Hotărârea nr. 404/2018

Hotărârea nr.404 – desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Braşov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018

Consiliul Județean

»

Brașov

}


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.404

din data de 28.11.2018

- privind desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.11.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad. 19174/21.11.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”e” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.33 alin.2 și alin.3 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se desemnează domnul Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018.

Art.2. -. Domnul Popica Radu va beneficia de o remunerație în valoare brută de 5.624 lei, stabilită în baza contractului de management pentru funcția de manager.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Artă Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

cr