEDIC

PRIMAR

35

MEDIC

PRIMAR

36

MEDIC

PRIMAR

37

MEDIC

PRIMAR

38

MEDIC

PRIMAR

39

MEDIC

PRIMAR

40

MEDIC

PRIMAR

41

MEDIC

PRIMAR

42

MEDIC

PRIMAR

43

MEDIC

PRIMAR

-------44.

MEDIC

PRIMAR

45

MEDIC

PRIMAR

46

MEDIC

PRIMAR

47

MEDIC

PRIMAR

48

MEDIC

PRIMAR

49

MEDIC

PRIMAR

50

MEDIC

PRIMAR

51

MEDIC

PRIMAR

52

MEDIC

PRIMAR

53

MEDIC

PRIMAR

54

MEDIC

PRIMAR

55

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

S

1.0

O.R.L.

S

1.0

REUMATOLOGIE

S

1.0

UROLOGIE

S

1.0

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

MEDICINA INTERNA

S

2.0

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

1.0

MEDICINA INTERNA SI NEFROLOGIE

S

1.0

MEDICINA DE LABORATOR

S

1.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

S

1.0

ANATOMIE PATOLOGICA

S

4.0

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

9.0

CARDIOLOGIE

S

9.5

CHIRURGIE GENERALA

S

14.0

CHIRURGIE TORACICA

S

2.0

CHIRURGIE VASCULARA

S

2.0

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

S

1.0

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

S

2.0

DERMATO-VENEROLOGIE

S

4.5

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

3.0

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

GASTROENTEROLOGIE

s

2.0

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

HEMATOLOGIE

s

1.0

MEDICINA DE LABORATOR

s

6.5

MEDICINA INTERNA

s

10.5

MEDICINA MUNCII

s

1.0

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

NEFROLOGIE

s

2.0

NEUROLOGIE

s

1.0

NEUROCHIRURGIE

s

1.0

O.R.L.

s

7.0

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

3.0

î?~':

OFTALMOLOGIE

s

2.5

ONCOLOGIE MEDICALA

s

3.0

t $      X

*

56

MEDIC

PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

6.5

57

MEDIC

PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

8.0

58

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

S

4.5

59

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOGIE

S

1.0

61

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

S

1.0

62

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

63

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

S

9.0

64

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

65

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

3.0

66

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

8.5

67

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

1.0

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE VASCULARA

s

1.0

70

MEDIC

SPECIALIST

CHIR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

71

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

2.0

72

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

73

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

74

MEDIC

SPECIALIST

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

75

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

s

2.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

s

8.0

77

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

s

1.0

78

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

79

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

80

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

3.0

81

MEDIC

SPECIALIST

NEFROLOGIE

s

1.0

82

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

----8»

MEDIC

S2ECIAI..IST,

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

84

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

85

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

86

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

s

1.0

87

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

88

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

89

FARMACIST SEF FARMACIST PRIMAR

I

FARMACIE GENERALA

s

1.0

90

FARMACIST SEF FARMACIST SPECIALIST

II

FARMACIE GENERALA

s

2.0

91

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

92

BIOLOG

PRINCIPAL

CITOLOGIE

s

1.0

93

BIOLOG

PRINCIPAL

s

2.5

94

CHIMIST

PRINCIPAL

s

2.095

FARMACIST

PRIMAR

96

FARMACIST

SPECIALIST

97

FARMACIST

SPECIALIST

98

FARMACIST SEF SECȚIE FARMACIST SPECIALIST

99

FIZICIAN

SPECIALIST

100

FIZICIAN

PRINCIPAL

101

FIZIOKINETOTERAPEUT

102

FIZIOKINETOTERAPEUT

103

PSIHOLOG

SPECIALIST

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

106

ASISTENT MEDICAL SEF

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

108

ASISTENT MEDICAL SEF

109

ASISTENT MEDICAL SEF

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

m

ASISTFNT MEDIC AI .. .

EBINC.IPAI.............

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

125

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

126

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

127

ASISTENT MEDICAL

128

ASISTENT MEDICAL

129

ASISTENT MEDICAL

130

ASISTENT MEDICAL

'    131

ASISTENT MEDICAL

132

ASISTENT MEDICAL

133

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE GENERALA

S

1.0

FARMACIE CLINICA

S

2.0

FARMACIE GENERALA

D

1.0

FARMACIE CLINICA/GENERALA

S

1.0

s

1.0

FIZICA

s

1.0

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

5.0

s

2.0

s

1.0

MEDICINA GENERALA

s

3.0

MEDICINA GENERALA

PL

2.0

MEDICINA GENERALA

s

9.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

LABORATOR

PL

1.0

MEDICINA GENERALA

PL

10.0

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

15.0

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

FARMACIE

PL

16.0

IGIENA

PL

3.0

LABORATOR

PL

20.0

LABORATOR

S

7.0

MASEUR

PL

1.0

MEDICINA GENERALA

S

127.0

MEDICINA GENERALA

SSD

10.0

MEDICINA GENERALA

PL

260.0

MEDICINA GENERALA

M

2.0

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

2.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

MEDICO-SOCIAL

PL

1.0

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

2.0

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

FARMACIE

PL

3.0

MEDICINA GENERALA

S

63.0

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

MEDICINA GENERALA

PL

91.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

8.0

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

134

ASISTENT MEDICAL

135

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

136

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

137

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

138

AUTOPSIER

139

AGENT DDD

140

BRANCARDIER

141

INFIRMIERA

142

INFIRMIERA

DEBUTANTA

143

ÎNGRIJITOARE

144

OFICIANT MEDICAL-MASAJ

145

REGISTRATOR MEDICAL

146

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

147

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

148

STATISTICIAN MEDICAL

PRINCIPAL

149

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

150

MAN1PULANT BUNURI

151

GARDEROBIER

152

SEF SERVICIU

CONSILIER I

153

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

154

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

155

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

156

SEF SERVICIU

ANALIST IA

157

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

158

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

159

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

160

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

--Ui

SEF BIROU INFORMATICA- ......-  .............

INGINFR nF SISTFM1

162

SEF ATELIER NR.l

SUBINGINERI

163

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

164

ANALIST IA

165

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

166

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

167

CONSILIER JURIDIC IA

168

CONSILIER JURIDIC 1

169

CONTABIL IA

170

CONTABIL IA

171

ECONOMIST I

172

ECONOMIST II

173

ECONOMIST SPECIALIST IA

174

AUDITOR II

175

INGINER DE SISTEM IA

176

INGINER SPECIALIST IA

177

INGINER II

178

CASIER

179

FUNCȚIONAR

180

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

181

MAGAZINER

182

OPERATOR I

183

OPERATOR II

184

OPERATOR III

185

PREOT GRAD II

186

REFERENT DE SPECIALITATE I

187

REFERENT DE SPECIALITATE III

188

REFERENT I

189

REFERENT IA

190

ȘOFER AUTOSANITARA II

191

ȘOFER AUTOSANITARA III

192

ȘOFER II

193

SUBINGINERI

194

TEHNICIAN IA

195

TEHNICIAN IA

196

ARHIVAR

197

MUNCITOR CALIFICAT I

198

MUNCITOR CALIFICAT I

199

MUNCITOR CALIFICAT I

---200

MI,INCimB.C-AlJEir at l

201

MUNCITOR CALIFICAT I

202

MUNCITOR CALIFICAT I

203

MUNCITOR CALIFICAT I

204

MUNCITOR CALIFICAT I

205

MUNCITOR CALIFICAT I

206

MUNCITOR CALIFICAT II

207

MUNCITOR CALIFICAT II

208

MUNCITOR CALIFICAT II

209

MUNCITOR CALIFICAT II

210

MUNCITOR CALIFICAT II

211

MUNCITOR CALIFICAT III

S

9.0

S

2.0

S

1.0

S

1.0

S

2.0

M

1.0

M

5.0

S

1.0

M

3.0

M

5.0

M

1.0

M

1.0

S

2.0

S

4.0

S

2.0

M

1.0

M

2.0

ȘOFER

2.0

ȘOFER

6.0

ȘOFER

2.0

IS3

1.0

M

1.0

INFORMATICA

M

1.0

M

1.0

ELECTRICIAN

8.0

FOCHIST

9.0

INSTALATOR

5.0

LACATIJS

3.0

OPERATOR OXIGEN

2.0

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

SUDOR

1.0

TAMPLAR

1.0

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

CROITOREASA

2.0

FOCHIST

9.0

INSTALATOR

1.0

ELECTRICIAN

1.0

LIFTIERA

7.0

ELECTRICIAN

1.0
212

MUNCITOR CALIFICAT III

213

MUNCITOR CALIFICAT III

214

MUNCITOR CALIFICAT III

215

MUNCITOR CALIFICAT III

216

MUNCITOR CALIFICAT III

217

MUNCITOR CALIFICAT III

218

MUNCITOR CALIFICAT III

219

MUNCITOR CALIFICAT IV

220

MUNCITOR CALIFICAT IV

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

225

MUNCITOR CALIFICAT FV

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

227

MUNCITOR NECALIFICAT I

228

MUNCITOR NECALIFICAT I

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

B. FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

1

MEDIC SEF UPU-SMURD MEDIC PRIMAR

II

2

SEF SERVICIU MEDIC PRIMAR

II

3

MEDIC

PRIMAR

4

MEDIC

PRIMAR

5

MEDIC

PRIMAR

6

MEDIC

PRIMAR

7

MEDIC

PRIMAR

8

MEDIC

PRIMAR

-----U

MEDIC

PRIMAR

10

MEDIC

SPECIALIST

11

MEDIC

SPECIALIST

12

MEDIC

SPECIALIST

13

MEDIC

SPECIALIST

14

MEDIC

SPECIALIST

15

MEDIC

SPECIALIST

16

MEDIC

17

BIOCHIMIST

PRINCIPAL

18

ASISTENT MEDICAL SEF

19

ASISTENT SOCIAL

20

ASISTENT MEDICAL

—*---------

FOCHIST

4.0

LIFTIERA

4.0

TELEFONIST

4.0

INSTALATOR

1.0

TAMPLAR

2.0

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

FRIZER

1.0

ZIDAR

1.0

FOCHIST

3.0

LIFTIERA

8.0

TELEFONIST

1.0

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

ELECTRICIAN

2.0

INSTALATOR

1.0

LACATUS

1.0

OPERATOR OXIGEN

2.0

11.0

1688.5

MEDICINA DE URGENTA SI MED.FAM

S

1.0

MEDICINA LEGALA

S

1.0

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1.0

ATI

s

1.0

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

MEDICINA GENERALA

s

1.0

MEDICINA LEGALA

s

3.0

MEDICINA SPORTIVA

s

2.5

MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENT?

s

1.0

MEDICINA DE URGENTA

s

20.0

MEDICINA DENTARA

s

3.0

MEDICINA GENERALA

s

1.0

MEDICINA LEGALA

s

3.0

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

MEDICINA GENERALA

s

3.0

s

1.0

MEDICINA GENERALA

PL

1.0

ASISTENTA SOCIALA

s

2.0

MEDICINA GENERALA

s

13.0

21

ASISTENT MEDICAL

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

31

AUTOPSIER

32

AUTOPSIER

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

34

BRANCARDIER

35

BRANCARDIER

36

INFIRMIERA

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

38

ÎNGRIJITOARE

39

OPERATOR I

40

REGISTRATOR MEDICAL

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

42

ȘOFER AUTOSANITARA II

43

STATISTICIAN MEDICAL

44

MEDIC REZIDENT ANUL I

45

MEDIC REZIDENT ANUL I

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

-

MEDIC REZIDENT ANUL I

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

51

MEDIC REZIDENT ANUL I

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

55

MEDIC REZIDENT ANUL I

56

MEDIC REZIDENT ANUL I

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

2.0

LABORATOR

PL

1.0

MEDICINA GENERALA

S

13.0

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

9.0

MEDICINA GENERALA

S

7.0

M

1.0

G

1.0

G

2.0

PL

1.0

G

26.0

G

32.0

G

8.0

G

5.0

M

1.0

M

4.0

M

3.0

G

4.0

M

1.0

UROLOGIE

S

3.0

CARDIOLOGIE

s

2.0

CHIRURGIE GENERALA

s

4.0

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

EPIDEMIOLOGIE

s

4.0

MEDICINA DE FAMILIE

s

11.0

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

MEDICINA DE URGENTA

s

8.0

MEDICINA INTERNA

s

6.0

OFTALMOLOGIE

s

2.0

O.R.L.

s

3.0

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

ATI

s

3.0

MEDICINA SPORTIVA

s

1.0

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

NEUROLOGIE

s

2.0

iV'

4 /


60

MEDIC REZIDENT ANUL I

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

62

MEDIC REZIDENT ANUL II

63

MEDIC REZIDENT ANUL II

64

MEDIC REZIDENT ANUL II

65

MEDIC REZIDENT ANUL II

66

MEDIC REZIDENT ANUL 11

67

MEDIC REZIDENT ANUL II

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

70

MEDIC REZIDENT ANUL II

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

75

MEDIC REZIDENT ANUL II

76

MEDIC REZIDENT ANUL III

77

MEDIC REZIDENT ANUL III

78

MEDIC REZIDENT ANUL III

79

MEDIC REZIDENT ANUL III

80

MEDIC REZIDENT ANUL III

81

MEDIC REZIDENT ANUL III

82

MEDIC REZIDENT ANUL III

83

MEDIC REZIDENT ANUL III

84

MEDIC REZIDENT ANUL III

85

MEDIC REZIDENT ANUL III

86

MEDIC REZIDENT ANUL ffl

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

89

MEDIC REZIDENT ANUL III

90

MEDIC REZIDENT ANUL IV

91

MEDIC REZIDENT ANUL IV

92

MEDIC REZIDENT ANUL IV

93

MEDIC REZIDENT ANUL IV

94

MEDIC REZIDENT ANUL IV

95

MEDIC REZIDENT ANUL IV

96

MEDIC REZIDENT ANUL IV

97

MEDIC REZIDENT ANUL IV

98

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

S

1.0

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

S

1.0

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

ATI

S

4.0

CARDIOLOGIE

S

3.0

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

MEDICINA DE FAMILIE

S

9.0

MEDICINA DE LABORATOR

S

2.0

MEDICINA DE URGENTA

S

5.0

MEDICINA INTERNA

s

3.0

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

O.R.L.

s

1.0

UROLOGIE

s

2.0

OFTALMOLOGIE

s

2.0

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

EPIDEMIOLOGIE

s

2.0

PSIHIATRIE

s

1.0

ATI

s

1.0

CARDIOLOGIE

s

3.0

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

MEDICINA DE FAMILIE

s

7.0

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

MEDICINA INTERNA

s

6.0

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

O.R.L.

s

2.0

OETALMQI.QGIF

s

1.0

UROLOGIE

s

2.0

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

ATI

s

3.0

CARDIOLOGIE

s

7.0

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

MEDICINA DE LABORATOR

s

3.0

MEDICINA INTERNA

s

9.0

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

2.0

NEUROLOGIE

s

1 0

OFTALMOLOGIE

s

2j)99

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

S

1.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

S

3.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

s

2.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

s

5.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

s

3.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

s

9.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

s

5.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

s

1.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

2.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL V

ONCOLOGIE MEDICALA

s

1.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

4.0

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

452.0

Total unitate sanitara (A+B)

2140.5

Total posturi aprobate:

2140.5

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

49.0

2,091.5

Total posturi aprobate:

2140.5

din care din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,688.5

452.0

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise


MANAGER,

Dr. COBELSCHICALIN-PAVELDIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL, Ec. BARRA FLOARE