Hotărârea nr. 42/2018

Hotărârea nr.42 – aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 22-25 februarie 2018

RomâniaCONSILIIjL JUDEȚEAN BR

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.42

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 22-25 februarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și referatul, înregistrate sub nr. 1276/26.01.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/ Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 22-25 februarie 2018;

în expunerea de motive se precizează că această participare este inclusă în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018; demersurile pentru participarea la ediția de primăvară din acest an, a Târgului de Turism al României, s-au inițiat în contextul în care anul 2018 este declarat de U.E. “Anul European al Patrimoniului Cultural” și ținând cont de importanța promovării județului Brașov ca destinație turistică activă tot timpul anului;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ari. 91 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Județului Brașov, cu stand expozițional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 22-25 februarie 2018.

Art.2, - Se aprobă alocarea sumei de 67.194 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2018, pentru participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expozițional Romexpo, București, în perioada 22-25 februarie 2018, reprezentând: taxa de participare, închirierea spațiului expozițional, asigurarea branșamentului electric trifazic, cheltuieli delegație (transport, cazare, diurnă), concept tehnico-organizatoric și amenajare stand.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR